Άρθρο 5 – Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων και Κινητές Μονάδες Ελέγχου Πεδίου

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του ν.2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α΄) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν.3710/2008 (ΦΕΚ 216/Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Καθιερώνεται ειδικός έλεγχος καυσαερίων για όλες τις κατηγορίες των κυκλοφορούντων οχημάτων επιβατηγών, φορτηγών, λεωφορείων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.

Σε όχημα που υποβάλλεται σε Περιοδικό Τεχνικό Έλεγχο, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο έλεγχος καυσαερίων, το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) θα επέχει θέση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.) με χρονική ισχύ ίση με αυτήν της Κάρτας».

2. Η κινητή μονάδα ελέγχου «πεδίου» της παραγράφου δ του άρθρου 2 του π.δ.363/1995 (ΦΕΚ 193/Α΄) δύναται να εκτελεί οδικό τεχνικό έλεγχο ο οποίος συνίσταται στην οπτική επιθεώρηση της κατάστασης του οχήματος σε θέματα οδικής ασφάλειας και λειτουργίας. Σε περίπτωση διαπίστωσης ελλείψεων ή παραβάσεων επιβάλλονται τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) πρόστιμα από το μέλος της κινητής μονάδας ελέγχου – όργανο της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.

 • 4 Αυγούστου 2010, 12:36 | Σωτηρόπουλος Γεώργιος

  Αρθρο 5

  Με την κύρωση και τροποποίηση της απο 2/11/2009 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου <<Αναπροσαρμογή των τελών κυκλοφορίας οχημάτων και κατάργηση του μέτρου απόσυρσης οχημάτων καθώς και διατάξεων της από 16/9/2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου <> όπως αυτή διορθώθηκε με τη <>, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 222 Α’ και ψηφίστηκε απο την Ελληνική Βουλή ν.3831 – ΦΕΚ Α 34/25-2-2010 προβλέπει στο άρθρο 2 παράγραφο 6 τα εξής: Η προμήθεια του σήματος των τελών κυκλοφορίας πραγματοποιείται σύμφωνα με την αναφερόμενη στην παράγραφο 1 νομοθεσία απο πιστοποιημένα σημεία συναλλαγής (π.χ. τράπεζες) και με απαραίτητη προυπόθεση,για τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2011 και εφεξής , την προσκόμιση της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων του οχήματος.
  Το Φεβρουάριο του 2010 το Υπουργικό Συμβούλιο απεφάσισε και η Βουλή ψήφισε η ΚΕΚ να είναι υποχρεωτική και έχουν ενημερωθεί οι πολίτες για την ισχύ του νόμου. Με αφορμή τώρα την ενσωμάτωση της ΚΕΚ στο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου που προβλέπει το σχέδιο νόμου ερωτώ τι είναι αυτό που έχει αλλάξει μετά απο εξι (6) μήνες? To κόστος όπως αναφέρεται? Σας ενημερώνω οτι θα είναι μεγαλύτερο το κόστος απο την μείωση των θέσεων εργασίας που θα υπάρξουν σε όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου καθώς επίσεις και τα εκατομμύρια ευρώ που θα χάσει το Ελληνικό Δημόσιο αυτή την δύσκολη εποχή.
  Ακόμη ενημερώνω οτι στο νομό που δραστηριοποιούμαι (Αιτωλοακαρνανίας) σύμφωνα με την τροποποίηση της κ.υ.α. Φ50/74702/3233/97(Β’/882)<> ΦΕΚ 2531 29/12/2009 περισσότερο απο το 80% των οχημάτων του νομού δεν έχουν εφοδιαστεί ποτέ με ΚΕΚ.
  Τέλος η θέση μου είναι να ακυρωθεί η παράγραφος 1 του αρθρου 5 του ως ανω σχεδίου νόμου και να ληφθούν μέτρα για την σωστή διαδικασία εκδοσης ΚΕΚ στους φορείς που την εκδίδουν.

 • 4 Αυγούστου 2010, 11:51 | Γιωργος Α

  Για ποια Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων μιλαμε?

  Για Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων των καινουριων αυτοκινητων που τα καυσαερια τους και η σωστη καυση ελεγχονται απο τον εγκεφαλο του αυτοκινητου συνεχως, οποτε ειναι πολυ δυσκολο να μολυνουν….;
  Για την Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων των ΜΜΜ, Δημοσιων φορτηγων, που βγαζουν ενα μαυρο ντουμανι…;
  ή για την Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων που το συνεργειο στη στελνει σπιτι με ενα τηλεφωνο χωρις να μετρησει το αυτοκινητο;

  Αλλος ενας τροπος να βγαλει λεφτα το κρατος. Λεφτα χωρις αντικρυσμα για το θεμα ρυπανσης… οπως και τα «Πρασινα Τελη».

 • 4 Αυγούστου 2010, 09:08 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΠΕΤΡΑΚΑΚΙΣ

  Προτείνεται η προσθήκη των παρακάτω παραγράφων:
  3.Η κάρτα ελέγχου καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.) χορηγείται σε κάθε όχημα, εφόσον τούτο ανταποκρίνεται στα κριτήρια ελέγχου, από τα λειτουργούντα Δημόσια ή Ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. ή από ειδικά  εξουσιοδοτημένα  από  τις Υπηρεσίες  Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας, συνεργεία  επισκευής μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, που  υπάγονται στο ν. 1575/1985 και έχουν πιστοποιηθεί κατά ΕΛΟΤ ΤΠ 1434:2008, έναντι αμοιβής.
  4. α) Δημιουργείται στην αρμόδια Διεύθυνση Πληροφορικής, βάση δεδομένων καταγραφής σε πραγματικό χρόνο των μετρήσεων για την χορήγηση ΚΕΚ και ΚΕΘ και ασφαλούς ταυτοποίησης των στοιχείων – φωτογραφιών συστήματος απαγωγής καυσαερίων – μείωσης θορύβου που διατηρούνται στα όργανα ή στην τοπική βάση του φορέα ελέγχου , των αποκλίσεων- παρατηρήσεων – παραβάσεων – μη συμμορφώσεων από τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις των Εθνικών – Ευρωπαϊκών και Διεθνών προτύπων, που διαπιστώνονται από τους Επιθεωρητές – Αξιολογητές του ΕΣΥΔ ή του φορέα πιστοποίησης και τα όργανα ελέγχου που συγκροτούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και οι επιβαλλόμενες κυρώσεις ανά φορέα ελέγχου ΚΕΚ και ΚΕΘ (Δημόσια – Ιδιωτικά ΚΤΕΟ, Κινητές μονάδες ΚΤΕΟ, Συνεργεία χορήγησης ΚΕΚ – ΚΕΘ κ.λ.π.)
  β) Με κοινή  απόφαση  των  Υπουργών  Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων καθορίζονται τα όργανα ελέγχου και η διαδικασία καταγραφής των ευρημάτων στην «βάση δεδομένων καταγραφής των μετρήσεων – της ασφαλούς ταυτοποίησης των στοιχείων – φωτογραφιών συστήματος απαγωγής καυσαερίων – μείωσης θορύβου που διατηρούνται στα όργανα μέτρησης ή στην τοπική βάση του φορέα ελέγχου , των αποκλίσεων- παρατηρήσεων – παραβάσεων – μη συμμορφώσεων», το δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία της βάσης δεδομένων, η μορφή και το  περιεχόμενο της Κ.Ε.Κ., οι προϋποθέσεις, ο τρόπος και η διαδικασία  χορήγησής της, η όλη διαδικασία και τα κριτήρια ελέγχου καυσαερίων, η συχνότητα διενέργειας του ελέγχου αυτού, η διαδικασία αξιολόγησης, αδειοδότησης και εποπτείας των φορέων έκδοσής της και κάθε άλλο σχετικό με τα ανωτέρω θέμα.

 • 4 Αυγούστου 2010, 08:46 | Mιχάλης Π

  Μας κοροϊδευουν!
  Η εννοια της Οικονομιας της κυβερνησης αντι να προσβλεπει στην καλη λειτουργια των υπηρεσιων και να κοψει τα ασκοπα εξοδα, κοβει λειτουργικα εξοδα που εμποδιζουν την παραγωγικοτητα των υπηρεσιων. Αυτη τη στιγμη δεν κυκλοφορουν μοναδες ελεγχου καυσαεριων γιατι δεν υπαρχει εγκεκριμενο κονδυλι για τα καυσιμα κινησης τους.
  Εδω δεν μπορουν να ελεγξουν ρυπους και θελουν και θορυβο;

 • 3 Αυγούστου 2010, 18:06 | ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

  1. Επί του άρθρου 5 παράγραφος 1, εδάφιο δεύτερο (Άρση της υποχρέωσης εκδόσεως αυτοτελούς ΚΕΚ κατά την διενέργεια του τεχνικού ελέγχου οχημάτων).

  «…Σε όχημα που υποβάλλεται σε Περιοδικό Τεχνικό Έλεγχο, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο έλεγχος καυσαερίων, το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) θα επέχει θέση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.) με χρονική ισχύ ίση με αυτήν της Κάρτας».
  Με την διάταξη αυτή προβλέπεται ότι κατά την διενέργεια τεχνικού ελέγχου δεν θα εκδίδεται και η αντίστοιχη Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ), αλλά το ίδιο το Δελτίο Τεχνικού ελέγχου θα έχει τον χαρακτήρα ΚΕΚ για τον χρόνο ισχύος της.
  Η θέση μας είναι ριζικά αντίθετη στην εισαγωγή μιας τέτοιας διάταξης και τούτο διότι:
  • Θα απαξιώσει άμεσα τον θεσμό της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων,
  • Θα υποβαθμίσει τον εν γένει έλεγχο καυσαερίων
  • Θα επηρεάσει δυσμενώς το περιβάλλον
  • Θα οδηγήσει στην δραστική μείωση των εσόδων του Δημοσίου από τον θεσμό αυτό
  • Θα καταστρέψει οικονομικά τις επιχειρήσεις μας οδηγώντας στο μεταξύ σε περαιτέρω μείωση των δημοσίων εσόδων που προέρχονται από αυτές

  Συγκεκριμένα, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ο θεσμός της Κάρτας Ελεγχου Καυσαερίων είναι σαφώς διακριτός και αυτοτελής από αυτόν του τεχνικού ελεγχου οχημάτων, καίτοι σε κάποια σημεία αλληλο-καλύπτονται. Αυτό προκύπτει άμεσα από την ανάγνωση των σχετικών διατάξεων από αφορούν την έκδοση της ΚΕΚ, τις προϋποθέσεις της εκδόσεως αυτής αλλά και του περιεχομένου της, το οποίο διαφοροποιείται σημαντικά από τα στοιχεία ελεγχου καυσαερίων που αναγράφονται στο δελτίο τεχνικού ελεγχου και τα οποία υπολείπονται ουσιωδώς από τα απαιτούμενα στην ΚΕΚ. Έτι δε περαιτέρω από την θεσμοθετημένη συχνότητα εκδόσεως της η οποία είναι διπλάσια από αυτήν του τεχνικού ελεγχου οχημάτων και των σχετικών αποδεικτικών αυτού.
  Η κατάργηση εκδόσεως του αυτοτελούς αυτού και μέχρι σήμερα προβλεπόμενου αποδεικτικού του ελεγχου καυσαερίων (ΚΕΚ) και η υποκατάσταση του από το ΔΤΕΟ, ουσιαστικά απαξιώνει το θεσμό της ΚΕΚ καθόσον η πλήρωση των προϋποθέσεων εκδόσεως της πλέον θα αποδεικνύεται με δυο τρόπους, πρωτον, μέσω του ΔΤΕΟ για ένα χρόνο ή έξι μήνες και κατά δεύτερον με την ίδια την ΚΕΚ για την λοιπή συχνότητα. Ταυτόχρονα τα δυο αυτά πιστοποιητικά (ΚΕΚ και ΔΤΕΟ) θα εμφανίζουν διαφορετικά στοιχεία ως προς τα καυσαέρια, το ένα από το άλλο. Θα υπάρξει σαφής σύγχυση τόσον στους πολίτες όσο και στα ελεγκτικά όργανα στους ελέγχους πεδίου όπου κάθε φορά θα πρέπει να διασταυρώνουν ποιο θα είναι το κατάλληλο και ισχύον κατά περίπτωση δικαιολογητικό που αποδεικνύει τα οριζόμενα για την ΚΕΚ. Επίσης δεδομένου ότι σε αρκετές περιπτώσεις η διάρκεια ισχύος αλλά και λήξης της ΚΕΚ δεν συμπίπτει με αυτή του ΔΤΕΟ για τα πρώτα έτη θα αυξηθεί δραματικά ο αριθμός των οχημάτων που δεν θα προβαίνουν στην έκδοση ΚΕΚ καίτοι αυτή θα έχει λήξει με σκοπό να καλυφτεί η έλλειψη της από την έκδοση επομένου ΔΤΕΟ που θα έχει χαρακτήρα ΚΕΚ. Αδιαμφισβήτητη συνέπεια των ανωτέρω θα είναι να παρακάμπτεται συστηματικά η υποχρέωση προμηθείας ΚΕΚ στην συχνότητα που ορίζεται για την έκδοση της προκειμένου να μην χρεωθεί ο ιδιοκτήτης με την έκδοση αυτή της αυτοτελούς και να καλύψει την υποχρέωση του μέσω του ΔΤΕΟ. Μακροπρόθεσμα δηλαδή θα οδηγηθούμε στην ταύτιση της συχνότητας της ΚΕΚ με αυτής του Τεχνικού ελεγχου γεγονός που αναιρεί επί της ουσίας τον ίδιο τον πυρήνα του ελεγχου των καυσαερίων και τον εξ’άυτου καθορισμό της συχνότητας του που διαφέρει από αυτόν του τεχνικού ελεγχου. Αν υπολογίσουμε τώρα στα ανωτέρω ότι η αποχή των πολιτών από την υποχρέωση της ΚΕΚ ανέρχεται σε ποσοστό περίπου 35% ενώ από την υποχρέωση τεχνικού ελεγχου ΔΤΕΟ σε περίπου 60% είναι φανερό το που θα οδηγηθεί με ακρίβεια και ο θεσμός της ΚΕΚ και ότι αυτός αντιπροσωπεύει για την προστασία του περιβάλλοντος.
  Ταυτόχρονα δε, με τον τρόπο αυτό το δημόσιο θα απολέσει ένα πολύ μεγάλο ετήσιο έσοδο το οποίο κατ’εκτιμηση ανέρχεται σε περί το 1.400.000€ ετησίως από την διάθεση των εντύπων ΚΕΚ στα ΙΚΤΕΟ, 5.000.000€ από την έκδοση ΚΕΚ από τα Δημόσια ΚΤΕΟ, 2.300.000€ από το ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην διάθεση ΚΕΚ από τα ΙΚΤΕΟ, πλέον του φόρου εισοδήματος των ΙΚΤΕΟ που προέρχεται από το έσοδο της ΚΕΚ. Ήτοι συνολικά περί τα 10.000.000€ ετησίως μόνον από την ενσωμάτωση αυτή. Παρέλκει βέβαια να αναφερθεί ότι τα έσοδα από την αυτοτελή (εκτός τεχνικού ελεγχου) έκδοση της ΚΕΚ θα μειωθούν κάθετα δεδομένης της αναπόφευκτης απαξίωσης αλλά και της ατονίας εποπτείας του θεσμού αλλά και της δυσκολίας της εποπτείας αυτής αλλά και της σκόπιμης αποφυγής εκδόσεως της από τους πολίτες που θα τείνουν να ταυτίσουν την συχνότητα της υποχρέωσης τους αυτής με αυτήν του τεχνικού ελεγχου από την οποία ουτως ή άλλως απέχουν..
  Οι συνέπειες δε για τα ΙΚΤΕΟ θα είναι δραματικές καθόσον η έκδοση της ΚΕΚ αποτελεί περίπου το 20% του κύκλου εργασιών τους, ο οποίος ουτως ή άλλως έχει συρρικνωθεί ήδη σε παρά πολύ μεγάλο βαθμό (ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ο κύκλος εργασιών των ΙΚΤΕΟ, μόνον σε σύγκριση με τα περσινά στοιχεία έχει μειωθεί κατά 25-30% περίπου). Έτσι η μεγάλη πλειοψηφία των ΙΚΤΕΟ η οποία σήμερα κινείται στα όρια της βιωσιμότητας απλά με την αφαίρεση αυτού του εσόδου – επι τη βάση του οποίου έχουν προβεί στον οικονομικό προγραμματισμό τους- θα οδηγηθεί στην πτώχευση και διακοπή λειτουργίας αρκετών εξ’αυτων με ότι αυτό συνεπάγεται. Αξίζει δε αναφερθεί ότι από το σύνολο των ΚΕΚ που εκδίδονται στα ΙΚΤΕΟ μόνο ποσοστό 7-9% αφορά αυτοτελή έκδοση ΚΕΚ, εκτός δηλαδή πλαισίου τεχνικού ελέγχου..
  Έτι δε περαιτέρω, εντύπωση προκαλεί η απουσία αξιολόγησης των ανωτέρω εις την εισηγητική της διάταξης έκθεση, πέραν της προσχηματικής αιτιολόγησης της «μείωσης της επιβάρυνσης του πολίτη». Διότι εάν πραγματικά τέτοιος είναι ο στόχος, με αποδεκτή την μείωση και των δημοσίων εσόδων περί τα 10.000.000€ ετησίως, τότε κάλλιστα αυτή μπορεί να επιτευχθει με την μείωση του αδικαιολόγητου και υπερβολικού σε βαθμό καταχρηστικοτητας, ποσοστού 10% το οποίο εισπράττει το δημόσιο από το εκαστοτε καταβαλλόμενο αντίτιμο για την διενέργεια του τεχνικού ελεγχου από τα ΙΚΤΕΟ επιβαρύνοντας το τελικό κόστος αυτού. Η μείωση αυτή, που θα οδηγούσε άμεσα σε αποκλιμάκωση της τιμής διενέργειας του τεχνικού ελεγχου οχημάτων αλλά και στην βιωσιμότητα αρκετών επιχειρήσεων του κλάδου, θα επέφερε την μείωση της επιβάρυνσης του πολίτη χωρίς όμως να θέτει σε διακινδύνευση ούτε την ποιότητα διενέργειας του, ούτε τον αυτοτελή και σημαντικότατο σκοπό τον οποίο επιτελεί ο θεσμός της ΚΕΚ. Ιδίως σε μια περίοδο που το περιβάλλον και η προστασία, δικαίως, του έχει αναδειχτεί σε πρωτεύον στόχο της κυβερνητικής πολιτικής και του Υπουργείου Σας.
  Ωστόσο, παρότι το ανωτέρω πάγιο αίτημα μας για την μείωση του ποσοστού αυτού του 10% του κύκλου εργασιών μας που αποδίδεται στο Δημόσιο, πέραν της υφισταμένης φορολογίας μας, το οποίο στραγγαλίζει τις επιχειρήσεις μας οικονομικά και επιβαρύνει τον πολίτη, δεν έχει γίνει αποδεκτό εις το παρόν σχέδιο νόμου, με το επιχείρημα της αδυναμίας μείωσης δημοσίων εσόδων, με την παρούσα διάταξη μειώνετε τελικά τα δημόσια έσοδα αυτά, ίσως σε μεγαλύτερο ύψος απαξιώνοντας ταυτόχρονα και τον θεσμο της ΚΕΚ!
  Καταλήγοντας, θέση μας είναι η απαλοιφή του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ως άνω σχεδίου νόμου και αντ’αυτου η λήψη μέτρων για την ενδυνάμωση της διαδικασίας ελεγχου της ΚΕΚ τόσο ως προς την διαδικασία εκδόσεως και παρακολούθησης της όσο και ως προς τους φορείς που εκδίδουν αυτή οι οποίοι, πέραν των ΚΤΕΟ που ελέγχονται πολλαπλώς και ποικιλοτρόπως, δεν έχουν την παραμικρή εποπτεία και ελεγχο ως προς τον τρόπο που την εκδίδουν, ούτε ασφαλώς και τον κατάλληλα συντηρημένο και διακριβωμένο εξοπλισμό για την έκδοση της, ούτε βεβαίως και ελέγχονται από κανέναν για τις ελλείψεις αυτές .
  Οι απόψεις μας είναι ταυτόσημες και για την προβλεπόμενη κάρτα ελεγχου θορύβου (ΚΕΘ), μέτρο ουσιώδες και εξαιρετικά χρήσιμο.

 • 3 Αυγούστου 2010, 17:47 | Νίκος Κτιστάκης

  Αρθρο 5

  Με αφορμή την ενσωμάτωση της ΚΕΚ στο δελτίο Τεχνικού Ελέγχου, γεγονός που θα έχει σαν αποτέλεσμα τον οικονομικό μαρασμό των επιχειρήσεων ΙΚΤΕΟ, φρονώ ότι πρέπει να γίνει αναπροσαρμογή των τιμολογίων των ΚΤΕΟ με τον εξής τρόπο :
  1. Να αναπροσαρμοστούν οι τιμές στα δημόσια ΚΤΕΟ κατά 14% τουλάχιστον . Γιατί :
  • την αύξηση του ΦΠΑ κατά 4% την απορρόφησαν κάνοντας με αυτόν τον τρόπο κοινωνική πολιτική (!) στην πλάτη των Ιδιωτικών ΚΤΕΟ τα οποία δεν είχαν αυτή την πολυτέλεια.
  • Τα τέλη υπέρ ΔΑΧΜ 10% τα καταβάλουν μόνο τα ΙΚΤΕΟ. Πρέπει λοιπόν να συμπεριληφθεί ένα 10% στο κόστος των δημοσίων αν θέλουμε να μιλάμε για υγιή ανταγωνισμό.
  2. Να μπει ένα minimum πλαφόν χρέωσης για όλα τα ΚΤΕΟ έτσι ο ανταγωνισμός θα είναι υπό τον έλεγχο του υπουργείου σας και από οικονομικός, πολλές φορές κακώς νοούμενος, θα μετεξελίχθη σε ποιοτικός προς όφελος του καταναλωτή και της κοινωνίας γενικότερα (ατυχήματα, μόλυνση).

 • Γέμισε ο τόπος από αυτοκίνητα από τα οποία έχει αφαιρεθεί ο καταλύτης. Το καταλαβαίνει κανείς από τη χαρακτηριστική ανυπόφορη μυρωδιά των καυσαερίων. Τα πρόστιμα δυστυχώς δεν είναι αρκετά για αυτές τις περιπτώσεις. Απαιτούνται αυστηρότερα μέτρα όπως κατάσχεση αυτοκινήτου για ένα τρίμηνο και οριστική σε περίπτωση υποτροπής.

 • 28 Ιουλίου 2010, 10:13 | Σπύρος Πολιτόπουλος

  Σήμερα ο πολίτης αναγκάζεται να έχει μαζί του τα παρακάτω:
  1. δίπλωμα οδηγήσεως
  2. άδεια αυτοκινήτου (η οποία σημειώτεον είναι τεράστια σε μέγεθος)
  3. κάρτα καυσαερίων
  και τώρα δημιουργήτε ακόμα ένα χαρτί την κάρτα θορύβου.
  Θεωρώ τα ανωτέρω εκτός του διπλώματος πρέπει να είναι καταχωρημένα ηλεκτρονικά.
  Όπως γνωρίζετε ακόμα και αν έχεις κάρτα καυσαερίων σε περίπτωση ελέγχου από κινητό συνεργείο θα μετρήσει το τελευταίο αποτέλεσμα. Οπότε εχουμε το φαινόμενο ο πολίτης να πληρώνει χωρίς να εξασφαλίζεται ως προς την συνέπεια του.
  Προτείνω ότι ο πολίτης θα πρέπει να έχει την ευθύνη της σωστής λειτουργείας του οχήματός του (καυσαέρια & επίπεδα θορύβου) και βεβαίως να υπάρχουν και οι αντίστοιχες ποινές σε περίπτωση που δεν θα  είναι εντάξει. Αντίστοιχη ευθύνη θα πρέπει να υπάρχει και από το συνεργείο που θα πιστοποιεί την καλή λειτουργεία του οχήματος.