Άρθρο 03 – Φορείς της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό

Φορείς της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού μπορεί να είναι οι ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές, οι ορθόδοξες εκκλησίες, οι εκπαιδευτικές ή άλλες αρχές των άλλων χωρών, οι ελληνικές κοινότητες, ελληνικά ιδρύματα, σύλλογοι γονέων και πολιτιστικοί ή μορφωτικοί σύλλογοι, σωματεία και άλλα νομικά πρόσωπα, τα οποία εγκρίνονται από την αρμόδια Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων αφού πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις σύστασης στη χώρα μόνιμης διαμονής.

 • 13 Ιουλίου 2016, 21:15 | myrtoelioti

  Είναι απαραίτητο όλα τα αμιγή σχολεία στη Γερμανία, καθώς επίσης και τα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας να λειτουργούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας. Αυτό θα πρέπει να έχει και την αποκλειστική ευθύνη και αρμοδιότητα για τις αποσπάσεις μονίμων εκπαιδευτικών από την Ελλάδα , καθώς και για τις προσλήψεις ωρομισθίων εκπαιδευτικών με τρόπο αντικειμενικό και αδιάβλητο.
  Οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων θα πρέπει να φροντίζουν για την επίλυση των λειτουργικών προβλημάτων των σχολείων, αλλά να συμβάλλουν και στη δημιουργία κλίματος αγαστής συνεργασίας τόσο με τους εκπαιδευτικούς, όσο και με τις γερμανικές αρχές.

 • 11 Ιουλίου 2016, 11:00 | ΕΛΜΕ Βαυαρίας

  Σύμφωνα με το νομοσχέδιο:
  Φορείς των ελληνικών σχολείων στο εξωτερικό μπορεί να είναι οι ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές, οι ορθόδοξες εκκλησίες, και οι εκπαιδευτικές αρχές άλλων χωρών.
  Θεωρούμε ότι ιδρύματα, σύλλογοι γονέων, πολιτιστικοί-μορφωτικοί σύλλογοι και σωματεία κάθε άλλης μορφής μπορούν να είναι φορείς μόνο των Τμημάτων Ελληνικής Γλώσσας (ΤΕΓ) και όχι των σχολείων οποιασδήποτε άλλης μορφής.
  Φορέας των σχολείων πρέπει να παραμείνουν οι ελληνικές προξενικές αρχές.