Άρθρο 8 – Συνεργεία αυτοκινήτων

Παράγραφος 1: Τα συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, του άρθρου 22 του π.δ.78/1988 (ΦΕΚ Α’34), όπως ισχύει, που λειτουργούσαν ή λειτούργησαν διακεκομμένα ή μόνο επί ορισμένο χρονικό διάστημα πριν την 25.2.1988 και τα οποία έλαβαν διαδοχικές άδειες λειτουργίας ορισμένου χρόνου με βάση τις διατάξεις του π.δ.224/1997 (ΦΕΚ 169/Α’) και μετέπειτα, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ.160/2005, μέχρι τις 31.12.2006, οι οποίες και παρατάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 20 του ν.3534/2007 (ΦΕΚ 40/Α’) μέχρι τις 31.12.2009, δεν δύναται να παραταθούν πέραν της 31.12.2013. Στο διάστημα αυτό απαγορεύεται η επέκταση των εγκαταστάσεων του συνεργείου ή η μετεγκατάστασή του σε άλλη θέση ή η οποιαδήποτε μεταβίβαση της αδείας του και πρέπει να πληρούνται οι όροι πυρασφάλειας. Μετά την 1.1.2014 για όσα από τα συνεργεία του άρθρου αυτού δεν μπορούν να εφοδιαστούν με τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας αορίστου χρόνου σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 του π.δ.78/1988 (ΦΕΚ Α’34), όπως ισχύει, θα εφαρμοστούν οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 18 του π.δ.78/1988, όπως ισχύει.

2. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 9 του Ν. 3710/2008 (ΦΕΚ Α΄ 216) προστίθεται τρίτο εδάφιο ως ακολούθως: «γ. Επιτρέπεται η έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων ασχολουμένων με την τοποθέτηση, επισκευή και συντήρηση συσκευών και εξαρτημάτων υγραερίου αυτοκινήτων, βάσει των σχετικών διατάξεων του π.δ.78/1988 (ΦΕΚ Α΄34), όπως αυτό εκάστοτε ισχύει, καθώς και η χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υγραερίου αυτοκινήτων βάσει των σχετικών διατάξεων του ν.1575/1985 (ΦΕΚ Α΄207), όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, επί μία τριετία από της δημοσιεύσεως του προβλεπομένου στο εδάφιο α της παρούσας παραγράφου προεδρικού διατάγματος και της προβλεπόμενης στο εδάφιο β της παρούσας παραγράφου υπουργικής αποφάσεως, αντιστοίχως».

3. Το εδάφιο ε της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του π.δ.78/1988 (ΦΕΚ Α΄ 34) καταργείται.

4. Κρίνεται κατάλληλη η θέση για την ίδρυση, μετεγκατάσταση και λειτουργία συνεργείων ασχολουμένων με την τοποθέτηση, επισκευή και συντήρηση συσκευών και εξαρτημάτων υγραερίου αυτοκινήτων, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 6 του Ν. 3710/2008 (ΦΕΚ Α΄ 216) και των εδαφίων α, β και γ της παραγράφου 1 καθώς και των εδαφίων α, β, γ και δ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του π.δ.78/1988 (ΦΕΚ Α΄ 34), όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.

5. Για τα συνεργεία της παραγράφου 14 του άρθρου 13 του π.δ.78/1988 (ΦΕΚ Α΄ 34), όπως ισχύει, η καταγραφόμενη έκταση του τοπογραφικού διαγράμματος του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 15 ορίζεται σε 50 (πενήντα) μέτρα, από τα όρια του συνεργείου.

6. Η ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια των συνεργείων της παραγράφου 14 του άρθρου 13 του π.δ.78/1988 (ΦΕΚ Α΄ 34), όπως ισχύει, ορίζεται σε 50 (πενήντα) τετραγωνικά μέτρα.

Στα συνεργεία της ειδικότητας αυτής επιτρέπεται η ύπαρξη οποιουδήποτε υπογείου χώρου ή ορόφου, οι οποίοι όμως να μην επικοινωνούν εσωτερικά με το χώρο του συνεργείου. Επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία τους σε χώρους συνεργείων στα οποία αναλαμβάνονται επισκευές και συντηρήσεις περισσότερων της μιας ειδικοτήτων του άρθρου 13 του π.δ.78/1988 (ΦΕΚ Α΄ 34), όπως ισχύει, υπό τις προϋποθέσεις των παραπάνω παραγράφων του παρόντος και του πλήρους διαχωρισμού τους, από τους λοιπούς επισκευαστικούς χώρους κύριας εργασίας των άλλων ειδικοτήτων, με παρεμβολή κατάλληλης τοιχοποιϊας από άκαυστα υλικά καθ΄ όλο το ύψος τους.

7. Τα συνεργεία υγραερίου, της παραγράφου 14 του άρθρου 13 του π.δ.78/1988 (ΦΕΚ Α΄ 34), όπως ισχύει, που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης προγενέστερη εγκαταστάσεων οι οποίες εμπίπτουν στις περιπτώσεις του άρθρου 1 του π.δ.78/1988 (ΦΕΚ Α΄ 34), όπως ισχύει, προωθούνται μέχρι του τελικού σταδίου χορήγησης της άδειας λειτουργίας τους, μη επηρεαζόμενα από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 1 αποστάσεις των μεταγενέστερων αυτών εγκαταστάσεων.

8. Για την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος του τεχνίτη υγραερίων αυτοκινήτων ο ενδιαφερόμενος απαιτείται να είναι κάτοχος της άδειας της περιπτ. α’ (μηχανοτεχνίτης) της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1575/1985 και να έχει σχετική προϋπηρεσία σε όμοια εργασία συνεργείου υγραερίου τουλάχιστον έξι (6) μηνών ή της περιπτ. β’ (ηλεκτροτεχνίτης) της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1575/1985 και να έχει σχετική προϋπηρεσία σε όμοια εργασία συνεργείου υγραερίου τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών.
Εναλλακτικά για την απόκτηση της ανωτέρω άδειας αρκεί η επιτυχής παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος σε πιστοποιημένη εκπαιδευτική δομή (Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης) ή Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και η λήψη αντίστοιχου πιστοποιητικού. Η δομή , το περιεχόμενο, ο χρόνος και οι προδιαγραφές του εκπαιδευτικού προγράμματος θα καθοριστούν με Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

9. Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε άλλη διάταξη που έρχεται σε αντίθεση με τις ανωτέρω διατάξεις.

 • 4 Αυγούστου 2010, 12:02 | ΖΕΡΖΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗ

  Ειναι ενα θεμα που προεκυψε τον τελευταιο χρονο λογω της μεγαλης κρισης που υπαρχει στη χωρα μας.
  Τα συνεργεια μας εχουν υποστει μεγαλη μειωση στην εργασια τους,λογω της μεγαλης αυξησης της τιμης της βενζινης.Γι αυτο το λογο εχουν περιοριστει σε πολυ μεγαλο βαθμο οι μετακινησεις των οχηματων.
  Η υγραεριοκινησ ειναι λυση γιατι θα κινηθουν τα οχηματα,θα καταγραφουν χιλιομετρα,θα δημιουργηθουν βλαβες,θα χρειαστουν ανταλλακτικα,θα φθαρουν ελαστικα,θα υπαρξουν υλικες ζημιες γενικοτερα.Θα κινηθει με λιγα λογια ολος ο κλαδος του αυτοκινητου και το κρατος θα ωφεληθει απο αυτο.
  Στη προσπαθεια μας να διασκευασουμε τα αυτοκινητα απο βενζινη σε υγραεριο ενα προιον που ειναι πολυ φιλικο προς το περιβαλον και θα βοηθησει παρα πολυ στην οικονομικη και ψυχολογικη ανακαμψη του ηθικου μας.Τα συνεργεια μας θα πρεπει να αναλαμβανουν να τοποθετουν και να τροποποιουν τα οχηματα μεσα στις επιχειρησεις τους στις οποιες εργαζονται και ειναι καθολα νομιμες,τηρωντας βεβαια καποιες ειδικες ρυθμισεις ασφαλειας που διεπουν το υγραεριο.θα πρεπει τις εργασιες αυτες να αναλαμβανουν οι μηχανικοι και οι ηλεκτρολογοι αυτοκινητων αφου παρακολουθησουν τα αναγκαια σεμιναρια ωστε να μπορουν να ειναι ασφαλεις οι εργασιες που θα γινονται.Εδω θα θελαμε να τονισουμε οτι το υγραεριο ειναι πιο ακινδυνο απο τη βενζινη κατω απο καποιες προυποθεσεις και γι αυτο το λογο δεν υπαρχει καμια αναφορα σε ατυχημα λογω υγραεριοκινησης.θα θελαμε εμπεριστατωμενα να σας ενημερωσουμε οτι εμεις ζηταμε μια νομιμη λυση του προβληματος αυτου.
  Ειμαστε λοιπον σιγουροι οτι βλεπετε θετικα την απελευθερωση της αγορας αλλωστε το εχετε αποδειξεικαι μπραβο σας.θα βοηθουσε πολυ σε ολους να καταργηθει
  1 η προυπηρεσια αντι αυτου να γινουν σεμιναρια 100 ωρων για την καταρτιση της ειδικοτητας.
  2 Να μπορουν να γινονται οι διασκευες σε ολα τα νομιμα συνεργεια και να καταργηθουν οι απαγορευτικες γειτνιασεις.
  3 Να μπορει να ελεγχεται η πρωτη τοποθετηση απο ΙΚΤΕΟ.
  4 Τα αυτοκίνητα που κινούνται με υγραέριο (LPG) είναι λιγότερο επιζήμια για το περιβάλλον από εκείνα που κινούνται με κινητήρες ντίζελ ή βενζίνης, αλλά δεν υπάρχουν παρά μόνον ελάχιστα φορολογικά κίνητρα για αυτά τα αυτοκίνητα. Επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις στα αυτοκίνητα με υγραέριο (LPG) δεν επιτρέπεται να εισέρχονται σε υπόγειους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων. Και αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι τα τελευταία συστήματα υγραερίου (LPG/LPI) είναι κλειστά συστήματα από τα οποία δεν είναι πιθανή η διαρροή αερίου

  Τι θα πράξει η Επιτροπή για να ενθαρρύνει περισσότερο τη χρήση αυτοκινήτων με υγραέριο (LPG);
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΚΟΥΣΑΤΕ ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΣΕ ΟΤΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΑΣ

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Β.Ε.Α.Μ.Μ.Ε.
  ΖΕΡΖΕΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

 • 4 Αυγούστου 2010, 10:25 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Όσον αφορά τις συζητούμενες αλλαγές, που επιφέρει το πολυνομοσχέδιο στους νόμους 3710/2008 και 1575/1985, εν σχέσει με την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος του τεχνίτη υγραερίων αυτοκινήτων, ο Σύλλογος Ηλεκτρολόγων Αυτοκινήτων Ελλάδος θα ήθελε να παρατηρήσει τα ακόλουθα:
  Κατ’ αρχάς ο Σύλλογος επικροτεί την κατόπιν παρατηρήσεως του, ενέργεια του Υπουργείου να διορθώσει την παράγραφο 8, που όπως είχε αρχικά κατατεθεί απέκλειε τον κλάδο των ηλεκτροτεχνιτών. Αυτό θα ερχόταν σε αντίθεση με το βασικό σκοπό του Σ/Ν, δηλαδή το άνοιγμα των επαγγελμάτων όσο και με την τεχνική επάρκεια, καθώς τα συστήματα υγραεριοκίνησης αποτελούνται τόσο από ηλεκτρικά όσο και από μηχανικά μέρη (όπως αισθητήρες και παράλληλοι εγκέφαλοι) και επομένως η τοποθέτηση ενός τέτοιου συστήματος, εμπίπτει στα επαγγελματικά δικαιώματα τόσο του ηλεκτροτεχνίτη όσο και του μηχανοτεχνίτη.
  Σε συνέχεια της παραπάνω θετικής εξέλιξης, ο Σύλλογος θα ήθελε να θέσει υπ’ όψιν του Υπουργείου τους ακόλουθους προβληματισμούς του κλάδου
  • Η Υπουργική Απόφαση, που θα ορίζει το χρόνο και την ύλη του εκπαιδευτικού προγράμματος σε πιστοποιημένη εκπαιδευτική δομή (Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης) ή Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα για λήψη του αντίστοιχου πιστοποιητικού, θα πρέπει να εκδοθεί άμεσα αλλιώς λόγω του πολύ μικρού αριθμού των υφισταμένων νομίμως λειτουργούντων συνεργείων, η απόκτηση προϋπηρεσίας σε αυτά είναι πρακτικά αδύνατη και το επάγγελμα θα παραμένει πρακτικά ‘κλειστό’.
  • Θα πρέπει να επανεξεταστεί η διαφοροποίηση του χρόνου προϋπηρεσίας, που απαιτείται για μηχανοτεχνίτες και ηλεκτροτεχνίτες. Αυτή η διαφοροποίηση είναι άδικη καθώς δεν τεκμηριώνεται τεχνικά, ενώ και από την μέχρι τώρα νομοθεσία Ν. 1575/1985 δεν υπήρχε τέτοια διάκριση.
  Ο Σύλλογος Ηλεκτρολόγων Αυτοκινήτων Ελλάδος θα είναι στη διάθεση του υπουργείου, με θετικές παρατηρήσεις για την βελτίωση του παρόντος Σ/Ν αλλά και για μελλοντικές νομοθετικές ρυθμίσεις.

 • 4 Αυγούστου 2010, 10:22 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΠΕΤΡΑΚΑΚΙΣ

  Ίσως το ΠΔ 66/10 «Καθορισμός προσόντων και διαδικασίας για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη συσκευών αερίων καυσίμων για την κίνηση αυτοκινήτων.» (ΦΕΚ 117/Α/10), καλύπτει την επιχειρούμενη ρύθμιση
  Είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα που έχει επιπτώσεις στην Δημόσια Υγεία του Παραρτήματος VII του ΠΔ 38/10 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.»

 • 3 Αυγούστου 2010, 19:17 | ΣΕΜΕΞ

  Από: ΣΕΜΕΞ (Σωματείο Ελλήνων Μηχανικών & επισκευαστών εξωλέμβιων μηχανών & μηχανών θαλάσσης μικρών σκαφών αναψυχής)
  Αθήνα, 3 Αυγούστου 2010

  Προς
  Υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων.

  ΘΕΜΑ: Πολυνομοσχέδιο υπουργείου Μεταφορών.

  Αιτιολογημένη πρόταση του Σωματείου Ελλήνων Μηχανικών και Επισκευαστών Εξωλέμβιων Μηχανών και Μηχανών θαλάσσης μικρών σκαφών αναψυχής.

  Κύριοι,
  σχετικά με το υπό διαβούλευση πολυνομοσχέδιο του υπουργείου μεταφορών, σας γνωρίζουμε ότι το Σωματείο μας που εκπροσωπεί τον μοναδικό κλάδο ο οποίος ασχολείται συνεχώς και επαγγελματικά με την επισκευή και συντήρηση των μηχανών θαλάσσης και του εξοπλισμού τον μικρών σκαφών αναψυχής.
  Πανελλαδικά ο αριθμός των αδειοδοτημένων επαγγελματικών μικρών σκαφών ανέρχεται πλέον των 30.000 των δε μικρών σκαφών αναψυχής πλέον των 115.000. Η πλειονότητα των παραπάνω σκαφών λειτουργούν με εξωλέμβιους – εσωεξωλέμβιους – εσωλέμβιους κινητήρες οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την πρόωση των μικρών σκαφών αναψυχής.
  Η συμμετοχή των ναυτικών κινητήρων τόσο στην τουριστική βιομηχανία όσο και στη βιομηχανία σκαφών αναψυχής είναι σημαντική.
  Το κόστος από την ιλιγγιώδη αύξηση της τιμής των καυσίμων έχει ως αποτέλεσμα, πλήθος των παραπάνω επαγγελματιών και ιδιωτών να αποποιούνται ενός αγαθού μεγάλης κεφαλαιακής αξίας, ή να περιορίζουν και τη χρήση του ακόμη, με αντίστοιχή απαξίωση του προϊόντος αλλά και μείωση του κύκλου εργασιών σε μια συγκεκριμένη αγορά όπου τα μικρά σκάφη έχουν καθοριστικό ρόλο, για την ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού και τη διάδοση των αγαθών που προσφέρουν οι ελληνικές ακτογραμμές.
  Το υπουργείο παιδείας αναγνωρίζοντας τη συγκεκριμένη αναγκαιότητα καθόρισε το εκπαιδευτικό περίγραμμα και τα επαγγελματικά δικαιώματα, της υπόψη επαγγελματικής ειδικότητας.
  Στο υπόψη νομοσχέδιο εισάγετε επίσης και καθορίζονται τα κριτήρια για την υγραεριοκίνηση των οχημάτων γεγονός το οποίο είναι πολύ σημαντικό και για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και για λόγους εξοικονόμησης υγρών καυσίμων.
  Εάν λάβουμε υπόψη ότι το ενεργειακό ισοδύναμο μεταξύ αερίων καυσίμων και βενζίνης είναι 1/3, τότε κατανοούμε την οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική ορθότητα της συγκεκριμένης πρότασης, που εάν επεκταθεί και στο σκάφος αναψυχής καταλαβαίνεται το μέγεθος της διαφύλαξης του περιβάλλοντος της θάλασσας και των ακτών.
  Ορθά στο πλαίσιο της απελευθέρωσης των επαγγελμάτων απορρίψατε μεθοδεύσεις για τον έλεγχο τοποθέτησης εξοπλισμού υγροποιημένου αερίου από μια μικρή ομάδα αδειοδοτημένων εγκαταστατών, ορθά επιτρέπετε στους αδειοδοτημένους επισκευαστές ηλεκτρολόγους και μηχανικούς οχημάτων είτε μέσω εκπαίδευσης 100 ωρών είτε με αντίστοιχή εμπειρία την εργασία αυτή, το οποίο θα μπορούσε να επεκταθεί και στο περιβάλλον του σκάφους αναψυχής και να εφαρμόζεται από τους τεχνικούς μηχανών θαλάσσης.
  Σας γνωρίζουμε ότι οι ναυτικοί κινητήρες μικρών σκαφών αναψυχής σύγχρονης τεχνολογίας είναι μηχανήματα πολύ σύνθετα, η ανάλυση των κατασκευαστικών στοιχείων των εν λόγω θα μπορούσε να είναι αρκετά εκτενής, για το λόγο αυτόν ορθά το υπουργείο Παιδείας κατέγραψε, την αναγκαιότητα για ξεχωριστή ειδικότητα επισκευαστών κινητήρων μικρών σκαφών αναψυχής. Για τον ίδιο λόγο είναι δυνατή η ασφαλή χρήση εξοπλισμού υγροποιημένων καυσίμων ή αερίων καυσίμων υπό πίεση μόνο από τους εν λόγω επισκευαστές σκαφών αναψυχής (τεχνικούς μηχανών θαλάσσης).
  Σε όλα τα παραπάνω θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι, η ασφαλής λειτουργία εν μέσω θαλάσσης μπορεί να αποβεί μοιραία, επίσης να σας γνωρίσουμε ότι τα αέρια καύσιμα είναι πιο ασφαλή στη χρήση τους από ότι τα υγρά καύσιμα στο θαλάσσιο περιβάλλον.
  Για όλα τα παραπάνω ζητούμε όπως προβλεφθεί στο υπόψη πολυνομοσχέδιο και η ειδικότητα του τεχνικού μηχανών θαλάσσης μικρών σκαφών στο άρθρο 8 παρ. 8.
  Ομοίως, η κάρτα τεχνικού ελέγχου κινητήρων και η κάρτα καυσαερίων σκαφών.

  Διατελούμε με τιμή

  Ο γενικός γραμματέας Ο πρόεδρος

  Εμμανουήλ Επιτροπάκης Ηλίας Βουλγαράκης

  Έδρα Σωματείου: Γλάδστωνος 8, 106 77, Αθήνα, 4ος όροφος – Τηλ.: / Φαξ: 2103848073
  email: semex@windowslive.com web.page: semex.gr

 • Από: Σωματείο ΣΕΜΕΞ Προς
  Αθήνα,3 Αυγούστου 2010 Υπουργείο Μεταφορών,Υποδομών και
  Αρ. Πρωτ. 38 Δικτύων.

  ΘΕΜΑ: Πολυνομοσχέδιο υπουργείου Μεταφορών.

  Αιτιολογημένη πρόταση του Σωματείου Ελλήνων Μηχανικών και Επισκευαστών Εξωλέμβιων Μηχανών και Μηχανών θαλάσσης μικρών σκαφών αναψυχής.

  Κύριοι,
  σχετικά με το υπό διαβούλευση πολυνομοσχέδιο του υπουργείου μεταφορών, σας γνωρίζουμε ότι το Σωματείο μας που εκπροσωπεί τον μοναδικό κλάδο ο οποίος ασχολείται συνεχώς και επαγγελματικά με την επισκευή και συντήρηση των μηχανών θαλάσσης και του εξοπλισμού τον μικρών σκαφών αναψυχής.
  Πανελλαδικά ο αριθμός των αδειοδοτημένων επαγγελματικών μικρών σκαφών ανέρχεται πλέον των 30.000 των δε μικρών σκαφών αναψυχής πλέον των 115.000. Η πλειονότητα των παραπάνω σκαφών λειτουργούν με εξωλέμβιους – εσωεξωλέμβιους – εσωλέμβιους κινητήρες οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την πρόωση των μικρών σκαφών αναψυχής.
  Η συμμετοχή των ναυτικών κινητήρων τόσο στην τουριστική βιομηχανία όσο και στη βιομηχανία σκαφών αναψυχής είναι σημαντική.
  Το κόστος από την ιλιγγιώδη αύξηση της τιμής των καυσίμων έχει ως αποτέλεσμα, πλήθος των παραπάνω επαγγελματιών και ιδιωτών να αποποιούνται ενός αγαθού μεγάλης κεφαλαιακής αξίας, ή να περιορίζουν και τη χρήση του ακόμη, με αντίστοιχή απαξίωση του προϊόντος αλλά και μείωση του κύκλου εργασιών σε μια συγκεκριμένη αγορά όπου τα μικρά σκάφη έχουν καθοριστικό ρόλο, για την ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού και τη διάδοση των αγαθών που προσφέρουν οι ελληνικές ακτογραμμές.
  Το υπουργείο παιδείας αναγνωρίζοντας τη συγκεκριμένη αναγκαιότητα καθόρισε το εκπαιδευτικό περίγραμμα και τα επαγγελματικά δικαιώματα, της υπόψη επαγγελματικής ειδικότητας.
  Στο υπόψη νομοσχέδιο εισάγετε επίσης και καθορίζονται τα κριτήρια για την υγραεριοκίνηση των οχημάτων γεγονός το οποίο είναι πολύ σημαντικό και για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και για λόγους εξοικονόμησης υγρών καυσίμων.
  Εάν λάβουμε υπόψη ότι το ενεργειακό ισοδύναμο μεταξύ αερίων καυσίμων και βενζίνης είναι 1/3, τότε κατανοούμε την οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική ορθότητα της συγκεκριμένης πρότασης, που εάν επεκταθεί και στο σκάφος αναψυχής καταλαβαίνεται το μέγεθος της διαφύλαξης του περιβάλλοντος της θάλασσας και των ακτών.
  Ορθά στο πλαίσιο της απελευθέρωσης των επαγγελμάτων απορρίψατε μεθοδεύσεις για τον έλεγχο τοποθέτησης εξοπλισμού υγροποιημένου αερίου από μια μικρή ομάδα αδειοδοτημένων εγκαταστατών, ορθά επιτρέπετε στους αδειοδοτημένους επισκευαστές ηλεκτρολόγους και μηχανικούς οχημάτων είτε μέσω εκπαίδευσης 100 ωρών είτε με αντίστοιχή εμπειρία την εργασία αυτή, το οποίο θα μπορούσε να επεκταθεί και στο περιβάλλον του σκάφους αναψυχής και να εφαρμόζεται από τους τεχνικούς μηχανών θαλάσσης.
  Σας γνωρίζουμε ότι οι ναυτικοί κινητήρες μικρών σκαφών αναψυχής σύγχρονης τεχνολογίας είναι μηχανήματα πολύ σύνθετα, η ανάλυση των κατασκευαστικών στοιχείων των εν λόγω θα μπορούσε να είναι αρκετά εκτενής, για το λόγο αυτόν ορθά το υπουργείο Παιδείας κατέγραψε, την αναγκαιότητα για ξεχωριστή ειδικότητα επισκευαστών κινητήρων μικρών σκαφών αναψυχής. Για τον ίδιο λόγο είναι δυνατή η ασφαλή χρήση εξοπλισμού υγροποιημένων καυσίμων ή αερίων καυσίμων υπό πίεση μόνο από τους εν λόγω επισκευαστές σκαφών αναψυχής (τεχνικούς μηχανών θαλάσσης).
  Σε όλα τα παραπάνω θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι, η ασφαλής λειτουργία εν μέσω θαλάσσης μπορεί να αποβεί μοιραία, επίσης να σας γνωρίσουμε ότι τα αέρια καύσιμα είναι πιο ασφαλή στη χρήση τους από ότι τα υγρά καύσιμα στο θαλάσσιο περιβάλλον.
  Για όλα τα παραπάνω ζητούμε όπως προβλεφθεί στο υπόψη πολυνομοσχέδιο και η ειδικότητα του τεχνικού μηχανών θαλάσσης μικρών σκαφών στο άρθρο 8 παρ. 8.
  Ομοίως, η κάρτα τεχνικού ελέγχου κινητήρων και η κάρτα καυσαερίων σκαφών.

  Διατελούμε με τιμή

  Ο γενικός γραμματέας Ο πρόεδρος

  Εμμανουήλ Επιτροπάκης Ηλίας Βουλγαράκης

  Έδρα Σωματείου: Γλάδστωνος 8, 106 77, Αθήνα, 4ος όροφος – Τηλ./Φαξ: 2103848073
  email: semex@windowslive.com web.page: semex.gr

 • Αιτιολογημένη πρόταση του ΠΑΣEΕΔ.
  Ο αριθμός των κυκλοφορούντων μοτοσυκλετών πάνω από 125 cc υπερβαίνει τις 1.000.000 μονάδες. Η πλειονότητα των χρηστών είναι επαγγελματίες οι οποίοι χρησιμοποιούν τα οχήματα αυτά για λόγους ταχύτητας και οικονομίας στην μετακίνηση. Ομοίως είναι σημαντική η συμμετοχή των μοτοσυκλετών στην μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης λόγω ακριβώς της απουσίας αντιστοίχου αριθμού κυκλοφορούντων αυτοκινήτων.
  Ο στόλος αυτός και αντίστοιχα όλα τα μοτό συντηρούνται από τους επισκευαστές μοτοσυκλετών που πληρούν τις προυποθέσεις της σχετικής νομοθεσίας του νόμου Ν.1575/1985 και του ΠΔ 78/88 μέλη μας . Η συμμετοχή των μοτοσυκλετών στην οικονομία καυσίμων και στην προστασία περιβάλλοντος φαίνεται και από τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που έχει λάβει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ για την κάρτα ελέγχου καυσαερίων, για την κάρτα τεχνικού ελέγχου και την κάρτα θορύβου.
  Στο υπόψη νομοσχέδιο εισάγετε επίσης ο θεσμός και καθορίζονται τα κριτήρια για την υγραεριοκίνηση των οχημάτων γεγονός το οποίο είναι πολύ σημαντικό και για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και για λόγους εξοικονόμησης υγρών καυσίμων, εάν λάβουμε υπόψη ότι το ενεργειακό ισοδύναμο μεταξύ αερίων καυσίμων και βενζίνης είναι 3/1. Ορθός στα πλαίσια της απελευθέρωσης των επαγγελμάτων απορρίψατε μεθοδεύσεις για τον έλεγχο τοποθετήσεις εξοπλισμού υγροποιημένου αερίου από μια μικρή ομάδα αδειοδοτημένων εγκαταστατών, ορθός επιτρέπεται στους αδειοδοτημένους επισκευαστές ηλεκτρολόγους αυτοκινήτων και μηχανικούς αυτοκινήτων οχημάτων είτε μέσο εκπαίδευσης 100 ωρών είτε με αντίστοιχή εμπειρία στην εργασία αυτή.
  Σας γνωρίζουμε ότι οι μοτοσυκλέτες σύγχρονης τεχνολογίας είναι μηχανήματα πολύ σύνθετα, η ανάλυση των λόγων θα μπορούσε να είναι αρκετά εκτενείς, για τον λόγω αυτό ορθός υπάρχει ξεχωριστή ειδικότητα επισκευαστών μοτοσυκλετών για τον ίδιο λόγω δεν είναι δυνατόν η ασφαλή επισκευή μοτοσυκλετών από τους μηχανικούς αυτοκινήτων ή τους ηλεκτρολόγους αυτοκινήτων .
  Για όλα τα παραπάνω ζητούμε όπως προβλεφθεί στο υπόψη και η ειδικότητα του επισκευαστή μοτοσικλετών στο άρθρο 8 παρ. 8

  ΑΡΘΡΟ 8
  Συνεργεία αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών μοτοποδηλάτων
  ……
  8. Για την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος του τεχνίτη υγραερίων αυτοκινήτων ο ενδιαφερόμενος απαιτείται να είναι κάτοχος της άδειας της περιπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1575/1985 επί δύο (2) έτη και να έχει σχετική προϋπηρεσία σε όμοια εργασία συνεργείου υγραερίου τουλάχιστον έξι (6) μηνών και αντίστοιχα του τεχνίτη υγραερίου μοτοσυκλεττών και μοροποδηλάτων, να είναι κάτοχος της άδειας της περίπτωσης η΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν.1575/1985 επί δύο (2) έτη και να παρακολουθήσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του επομένου εδαφίου.
  Εναλλακτικά αντί της πρόϋπηρεσίας για την απόκτηση της ανωτέρω άδειας αρκεί η επιτυχής παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος σε πιστοποιημένη εκπαιδευτική δομή (Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης) ή Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και η λήψη αντίστοιχου πιστοποιητικού. Η δομή , το περιεχόμενο, ο χρόνος και οι προδιαγραφές του εκπαιδευτικού προγράμματος θα καθοριστούν με Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.
  O πρόεδρος : Σπηλιώτης Μιχάλης
  Ο Γεν.Γραμματέας : Κονδύλης Γιώργος

 • Aξιότιμοι Κύριοι

  αναφορικά με τα συνεργεία αυτοκινήτων νομίζω ότι πρέπει να λάβετε υπόψη σας την πρόταση του κ. Σκορίνη, Νομικού Συμβούλου της ΕΟΒΕΑΜΜ, σχετικά με τα «μη προσαρμοζόμενα» συνεργεία.

  Αν θέλετε να βοηθήσετε ουσιαστικά την επιχειρηματικότητα, δείτε την παρακάτω πρόταση, που αναφέρεται στην μεταβίβαση μιας άδειας συνεργείου. Μπορεί η κ. Κατσέλη να κατάφερε να ιδρύσει κάποιος μια ΕΠΕ σε μια μέρα, αλλά αν αυτός ο χριστιανός πάει και αγοράσει την επιχείρηση (συνεργείο) κάποιου και θελέσει να μεταβιβάσει την άδεια λειτουργίας, θα χρειαστεί κάποιους … μήνες.
  Δείτε σας παρακαλώ την πρόταση :

  Κείμενο διάταξης
  Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 3534/2007 (ΦΕΚ Α΄ 40), οι άδειες ίδρυσης και οι άδειες λειτουργίας των συνεργείων μπορούν να μεταβιβαστούν σε περίπτωση αλλαγής επωνυμίας της εταιρείας ή μεταβίβασης της επιχείρησης κ.ά. Για τη μεταβίβαση της άδειας ίδρυσης απαιτείται μόνο η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του νέου εκμεταλλευτή ή του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας ή του φορέα εν γένει ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα εκμετάλλευσης του υπό ίδρυση συνεργείου. Κατά την διαδικασία μεταβίβασης της άδειας λειτουργίας των συνεργείων (λόγω αλλαγής επωνυμίας, μεταβίβασης της επιχείρησης, συνταξιοδότησης του ιδιοκτήτη κ.ά.), εφόσον ο νέος εκμεταλλευτής (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) διαθέτει την αναγκαία (ή τις αναγκαίες) Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος (Α.Α.Ε.) και το συνεργείο δεν έχει εφοδιασθεί ακόμη με Πιστοποιητικό Πυρασφαλείας ή Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, χορηγείται υποχρεωτικά, άνευ αυτοψίας, προσωρινή άδεια λειτουργίας ισχύος πέντε (5) μηνών. Για την μεταβίβαση απαιτείται και η κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης αποκλειστικά και μόνο του νέου εκμεταλλευτή ή του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας ή του φορέα εν γένει ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα εκμετάλλευσης του συγκεκριμένου συνεργείου. Εντός του χρόνου ισχύος της ως άνω προσωρινής αδείας, παράταση της οποίας χωρεί μόνο για λόγους ανωτέρας βίας, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά όπως και να προβεί στην διαδικασία έγκρισης, από την οικεία υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, των ενδεχόμενων αλλαγών σε σχέση με την προηγούμενη εγκεκριμένη κατάσταση. Η μεταβίβασή της αδείας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας συνεργείου είναι πάντοτε επιτρεπτή, έστω και αν κατά τον χρόνο της μεταβίβασης απαγορεύεται πλέον (λόγω μεταγενέστερων πολεοδομικών ρυθμίσεων) η ίδρυση συνεργείων στην περιοχή.

  Αιτιολογική έκθεση
  Η αλλαγή του φορέα μιας (υπό ίδρυση ή εν λειτουργία) δραστηριότητας είναι μια σύγχρονη επαγγελματική ανάγκη. Πολλές εταιρείες μεταλλάσσονται από Ο.Ε. σε Α.Ε. ή διαλύονται και αναδιαμορφώνονται σε άλλες ατομικές ή νέες εταιρικές μορφές ή συγχωνεύονται με άλλες υπάρχουσες. Άλλες δημιουργούν θυγατρικές εταιρείες ή μεταβιβάζονται σε συγγενικά πρόσωπα α΄ βαθμού συγγένειας λόγω υποκειμενικού κωλύματος (αρρώστια, θάνατος, συνταξιοδότηση κλπ.) Σε πολλές περιπτώσεις έχουν δαπανηθεί μεγάλα χρηματικά ποσά για να αγορασθούν οικόπεδα και να αναγερθούν σύγχρονες εγκαταστάσεις συνεργείων ή και ολοκληρωμένα (κάθετα) συγκροτήματα με έκθεση αυτοκινήτων ή μοτοσυκλεττών, ανταλλακτικά και συνεργεία. Πρέπει να κατοχυρωθεί επομένως το δικαίωμα του επιχειρηματία να αλλάζει τη μορφή της εταιρείας του (π.χ. για φορολογικούς λόγους, εξασφάλιση επιδότησης κ.ά.) και αυτό δεν είναι επιτρεπτό να θεωρείται ως νέα χρήση, η οποία, πιθανόν και να απαγορεύεται στην περιοχή κατά τον χρόνο εκείνο που ζητείται η μεταβίβαση. Αυτό που επιτρέπεται ή απαγορεύεται σε μια πολεοδομική μελέτη της περιοχής είναι η χρήση γης και όχι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν την δραστηριότητα αυτή. Ο Ν. 3325/2005 ΦΕΚ Α΄ 68, στο άρθρο 11, δίνει την δυνατότητα μεταβολής των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας των βιοτεχνικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Το ίδιο, αναλογικά, θεωρείται ορθό και δίκαιο να ισχύσει και για τα συνεργεία αυτοκινήτων μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων με τους όρους που περιγράφονται στην οικεία ρύθμιση. Με την ρύθμιση αυτή διασφαλίζεται ο επιχειρηματίας και λαμβάνουν σάρκα και οστά οι αρχές της χρηστής διοίκησης.

  Επίσης μια άλλη πρόταση αφορά τα συνεργεία ψηφιακών ταχογράφων, οι υπηρεσιακοί παράγοντες γνωρίζουν το πρόβλημα.

  ΠΡΟΤΑΣΗ

  Κείμενο διάταξης :
  Στο τέλος του εδαφίου δ) της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3710/2008 «Ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 216) προστίθεται η εξής πρόταση :
  « Κατ΄ εξαίρεση τα συνεργεία στα οποία εκτελούνται οι εργασίες που προβλέπονται από τον Κανονισμό 3821/1985 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους ψηφιακούς ταχογράφους, εντάσσονται στην κατηγορία α) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου».

  Αιτιολογική έκθεση:
  Κατά το στάδιο της σύνταξης των διατάξεων του ν. 3710/2008 διέλαθε της προσοχής του αρμόδιου νομοθέτη το γεγονός ότι τα συνεργεία των ψηφιακών ταχογράφων, στα οποία τοποθετούνται οι «σφραγισμένοι» ψηφιακοί ταχογράφοι στα λεωφορεία και στα βαρέα οχήματα (φορτηγά) είναι εκείνα που παράλληλα και κατά κύριο λόγο τοποθετούν, συντηρούν, ρυθμίζουν, καλιμπράρουν («βαθμονομούν») τους ανάλογους μηχανισμούς (κοντέρ) των χιλιάδων ταξί. Η χωροθέτηση των συνεργείων αυτών έχει γίνει μέσα στον αστικό ιστό, για να διευκολύνει ακριβώς τα ταξί. Συνεπώς κρίνεται απαραίτητη η παραμονή αυτών των συνεργείων σε περιοχές εντός σχεδίου, ενισχυτικό δε της απόψεως αυτής είναι το γεγονός ότι στα φορτηγά και λεωφορεία, κατά την προσαρμογή του φηφιακού ταχογράφου, δεν γίνεται εργασία συντήρησης ή επισκευής, αλλά απλώς «τοποθέτηση / σύνδεση» του ψηφιακού ταχογράφου, που μάλιστα δεν υπερβαίνει (ως συνολική διαδικασία) τα 20 έως 25 λεπτά της ώρας. Επισημαίνεται ότι κατά την τοποθέτηση / προσαρμογή του σφραγισμένου ψηφιακού ταχογράφου (διατίθεται σε ειδικό κιτ) δεν δημιουργείται θόρυβος, μόλυνση, απόβλητα και γενικά οποιαδήποτε δυσμενής παρενέργεια.

  Επίσης όλοι οι επισκευαστές θα σας χρωστούσαν χάρη, αν δεχόσασταν την παρακάτω ρύθμιση.
  Η ταλαιπωρία που τραβανε δεν λέγεται! Διαβάζοντας την αιτιολογική έκθεση θα καταλάβετε, ειδικά την τελευταία πρόταση. Ο νοών νοείτω …

  ΠΡΟΤΑΣΗ
  Κείμενο διάταξης
  Η αρχική χορήγηση όπως και οι περιοδικές ανανεώσεις της εξουσιοδότησης για την χορήγηση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων ή αντίστοιχα για την αντικατάσταση απενεργοποιημένων καταλυτών, φυσικού ή νομικού προσώπου, που εκμεταλλεύεται συνεργείο συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών και μοτοποδηλάτων, πραγματοποιούνται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία καταθέσεως των προβλεπόμενων (για την αρχική χορήγηση ή ανανέωση) σχετικών δικαιολογητικών, χωρίς την διενέργεια αυτοψίας.

  Αιτιολογική έκθεση
  Με την ρύθμιση αυτή επιδιώκεται η εκλογίκευση και η επίσπευση της σχετικής διαδικασίας, διότι με τις σήμερα ισχύουσες διατάξεις παρουσιάζονται ανεπίτρεπτες καθυστερήσεις, ακόμη και πολλών μηνών, στην χορήγηση της σχετικής Απόφασης (Εξουσιοδότησης για την χορήγηση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων) με αποτέλεσμα την προβληματική λειτουργία του συνεργείου που αιτείται την έκδοση ή την (περιοδική) ανανέωση της σχετικής Απόφασης, την απώλεια πελατών του που θέλουν να είναι σύννομοι και δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν κ.ά. ενώ από την κατάργηση της αυτοψίας α) οι Υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων διευκολύνονται (διότι ως γνωστόν υποφέρουν από έλλειψη προσωπικού, ύπαρξη ή προγραμματισμό των μεταφορικών μέσων για την διενέργεια αυτοψίας κ.ά.) β) η όλη αξιοπιστία του θεσμού δεν θίγεται αφού η ύπαρξη κατάλληλου αναλυτή καυσαερίων είναι δεδομένη και εξασφαλισμένη τόσο από την προσκόμιση του σχετικού τιμολογίου αγοράς του, των σχετικών εκτυπώσεων και από την υπεύθυνη δήλωση του εκμεταλλευτή σχετικά με το serial number και τον τύπο του αναλυτή και γ) ελαχιστοποιούνται τα περιθώρια για εμφάνιση φαινομένων διαφθοράς, που εκκολάπτονται όταν υπάρχει η «υποχρέωση» της αυτοψίας, το πότε αυτή θα καταστεί εφικτή κ.λ.π.

  Βαγγέλης Διέννης
  210 8104000

 • 2 Αυγούστου 2010, 21:58 | ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Ο κλαδος της επισκευης αυτοκινητου νομιζω οτι βαλετε απο απαντου . απο το Υ.Μ.Ε. απο την νομαρχεια απο το εκαστοτε δημο . θελουμε ενα νομοσχεδιο να μην αλλαζει καθε αλλαγη υπουργου ,νομαρχη ,δημαρχου . ειναι επιχηρισεις οι περισοτερες οικογενιακες αρα με προοπτικη χρωνων ,δεν μπορει ο δημος να αλλαζει χριση γης καθε 5 χρονια και ενα μονιμο συνεργειο ξαφνικα να ειναι παρανομο . Απλουστευστε τη διαδικασια εκδοσης καρτας καυσαεριων ,την διαδικασια περιβαντολογικων και ποιρασφαλιας .λιγοτερη γραφειοκρατεια περισοτερη δουλεια στο συνεργειο.
  Τα συνεργεια με προσορινη αδεια και αφου εχουν περιβαντολογικα και ποιρασφαλια να λιξει η αδεια του μεχρι συνταξιοδοτισης του υπευθινου χωρις δικαιομα μεταβιβασης.

 • 2 Αυγούστου 2010, 16:39 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Κύριοι,
  1) Εκτιμώ ότι στις παραγράφους 5, 6 και 7 του Άρθρου 8 που αναφέρεται στα συνεργεία, υπάρχει ένα λάθος:
  Γίνεται αναφορά στα «συνεργεία της παραγράφου 14 του Άρθρου 13 του ΠΔ 78/1988». Κατά τη γνώμη μου οι προβλέψεις αφορούν τα «συνεργεία της παραγράφου 13 του Άρθρου 13 του ΠΔ 78/1988». Ενδεχομένως να αφορούν και τα μικτά συνεργεία της παραγράφου 14 του Άρθρου 13 του ΠΔ 78/1988, οπότε θα πρέπει να γίνει αλλαγή στην διατύπωση. Ασφαλώς, η ευθύνη δεν αφορά μόνο τον συντάκτη. Η ανακρίβεια υπάρχει και στο βασικό νομοθέτημα ΠΔ 78/1988 (βλ. παρ. 14 του Άρθρου 14 – εξοπλισμός συνεργείων) όπου όλα είναι καλά, μέχρι την παράγραφο 11 για τα συνεργεία βαφής και συντήρησης. Μετά αρχίζουν οι ανακρίβειες, αφού η αρίθμηση της παρ. 11 επαναλαμβάνεται και για τα συνεργεία τροχών/ανάρτησης. Βέβαια, αυτά συμβαίνουν όταν τα σχέδια και οι νόμοι καταρτίζονται υπό πίεση.
  2) Η προϋπηρεσία για την απόκτηση της άδειας του τεχνίτη τοποθέτησης συστημάτων κίνησης οχημάτων με υγραέριο (ο ορισμός «τεχνίτης υγραερίων αυτοκινήτων» δεν είναι σαφής)θα πρέπει να είναι 6 μήνες και για τον ηλεκτροτεχνίτη. Βάσει ποιων κριτηρίων αποφασίζεται ότι ο ηλεκτροτεχνίτης υστερεί σε γνώσεις και εμπειρία σε σύγκριση με τον μηχανοτεχνίτη; Ένα σοβαρό μέρος της μετατροπής αφορά εργασίες στο διαμέρισμα κινητήρα όπου τοποθετούνται ειδικά εξαρτήματα(μπεκ, αισθητήρες, ECU και καλωδιώσεις), εργασίες για τις οποίες κατά τεκμήριο ο μέσος ηλεκτροτεχνίτης διαθέτει περισσότερες γνώσεις και εμπειρία από τον μέσο μηχανοτεχνίτη. Ας σημειωθεί, ότι τα ειδικά κέντρα εκπαίδευσης που λειτουργούν σε αλλα κράτη (κυρίως σε Αυστραλία και Ην. Βασίλειο)διεξάγουν προγράμματα εκπαίδευσης που διαρκούν 5-10 εργάσιμες ημέρες. Η εναλλακτική εκπαίδευση που προβλέπεται να παρέχεται από πιστοποιημένα ΚΕΚ, θα είναι διαφορετικής διάρκειας για τον μηχανοτεχνίτη από εκείνη για τον Ηλεκτροτεχνίτη;
  3) Στο ΠΔ 66/2010 (Άρθρο 2, παρ. 1γ), ορίζεται ότι ο τεχνίτης αερίων καυσίμων μπορεί να λάβει την απαιτούμενη εκπαίδευση και από τον επίσημο αντιπρόσωπο εισαγωγής εξαρτημάτων τροφοδοσίας και λειτουργίας αυτοκινήτων με αέρια καύσιμα. Αντίστοιχη πρόβλεψη θα μπορούσε να περιληφθεί και στον παρόντα νόμο για τους τεχνίτες υγραεριοκίνησης. Αυτό, θα είχε ως αποτέλεσμα το πιο γρήγορο άνοιγμα μιας αγοράς, στην οποία έχει διαμορφωθεί μια ολιγοπωλιακή-στρευλή κατάσταση όπου 15 επιχειρήσεις κερδίζουν μερίδια και οι υπόλοιποι «αγοράζουν» βεβαιώσεις εγκατάστασης από αυτές, ενώ ο καταναλωτής-ιδιοκτήτης οχήματος αναγκάζεται να πληρώσει αλμυρό τίμημα για την μετατροπή , βάζοντας και μέσο για να γίνει η δουλειά του πιο γρήγορα.
  Ευχαριστώ,
  Δημήτρης

 • 30 Ιουλίου 2010, 19:44 | Α.Π.

  Κατι πρεπει να γινει με την καταχρηση του δημοσιου χωρου απο ολα τα συνεργεια. Με αντικειμενα, «μηχανακια» η και επισκευασμενα κλεινουν (και βρομιζουν πολλες φορες) ολη την γειτονια για τις αναγκες τους. Να μην γινονται συνεργεια χωρις να εχουν αντιστοιχο χωρο σταθμευσης των επισκευαζομενων, να ελεγχθει επιτελους η χρηση του δημοσιου χωρου.

 • Είναι απολύτως απαραίτητο στο παρόν νομοσχέδιο να συμπεριληφθεί τροποποίηση της 18586/698 (ΦΕΚ411/29.3.2000 υπ. απόφασης και συγκεκριμένα στο άρθρο 7 παράγραφος 2, να προστεθεί η υποπαράγραφος γ ως ακολούθως:

  γ) Αντίγραφα των νομίμων φορολογικών στοιχείων ήτοι: του τιμολογίου ή της απόδειξης πώλησης της συσκευής και του τιμολογίου ή της απόδειξης παροχής υπηρεσιών για την εγκατάσταση της συσκευής.

  Επίσης να τροποποιηθεί το κείμενο, του παραρτήματος 1, της υπεύθυνης δήλωσης του εγκαταστάτη και συγκεκριμένα να προστεθεί υποπαράγραφος ως ακολούθως:

  Για την τοποθέτηση στο αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας ………… στο οποίο τοποθέτησα συσκευή υγραερίου /φυσικού αερίου και το οποίο ΕΝΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΟ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ/ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΥ ΤΗΡΕΙ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ……., εξέδωσα δε τα υπ΄αριθμ …… νόμιμα φορολογικά παραστατικά. (Τιμολόγιο ή απόδειξη πώλησης και τιμολόγιο ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών.

  Αν οι παραπάνω υποδείξεις μου συμπεριληφθούν μπορεί κανείς να ελπίζει ότι και το υφιστάμενο πάρτυ φοροδιαφυγής θα ελαχιστοποιηθεί αλλά και οι εγκαταστάσεις θα γίνουν ασφαλέστερες αφού θα ελαχιστοποιηθεί το σημερινό φαινόμενο να γίνονται εγκαταστάσεις σε αυλές σπιτιών, σε βενζινάδικα, σε αποθήκες, ακόμα και από αλλοδαπούς και όλοι αυτοί να καλύπτονται αφού εύκολα μπορούν να αγοράζουν τις σχετικές δηλώσεις εγκαταστάτη.

 • Με την αδειοδότηση των συνεργείων εγκατάστασης και συντήρησης συστημάτων υγραερίου, πολλαπλασιάζετε τους κινδύνους μέσα στον οικιστικό ιστό. Η λύση είναι μπροστά στα μάτια μας…4 ηλεκτροκινητήρες (ενας για κάθε τροχό) και ένας μικρός κινητήρας εσωτερικής καύσης σε σειρά με μια γεννήτρια παραγωγής ρεύματος για τους Η/Κ. με αυτή τη φόρμουλα έχουμε αυτονομία γύρω στα 600 χιλιόμετρα.. επιτέλους αναγκάστε όσους επενδύουν στο μέλλον μας, να επενδύουν με άρτια κριτήρια.Ας γίνουμε και εμείς κάπου πρωταγωνιστές.Δεν πρόκειται να καταφέρουμε και πολλά αν εφαρμόζουμε όσα οι άλλοι έχουν εφαρμόσει και απορρίψει εδώ και δεκαετίες.

 • Είναι απαράδεκτο στην εποχή μας να επιτρέπεται η ίδρυση συνεργείου υγραερίου μιας τεχνολογίας 100 ετών πίσω και να μην επιτρέπεται η ίδρυση συνεργείου ηλεκτρικών αυτοκινήτων μόνο και μόνο διότι δεν είναι διαδεδομένη η τεχνολογία και δεν έχετε τη γνώση. Σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο υπάρχει ανάπτυξη του κλάδου της ηλεκτροκίνησης και πάλι η Ελλάδα θα μείνει πίσω?
  Είναι δυνατόν να μην προβλεφθεί η δυνατότητα της ηλεκτροκίνησης και να μην δωσετε ώθηση σε έναν τομέα της χώρας, αυτόν της εξέλιξης αυτοκινήτων, που σίγουρα  πάσχει και που ουσιαστικά μάλλον δεν υφίσταται?
  Σας ευχαριστώ πολύ και είμαι στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε βοήθεια.