Άρθρο 24 – Μέτρα στήριξης της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων ορίζονται:
Οι εκπαιδευτικές μέθοδοι εξειδικευμένης διδασκαλίας,
Η Επιτροπή ειδικών επιστημόνων και στελεχών του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων για δημιουργία πλατφόρμας συγκέντρωσης εκπαιδευτικών υλικών και εγχώριων και διεθνών πρακτικών σχολείων προς ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας,
Οι δέσμες κοινωνικών μέτρων με στόχο την υποστήριξη της οικογένειας και του μαθητή,
Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες παράλληλα με την ΔΙΠΟΔΕ, που θα αποβλέπουν στη στήριξη και ενίσχυση συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών γονέων και της εκπαιδευτικής κοινότητας
Οι δομές εκτός τυπικής εκπαίδευσης, όπως τα «καλοκαιρινά σχολεία» και οι υπάρχουσες «θερινές κατασκηνώσεις».
Το αναγκαίο πλαίσιο για τη σύνταξη του ειδικού υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού στις γλώσσες των κυριότερων μεταναστευτικών μονάδων, προκειμένου να επιτευχθεί το έργο των εκπαιδευτικών και ο σκοπός της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, σε συνεργασία με την ΔΙΠΟΔΕ.