20. Με ποιον τρόπο μπορεί να διασφαλιστεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη όλων των συμμετεχόντων κατά τη διαδικασία της αντιστοίχισης;

 • 31 Αυγούστου 2010, 16:06 | ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

  θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο το πνεύμα του ΕΠΠ και οι συμμετέχοντες να συνειδητοποιήσουν και να συμφωνήσουν ότι έχουν ένα κοινό στόχο: Να αξιολογήσουν με τον καλύτερο τρόπο τα προσόντα που μπορεί να αποκομίζει κάποιο άτομο σε διάφορες φάσεις της ζωής του, και όχι πως να ευνοήσουν ο καθένας την σχολή ή το επιμελητήριο που πιθανό να εκπροσωπεί. (άλλωστε οι συμμετέχοντες δεν θα πρέπει να είναι συνδικαλιστές, αλλά διακεκριμένα για την ηθική,τις γνώσεις και την ικανότητα/αποτελεσματικότητα άτομα). Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δουλέψουν ουσιαστικά και να υποστηρίξουν με λογικά επιχειρήματα τις αντιστοιχίσεις που προτείνουν, ενώ θα πρέπει να επιχειρηματολογήσουν γιατί είναι αρνητικοί σε αντιστοιχίσεις άλλων συμμετεχόντων. Επίσης αυτοί που αναλαμβάνουν την οργάνωση και τον συντονισμό της αντιστοίχισης θα πρέπει να αναπτύξουν αξιόπιστο, αμερόληπτο και διαφανή μηχανισμό με τα κατάλληλα άτομα (που μπορούν να αντισταθούν σε προσωπικά και άλλα συμφέροντα)που θα εξασφαλίζουν την αντικειμενική ενημέρωση όλων των συμμετεχόντων για τις θέσεις, προτάσεις για την αντιστοίχιση και θα δίνουν σε όλους την δυνατότητα να επιχειρηματολογήσουν θετικά ή αρνητικά και θα λαμβάνουν αποφάσεις, με στόχο το καλύτερο αποτέλεσμα για τον πολίτη. Όλα αυτά που αναφέρω μπορεί να είναι αυτονόητα, όμως δεν ισχύουν συνήθως. Δυστυχώς στην Ελλάδα οι στάσεις των ανθρώπων είναι προκαθορισμένες και αμετάβλητες σύμφωνα με τα συμφέροντά τους, ανεξάρτητα από την επιχειρηματολογία των άλλων πλευρών και για αυτό χρειάζεται πολύ δουλειά για να αλλάξουν τέτοιες συμπεριφορές.

 • 15 Απριλίου 2010, 17:22 | Theodoros Theodorou

  Κατά την διαδικασία της αντιστοίχησης πρέπει όλοι ανεξαιρέτως οι εμπλεκόμενοι φορείς να βρίσκονται παρόν και να εποπτεύουν, να πει ο καθένας τις θέσεις του, αναγκαίο είναι να υπάρξει σωστός και δίκαιος διάλογος. Επίσης όταν έρθει η ώρα και η στιγμή που θα ανακοινωθούν οι αντιστοιχίες, όπου και να γίνει, η Παρουσία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης είναι αναγκαία και θα πρέπει να είναι σε απευθείας μετάδοση.

 • 22 Μαρτίου 2010, 21:38 | Argiris

  Εφόσον υπάρχει εδώ και μία εικοσαετία η άρνηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος να εγγράψει Έλληνες απόφοιτους στο μητρώο τους, για συντεχνιακούς αβάσιμους λόγους δεν υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη.
  Εάν γίνει ένα ενιαίο επιμελητήριο π.χ. για τους μηχανικούς καλό θα ήτανε οι απόφοιτοι ΑΤΕΙ να εξεταζόταν μόνο από εκπροσώπους της ΕΕΤΕΜ και όχι από το μικτό σύστημα δηλ. (εκπροσώπους ΤΕΕ και ΕΕΤΕΜ) διότι δεν θα είναι δίκαιο προς τους πτυχιούχους λόγω της προϊστορίας με την συντεχνία.

 • 8 Μαρτίου 2010, 22:54 | Γιαννόπουλος Γεώργιος

  Δεν μπορεί να διασφαλιστεί η η αμοιβαία εμπιστοσύνη των συμμετεχόντων όταν:
  1. οι μισοί θα εκπροσωπούνται απο πανίσχυρα επημελητήρια και οι υπόλοιποι απο αδύναμες ενώσεις πτυχιούχων με καμία ενημέρωση απο το Υπουργείο σας (περίπτωση ΠΕΠΤΕΓ)
  2. οι μισοί πτυχιούχοι των ΤΕΙ της Ελλάδας δεν έχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα
  3. οι πτυχιούχοι ΤΕΙ που έχουν κατοχειρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα δεν έχουν πρόσβαση σε αυτά λόγω Υπουργικών Αποφάσεων που τα ακυρώνουν
  4. η Υπουργός κάνει πως δεν βλέπει δεν ακούει και δεν απαντά στην επίθεση που δέχεται ο Τεχνολογικός Τομέας της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
  Αναγνωρίστε κυρία Υπουργέ τις επιστημονικές ενώσεις πτυχιούχων ΤΕΙ ως ΝΠΔΔ όπως έγινε με τους φυσιοθεραπευτές και μετά ρωτήστε αν υπάρχει εμπιστοσύνη στη διαδικασία της διαβούλευσης.

 • 6 Μαρτίου 2010, 21:21 | Ι. Νότος

  1. Υπάρχει η ίδια ενημέρωση σε όλους για τη διαδικασία της αντιστοίχισης.
  2. Η διαδικασία είναι σαφής και ίδια (κοινή) για όλους. Με άλλα λόγια δεν υπάρχουν εξαιρέσεις από τη διαδικασία αυτή.
  3. Όλοι εξετάζονται με τα ίδια κριτήρια στο ίδιο επίπεδο για όλα τα επίπεδα (από το χαμηλότερο έως το υψηλότερο).
  4. Τα αποτελέσματα της αντιστοίχισης είναι αιτιολογημένα (στο μέτρο του εφικτού)

 • 5 Μαρτίου 2010, 19:18 | Γιώργος Βασιλακόπουλος

  Θα πρέπει να συμμετέχουν ισόποσα και ισότιμα τα μέλη που θα είναι επιφορτισμένα με τις πιστοποίησεις. Επίσης οι φορείς της κάθε κατηγορίας πτυχιούχων θα πρέπει να έχουνε ισότιμα δικαιώματα έκφρασης απόψεων και να μην υπάρχουνε προβλήματα και αποκλεισμοί από διάφορες συντεχνίες.