Άρθρο 1 – Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας

 1. Συνιστάται στο Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Εθνικό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας (Ε.Σ.Ο.Α.), το οποίο υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Το Ε.Σ.Ο.Α. έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα.
 2. Το Ε.Σ.Ο.Α. στο πλαίσιο της συμβουλευτικής αποστολής του:
  • α) αξιολογεί τις μελέτες και έρευνες που θεωρεί χρήσιμες για τη ανάδειξη της γνώσης στον τομέα της οδικής ασφάλειας,
  • β) προβαίνει σε αξιολογήσεις των ήδη ανειλημμένων δράσεων,
  • γ) ενημερώνεται και αξιολογεί τα μέτρα που λαμβάνονται στη χώρα αλλά και διεθνώς και αφορούν στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις και προτάσεις προς τη Διυπουργική Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας,
  • δ) συνεργάζεται με τις αρμόδιες για την οδική ασφάλεια αρχές άλλων χωρών και διεθνών οργανισμών ανταλλάσσοντας πληροφορίες για την εφαρμογή σύγχρονων πρακτικών που ανταποκρίνονται στις συνθήκες της χώρας. Μεριμνά για την προβολή θεμάτων οδικής ασφάλειας με κάθε πρόσφορο τρόπο, και
  • ε) εκπονεί ετήσια έκθεση προς τη Διυπουργική Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας.
 3. Το Ε.Σ.Ο.Α., για τη διευκόλυνση του έργου του, ζητεί πληροφορίες και στοιχεία από τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, που οφείλουν να τις παρέχουν εγκαίρως.
 4. Το Ε.Σ.Ο.Α. αποτελείται από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ως Πρόεδρο, και μέλη εκπροσώπους φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της οδικής ασφάλειας, καθώς και δύο (2) εγνωσμένου κύρους εμπειρογνώμονες στον τομέα αυτό.
 5. Τα μέλη του Ε.Σ.Ο.Α. διορίζονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για το διορισμό των εκπροσώπων των φορέων της παρ. 4 απαιτείται η υποβολή σχετικής πρότασης των φορέων αυτών. Η θητεία των μελών του Ε.Σ.Ο.Α. είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου παύει αν, για οποιονδήποτε λόγο, απολέσουν την ιδιότητα, βάσει της οποίας διορίστηκαν. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου, ή για οποιονδήποτε λόγο απώλειας της ιδιότητας μέλους πριν τη λήξη της θητείας, η αντικατάσταση αυτού γίνεται με την ίδια διαδικασία και ισχύει για το υπόλοιπο της διάρκειας της θητείας του. Στην ίδια απόφαση ορίζονται Αντιπρόεδρος και Γραμματέας οι οποίοι προέρχονται από τα μέλη.
 6. Η γραμματειακή υποστήριξη του Ε.Σ.Ο.Α ασκείται από την αρμόδια για την οδική ασφάλεια Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
 7. Το Ε.Σ.Ο.Α. συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, ο οποίος και καθορίζει την ημερήσια διάταξη. Στις συνεδριάσεις του Ε.Σ.Ο.Α. είναι δυνατό να προσκληθούν και υπηρεσιακοί παράγοντες ή εμπειρογνώμονες για θέματα της αρμοδιότητας ή της ειδικότητάς τους αντίστοιχα. Ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ο.Α. υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο για το Συμβούλιο. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α΄45).
 8. Στον Πρόεδρο και τα μέλη του Ε.Σ.Ο.Α. δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση.
 9. Οι δαπάνες για τη λειτουργία του Ε.Σ.Ο.Α. βαρύνουν παγίως τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
 10. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται τα ειδικότερα θέματα λειτουργίας του Ε.Σ.Ο.Α., καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Για τη συγκρότηση και λειτουργία του Ε.Σ.Ο.Α. δεν απαιτείται η έκδοση της απόφασης της παρούσας παραγράφου.
 • 5 Αυγούστου 2010, 12:18 | Μαρια Συνεφια – Williamson

  Σημερα ανακοινωθηκαν οι νεες προσπαθειες βελτιωσης της οδικης ασφαλειας απο την Ευρωπαικη Ενωση_ http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_05/08/2010_349635
  Τα στατιστικα ειναι αμειληκτα!
  Οι νεκροι στους δρομους ειναι 38 στη Βρετανια για καθε 1εκατ πληθυσμου και στην Ελλαδα γυρω στα 300% παρα πανω.
  Ακομα και στον μεσο ορο της ΕΕ, το ποσοστο μας ειναι 200% παρα πανω.
  Κι εμεις ακομα μιλαμε για νεες’επιτροπες’ και ‘διευθυνσεις’.
  Ειναι κριμα.

 • 5 Αυγούστου 2010, 12:06 | Μαρια Συνεφια – Williamson

  σημερα ανακοινωθηκαν οι νεες προσπαθειες βελτιωσης της οδικης ασφαλειας απο την Ευρωπαικη Ενωση_ http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_05/08/2010_349635
  Τα στατιστικα ειναι αμειληκτα!

 • Είναι πολύ ενδιαφέρον να ανατρέξει κάποιος , στην σύνθεση αυτών των επιτροπών, που κάθε κυβέρνηση δημιουργεί, και να αποτιμήσει το έργο τους. Είναι απογοήτευση…!

  Όταν ο ποιο ευαίσθητος παράγοντας, ο άνθρωπος, παραμένει για όλους τους «γνώστες» του αντικειμένου, κενό γράμμα και στατιστική οντότητα, είναι καταδικασμένες να αποτύχουν.
  Γιατί η ενασχόληση με τον άνθρωπο, όχι μονον σαν οδηγό αλλά σαν μέλος της κοινωνίας της κυκλοφορίας, χρειάζεται γνώση του αντικειμένου, δουλειά, επιστημονική επάρκεια, γερό στομάχι, αλλά προπάντων μεράκι…!
  Ποιος έχει ασχοληθεί ουσιαστικά με το πώς γίνεται κανείς οδηγός, μέσα από ποιες εμπειρίες, μέσα σε ποιο νομοθετικό πλαίσιο, με τι μέσα, από ποιους ανθρώπους και το κυριότερο: πως επιβιώνει στο σημερινό οδηγητικό περιβάλλον;
  Γνωρίζετε όλοι την απάντηση: ΚΑΝΕΙΣ!

  Η σχέση αλληλεπίδρασης που υπάρχει ανάμεσα στον άνθρωπο, τη μηχανή και την κινητικότητα, είναι πολύπλοκη, απέχει χιλιόμετρα από την επιθυμητή και παραμένει όνειρο θερινής νυκτός, για την ιδανική…!
  Για τον απλούστατο λόγο: ότι η κινητικότητα που αναπτύσσεται κατά την αλληλεπίδραση του ατόμου με την μηχανή, διαφέρει, αλλάζει και καλλιεργείται ανάλογα με τον πολιτισμό, την ηθική, τα θέλω του ατόμου, αλλά προπάντων από την εκπαίδευση.
  Στο πλαίσιο αυτό η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης, στο επικείμενο συνέδριότης θέλει να αναδείξει όλα αυτά τα ζητήματα που κραυγάζουν για λύση!

  Οι Θέσεις των εκπαιδευτών οδήγησης για την σύγχρονη κινητικότητα στην Ελλάδα.
  Μερικά από τα θέματα που θα αναπτύξουμε, θα επεξεργαστούμε και θα αναδείξουμε στο συνέδριό μας, είναι σύγχρονα ζητήματα της αυτοκίνησης, και τις κινητικότητας όπως:

  1. Το επίπεδο της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα και οι Εκπαιδευτές Οδήγησης.
  2. Οι χρήστες των οδοστρωμάτων και το επίπεδο εκπαίδευσης
  3. Ο Αναψηλαφισμός των τροχαίων ατυχημάτων σε σχέση με το σύστημα της Ο.Α. από την πλευρά του χρήστη.
  4. Η κυκλοφοριακή Αγωγή σε όλα τα στάδια εκπαίδευσης. Η ενσωμάτωσή της στην εκπαιδευτική διαδικασία και οι εκπαιδευτές.
  5. Τα Παιδιά και η οδική ασφάλεια.
  Τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα. Κάθε χρόνο, περισσότερα από 1.100 παιδιά κάτω των 15 ετών σκοτώνονται στους ευρωπαϊκούς δρόμους και 100.000 τραυματίζονται.
  6. Οι Πεζοί.
  Αν και το περπάτημα είναι πολύ ευεργετικό για την υγεία και το περιβάλλον – και κατάλληλο για ηλικιωμένους και παιδιά – οι πεζοί κινδυνεύουν από ατυχήματα πολύ περισσότερο από τους άλλους χρήστες του οδικού δικτύου.
  7. Οι Νέοι Οδηγοί και τα στάδια ωρίμανσης.
  Οι Νέοι οδηγοί κινδυνεύουν περισσότερο. Το ποσοστό θανατηφόρων ατυχημάτων στους οδηγούς ηλικίας 15-24 ετών είναι διπλάσιο απ’ ό,τι στους πιο έμπειρους οδηγούς. Και ο κίνδυνος δεν αφορά μόνον τους ίδιους: για κάθε νεαρό οδηγό που σκοτώνεται σε σύγκρουση, βρίσκουν τον θάνατο και άλλα 1,3 άτομα κατά μέσο όρο.
  8. Οι ποδηλάτες και η συμπεριφορά με τους άλλους χρήστες.Η οικολογική κινητικότητα εμπεριέχει κινδύνους και απαιτεί εκπαίδευση.
  9. Η Διάσπαση της προσοχής
  Οι οδηγοί πρέπει να έχουν διαρκώς συγκεντρωμένη την προσοχή τους στον δρόμο. Όχι μόνον για τη δική τους ασφάλεια, αλλά και για την ασφάλεια των επιβατών τους και των άλλων χρηστών του οδικού δικτύου.
  10. Ο οικολογικός τρόπος οδήγησης (Eco Driving)
  11. Το αλκοόλ και η οδήγηση.
  12. Η Άδεια οδήγησης.
  Περί τα 300 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ έχουν άδεια οδήγησης. Η ΕΕ επιδιώκει να καθιερώσει έναν ενιαίο τύπο αδείας και ενιαίες προϋποθέσεις απόκτησης άδειας. Εδώ στην Ελλάδα χρειαζόμαστε βασικές αναδιαρθρώσεις.
  13. Η Εκπαίδευση Εκπαιδευτών.Το περίγραμμα ήταν ένα σκαλί! Oι εκπαιδευτές και οι εξεταστές, αλλά και όσοι ασχολούνται με την κυκλοφορία και την οδική ασφάλεια, πρέπει να έχουν Πανεπιστημιακή εκπαίδευση μέσα από ένα τμήμα που θα παράγει τις ειδικότητες που έχει σήμερα ανάγκη η χώρα.
  14. Η Δια βίου κατάρτιση των Εκπαιδευτών
  15. Η Μοντελοποίηση της εκπαίδευσης.
  16. Οι Εξετάσεις και εξεταστές κριτήρια επιλογής, ηλεκτρονικός κωδικός εξεταστή, σώμα και εξετάσεις εξεταστών, δια βίου κατάρτιση και επανεξέταση.
  17. Η Εκπαίδευση οδηγώνΓια να πάρουν άδεια οδήγησης, ορισμένες κατηγορίες οδηγών πρέπει να κάνουν επιπλέον μαθήματα πέραν των βασικών. Για παράδειγμα, οι επαγγελματίες οδηγοί στην ΕΕ πρέπει να έχουν ειδική κατάρτιση. Πολλοί δε κατ’ επανάληψη παραβάτες καλούνται να εγγραφούν σε προγράμματα επανεκπαίδευσης προκειμένου να βελτιώσουν τη συμπεριφορά τους όταν οδηγούν.
  18. Η σύγχρονή τεχνολογία και οι απαιτούμενες οδηγητικές τεχνικές
  19. Η επιθετικότητα κατά την Οδήγηση.
  20. Η Νεανική Παραβατικότητα.
  21. Το ΣΕΣΟ.
  Διαμόρφωση νομοθεσίας και προοπτικής μείωσης βαθμών ποινής μέσα από την εκπαίδευση.
  22. Η Επιβολή του νόμου με άξονα την αποτροπή.
  Η επιβολή της τήρησης του κώδικα οδικής κυκλοφορίας είναι απαραίτητη όχι μόνον για να τιμωρούνται οι παραβάσεις, αλλά και για να αποτρέπεται η προβατική συμπεριφορά και να ενθαρρύνεται η υπεύθυνη οδήγηση.
  23. Η Υπερβολική ταχύτητα
  Η υπερβολική ταχύτητα – ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα στον τομέα της οδικής ασφάλειας – αυξάνει σε μεγάλο βαθμό τον κίνδυνο ατυχήματος. Η υπερβολική ταχύτητα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στο 30% περίπου των τροχαίων ατυχημάτων.
  24. Οι ηλικιωμένοι οδηγοί. (Είσαι σε θέση να οδηγήσεις; )Η έκδοση άδειας οδήγησης στην Ευρώπη συνδέεται με συγκεκριμένες προϋποθέσεις σωματικής και πνευματικής υγείας, οι οποίες όμως διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών. Αυτό θα αλλάξει το 2013, με τη νέα νομοθεσία για την ενιαία ευρωπαϊκή άδεια οδήγησης.
  25. Οι Επαγγελματίες οδηγοί
  Η κόπωση και η υπερβολική ταχύτητα αποτελούν τις συνηθέστερες αιτίες πρόκλησης ατυχημάτων από οδηγούς φορτηγών, πούλμαν και οχημάτων επιχειρήσεων. Τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτων από εργατικά ατυχήματα στις βιομηχανικές χώρες.
  26. Τα ΠΕΙ. Διαστάσεις και πρακτικές σε σχέση με την εκπαίδευση
  27. Η διαδικασία Πιστοποίησης Σχολών και ΚΕΘΕΥΟ μέσα από διαδικασίες συμμετοχής και της ομοσπονδίας.

  Επισημαίνουμε ότι οι θέσεις είναι ανοιχτές για καινούργιες πτυχές της κυκλοφορίας που θα αναδείξουν τα Προσυνέδρια που θα πραγματοποιήσουμε ανά Νομό.

  Τα αποτελέσματα είναι ανοιχτά σε όλη την κοινωνία ΚΑΙ στην Επιτροπή άν θέλει να τα χρησιμοποιήσει…!

 • 4 Αυγούστου 2010, 23:31 | Στέφανος Σαμακάς

  Μέσα σε μια εβδομάδα δεν γίνεται δημόσια διαβούλευση.

  Το «παράθυρο» είναι πολύ μικρό και δεν επιτρέπει στον πολίτη να συμβάλλει με αποτέλεσμα, ακόμα κι αν είναι αρκετά τυχερός για να το
  » πετύχει «.

  Ετσι υποβαθμίζεται ο θεσμός στον οποίο πόνταρε προσωπικά ο Πρωθυπουργός και που βασίζεται στο feedback απο τους πολίτες και οχι απο τους συνήθεις ύποπτους…

 • 4 Αυγούστου 2010, 22:08 | Ηρακλής Μαρκουίζος

  Στο άρθρο 1 Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας προτείνουμε την συμμετοχή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Δ.Ι. των Ο.Τ.Α., που έχουν ως αντικείμενο την Κυκλοφοριακή Αγωγή ή και την διαχείριση των Πάρκων Κυκλοφοριακής Αγωγής (Π.Κ.Α.) καθώς και τη συμμετοχή διαδημοτικού δικτύου Φορέων Ο.Τ.Α. που έχουν ιδρύσει και λειτουργούν Π.Κ.Α.
  Σκοπός της πρότασης είναι η ορθή διαχείριση των Π.Κ.Α. όπου μέσω ενός ενιαίου εκπαιδευτικού προγράμματος εγκεκριμένου από έναν και μόνο φορέα (π.χ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο) και σε συνεργασία με τους Εκπαιδευτικούς Αγωγής Υγείας θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως χρήσιμα εργαλεία και όχι ως τόποι «αναψυχής».
  Παράλληλα επισημαίνουμε ότι τα Π.Κ.Α θα πρέπει να εποπτεύονται από τους Ο.Τ.Α., που έχουν την αρμοδιότητα ίδρυσης και λειτουργίας τους (άρθρο 75 παρ. στ΄ 4 Ν.3463) καθώς και να αποσαφηνιστεί η συνέχεια της χρηματοδότησης για την κατασκευή νέων Π.Κ.Α μέσω προγραμματικών συμβάσεων σύμφωνα με την μελέτη Α.Π.Θ., η όποια έχει την έγκριση του Υπουργείου Μεταφορών .
  Θα ήταν δε χρήσιμη και η συμμετοχή και άλλων εμπλεκομένων φορέων, όπως το ΙΜΕΤ το ΚΑΠΕ και νέα Καλλικρατικά Ν.Π.Δ.Δ. Πρωτευουσών Νομών, που σχετίζονται με την Παιδεία αλλά και Κοινωφελείς Επιχειρήσεις Πρωτευουσών Νομών με αντικείμενό τους τη Δημοτική Συγκοινωνία.

 • Τετάρτη, 4 Αυγούστου 2010
  Από : Κώστας Στυλιάδης (Φλώρινα) και Κατερίνα Θεοδοσέλη (Σέρρες)
  Θεωρούμε πολύ θετική και προς τη σωστή κατεύθυνση την πρωτοβουλία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τη σύσταση με Νομοσχέδιο του Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας (Ε.Σ.Ο.Α.) και της Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας.

  Οι παρατηρήσεις μας όσον αφορά το Άρθρο1 του Νομοσχεδίου είναι οι εξής :
  – Το Ε.Σ.Ο.Α. δεν θα πρέπει να έχει μόνο συμβουλευτικό χαρακτήρα (παρ. 1) αλλά θα πρέπει να αναλαμβάνει και δράσεις, όπως διοργάνωση Ημερίδων και Συνεδρίων για την Οδική Ασφάλεια, Μαθητικούς Διαγωνισμούς, Ιστοσελίδα, Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter), ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές, άμεση ενημέρωση των οδηγών με SMS για κακές οδικές συνθήκες και επείγοντα περιστατικά, συνεχής «βομβαρδισμός» του κοινού από τα ΜΜΕ με κοινωνικά μηνύματα για την Οδική Ασφάλεια, επισήμανση κακοτεχνιών και ελλιπών σημάνσεων στις Εθνικές Οδούς κ.ά.
  – Δεν αναφέρεται το πλήθος των μελών που θα πρέπει να έχει το Ε.Σ.Ο.Α. (παρ. 4).
  – Θα πρέπει να οριστούν τουλάχιστον 3 Αντιπρόεδροι του Ε.Σ.Ο.Α. (παρ. 5), με τους εξής τομείς ευθύνης : Σχολεία και Μαθητές (Ομιλίες, Διαγωνισμοί, ΠΚΑ, Μάθημα Κυκλοφοριακής Αγωγής), Ενημέρωση και Δημόσιες Σχέσεις (Δελτία Τύπου, Ημερίδες, Συνέδρια, Ιστοσελίδα, Newsletter κοκ) και Τεχνικά Θέματα (Κακοτεχνίες Οδών, Ελλιπείς Σημάνσεις κοκ).
  – Σχετικά με τη γραμματειακή υποστήριξη του Ε.Σ.Ο.Α (παρ. 6), προτείνουμε να οριστεί Γραμματεία ειδικά για το Ε.Σ.Ο.Α., στην οποία θα μπορεί να απευθύνεται ο κάθε πολίτης (με τηλέφωνο, fax ή e-mail) που θέλει να αναφέρει ή να καταγγείλει κάτι, ώστε να υπάρχει μια επαρκής και αποδοτική επικοινωνία.
  – Δεν αναφέρεται κάθε πότε θα πρέπει να συγκαλείται το Ε.Σ.Ο.Α. (παρ. 7).
  – Η μη πρόβλεψη αμοιβής ή αποζημίωσης για τα μέλη του Ε.Σ.Ο.Α. (παρ. 8) ίσως δράσει αποτρεπτικά για τα μέλη του Συμβουλίου που θα πρέπει να ταξιδεύουν τακτικά από την επαρχία.

  Οι προτάσεις μας για να αντιμετωπιστεί το μείζον θέμα της Οδικής Ασφάλειας στη χώρα μας, είναι οι εξής :

  Θα πρέπει να οριστεί μία Τοπική Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας σε καθεμία από τις 13 Περιφέρειες της χώρας (σύμφωνα με το Σχέδιο «Καλλικράτης»), υπό την αιγίδα του Ε.Σ.Ο.Α., όπου για να μπορέσει να λειτουργήσει αποτελεσματικά η Επιτροπή αυτή, θα πρέπει η δράση της να στηριχθεί στους εξής άξονες :

  • ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ – Λειτουργία σε κάθε Περιφέρεια της χώρας και όχι μόνο στην Αθήνα.
  • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – Στελέχωση της Επιτροπής με δύο άτομα ως Μέλη και με Γραμματεία καθώς και πλήρης εξοπλισμός, όπως τηλέφωνα, Η/Υ, σύνδεση στο Internet κοκ. Πρόβλεψη για κάλυψη λειτουργικών εξόδων.
  • ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – Στελέχωση μόνο από άτομα που έχουν αποδεδειγμένα πάθος για την δουλειά αυτή, ικανότητες οργάνωσης, επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων αλλά και ανάληψης πρωτοβουλιών.

  Προτείνουμε η κάθε Τοπική Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας να έχει τις εξής αρμοδιότητες :

  1. Ύπαρξη Τηλεφωνικής Γραμμής για κατάθεση αιτημάτων και αναφορών από τους πολίτες (όπως ατυχήματα,, ελλιπής σήμανση ή διαγράμμιση κοκ). Καταγραφή όλων των αναφορών.
  2. Στατιστική καταγραφή και μελέτη των τροχαίων ατυχημάτων (Βάση Δεδομένων Οδικών Συμβάντων). Τακτική επεξεργασία των στοιχείων αυτών από την Επιτροπή για εξαγωγή συμπερασμάτων αλλά και άμεση συνεργασία με το Ε.Σ.Ο.Α.
  3. Διοργάνωση Εκδηλώσεων, Ημερίδων και Συνεδρίων, όπως είναι η Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας (έχει καθιερωθεί να γίνεται την τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου).
  4. Επισκέψεις Ενημέρωσης και Ομιλίες στα Σχολεία. Διοργάνωση Διαγωνισμών για μαθητές (Έκθεση, Φωτογραφία, Ζωγραφική) με την ευκαιρία της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας.
  5. Συνεργασία με την Αστυνομία, ώστε να γίνονται συνεχείς Περιπολίες της Τροχαίας σε βασικούς οδικούς άξονες. Συστάσεις σε οδηγούς για χαμηλές ταχύτητες και τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας από τα άλλα οχήματα. Συστάσεις σε γονείς για τις ζώνες ασφαλείας και τα παιδικά καθίσματα και σε οδηγούς για την χρήση του κινητού τηλεφώνου.
  6. Ενημέρωση Δήμων και Περιφερειών για άμεση διόρθωση κακοτεχνιών στους δρόμους (διαβάσεις πεζών, διαγραμμίσεις, σήματα τροχαίας, μπαριέρες κοκ). Τοποθέτηση οριζόντιας σήμανσης STOP με γράμματα επί του εδάφους των διασταυρώσεων και φαναριών που να λειτουργούν με χρονόμετρο, κάτι που θα βοηθήσει ιδιαίτερα τους πεζούς. Επίσης, δεν θα πρέπει να είναι κάθετες οι διασταυρώσεις με τους κεντρικούς οδικούς άξονες αλλά να υπάρχει ένας δρόμος προσαρμογής στην ταχύτητα των οχημάτων. Ακόμη, θα πρέπει να δοθεί μια λύση στο πρόβλημα με τους κυκλικούς κόμβους (roundabouts), όπου είναι συχνά πολύ δύσκολη η διάβαση των πεζών.
  7. Άμεση Ενημέρωση των Οδηγών με SMS ή μέσω ραδιοφώνου ή και μέσω Internet για κακές καιρικές ή οδικές συνθήκες (χιόνια, ομίχλη, δυνατή βροχή, ατύχημα σε συγκεκριμένο σημείο κοκ).
  8. Δημιουργία Λίστας Επικίνδυνων Σημείων Εθνικών Οδών ανά Δήμο ή Περιφέρεια, ανάρτησή της σε σχετικές ιστοσελίδες και δημοσίευση σε ενημερωτικά έντυπα. Επίσης, θα πρέπει να τοποθετηθούν ειδικές, μεγάλες και ευδιάκριτες πινακίδες στα σημεία όπου έχουν γίνει συχνά τροχαία δυστυχήματα, ώστε να τις λαμβάνουν υπόψη τους οι οδηγοί. Φωτισμός των εθνικών οδών τη νύχτα και τοποθέτηση «ματιών γάτας» (cat’s eyes).
  9. Κοινωνικά Μηνύματα από τα ΜΜΕ για την Οδική Ασφάλεια σε καθημερινή βάση.
  10. Αποκατάσταση των σημάτων στις εθνικές οδούς και Χιλιομέτρηση ανά 500 μέτρα (π.χ. Εθνική Οδός Ε1, 45,5 χιλιόμετρο), ώστε να γνωρίζει ο κάθε οδηγός πού ακριβώς βρίσκεται σε κάθε σημείο της εθνικής οδού και να μπορεί να ενημερώσει σωστά για το στίγμα του σε περίπτωση ατυχήματος ή έκτακτης ανάγκης (χιλιομετρικοί δείκτες και εντοπισμός χιλιομετρικής θέσης). Τοποθέτηση ευδιάκριτων πινακίδων στα σύνορα Περιφερειών και Δήμων μαζί με αντίστοιχους χάρτες, ώστε να γνωρίζει ο οδηγός πού βρίσκεται σε κάθε στιγμή. Διανομή εντύπων στα σημεία εισόδου στην Περιφέρεια (Info Kiosks) με πληροφορίες για την οδική ασφάλεια και τα σημεία αυξημένης επικινδυνότητας.
  11. Τήρηση καθημερινού Πρακτικού Συμβάντων.
  12. Δημιουργία Ιστοσελίδας (Portal) και ύπαρξη e-mail για άμεση και υπεύθυνη απάντηση σε αιτήματα και αναφορές πολιτών.
  13. Έκδοση Μηνιαίου Ηλεκτρονικού Περιοδικού (Newsletter) με ειδήσεις και συμβουλές για την Οδική Ασφάλεια. Διανομή ΔΩΡΕΑΝ.
  14. Κυκλοφορία ενός Βιβλίου για τον ΚΟΚ που να είναι γραμμένο με απλά λόγια και με πλούσια εικονογράφηση. Διανομή ΔΩΡΕΑΝ.
  15. Ιδιαίτερη μνεία για τα Μηχανάκια (κράνος, επικίνδυνοι ελιγμοί κλπ).
  16. Ιδιαίτερη μνεία για τα Ποδήλατα (κράνος, ποδηλατόδρομοι κλπ).
  17. Ιδιαίτερη μνεία για τους Πεζούς (διαβάσεις, κόκκινο φανάρι κλπ).
  18. Μελέτη για ταχύτερη πρόσβαση των Ασθενοφόρων στα ατυχήματα.
  19. Μελέτη για δημιουργία Πεζογεφυρών και Διαβάσεων Πεζών κοντά σε σχολεία.
  20. Θα πρέπει να διδάσκεται στα σχολεία το Μάθημα της Κυκλοφοριακής Αγωγής και της Οδικής Ασφάλειας και να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές ότι ο σκοπός δεν θα είναι να πάρουν καλό βαθμό αλλά να βοηθηθούν όταν θα γίνουν αργότερα κι αυτοί οδηγοί. Το Μάθημα μπορεί να διδάσκεται στην Ε’ και Στ’ Δημοτικού και στις 3 Τάξεις του Γυμνασίου.
  21. Θα πρέπει να λειτουργήσουν τα Πάρκα Κυκλοφοριακής Αγωγής για να μπορούν να τα επισκέπτονται τακτικά οι μαθητές με τους γονείς τους ή και με το σχολείο τους. Στα Πάρκα Κυκλοφοριακής Αγωγής μπορεί να γίνει πολλή καλή δουλειά για να εμπεδωθεί η έννοια της Οδικής Ασφάλειας στους νέους ανθρώπους και όχι μόνο. Έχουμε συγκεκριμένη και σοβαρή πρόταση για την Κυκλοφοριακή Αγωγή, την οποία μπορούμε να καταθέσουμε όποτε μάς ζητηθεί καθώς έχει εφαρμοσθεί με επιτυχία από τη Διεύθυνση Α’/θμιας Εκπ/σης Ν. Σερρών τα 4 τελευταία χρόνια.

  Πάνω απ’ όλα, όπως πολύ σωστά δήλωσε ο υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Ρέππας : «Χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας» ή όπως το έθεσε επίσης πολύ σωστά ένας εκπαιδευτής σχολής οδηγών από τη Φλώρινα : «Όταν είμαστε πεζοί κάνουμε επίθεση στους οδηγούς και όταν είμαστε οδηγοί κάνουμε επίθεση στους πεζούς».

  Τελειώνοντας, σας ενημερώνουμε ότι στις μέχρι τώρα δράσεις που έχουμε αναλάβει σχετικά με την Οδική Ασφάλεια, έχουμε συμμετάσχει ενεργά στην διοργάνωση της 1ης Πανελλαδικής Συνάντησης για την Οδική Ασφάλεια (Αμύνταιο Φλώρινας, 21 και 22 Μαρτίου 2009) και της 2ης Πανελλαδικής Συνάντησης για την Οδική Ασφάλεια (Σέρρες, 21 Μαρτίου 2010), στην έκδοση 20 τευχών του Ενημερωτικού Δελτίου «Η Ενημέρωση του Καταναλωτή» με πολλά άρθρα για την Οδική Ασφάλεια και στην συγγραφή βιβλίων για την Κυκλοφοριακή Αγωγή με πλήθος ασκήσεων, που απευθύνονται σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και όχι μόνο.

  Εκτιμώντας το ενδιαφέρον που έχετε δείξει για το θέμα της Οδικής Ασφάλειας, είμαστε στη διάθεσή σας για επικοινωνία και συνεργασία.

  Με εκτίμηση
  Στυλιάδης Κώστας – Εκπαιδευτικός (ΠΕ19, Πληροφορικής) – Γ.Γ. της Ελληνικής Καταναλωτικής Οργάνωσης (Ε.ΚΑΤ.Ο.) Φλώρινας – Ενεργό Μέλος του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» – Τηλ. 6932278044, e-mail : styliadis@sch.gr
  Θεοδοσέλη Κατερίνα – Εκπαιδευτικός (ΠΕ70, Δασκάλα) – Υπεύθυνη για το πρόγραμμα της Κυκλοφοριακής Αγωγής στη Διεύθυνση Α’/θμιας Εκπ/σης Ν. Σερρών τα 4 τελευταία σχολικά έτη – Αντιπρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Ν. Σερρών (Ε.Π.ΚΑ.Σ.) – Ενεργό Μέλος του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» – Τηλ. 6978004337, e-mail : ktheodoseli@gmail.com

 • 4 Αυγούστου 2010, 13:18 | Δημήτρης Μαργαρίτης

  Είναι πράγματι ερώτημα προς όλους μας όσοι ασχολούνται με τα θέματα της οδικής ασφάλειας (και ο φορέας που εκπροσωπώ ασχολείται τα τελευταία 10 χρόνια επιστημονικά με την οδική ασφάλεια μέσα από πληθώρα ερευνητικών προγραμμάτων) αν η δημιουργία του ΕΣΟΑ και της Γεν Δνσης Οδικής Ασφάλειας στο Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων θα αλλάξει πράγματι το «γκρίζο» τοπίο στα θέματα αυτά που επικρατεί στη χώρα μας.

  Πιστεύουμε ότι η παρούσα κυβέρνηση στην παρούσα συγκυρία (αρμοδίων προσώπων και κοινωνικής αποδοχής), μπορεί και πρέπει να κάνει ουσιαστικές τομές στο θέμα της οδικής ασφάλειας και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

  Εφόσον δεν προκρίθηκαν πιο ριζοσπαστικές λύσεις στις οποίες δεν μπορούμε να υπεισέρθουμε εδώ, και σχολιάζοντας τη συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία προτείνουμε τη απόδοση πιο αποφασιστικών αρμοδιοτήτων καθορισμού και παρακολούθησης – συντονισμού των θεμάτων οδικής ασφάλειας στο ΕΣΟΑ και στην νέα ΓΔ.

  Κατ’ ελάχιστον θα πρέπει το ΕΣΟΑ να έχει αρμοδιότητα:

  i. Γνωμοδότησης για όλες τις δράσεις οδικής ασφάλειας των συναρμόδιων Υπουργείων και Υπηρεσιών και εισήγηση προς την Διυπουργική Επιτροπή για λήψη μέτρων και αποφάσεων συντονισμού των δράσεων αυτών.
  ii. Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων συγκεκριμένων δράσεων οδικής ασφάλειας (μέσα από την ανάθεση επιστημονικών αναλύσεων και μελετών) και εισήγηση για διορθωτικά μέτρα και ενέργειες που θα κρίνονται αναγκαίες.
  iii. Δημιουργίας και υποβολής προς έγκριση από την Διυπουργική Επιτροπή, του Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής ασφάλειας της χώρας, και ανανέωσή του κάθε 5ετία.
  iv. Δημιουργίας, και παρακολούθησης της εφαρμογής, των Επιχειρησιακών σχεδίων για την Οδική ασφάλεια της χώρας που θα ισχύουν για συγκεκριμένη χρονική περίοδο (2ετία ή 3ετία).

  Με άλλα λόγια πιστεύουμε ότι αν δεν δοθεί εμφανώς αποφασιστική αρμοδιότητα σε ένα όργανο δεν θα μπορέσει να υπάρξει ουσιαστική αλλαγή στην αντιμετώπιση των προβλημάτων οδικής ασφάλειας δεδομένου ότι υπήρξαν και στο παρελθόν αρκετές «Επιτροπές» και «Συμβούλια» οδικής ασφάλειας.

  Συγκεκριμένα μέτρα και προτάσεις δίνονται από τον Δντη του Ινστιτούτου Μεταφορών καθ. κ. Γιαννόπουλο σε σχετική επιστολή του προς τους αρμόδιους Υπουργούς και Υφυπουργούς.

  Δημήτρης Μαργαρίτης,
  εκπρόσωπος Ινστιτούτου Μεταφορών, Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης

 • 4 Αυγούστου 2010, 12:40 | Γκλαβοπουλος Νικολαος

  Οσες επιτροπες κι αν συσταθούν εκεινο που παραμενει ειναι η ελλειψη πολιτικης βουλησης για την παταξη της διαφθορας των επιτροπών εξετασης Υποψηφιων Οδηγών.
  Σαν εκπαιδευτης οδηγών που ασχολειται με μεταναστες υποψηφιους οδηγούς που δεν μπορούν να καταλαβουν την έννοια των λέξεων «παραχωρώ προτεραιότητα» και «υποχρεωση» όλα αυτά για επιτροπές μου ακουγονται απλώς αστεία (για να μην χρησιμοποιήσω πιο σκληρα επιθετα).
  Εδω και 10 χρονια δινετε την δυνατοτητα εξετασης σε αλλες 3 γλώσσες πέραν των ελληνικών. Οι μεταφράσεις ειναι φυσικά γεμάτες λάθη. Ουδείς ασχοληθηκε σοβάρα.
  Αφού λοιπον κάποιος υπογραφει οτι θέλει να εξεταστεί π.χ. στα Ρώσικα, οταν εξετάζεται στο πρακτικο κομμάτι σε ποια γλώσσα συννενοούνται οι εξεταστες? Ισως στη μόνη γλώσσα που γνωριζουν οι δεύτεροι: Στη διεθνη γλώσσα του «χαρτιού».
  Αυτές οι επιτροπές Οδικής ασφάλειας που υπηρχαν πώς εξασφαλισαν όλα αυτα τα χρόνια την επάρκεια γνώσης των ξενογλωσσων υποψηφιων που τελικα βγήκαν στους δρόμους.
  Ανοίξτε επιτελους εναν διαλογο με τους εκπαιδευτές οδηγών που ασκουν το επαγγελμα και οχι με τα Σωμματεία των «επιχειρηματιών Εκπαιδευτών» που δεν εχουν φουσκώσει ποτε στη ζωή τους λάστιχο.
  Αν εκδώσετε νέα βιβλιά με τις ιδιες επιτροπές απλώς θα κάνετε μία απο τα ίδια. Άλλωστε τις επιτροπές αυτές τις ιδρυσαν προηγουμενες κυβερνήσεις που συμμετειχε η παρουσα ηγεσία του Υπουργείου.
  Με ειλικρινια
  Γκλαβόπουλος Νίκος
  Εκπαιδευτής Οδηγών
  glavopoulos@hotmail.com

 • Σχόλια ΣΕΣ επί του Νομοσχεδίου για την Οδική Ασφάλεια

  1. Η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στην τελευταία θέση (μαζί με τη Ρουμανία) ανάμεσα στα 27 Κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά στις επιδόσεις της στα οδικά ατυχήματα και οποιαδήποτε προσπάθεια όπως η κατάθεση του νέου Πολυ-Νομοσχεδίου για την Οδική Ασφάλεια από το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων αποτελεί χρήσιμο και θετικό βήμα.

  2. Ο επανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων του Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας (ΕΣΟΑ) και η αναβάθμιση της Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών σε Γενική Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας αποτελούν σαφή ένδειξη της προσπάθειας για σοβαρότερη αντιμετώπιση του προβλήματος των οδικών ατυχημάτων. Βέβαια, οι νομοθετικές και κανονιστικές παρεμβάσεις καλύπτουν μερικές μόνο από τις αναγκαίες ρυθμίσεις που κατά καιρούς έχει προτείνει και ο ΣΕΣ και ευελπιστούμε ότι στην συνέχεια θα τύχουν επεξεργασίας και εφαρμογής και τα άλλα αναγκαία μέτρα (πχ νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας καμερών, ραντάρ, και άλλων τεχνολογικών εφαρμογών).

  3. Για να έχουν όμως ουσιαστικό αποτέλεσμα οι δύο αυτές πρωτοβουλίες είναι απαραίτητο να ενεργοποιηθεί και να θεσμοθετηθούν οι απαραίτητες αρμοδιότητες, ο προϋπολογισμός και τα στελέχη της Ειδικής Γραμματείας της Δι-Υπουργικής Επιτροπής, όπως αυτή επανασυστάθηκε τον Ιανουάριο του 2010. Σύμφωνα με τις προτάσεις που έχει επανειλημμένα καταθέσει ο ΣΕΣ οι οποίες βασίζονται στη διεθνή εμπειρία, η αποτελεσματικότητα των δράσεων των Υπηρεσιών και των Συμβουλευτικών Οργάνων αυξάνεται ουσιαστικά μόνο εάν αυτό το εκτελεστικό όργανο συντονισμού και παρακολούθησης της εφαρμογής των προγραμμάτων και δράσεων αποκτήσει επιτέλους ουσιαστική εξουσία επί των Υπηρεσιών όλων των συναρμόδιων Υπουργείων.

  4. Στην νεο-συσταθείσα Γενική Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας είναι καθοριστικής σημασίας να λειτουργήσει ένα αποτελεσματικό σύστημα παρακολούθησης της τήρησης αλλά και της επιτήρησης των προβλεπόμενων στον ΚΟΚ από όλους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς που υπάγονται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητο να αναβαθμιστεί τεχνολογικά (διασύνδεση με τις υπηρεσίες της Τροχαίας σε όλη τη χώρα) και επιτέλους να λειτουργήσει ουσιαστικά το Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς οδηγών (Point System), την ευθύνη του οποίου έχουν οι εν λόγω Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών.

  5. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να ακολουθήσει και μία αντίστοιχη αναβάθμιση του ρόλου, των αρμοδιοτήτων και της στελέχωσης και των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (ΓΓΔΕ) που ασχολούνται με κρίσιμα ζητήματα ασφάλειας της οδικής υποδομής (μελέτες οδικών έργων, σήμανση, εντοπισμός και βελτιώσεις επικίνδυνων θέσεων, κλπ.), καθώς επίσης και να θεσμοθετηθεί ο κατάλληλος συντονισμός των δράσεων και η συνεργασία των αρμόδιων Υπηρεσιών της ΓΓΔΕ και της ΓΓ Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

  6. Τέλος ο ΣΕΣ, μέσα από την συμμετοχή του στο ΕΣΟΑ, είναι πρόθυμος να τεθεί αρωγός στην προσπάθεια αυτή της Πολιτείας και να συνεισφέρει και αυτός με την γνώση, την εμπειρία και την τεχνογνωσία στον κοινό σκοπό. Είναι όμως απαραίτητο, στο πλαίσιο της αναβάθμισης του ρόλου των Υπηρεσιών της ΓΓ Μεταφορών και του ΕΣΟΑ, να αξιοποιηθεί το δυναμικό των Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (στελέχη του Υπουργείου και εξωτερικοί συνεργάτες) για την εμπεριστατωμένη τεκμηρίωση όλων των σχετικών δράσεων οδικής ασφάλειας.

 • 4 Αυγούστου 2010, 08:35 | Mιχάλης Π

  Σε αυτη τη χωρα μονο συμβουλια δημιουργουμε για να χωνονται συμβουλοι τριπλοθεσιτες και να γινονται ρουσφετια. Αλλη μια δαπανη που καλουμαστε να πληρωσουμε οι πολιτες. Το γεγονος πως η χωρα εχει εικονα εγκαταλειψης, δεν υπαρχει αστυνομευση και η τροχαια ειναι ανυπαρκτη και απλως γραφει παρκαρισμενα μηχανακια για να κανει καμια κονομα τι δειχνει; Οχηματα περνανε με κοκκινο, οδηγοι μιλανε στα κινητα, μοτοσυκλετιστες χωρις κρανη και τροχαι ανυπαρκτη, παρα μονο οταν πρεπει να ανοιξουν δρομο σε υπουργικα αυτοκινητα. Σε ολο το λεκανοπεδιο Αττικης εχουν καει τα φαναρια απο σηματοδοτες και κανενας δεν ελεγχει και δεν φτιαχνει. Φωτα μενουν αναμμενα την ημερα και σβυστα τα βραδια δημιουργοντας δρομους παγιδες και εσεις θελετε συμβουλιο για τα αυτονοητα; Το κρατος εχει και ειχε οργανισμους, απλα δεν λειτουργουν!

 • 4 Αυγούστου 2010, 07:31 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΠΕΤΡΑΚΑΚΙΣ

  Εθνικό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας (Ε.Σ.Ο.Α.), θα παραμείνει άλλη μιά κλειστή επιτροπή σοφών, εάν ταυτόχρονα δεν υπάρξει η θεσμοθέτηση βάσης δεδομένων σε δημόσια χρήση όπου θα καταγράφονται:
  Α. Οι μελέτες των ειδικών-παρατηρήσεις:
  α) των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων όπως το Police Enforcement Policy and Programmes on European Roads
(PEPPER) κ.λ.π ,
  β) των χρηστών του συστήματος κυκλοφοριακής αγωγής στο σχολείο, της εκπαίδευσης κατάρτισης των Υποψηφίων Οδηγών και Οδηγών (μη εξαιρουμένων των εργασιών μαθητών – φοιτητών και οι σχετικές διπλωματικές εργασίες)
  γ) για αυθαίρετες κατασκευές σαμαράκια – διαφημιστικές πινακίδες,
  δ) οχλήσεις – αναδυόμενοι κίνδυνοι γενικά από την χρήση των οχημάτων κ.λ.π.,
  ε) αγωνιστικών θεμάτων – αθλητικού τουρισμού κ.λ.π.
  στ) ότι άλλο κριθεί σκόπιμο

  Β. Καταγγελίες – παράπονα οδηγών – πεζών – ατόμων με ειδικές δεξιότητες:
  α) για το δημόσιο οδικό δίκτυο
  β) δημόσιο δίκτυο αστικών περιοχών – πόλεων
  γ) προσβάσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις
  δ) δημόσια αστική και περιαστική τακτική συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση
  ε) ότι άλλο κριθεί σκόπιμο

  ώστε να μπορούν να τεκμηριωθούν με επίκαιρα και πραγματικά στοιχεία οι προτάσεις Ε.Σ.Ο.Α. και να διεκδικηθούν οι αναγκαίοι πόροι για τις απαιτούμενες δράσεις για την οδική ασφάλεια από Εθνικούς πόρους και πόρους της ΕΕ, δράσεις που θα έχουν μετρήσιμο και ανταποδοτικό χαρακτήρα για το το κοινωνικό σύνολο.

 • 3 Αυγούστου 2010, 17:36 | ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ

 • Mε λύπη διαπιστώσαμε την απουσία εκπροσώπησης της Ε.Σ.Α.μεΑ. στο Εθνικό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας, όταν μάλιστα είναι σε όλους γνωστό, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, ότι οδική ασφάλεια και αναπηρία είναι άρρηκτα συνδεδεμένες!

  Bασική πρόταση της Συνομοσπονδίας επί του παρόντος νομοσχεδίου είναι ότι πρέπει να προβλεφθεί σε αυτό η δημιουργία συντονιστικής Διεύθυνσης για τη διασφάλιση της ίσης αντιμετώπισης των ατόμων με αναπηρία στον τομέα των μεταφορών.

  Για το λόγο αυτό προτείνουμε στο άρθρο 1: Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας, η παράγραφος 4 να διαμορφωθεί ως εξής:
  «4. Το Ε.Σ.Ο.Α. αποτελείται από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ως Πρόεδρο, και μέλη εκπροσώπους φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της οδικής ασφάλειας συμπεριλαμβανομένου και εκπροσώπου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), καθώς και δύο (2) εγνωσμένου κύρους εμπειρογνώμονες στον τομέα αυτό.

 • 2 Αυγούστου 2010, 11:14 | Άγγελος

  Nα διδάσκονται τα παιδιά από το δημοτικό τους κανόνες οδικής συμπεριφοράς αλλα κυριως ΝΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΝΑ ΣΕΒΟΝΤΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥΣ μέσα από ειδικά μαθήματα αγωγής, OXI MONO ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ.

  Αλλιώς ο καθένας όταν μπαίνει στο αμάξι θα κοιτάει να κάνει τη δουλειά του παρκάροντας όπου βρει ή οδηγώντας όπως τον βολεύει και ΘΑ ΒΓΑΖΕΙ ΤΑ ΚΟΜΠΛΕΞ ΤΟΥ αδιαφορώντας για τους άλλους που κυκλοφορούν γύρω του.

  Αυτή είναι η αλήθεια και καμια τροχαία και κανένα πρόστιμο ή αστυνόμευση δε μπορεί να λύσει ένα τέτοιο πρόβλημα.

 • Η ισχυρή μου άποψη είναι ότι καμμία επιτροπή κανενός φορέα δεν απέφερε ουδέποτε ουδέν πλήν δαπανών και αύξηση γραφειοκρατίας η οποία μονίμως διασκορπίζει τήν ευθύνη από τόν κανένα έως τόν κανένα.

  Για να αυξηθεί η ασφάλεια στούς δρόμους, πέραν του καλύτερου οδοστρώματος , καθοριστικός παράγοντας είναι η ετοιμότητα κι η οργάνωση της Τροχαίας αλλά και της κατα τόπους Αστυνομίας.

  Συγκεκριμμένα, αντί νάναι μαζεμένοι οι τροχονόμοι στο κέντρο της Αθήνας και να γράφουν πρόστιμα εκεί που είναι εύκολο ή να παρακωλύουν την συγκοινωνία κάνοντας τα συμπληρώματα στα φανάρια, καλό είναι να υπάρξει ένας αποκεντρωτικός σχεδιασμός παρακολούθησης, όχι μόνο παραπτωμάτων των οδηγών αλλά και τών υπευθύνων των δρόμων. Δεν είναι λίγα τα σημεία με λακούβες, δέντρα μπροστά σέ σήματα,ελλειπείς φωτισμούς και άλλες αυθαιρεσίες που η Τροχαία δεν δίνει δεκάρα ενώ θα έπρεπε.
  Ομοίως ελλείψει Τροχαίας ,σε επαρχιακές διαδρομές , είναι απαραίτητο η Τοπική Αστυνομία να εκπαιδευτεί σέ άμμεση επικοινωνία με τήν Τροχαία αντί να παραπέμπει σέ ΄΄αναρμοδιότητα΄΄ και η έλλειψη ασφάλειας να διαιωνίζεται.

 • 29 Ιουλίου 2010, 15:45 | Κωνσταντίνος

  Αξιότιμε υπουργέ,
  Συμφωνώ απόλυτως με το προηγούμενο σχόλιο και επαυξάνω.
  Ι)Στην Ελλάδα δεν υπάρχει κυκλοφοριακή αγωγή και το φαινόμενο αυτό ξεκινά από την παιδεία μας.
  ΙΙ)Στους Ελληνικούς δρόμους η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων οδηγών δεν τειρεί τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, γεγονός που το παρατηρώ καθημερινώς όταν οδηγώ.
  ΙΙΙ)Οι προτάσεις μου:
  α)Επείδη τα τροχαία δυστυχήματα είναι 1ή αίτια θανάτου για νέους 18-24 ετών προτείνω για αυτές τις ηλικίες να δίνεται άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου έως 1000 κυβικά και με μέγιστη τελική ταχύτητα οχήματος τα 130χμλ/ώρα.
  β)Τοποθέτηση καμερών και ρανταρ για τον έλεγχο των παραβιάσεων του κοκ σε όλα τα σημεία που στατιστικά έχουν συμβει τα περισσότερα τροχαία δυστυχήματα, καθώς και άμεση απόστολή των προστίμων κατ’οίκων.
  γ)Δημιουργία δημόσιων χώρων στάθμευσής θα βοηθούσε στην αποσυμφώρηση κεντρικών σημείων όπως ο Πειραιάς και η Αθήνα. Εν ώρα αιχμής θέλω από το Ν.Φάληρο 5 λεπτά να φτασω στον Πειραιά και 20 λεπτά για να βρώ ένα χώρο στάθμευσης.
  Εν τέλει, κύριε υπουργέ, στην Ελλάδα νόμους έχουμε, το πρόβλημα είναι ότι δεν τους εφαρμόζουμε. Ας γίνει επιτέλους μία προσπάθεια αυτοί που παραβαίνουν να τιμωρηθούν δικαίως ανάλογα με την φορολογική δήλωση και με το πόσο ακριβο αμαξί οδηγούν.
  Ευχαριστώ πολυ.

 • 28 Ιουλίου 2010, 17:11 | Μαρια Συνεφια – Williamson

  Αγαπητε Υπουργε μου,
  Ποτε στην εμπειρια μου,  δεν βελτιωθηκε η ασφαλεια στους δρομους με την δημιουργια μιας επιτροπης η διευθυνσης. Πραγματικα περιμενα απο εσας κατι πιο αποτελεσματικο. Ο ορος ‘Οδικη Ασφαλεια’ ειναι ευφημισμος στον τοπο ετουτο. Οδικη Ανασφαλεια ειναι ο σωστωτερος ορος.
  ΓΙΑΤΙ η επιτροπη ΔΕΝ εχει ουτε καν προυπολογισμο (αλλα καλυπτεται απο τον προυπολογισμο του Υπουργειου!!!), δεν εχει μελη , δεν εχει χειροπιαστους στοχους -δηλαδη πχ να μειωθουν τα τροχαια κατα 20% τον πρωτο χρονο λειτουργιας της.
  Επισης, το πως θα λειτουργησει η επιτροπη θα το μεριμνησει ο Υπουργος. Το κρατατε μυστικο? Ποιοι θα ειναι οι κανονες λειτουργιας? Ποια η σχεση με τα ισχυρα lobbies του αυτοκινητου? (Ο μισος δικονομικος κωδικας στην περιπτωση τροχαιων ειναι επεβιβλημμενος απο την Ασφαλιστικη ‘Βιομηχανια’-η Αστυνομια αδιαφορει και οι Δικαστες δεν το καταλαβαινουν).
  Πραγματικα μενω εκπληκτη με το προς τι  η διαβουλευση?
  Που ειναι ο ρολος της Αστυνομιας, Τροχαιας, ΟΤΑ? Πως θα οργανωθει  μια καμπανια Οδικης Ασφαλειας με δεκτες τα παιδια μας απο την Α-βαθμια εκπαιδευση-αν οχι και πιο πριν?
  Ποιος ειναι ο ρολος των πρακτικων της Αστυνομιας, Δικαιοσυνης στην χειροτερεψη των συνθηκων Οδικης ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ στον τοπο μας?
  Το να θετει καποιος σε κινδυνο την ασφαλεια και τη ζωη ενος ανθρωπου ειναι για πολλες χωρες  πια ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ. Οι δε επιπτωσεις-κατασχεση αυτοκινητου, αδειας οδηγησεως για 10ετια κλπ-μπορουν να βοηθησουν να σταματησει το κακο