Άρθρο 23 – Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομικών συνιστώνται οι αναγκαίες θέσεις προσωπικού και κατά κλάδους ειδικότητες για τη λειτουργία των δημόσιων Πειραματικών Σχολείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.
Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα ιδιαίτερα προσόντα των εκπαιδευτικών οι οποίοι μετατίθενται στα ως άνω Δημόσια Σχολεία της παραγράφου 1 καθώς και η διαδικασία μετάθεσης τους.
Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα ιδιαίτερα προσόντα επιστημόνων ειδικευμένων στα θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, σχολικών συμβούλων, σχολικών ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών κ.λπ. προς υποστήριξη του έργου των εκπαιδευτικών που στοχεύουν στην ενημέρωση, στις αρχές της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, στα ζητήματα διγλωσσίας, στη διδακτική της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών.

  • 11 Ιουλίου 2016, 09:15 | Ε.Π.Θ.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ / ΚΟΙΝ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

    Άρθρο 23
    «………… Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα ιδιαίτερα προσόντα επιστημόνων ειδικευμένων στα θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, σχολικών συμβούλων, σχολικών ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών κ.λπ. προς υποστήριξη του έργου των εκπαιδευτικών που στοχεύουν στην ενημέρωση, στις αρχές της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, στα ζητήματα διγλωσσίας, στη διδακτική της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών.»

    Τα ιδιαίτερα προσόντα ειδικευμένων επιστημόνων, θα πρέπει να περιλαμβάνουν και την άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (ως τοις πράγμασι διεθνούς γλώσσας) ή και άλλων γλωσσών. Αποτελεί απορίας άξιο, γιατί σε πολλούς διαγωνισμούς για τη στελέχωση μονάδων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και ιδιαίτερα με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, η γνώση ξένων γλωσσών δεν μοριοδοτείται. Δεν αντιλαμβανόμαστε την αποφυγή της προτίμησης για πρόσληψη προσωπικού που γνωρίζει ξένες γλώσσες.
    Οι ειδικευμένοι επιστήμονες επίσης, θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον εκπαιδευτεί σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε θέματα της Εκπαίδευσης, συναφή με το σκοπό του παρόντος. Λειτουργούν τέτοια μεταπτυχιακά προγράμματα στην Ελλάδα (όπως το με τίτλο “Κοινωνική Εργασία στην Εκπαίδευση” του Δ.Π.Θ. από το οποίο αποφοιτούν εξειδικευμένοι πλέον για τη σχολική ζωή Κοινωνικοί Λειτουργοί). Καλό θα είναι το Υπουργείο να αξιοποιήσει πρώτα πρώτα τέτοιους εξειδικευμένους αποφοίτους ΠΜΣ και εν συνεχεία εάν του ελλείπουν σε αριθμό εξειδικευμένοι ειδικοί επιστήμονες, να προχωρήσει σε ταχύρρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα για άλλους. Είμαστε βέβαιοι ότι η πολιτική βούληση της Ηγεσίας του Υπουργείου δεν θα επιτρέψει να συνεχίζει να λειτουργεί η μέθοδος του ταχύρυθμου πασαλείμματος για δημιουργία εξειδικευμένου προσωπικού, τη στιγμή που τέτοιο προσωπικό ήδη υπάρχει και δεν αξιοποιείται. Ας ξεκινήσουμε επι τέλους απο τα αυτονόητα.