Άρθρο 10 – Σταθμοί αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των επιβατών του Μετρό Ν. Αττικής και Ν. Θεσσαλονίκης

Η παράγραφος 6 του άρθρου 9 του ν.3010/2002 (Α΄91) αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι απαιτούμενες άδειες για την κατασκευή των παραπάνω έργων και εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των οικοδομικών αδειών, χορηγούνται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων. Οι απαιτούμενες άδειες λειτουργίας των χώρων στάθμευσης των Σταθμών Μετεπιβίβασης της παραγράφου 5 και γενικότερα κάθε χώρου στάθμευσης που αφορά στην εξυπηρέτηση των επιβατών του Μετρό του Ν. Αττικής και του Ν. Θεσσαλονίκης, χορηγούνται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων»

 • Στο άρθρο 10: Σταθμοί αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των επιβατών του Μετρό Ν. Αττικής και Ν. Θεσσαλονίκης , προτείνουμε η προτεινόμενη παράγραφος να τροποποιηθεί ως εξής:

  «Η παράγραφος 6 του άρθρου 9 του ν.3010/2002 (Α΄91) αντικαθίσταται ως εξής:
  5. «Οι απαιτούμενες άδειες για την κατασκευή των παραπάνω έργων και εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των οικοδομικών αδειών, χορηγούνται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων. Οι απαιτούμενες άδειες λειτουργίας των χώρων στάθμευσης των Σταθμών Μετεπιβίβασης της παραγράφου 5 και γενικότερα κάθε χώρου στάθμευσης που αφορά στην εξυπηρέτηση των επιβατών του Μετρό του Ν. Αττικής και του Ν. Θεσσαλονίκης, χορηγούνται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων.
  Σε κάθε περίπτωση τηρούνται οι ισχύουσες διατάξεις για τη λήψη μέτρων για την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία».

 • Θα πρέπει να ληθφει υπ’ όψην η τοποθέτηση σημείων φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων διότι έρχεται η ώρα που θα κατακλύσουν την Αθήνα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητρα διότι είναι κρίμα τα αυτοκίνητα να μην εξυπηρετούνται με μία τόσο μικρή αλλά σημαντική κίνηση αλλά θα μπορούσε το κράτος να κερδίζει χρήματα εφ’ όρου ζωής απο την φόρτισή τους και έτσι να εξαλείψει και το οποιοδήποτε κόστος τους.

 • 27 Ιουλίου 2010, 19:25 | Μαρία Κεραμέως

  Η έκδοση οικοδομικών αδειών  για σταθμούς αυτοκινήτων κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων, από τον Υπουργό Μεταφορών, είναι αναιτιολόγητη, αντικανονική, αδιαφανής και αφήνει περιθώριο πολεοδομικών και περιβαλλοντικών υπερβάσεων, οι οποίες δεν μπορούν πλέον να γίνουν κοινωνικά και νομικά αποδεκτές για τις πόλεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.
  Αντί των σταθμών αυτοκινήτων, επωφελέστερο θα είναι να προκριθεί η δημιουργία δικτύου λεωφορείων και άλλων μέσων συγκοινωνίας, ποδηλατοδρόμων και πεζοδρόμων-πεζοδρομίων, ώστε να μπορεί ο πολίτης να μετακινείται ηπιότερα μέσα στις πόλεις αυτές (Αθήνα-Θεσσαλονίκη).