Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων – Kείμενο εργασίας προς Δημόσια Διαβούλευση

Η ανάγκη δημιουργίας του Ελληνικού Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (ΕθΠΠ) έχει ως σημείο αναφοράς τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2008, η οποία προτρέπει τα κράτη-μέλη:

 • Να χρησιμοποιήσουν το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων/ΕΠΠ (European Qualifications Framework/EQF) ως εργαλείο αναφοράς για τη σύγκριση των συστημάτων απόκτησης προσόντων.
 • Να συσχετίσουν τα εθνικά συστήματα απόκτησης προσόντων με το EQF έως το 2010.
 • Να εκπονήσουν εθνικά πλαίσια προσόντων, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και πράξη,
 • Να προσδώσουν έως το 2012 σ’ όλους τους νέους τίτλους μια σύνδεση-αναφορά προς το EQF.

Η πρόταση που ακολουθεί συντάχθηκε από την Επιτροπή για τη δημιουργία ΕθΠΠ, η οποία συγκροτήθηκε κατ’ εντολή της Εθνικής Επιτροπής Διά Βίου Μάθησης, και μετά από σχετική απόφαση του ομώνυμου Γενικού Γραμματέα το Μάιο του 2009 και περαιώθηκε τον Φεβρουάριο του 2010

Περιλαμβάνει την παράθεση των ευρωπαϊκών κατευθύνσεων και προτεραιοτήτων, τη συνοπτική αποτύπωση της ελληνικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και αποτελεί μία πρώτη προσέγγιση του υπό δημιουργία ΕθΠΠ, καθώς επιχειρείται κατ’ αρχήν μια θεωρητική απόπειρα αντιστοίχισης των εθνικών τίτλων με τα προτεινόμενα οκτώ (8) επίπεδα. Θα πρέπει εδώ να επισημανθεί πως η όποια αρχική αντιστοίχιση δε δεσμεύει ενδεχόμενες αναθεωρήσεις κατά την ολοκλήρωση της σχετικής εθνικής διαβούλευσης, δηλ. δεν αποκλείονται σε καμία περίπτωση «κάθετες» μετακινήσεις ή αναπροσαρμογές τίτλων.

Η λειτουργικότητα – ή αλλιώς – η ρεαλιστική κι αντικειμενική ανταπόκριση στην πραγματικότητα  του προτεινόμενου ΕθΠΠ των οκτώ επιπέδων θα δοκιμασθεί στο επόμενο δεύτερο στάδιο επεξεργασίας και μετεξέλιξης ή συμπλήρωσής του, το οποίο θα περιλαμβάνει και τη διαδικασία αντιστοίχισης συγκεκριμένων προσόντων (πτυχίων, διπλωμάτων και πιστοποιητικών). Συγκεκριμένα, στη φάση αυτή θα πρέπει να ελεγχθεί η λειτουργικότητα των προτεινόμενων επιπέδων στη διαδικασία αντιστοίχισης των πτυχίων, διπλωμάτων και πιστοποιητικών που προσφέρονται σήμερα (και όσων έχουν προσφερθεί και στο παρελθόν) στη χώρα μας, έτσι ώστε να εξαχθούν λεπτομερή συμπεράσματα ως προς την εγκυρότητα των περιγραφικών δεικτών.

Στόχος της διαδικασίας αντιστοίχισης είναι να καταστούν πιο διαφανείς τόσο οι ισοτιμίες όσο και οι διαφορές των προσόντων για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τις επιχειρήσεις και κυρίως για τους εργαζόμενους και τους πολίτες γενικότερα, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση των ενδιαφερομένων σε ποικίλες διαδρομές μάθησης. Η διασφάλιση της ποιότητας και η περαιτέρω βελτίωσή της, σε συνδυασμό και με τον προσανατολισμό κάθε διαδικασίας απόκτησης προσόντων στα μαθησιακά αποτελέσματα, θα συμβάλει στην ενίσχυση της αξιοπιστίας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Το ΕθΠΠ λαμβάνοντας υπόψη του τις ιδιαιτερότητες του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος στοχεύει να συμβάλει σε μια αντικειμενική αξιολόγηση των ελληνικών προσόντων στην Ευρώπη, καθιστώντας αυτά συγκρίσιμα με εκείνα των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών. Μ’ αυτόν τον τρόπο θα διευκολυνθεί και η γεωγραφική κινητικότητα μαθητευόμενων/σπουδαστών/φοιτητών αλλά και των εργαζομένων μεταξύ της Ελλάδας και των άλλων χωρών της Ε.Ε., τα ποσοστά της οποίας αναμένεται ότι θα αυξηθούν σημαντικά, αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ευκαιρίες που τους διανοίγονται.

Διαβάστε Ολόκληρο το Κείμενο Διαβούλευσης για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (3138)

 • 3 Σεπτεμβρίου 2010, 19:07 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

  Αγαπητοί κ.κ.
  την ώρα που δημοσιεύεται το σχέδιο νόμου για την δια βίου μάθηση διαβάστε και το ακόλουθο.
  Σας γράφω για να σας αναφέρω μια αδικία που υφίσταται στο χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Σύμφωνα με νόμο του 1985 όποιος έχει κάρτα ανεργίας δεν μπορεί να σπουδάζει και θα πρέπει να διαλέξει τι από τα δύο επιθυμεί. Δεν γνωρίζω κατά πόσο είναι δίκαιο αυτό αλλά πιστεύω ότι επειδή όταν ψηφίστηκε ο νόμος αυτός δεν υπήρχαν τα ΙΕΚ θα πρέπει να υπάρξει μία εξαίρεση (όπως ισχύει και για τα εσπερινά σχολεία) καθώς οι περισσότεροι σπουδαστές των ΙΕΚ είναι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας(30-35 ετών) και προσπαθούν να βρούν μία επαγγελματική διέξοδο. Έχουν επιλέξει όλοι να ασχοληθούν με την φοίτηση στο ΙΕΚ προκειμένου να καταφέρουν να αποκτήσουν επαγγελματικά προσόντα για διεκδικήσουν μία εργασία. Έιναι λάθος πιστεύω να τους οδηγήσει η πολιτεία-λόγω ενός απαρχαιωμένου νόμου- εκτός σπουδών και κατά συνέπεια εκτός δουλειάς τότε γιατί μιλάμε για δια βίου εκπαίδευση?
  Ο νόμος για τον οποίο σας κάνω λόγο είναι ο 1545/1985 άρθρο 3 παράγραφος γ΄.
  Είναι δυνατόν να μας εξαναγκάζουν σε ανεργία για τα επόμενα 2 χρόνια!Το ζητούμενο δεν είναι κανενός είδους επίδομα αλλά μόνο η θεώρηση της κάρτας μας.
  Επιτέλους δεν ζητάμε ελεημοσύνη αλλά στοιχειώδη λογική,ειδικά για την παρά πολύ δύσκολη οικονομική περίοδο που διανύουμε!!!

  ΜΕ ΤΙΜΗ
  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 • 1. Οι περιγραφικοί δείκτες των 8 επιπέδων (σελ.17-18) είναι εντελώς ασαφείς και αόριστοι και επομένως πρακτικά άχρηστοι. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων απ’όπου και αντιγράφηκαν οι εν λόγω δείκτες. Θεωρώ ότι πρέπει να αφαιρεθούν εντελώς διότι δεν προσφέρουν τίποτα, παρά μόνο σύγχηση και ασάφεια.

  2. Ο πίνακας περιγραφής των επιπέδων (σελ. 15-16) είναι αρκετά πιο ξεκάθαρος και χρήσιμος και καλό θα ήταν να εμπλουτιστεί ακόμη περισσότερο ώστε να μην αφήνει ασάφιες και παραθυράκια.

  3. Η κατανομή των επιπέδων είναι αναντίστοιχη της ελληνικής πραγματικότητας. Τα επίπεδα 1-2 αφορούν την υποχρεωτική εκπαίδευση, τα 3-4 τη δευτεροβάθμια, το 5 τη μεταδευτεροβάθμια, και τα 6,7,8 τους τρεις κύκλους της τριτοβάθμιας. Παρατηρείται δηλαδή μια πληθώρα επιπέδων (1-4) για τα χαμηλά επίπεδα και πολύ μικρή διακριτική ικανότητα για τα υψηλότερα (5-7). Τη στιγμή μάλιστα που γνωρίζουμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών δεν αρκείται στην υποχρεωτική εκπαίδευση αλλά ολοκληρώνει τη δευτεροβάθμια και συνεχίζει στην τριτοβάθμια ή τη μεταδευτεροβάθμια. Θα έπρεπε επομένως τα προσόντα των επιπέδων 5-7 να κατανεμηθούν σε περισσότερα επίπεδα ώστε να μπορέσουμε να αντιστοίχισουμε την ποικιλία των σπουδών που παρατηρείται σε αυτά τα επίπεδα (ΙΕΚ, κολλεγια, ΤΕΙ, ΑΕΙ, αναγνωρίσεις ΔΟΑΤΑΠ, μαστερ 1ετη, μαστερ 2ετη, μαστερ εξειδικευσης, conversion μαστερ, κλπ.).

  4. Το θέμα της μετάβασης από το ένα επίπεδο στο άλλο είναι εξίσου σημαντικό με αυτό της διαβάθμισης, εντούτοις η διαβούλευση αποφεύγει να το θίξει και πετάει το μπαλάκι στο μέλλον. Αναφέρει χαρακτηριστικά «Επισημαίνεται ότι η απόκτηση κάποιου επιπέδου δεν σημαίνει ότι έχει αυτόματα ή αυτοδίκαια δικαίωμα πρόσβασης στο επόμενο. Αυτό είναι κάτι που θα ρυθμίζεται με ξεχωριστές διατάξεις». Δεν είναι δυνατόν να συζητάμε και να δεσμευόμαστε για ένα Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων αποφεύγοντας και μεταθέτοντας μία από τις κρισιμότερες συνιστώσες του.

 • 25 Αυγούστου 2010, 11:10 | mLS

  Καλημέρα,
  Δυστηχώς και αυτη η κυβέρνηση φαίνεται οτι οδευει στο να απογοητευσει χιλιάδες ψηφοφόρους της και ιδίως η σημερινή διοίκηση του υπεπθ.
  Επειδη δεν μου μαρεσει να εκφέρω γνώμμη πριν το αποτέλεσμα στην παρούσα φαση θα το κάνω διότι γνωρίζω απεξω και ανακατωτά τις συμπεριφορές των εκαστοτε διοικησεων υπεπθ.
  Οι συμπεριφορές των υπουργων που περνάνε απο το υπεπθ σε οτι εχει σχεση με τα ΙΕΚ ειναι σαφής και ξεκάθαρη.
  Τα ΙΕΚ δεν αποτελούνε σχολές του εκπαιδευτικού συστήματος αρα ενω χωνουν προκλητικά στα διπλώματα που παρέχουν την λεξη ΕΙΔΙΚΟΣ, δεν αποκτουν ποτε το δικαιωμα ασκησης επαγγελματος σαν ειδικοί αλλά παντα σαν βοηθοί σε όλα τα επαγγέλματα.
  Η προηγούμενη διοίκηση του υπεπθ με υπουργό της Κυρία Μαργιετα Γιαννακου, εχει τοσες ομοιότητες στο θέμα των ΙΕΚ που καμμιά φορα αναρωτιέμαι αν αλλάξε κυβερνηση.
  Ομοιότητες στον συνεχή υποβιβασμό τους, με ακατάλληλους πλέον εκπαιδευτες , στην απαγορευση ασκησης επαγγελματος με το πτυχίο, στην μη χορηγηση επιδόματος πτυχίου που να προβλέπεται απο τις εκάστοτε Σ.Σ.Ε., στην συνέχή αμφισβήτηση της νουμοσύνης μας με τυχόν αναβαθμίσεις, όπως μεταφορά των ΙΕΚ στην περιφέρεια.
  Πως την νοεί το υπεπθ την αναβάθμιση, υπολογίζω οχι να κανει τα ΙΕΚ ανωτερες επαγγελματικές σχολές στην πραξη με σαφή δικαιωματα στην εργασία και οχι τις κοροιδίες που ισχύουν σημερα (δικαιώματα λυκείου)
  αλλά να μετατρέψει σχολές λογιστικής ή πληροφορικής σε σχολές της περιφέρειας, όπως λουτρονόμους, μπαρμεν λογω οτι κάποια περιφερεια θα εχει πολλά μπαρ και ουτω καθεξης.
  Αυτή ειναι η σαφής προτεινόμενη αναβάθμιση των ΙΕΚ και με το ακόμα πιο προκλητικό, ΑΕΙ-ΤΕΙ εχουν δικαιώματα σε 50 ασχετες ειδικότητες, εχουν κλεισει ολα τα επαγελματα, τωρα πλέον η κυβέρνηση προσπερνάει τα ΙΕΚ και δίνει στα τυπικά κατώτερα ΤΕΕ ΕΠΑΛ, δικαιώματα να εξασκόύν επάγγελμα, όπως εδικά τα ειπε <>!!
  Αυτή αποτελεί μιά ιδέα του τι περιμένει τους εδω και 15 χρόνια καταταλαιπωρημένους αποφοίτους ΙΕΚ, τελικά υπηρχαν και χειρότερα, ο πατος που τα εφερε η ΝΔ ειχε τρύπα!!

 • 13 Αυγούστου 2010, 05:56 | Apostolos

  Συμφωνώ με το εθνικό πλαίσιο προσόντων. Επίσης συμφωνώ με το όραμα σας για το νέο σχολείο. Για να γίνεται όμως πειστικοί και για να σας πάρω στα σοβαρά θα πρέπει πρώτα να φροντίσετε ώστε ένας εκπαιδευτικός με επτά χρόνια σπουδών (5 πολυτεχνείο + 2 μεταπτυχιακά) να μην παίρνει λογότερα χρήματα από ένα σχολικό φύλακα. Σήμερα αυτό δεν ισχύει. Όταν πετύχετε αυτό το αυτονόητο, μετά ίσως μπορέσετε να με πείσετε για τα υπόλοιπα.

 • 21 Ιουλίου 2010, 12:56 | Κοντός Γιάννης

  Τα επαγγελματικά δικαιώματα δεν θα πρέπει να αποκτούνται με την απόκτηση ενός πτυχίου, αλλά με ανεξάρτητες εξετάσεις μετά το πτυχίο ή το μεταπτυχιακό δίπλωμα που έχει αποκτήσει κάποιος και το σημαντικότερο αυτές οι εξετάσεις να διενεργούνται από ανεξάρτητο φορέα (όχι από Επιμελητήρια που σχετίζονται με συγκεκριμένες Σχολές). Αυτό θα εξαλείψει:
  1) τα καπελώματα που μερικοί προσπαθούν να θέσουν σε βάρος κάποιων άλλων (πχ το ΤΕΕ που σχετίζεται με αποφοίτους Πολυτεχνικών Τμημάτων σε σχέση με αποφοίτους άλλων συναφών Τμημάτων ΤΕΙ),
  2) τη διαφορετικότητα των τμημάτων (πχ ένα Πανεπιστημιακό Τμήμα συνήθως προσφέρει την εξειδίκευση στα Μεταπτυχιακά του σε σχέση με ένα τμήμα Μηχανικών),
  3) τη διαφορετικότητα ακόμα και ίδιων των τμημάτων (πχ άλλο πρόγραμμα σπουδών έχει το τμήμα Χημείας Πάτρας από αυτό της Αθήνας) αλλά και μεταξύ διαφορετικών τμημάτων (πχ Τμήμα Χημικών και Χημικών Μηχανικών ή Προγραμματιστές τμημάτων Πληροφορικής και Ηλεκτρολόγων μηχανικών) και διαφορετικών τομέων των τμημάτων (πχ Τομέας Υλικών και Τομέας Ενεργειακός σε ένα Τμήμα ή Σχολή, δε μπορεί ο απόφοιτος συγκεκριμένου τμήματος να έχει ενιαία διακαιώματα ανεξάρτητα από τον τομέα ή την κατεύθυνση ήν τη ροή που έχει ακολουθήσει εντός του Τμήματος)
  4) τα αλληλεπικαλυπτόμενα γνωστικά πεδία Σχολών (πχ Ηλεκτρονικοί Φυσικοί και Ηλεκτρονικοί Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Ηλεκτρονικοί ΤΕΙ κοκ)
  5) τις γελοίες πρακτικές τμήματα να μετονομάζονται από πανεπιστημιακά σε πολυτεχνικά για την απόκτηση επαγγελματικών διακαιωμάτων ή ίδρυση τμημάτων χωρίς διακαιώματα (πχ ΣΕΜΦΕ που δεν λογαριάζονται ούτε ως Μηχανικοί ούτε μέχρι πρότεινος ως Εκαπιδευτικοί) ή ίδρυση τμημάτων με αντικέιμενα εξειδικευμένα αλλά που υπάρχουν σε άλλα Τμήματα (πχ Μηχανικοί Περιβάλλοντος σε σχέση με Περιβαντολλόγους τμημάτων Φυσικής ή Χημικών Μηχανικών)
  6) τη διαφορετικότητα ενός ατόμου σε ότι αφορά τόσο το επίπεδο σπουδών και τη διαρκή μάθηση (πχ με ένα πτυχίο ή με μεταπτυχιακά και διδακτορικό ή με βάση την προσπάθεια εντός ενός Τμήματος) όσο και το Τμήμα που του προσέφερε τη γνώση (πχ πανεπ. Αιγαίου σε σχέση με Harvard).
  7) τις συντεχνιακές πρακτικές ακόμα και εντός των ίδιων των επιμελητηρίων να ευνοούνται κάποιο και άλλοι όχι ανάλογα με τη θέση και την ευκαιριακή δύναμη κάππιων (πχ στο ΤΕΕ οι πολιτικοί Μηχαν. έχουν πάρει δικαιώματα των Μηχανολόγων στην πράξη ή οι Χημικοί Μηχαν. έχουν διακίωμα να υπογράψουν μέχρι 2όροφη κατοικία από όσο γνωρίζω).
  Αντίθετα, μια ανεξάρτητη διεπιστημονική αρχή με εξετάσεις τύπο ΑΣΕΠ θα έδινε τα επαγγελματικά διακιώματα αυτά σε μια βάση διαρκούς προσπάθειας και με γνώμονα τη γνώση που έχεις αποκτήσει (και όχι τη συντεχνιακή νοοτροπία, καθώς γνωρίζουμε όλοι ότι μηχανικοί Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Πολυτεχνείου που μόνο αυτοί μπορούν να υπογράφουν για ηλεκτρικές εγκαταστάεις μερικές φορές δεν ξέρουν ούτε ηλεκτρολογικό σχέδιο να κάνουν και τα δίνουν να τα κάνουν αυτοί των ΤΕΙ ή για παράδειγμα οι απόφοιτοι ΣΕΜΦΕ μέχρι πριν από λίγο καιρό δεν είχαν διακίωμα να συμμετάσχουν για καθηγητές στον ΑΣΕΠ γιατί οι καρχαρίες ήταν απόφοιτοι Πανεπ. Τμημάτων με παρόμοιο όμως πρόγραμμα σπουδών).

 • Αθήνα, 29 Ιουνίου 2010

  ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

  Στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών παραθέτει τις απόψεις του, που έχουν ως ακολούθως:

  Αναμφισβήτητα, η συγκρότηση ενός Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, που θα βρίσκεται μάλιστα σε αντιστοίχιση με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, συνιστά μία καθόλα θετική κίνηση αφού μπορεί να συμβάλλει:
  • Στη δημιουργία ενιαίου πλαισίου αναφοράς, σ’ ένα χώρο καίριας σημασίας τόσο για τις ελληνικές επιχειρήσεις όσο και γενικότερα για την εθνική μας οικονομία, γεγονός που διευκολύνει την επίλυση προβλημάτων συγκρισιμότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, ουσιαστικής αποτίμησης των σχετικών προγραμμάτων, κ.ά.
  • Στην ταχεία στελέχωση των επιχειρήσεων με τα κατάλληλα για τις απαιτήσεις κάθε εργασιακής θέσης άτομα, με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας, μέσω μιας πιο αποτελεσματικής σύνδεσης του ¨θρανίου¨ με τους χώρους εργασίας.
  • Στην εκλογίκευση των αμοιβών των εργαζομένων (τάση εξομοίωσης των αμοιβών των εργαζομένων με τα ίδια επαγγελματικά προσόντα, στα πλαίσια μιας επιχείρησης, ενός κλάδου και στο σύνολο της οικονομίας).
  • Στην ενθάρρυνση της κινητικότητας των εργαζομένων στον κοινοτικό χώρο και την ενίσχυση της ενδοκοινοτικής επιχειρηματικής συνεργασίας.
  • Στην αντικειμενικοποίηση των διαδικασιών εξέλιξης των εργαζομένων.
  • Στον ορθολογικότερο επαγγελματικό προσανατολισμό και τον καλύτερο προγραμματισμό, των επιθυμητών, από κάθε νέο, σχεδίων μάθησης και κατάρτισης.
  • Στην συνειδητοποίηση της σημασίας και της προώθησης του θεσμού ¨της διά βίου μάθησης¨και
  • Στην εναρμόνιση του θεσμικού πλαισίου της χώρας μας με τα αντίστοιχα των υπόλοιπων χωρών της Ε.Ε., στον τομέα αυτό.

  Ο φορέας που θα επιφορτισθεί με την υλοποίηση του Ελληνικού Εθνικού Πλαισίου Προσόντων θα πρέπει:
  • Να στελεχωθεί κατάλληλα ώστε να είναι αποτελεσματικός και να λειτουργεί αντικειμενικά και ανεξάρτητα από τις επιθυμίες των οποιονδήποτε συντεχνιακών συμφερόντων ή ομάδων.
  • Να ενημερώνεται διαρκώς για τις εξελίξεις στο χώρο και να διαθέτει πλήρη και αναλυτική γνώση:
  – Των πραγματικών προσόντων που παρέχει η εκάστοτε τυπική η μή τυπική ως και η άτυπη μάθηση.
  – Των επιμέρους αναγκών των επιχειρήσεων σε έμψυχο υλικό και των αναγκαίων προσόντων για την αποτελεσματική κάλυψή τους.
  – Των διεθνών τάσεων στους τομείς αυτούς, λαμβανομένων υπόψη και των σχετικών διεθνών εξελίξεων.
  Για τους λόγους αυτούς, στη σύνθεση του ανωτέρω φορέα επιβάλλεται να υπάρχουν και άτομα που γνωρίζουν καλά τη λειτουργία των επιχειρήσεων, τις επιμέρους ανάγκες τους και τα προσόντα που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών αυτών.

  Κατά τη γνώμη μας, με δεδομένη την κοινοτική προεργασία στον τομέα αυτό, το μέσον του 2011, θεωρείται, κατ’ αρχήν, ένα λογικό όριο για την κατάρτιση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, εφόσον:
  • Η προεργασία είναι καλά σχεδιασμένη και
  • Τηρηθεί το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα δράσης.
  Σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να αποκλειστεί η δυνατότητα παράτασης του σχετικού χρονικού ορίου.

  Ειδικότερα, όσον αφορά τους στόχους του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων στην Ελλάδα, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:
  Με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων επιδιώκεται η απόκτηση ενός, γενικότερα αποδεκτού ¨εθνικού εργαλείου¨, το οποίο θα βρίσκεται σε άμεση αντιστοίχιση με το ανάλογο ευρωπαϊκό, που θα ταξινομεί ορθολογικά και με διαφάνεια, τα διάφορα επαγγελματικά προσόντα που κάθε άτομο αποκτά, στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης, από κάθε μαθησιακή οδό, καθιστώντας εύκολη, την αντικειμενική σύγκριση των χαρακτηριστικών, του περιεχομένου και του επιπέδου τους, ιδιαίτερα κατά το στάδιο της ένταξής του στον εργασιακό χώρο.
  Ασφαλώς, οι στόχοι της διαδικασίας αντιστοίχισης, της διαφάνειας, της διασφάλισης ποιότητας, της διευκόλυνσης πρόσβασης κ.ά., μας βρίσκουν απόλυτα σύμφωνους.
  Είναι, βεβαίως, προφανές ότι τόσο η λειτουργικότητα όσο και η αποτελεσματικότητα του Ε.Π.Π. θα δοκιμαστεί στο στάδιο που θα ακολουθήσει τη δημιουργία του, οπότε, πιθανόν, να χρειαστούν διορθωτικές παρεμβάσεις.

  Πάγια επιδίωξη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών ήταν η σύνδεση των επιχειρήσεων με το χώρο της εκπαίδευσης.
  Ζητούμενο είναι, η δυνατότητα της εργοδοσίας να επιλέγει, εύκολα και χωρίς αμφιβολία, προσωπικό με τα προσόντα που απαιτούνται για την κάλυψη συγκεκριμένων θέσεων εργασίας, ανεξάρτητα της μαθησιακής διαδικασίας που αυτά αποκτήθηκαν, η δυνατότητα δηλαδή του επιχειρηματία να γνωρίζει εκ των προτέρων, τι μπορεί να του αποδώσει ένας εργαζόμενος με συγκεκριμένα πτυχία ή πιστοποιητικά, στην επιχείρησή του.
  Σε κάθε περίπτωση, η σύνδεση των επιχειρήσεων με το χώρο της εκπαίδευσης, όταν γίνεται κατά τρόπο συντεταγμένο και διαφανή, δεν μπορεί παρά να έχει θετικά αποτελέσματα για όλα τα μέρη.

  Η αντιστοίχιση των εθνικών, ευρωπαϊκών, κ.λ.π. ¨τίτλων¨ με τα προτεινόμενα οκτώ επίπεδα είναι ένα, κατ’ αρχήν, σημαντικό πρώτο βήμα.
  Θα πρέπει όμως να συγκεκρινοποιηθεί το σύστημα αναγνώρισης και κατηγοριοποίησης των επαγγελματικών προσόντων για τα άτομα που ακολούθησαν τη ¨διαδρομή¨ της άτυπης εκπαίδευσης/κατάρτισης, με δεδομένο ότι και η αποκτώμενη εμπειρία είναι ένας σημαντικός παράγοντας βελτίωσης της παραγωγικότητας.

  Σε μια πρώτη φάση (τριετούς π.χ. διάρκειας) το Ε.Π.Π. θα πρέπει να λειτουργήσει, αποκλειστικά, ως πλαίσιο πληροφόρησης και προσανατολισμού, για να υπάρξει η δυνατότητα επαναξιολόγησης στοιχείων του, στο πλαίσιο μίας αμφίδρομης επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

  Σχετικά με τους Τύπους Προσόντων στην Ελλάδα θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι:
  Η κατηγοριοποίηση των απαιτούμενων προσόντων σε γνώση, δεξιότητες και ικανότητες, εάν αναλυθεί επακριβώς το περιεχόμενο που αποδίδεται στις έννοιες αυτές, θεωρείται μία ικανοποιητική βάση για τη συγκρότηση του Ε.Π.Π..
  Η περιγραφή των αποκτούμενων προσόντων θα πρέπει να είναι σαφής και η ομαδοποίησή τους κατά κατηγορίες θα πρέπει να γίνεται χωρίς επικαλύψεις και υπερβολικές λεπτομέρειες. Το όλο σύστημα πρέπει να έχει λειτουργικό χαρακτήρα.

  Η καταχώρηση και επί μέρους προσόντων στο Ε.Π.Π. θα μπορούσε να ενισχύσει τη λειτουργικότητα του συστήματος υπό την προϋπόθεση ότι αυτά θα μπορούσαν να περιγραφούν αντικειμενικά, με όρους μαθησιακού αποτελέσματος, (ποιά συγκεκριμένη τυπική ή άτυπη εκπαίδευση/κατάρτιση οδηγεί στο συγκεκριμένο προσόν) και εφόσον αυτά θα μπορούσαν να καταταχθούν, αντικειμενικά, σε επίπεδα, χωρίς να δημιουργούνται στρεβλώσεις του συστήματος ή περιορισμοί της συγκρισιμότητας των στοιχείων του.
  Επαναλαμβάνουμε ότι το μείζον είναι η δημιουργία ενός λειτουργικού συστήματος, το οποίο, χωρίς να αδικεί, δεν θα τιμωρεί με την αναποτελεσματικότητά του. Άλλωστε, υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης και βελτίωσής του.

  Όσον αφορά την ενσωμάτωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων θεωρούμε ότι:
  Οι όροι: τυπική εκπαίδευση, μη τυπική εκπαίδευση και άτυπη μάθηση, εννοιολογικά καλύπτουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τα είδη μάθησης που υπάρχουν ή μπορούν να υπάρξουν (στο προβλέψιμο μέλλον) στη χώρα μας, ώστε να είναι κατανοητά ακόμη και από κάποιον μή ειδικό.

  Ως ιδιαίτερα επείγουσα, εμφανίζεται η αναγκαιότητα επέκτασης της αναγνώρισης και πιστοποίησης της μη τυπικής εκπαίδευσης και της άτυπης μάθησης στους κλάδους όπου η εμπειρία του εργαζομένου έχει μεγαλύτερη σημασία στην όλη παραγωγική διαδικασία και στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, που συνήθως απέκτησαν τα προσόντα τους εκτός του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος.
  Περαιτέρω επισημαίνεται ότι ως προτεραιότητα νοείται η τομή ανάμεσα στην συσσωρευμένη ¨πρακτική¨ εμπειρία σε διάφορους τομείς δραστηριότητας και στις κατευθύνσεις που θέλουμε να δώσουμε στην ελληνική οικονομία.

  Αναφορικά με τα μαθησιακά αποτελέσματα και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων επισημαίνεται ότι:
  Το ΕΒΕΑ, ως Ν.Π.Δ.Δ. δεσμεύεται αυστηρά από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, στο θέμα της στελέχωσης, αξιολόγησης και προαγωγής του προσωπικού του. Σε κάθε περίπτωση όμως, επιδιώκει την έμπρακτη αξιοποίηση των υπαλλήλων του, λαμβάνοντας υπόψη και την εμπειρία που αυτοί έχουν αποκτήσει στα διάφορα, επί μέρους, γνωστικά αντικείμενα με τα οποία έχουν ήδη ενασχοληθεί.

  Ο προτεινόμενος μηχανισμός για την εκτίμηση των προσόντων, είναι πράγματι ένα χρήσιμο εργαλείο, υπό την προϋπόθεση ότι η όλη διαδικασία αξιολόγησης του μαθησιακού αποτελέσματος θα σχεδιαστεί σωστά, θα παραμείνει αυστηρά αντικειμενική και θα έχει δυναμικό χαρακτήρα, δηλαδή η επαγγελματική επάρκεια δεν θα πιστοποιείται εφάπαξ, αλλά θα ελέγχεται, περιοδικά, καθ’ όλη τη διάρκεια του επαγγελματικού βίου.

  Ο προσανατολισμός του συστήματος στα μαθησιακά αποτελέσματα είναι ένας σωστός και εφικτός στόχος. Απαραίτητη προϋπόθεση θεωρείται η ύπαρξη ενός απαράκαμπτου ¨ελάχιστου¨ θεωρητικών γνώσεων οι οποίες θα πρέπει να ανανεώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Περαιτέρω το ζήτημα εντοπίζεται στον προσδιορισμό της διαδικασίας αποτίμησης και σύνδεσης του μαθησιακού αποτελέσματος με τις ειδικότερες ανάγκες που απαιτούνται για την κάλυψη των επιμέρους θέσεων εργασίας.

  Για τον αριθμό επιπέδων στο Ελληνικό Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων τονίζεται ότι:
  Υπάρχουν όντως προσόντα που μπορούν να αποκτηθούν μέσα από διαφορετικές μαθησιακές διαδρομές. Στην περίπτωση αυτή η αρχή της ισοτιμίας των προσόντων είναι νοητή και θεμιτή. Το γεγονός αυτό, βεβαίως, δεν θα πρέπει να οδηγεί στην αποδοχή ¨ψευδεπίγραφων διαδικασιών¨ και πάσης φύσεως ¨αλχημειών¨ που θα οδηγούν στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
  Υπάρχουν, όμως, και περιπτώσεις που η Πολιτεία σκόπιμα θα πρέπει να θεωρεί ως προσόντα, μόνο εκείνες τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που αποκτήθηκαν, μέσα από ορισμένες, μόνον μαθησιακές διαδρομές.

  Ένα Ε.Π.Π. με οκτώ επίπεδα, με δυνατότητα, μάλιστα, καταχώρησης και επιμέρους προσόντων, με τη βοήθεια συστήματος πιστωτικών μονάδων και σε αντιστοιχία με το ευρωπαϊκό, θεωρείται ικανοποιητικό υπό το πρίσμα της εξυπηρέτησης του γενικότερου κοινωνικού και οικονομικού οφέλους της χώρας.

  Η διαδικασία εξάλλου όσον αφορά τους προτεινόμενους περιγραφικούς δείκτες του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (E.Q.F.) ως αφετηρία για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, μας βρίσκει σύμφωνους.
  Δεν θεωρούμε ότι υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι που να κάνουν αναγκαία τη σύνταξη ενός εξειδικευμένου ελληνικού πίνακα περιγραφικών δεικτών.

  Εάν κριθεί σκόπιμη η ανάπτυξη νέων περιγραφικών δεικτών για το Ε.Π.Π. είναι φρονιμότερο αυτή να γίνει από ένα ολιγομελές κεντρικό όργανο και στη συνέχεια, οι σχετικές εργασίες να δοθούν για αξιολόγηση στις ενδιαφερόμενες κλαδικές οργανώσεις.

  Για να διασφαλιστεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη όλων των συμμετεχόντων κατά τη διαδικασία της αντιστοίχισης επιβάλλεται να ακολουθηθούν αντικειμενικές διαδικασίες, να υπάρχει πλήρης διαφάνεια και να ληφθούν υπόψη οι θέσεις των επιχειρήσεων και των άλλων φορέων που θα κληθούν να αξιοποιήσουν το Ε.Π.Π.
  Πέραν όλων αυτών, θεωρούμε αναγκαίο, να προηγηθεί η εισαγωγή συστημάτων αξιολόγησης και διασφάλισης της ποιότητας σε κάθε φορέα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης αλλά και σε κάθε σύστημα πιστοποίησης γνώσεων.
  Επίσης, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και κυρίως η διαδικασία αναγνώρισης προσόντων, να μην οδηγήσει στις γνωστές αγκυλώσεις του παρελθόντος (έμμεση επιλεκτική κατοχύρωση προνομιακών δικαιωμάτων ορισμένων ομάδων πτυχιούχων, που προκαλεί αθέμιτο ανταγωνισμό και αύξηση του κόστους ορισμένων υπηρεσιών ή εργασιών).

  Τέλος, όσον αφορά σε κάποιες ¨πρώτες σκέψεις¨ για την αντιστοίχιση είμαστε σύμφωνοι με την προτεινόμενη διαδικασία, δηλαδή να επιχειρηθούν οι πρώτες αντιστοιχίες στις αρχές του 2011.
  Αυτονόητα, η αναγνώριση προσόντων, σε όλα τα άτομα που επιθυμούν να εργαστούν στη χώρα μας, σε μία εποχή προώθησης της ελεύθερης μετακίνησης και εργασίας, στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, είναι ένα θέμα που σχετίζεται άμεσα, με τη βελτίωση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, την καταπολέμηση της ανεργίας, την ποιοτική βελτίωση του εκπαιδευτικού μας συστήματος, την εδραίωση της αξιοκρατίας και την ορθολογικότητα των συστημάτων αμοιβών.

  Η αντιστοίχιση προσόντων θα μπορούσε να ξεκινήσει πιλοτικά σε κάποιους κλάδους (π.χ. τουριστικά επαγγέλματα) προτού γενικευτεί ως μέθοδος για τη συγκρότηση του Ε.Π.Π..

  Συμπερασματικά, η αναγνώριση προσόντων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος μιας γενικότερης εκσυγχρονιστικής διαδικασίας, που συνδέεται άμεσα με την παραγωγική ανάπτυξη της χώρας.

 • 6 Ιουλίου 2010, 01:53 | Papadopoylos Kostantinos

  Καλά τα προσόντα, καλή η δια βίου μάθηση, αλλά πάντα εξαρτάτε σε ποια ομάδα πολιτών ανήκεις για την δια βίου εργασία που είναι και το θεμιτό αποτέλεσμα των κόπων μας. Μακιγιέρ και κομμωτές στην ΑΓΡΟΓΗ που ανήκουν στην κατηγορία των πολιτών που έχουν μπάρμπα στην Κορώνη. Στην ΑΓΡΟΓΗ όμως θα έπρεπε να εργάζονται γεωπόνοι που είναι πάρα πολλοί και ο κλάδος τους μαστίζεται από την ανεργία. Αυτό το σκηνικό που δεν είναι επιστημονικής φαντασίας, απλά ένα παράδειγμα από πάρα πολλά πανόμοια στο ελληνικό κράτος έχει ως αποτέλεσμα να χάνουν τις δουλείες τους οι κτηνίατροι, που είναι πολύ λιγότεροι από τους γεωπόνους (άρα λιγότεροι ψήφοι) και χειρότερα οργανωμένοι. Εγώ έχω καταλάβει πως μπορεί ο καθένας να κάνει τον κτηνίατρο με την ανοχή του ΓΕΩΤΕΕ και του κράτους (ψήφοι είπαμε). Δεν κάνουν μόνο κτηνίατροι καταμετρήσεις ζωικού κεφαλαίου στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν κάνουν μόνο κτηνίατροι νεκροτομές (δεν θέλω να το παίξω έξυπνος απλά θέλω να μου πείτε ποιος άλλος κλάδος διδάσκετε παθολογική ανατομική των ζώων, όχι ανατομία) σε κατασπαραγμένα –δαγκωμένα. Αν δεν είσαι κτηνίατρος έχεις ως γνωστικό αντικείμενο την κτηνιατρική δικαστική για να κρίνεις αν τα ζώα δαγκώθηκαν-κατασπαράχτηκαν από αγρίμια πριν η μετά το θάνατο; Χαιρετίσματα στον στον ΕΛΓΑ και στο καταστατικό του. Δεν κάνουν μόνο κτηνίατροι αιμοληψίες για τα προγράμματα κτλ κτλ. Θέλω να μάθω ποιο είναι το αντικείμενο των κτηνιάτρων και μόνο αυτών; Στον ιδιωτικό τομέα ζωοτέχνες ανοίγουν πετ-σοπ, βάζουν και ένα V έξω από το μαγαζί και έτοιμο το κτηνιατρείο, διότι με την ανοχή κάποιων συναδέλφων του δημοσίου, πουλάνε και φάρμακα κάνουν και θεραπείες , στα κτηνιατρικά εργαστήρια τεχνολόγοι τροφίμων-επόπτες υγείας να κάνουν δουλειά κτηνιάτρων και ένας κτηνίατρος να υπάρχει για την σφραγίδα , παντού πόρτες ανοιχτές και στα δημόσια κτηνιατρεία, άτομα που έχουν τελειώσει ζωικής παραγωγής, απλοί εργάτες, κάνουν αιμοληψίες και ένας κτηνίατρος για την σφραγίδα. Δηλαδή ένα κράτος όπου σε μια κτηνιατρική είτε δημόσια είτε ιδιωτική κλινική παραδείγματος χάρη έχουμε έναν γενικό κτηνίατρο με σφραγίδα και στη μικροβιολογική κλινική τεχνολόγους τροφίμων για να αναζητούν παθογόνα μικρόβια και μικροοργανισμούς από τα ζώα, στην παθολογική νοσηλευτές που κάνουν θεραπείες και χορηγούν φάρμακα, στην χειρουργική τραυματιοφορείς για νεκροψίες και λέμε βγαίνει η δουλειά, οπότε όλα μια χαρά ασχέτως αποτελεσμάτων. Είναι ζήτημα χρόνου πότε θα έρθει η στιγμή να φτάσουν όλα αυτά και πολλά άλλα στην ευρωπαϊκή ένωση και να μπει κάποια τάξη επίπονα και εδώ, για να ξέρουν τουλάχιστον οι άνθρωποι τι πληρώνουν σε επιδοτήσεις, αποζημιώσεις, προγράμματα, τι σπατάλη γίνεται σε φάρμακα από άσχετους με την ανοχή κάποιων σχετικών σε βάρος των κτηνοτρόφων και της κτηνοτροφίας γενικά κτλ κτλ. Ένα επάγγελμα αυτό του κτηνίατρου, που στην Ευρώπη είναι το Α και το Ω σε θέματα περίθαλψης, παρακολούθησης του ζωικού κεφαλαίου και της δημόσιας υγείας το κάνανε να μην έχει καθαρά δικό του αντικείμενο εργασίας. Το απαξιώσανε τόσο για πελατειακές, ψηφοθηρικές σχέσεις, (τεχνολόγοι τροφίμων, μπορούμε να τα ταχτοποιήσουμε τα παιδιά σε κτηνιατρικό εργαστήριο, άνεργοι γεωπόνοι σε ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΟΓΑΚ και ΕΛΓΑ σε θέσεις γεωπόνων αλλά να κάνουν και δουλειά κτηνιάτρων, άνεργοι ζωικής παραγωγής σε κτηνιατρεία κτλ ψήφοι είναι στο φινάλε και σφραγίδα υπάρχει), που δεν υπάρχει περίπτωση να μην θερίσουνε αργά η γρήγορα ότι σπέρνουνε. Βάλτε τα πράγματα στην θέση τους. Πως είναι δυνατόν ένα πετ-σοπ που το έχει ζωοτέχνης να πουλά φάρμακα για ζώα; Ποιος υπογράφει τις συνταγές και με τι αντάλλαγμα; Υπάρχουν ελεύθεροι επαγγελματίες κτηνίατροι στην περιοχή; Ποιος τον ελέγχει; Φτάνει η σφραγίδα κάποιων για να γίνεται σωστά η δουλειά τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στις δημόσιες υπηρεσίες η μήπως πρώτα πρέπει να υπάρχει επάνδρωση από κτηνιάτρους και μετά τα βοηθητικά επαγγέλματα σε κτηνιατρεία και οργανισμούς και υπηρεσίες που ως αντικείμενο έχουν το ζωικό κεφάλαιο η τα ζώα γενικά; Έλεος! Πως βοηθά η δια βίου μάθηση στη λύση του προβλήματος που λέγετε Ελληνικό κράτος κυρία υπουργέ; Διότι στην Ευρώπη που θα είμαστε η ίσως είδη είμαστε ίσοι στην μάθηση γνωρίζουν για ποιο λόγο τα μαθαίνουν αυτά που μαθαίνουν. Εδώ όμως. Εγώ αν και κτηνίατρος δούλευα στην πολεοδομία και την ίδια εποχή υπάλληλοι γραφείου, έκαναν αιμοληψίες σε αγροτικό κτηνιατρείο για την εκρίζωση της φυματίωσης. Δια βίου χάος θα έλεγα βλέπουμε προς το παρών!

 • 8 Ιουνίου 2010, 11:03 | Εμμ.Ξενίδης

  Διαβάζοντας  το προσχέδιο που τέθηκε για διαβούλευση εχω να παρατηρήσω οτι δεν υπάρχει σαφή προβλεψη για αποκατασταση των Ινστιτουτων επαγγελματικής κατάρτισης.Ενα γενικόλογο πλαίσιο για άλλες μαθησιακές διαδρομές όπως αναφέρει πολύ ευστοχα ο συγγραφέας, ποιές μαθησιακές διαδρομές? δεν εχουν όνομα?Γιατι το 2010 τα ΙΕΚ δεν εχουν ενταχθεί στο εκπαιδευτικό συστημα ακόμα, αλλά μεσα απο την εικονικότητα της καταρτισης που τα είχε εντάξη ο τότε υπουργός , παραμένουν διπλωματούχοι χωρις σαφή διάκριση απο την δευτεροβάθμια.Ακόμα και το ΑΣΕΠ στα βασικά προσόντα εξομοιώνει αμμεσα τα ΙΕΚ με ΤΕΕ, ΤΕΛ, Λύκειο. Γιατί εχω την πεποίθηση οτι η νυν διοίκηση ακολουθάει κατα γράμμα την πολιτική της Κυρίας Γιαννάκου στο θεμα της εκπαίδευσης .Η κυρία Γιαννάκου ήταν που στην Μπολόνια έφερε  λυσσαλέα αντισταση στην Βρεταννία και σε άλλες ευρωπαικές χωρες οι τύπου ΙΕΚ ανώτερες επαγγελματικές σχολές να μην ενταχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η ίδια πολιτκή Γιαννάκου ακολουθείται και επί ΠΑΣΟΚ!!!!
  Απίστευτο.. και όμως αληθινό.
  Κυριε/α δεν νομίζω οτι έχει κάποιο νόημα πλέον να  λάβω μέρος  στην διαβούλευση, η πορεία του ΥΠΕΠΘ θα εχει ελάχιστες διαφορές με τις προηγούμενες διοικήσεις. Το οσφρίζεται και ο πιό αδαης .

 • 7 Ιουνίου 2010, 13:14 | Ευαγγελία Γ.

  Το επαγγελματικό και ακαδημαϊκό δικαίωμα, είναι δικαίωμα όλων εφόσον πληρούν τις ανάλογες προϋποθέσεις.
  Το σχόλιο που έχω να κάνω είναι πως είναι παράλογο να μην αναγνωρίζονται ακαδημαϊκά και επαγγελματικά δικαιώματα πτυχίων ξένων πανεπιστημίων, αναγνωρισμένων απο το Ελληνικό κράτος, που αποκτήθηκαν μέσω ελληνικών «κολλεγίων» αναγνωρισμένων απο το Ελληνικό κράτος. Εφόσον, να συμπληρώσω, τα πτυχία αυτά και το πρόγραμμα σπουδών που παρακολουθούν οι σπουδαστές, ελέγχονται και απικυρώνονται απο το αντίστοιχο ξένο πανεπιστήμιο.
  Παρά μόνο η αναγνώριση αφορά τους πτυχιούχους που έχουν πάρει το πτυχίο, αφού έχουν παρακολουθήσει τα μαθήματα στο ξένο πανεπιστήμιο.
  Η απόφαση αυτή δεν τιμά ούτε τους έλληνες καθηγητές (απόφοιτοι απ’ όσους γνωρίζω ελληνικών πανεπιστημίων και διακεκριμένων, απο το έργο τους, επαγγελματιών), ούτε την πατρίδα μας, διότι απορρίπτει κάθε ιδιωτική σοβαρή πρωτοβουλία. Συμπληρώνω δε, σε αυτά, πως δεν τιμά, μα κυρίως δεν αναγνωρίζει την προσπάθεια, ηθική και υλική, σπουδαστών που δεν είχαν τη δυνατότητα να φύγουν στο εξωτερικό και που μετά απο χρόνια αποφάσισαν να κάνουν κάτι το οποίο που ίσως δεν είχαν τη δυνατότητα να κάνουν νωρίτερα.
  Σας ευχαριστώ,
  Ευαγγελία Γ.

 • Τα ΙΔΒΕ απευθύνονται στους πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης και φαίνεται να τοποθετούνται στο χώρο των «Διπλωμάτων» του Αγγλοσαξονικού συστήματος, που δεν αποτελούν Ακαδημαϊκούς τίτλους. Η αγορά εργασίας τα αξιολογεί όπως νομίζει.
  Τα Πανεπιστήμια & τα ΤΕΙ είναι στελεχωμένα με μέλη ΔΕΠ (&ΕΠ των ΤΕΙ) με καθαρά Ακαδημαϊκά κριτήρια (Διδακτορικό, Ερευνητικά Έργα & Δημοσιεύσεις).
  Με κριτήριο τη μοριοδότηση για πρόσληψη στο Δημόσιο, τα ΙΔΒΕ θα αποτελέσουν εκπαιδευτική εκδοχή. Με κριτήριο την επαγγελματική εξέλιξη στον ιδιωτικό τομέα, εφόσον είναι βασισμένα στη «βιβλιογραφική αναδίφηση» και με Ακαδημαϊκό χαρακτήρα, θα καταλήξουν να είναι «φορείς – σφραγίδα».
  Προτείνω:
  Τα ΙΔΒΕ των Πανεπιστημίων να εστιαστούν στα «Ανθρωπιστικά – Κοινωνικά Αντικείμενα», δηλαδή στην απόκτηση πρόσθετωνή  και επίκαιρων  Επιστημονικών Γνώσεων.
  Τα ΙΔΒΕ των Ιατρικών Σχολών, των Πολυτεχνικών  και Γεωτεχνικών Σχολών των Πανεπιστημίων (των Πολυτεχνείων, επίσης) και των ΤΕΙ, να εστιαστούν στην «απόκτηση επικαιρομένων ή και πρόσθετων δεξιοτήτων στην εφαρμογή επιστημονικών γνώσεων και μεθόδων».

  Για την απόκτηση επίκαιρων και πρόσθετων επαγγελματικών προσότων από επιχειρηματίες, επαγγελματίες και κεντρικά στελέχη των επιχειρήσεών τους, διατυπώνονται πρότάσεις από τους ίδιους και τους φορείς τους (Επιμελητήρια, Συνδικάτα, Συντεχνίες κλπ) για την εκπαίδευση σε χώρους Πανεπιστημίων / ΤΕΙ, ΙΕΚ, ΚΕΚ, ή και άλλους, από επαγγελ ατίες με Ακαδημαϊκή αναγνώριση (κατά την κρίση των φορέων).

  Θα είναι δυνατή η δημιουργία, λειτουργία και αξιολόγηση ενός φορέα Διά Βίου Εκπαίδευσης / Κτάρτισης που:
  Είναι Μη Κερδοσκοπικές Εταιρίες.
  Τα μέλη τους είναι ΝΠΔΔ, ΜΚΟ, άλλες Μή Κερδοσκοπικές Ετιαρίες  
  Συνδικαλιστικοί φορείς εργοδοτών ή και εργαζομένων.
  Δε διαθέτουν μόνιμες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις.

 • 17 Μαΐου 2010, 17:49 | Dimitris Matsakis

  Αγαπητοί Κύριοι/Κυρίες,
  κάθε πρωτοβουλία ενός Δημόσιου φορέα και ιδίως όταν έχει σχέση με τον σχεδιασμό και την οργάνωση δράσεων και δραστηριοτήτων όπως η συγκρότηση ενός Πλαισίου Προσόντων κ.τ.λ είναι κάτι θετικό εκ των προτέρων. Και επί 30 χρόνια στην Ελλάδα είτε ο Δημόσιος φορέας στερείτο πρωτοβουλιών είτε οι πρωτοβουλίες αυτές ήταν για τα μάτια του κόσμου – και κυρίως υπέρ των «ημετέρων» των κυβερνώντων κομμάτων.
  Όσον αφορά το συγκεκριμένο πλαίσιο, έχοντας ζήσει, εργασθεί, και ταξιδεύσει σε πολλές χώρες, και μετά απο αρκετή τριβή και με την εκπαίδευση, δια βίου και μη αλλά και με την επαγγελματική ενασχόληση σε διάφορα αντικείμενα, θεωρώ ότι:
  Η παρούσα πρόταση συγκρότησης Πλαισίου Προσόντων δεν παρέχει κάτι ουσιαστικό  κατ’εμέ αφού εμπίπτει στην κατηγορία  σχεδίων που όσο καλά και να ακούγονται, η πρακτική τους σημασία είναι φτωχή και η υλοποίηση και χρησιμοποίησή τους ιδιαίτερα δύσκολες. Επίσης, αυτή η προσπάθεια είναι μια ακόμα από τις πάρα πολλές οι οποίες δεν στοχεύουν στην ουσία του Προβλήματος της Παιδείας στην χώρα μας, δηλαδή το πώς να βελτιωθεί η Δημόσια Εκπαίδευση, να παταχθεί η παραπαιδεία, να έχουμε καλύτερα σχολεία και πανεπιστήμια, και να υπάρχει σχέση μεταξύ της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της αγοράς, η οποία είναι το μείζον θέμα και η απόλυτη προτεραιότητα. Ας μην ξεχνάμε και το αιωνίως μικροσκοπικό ποσοστό της παιδείας στον προυπολογισμό, και ας σκεφτούμε και το ότι οι χώρες οι οποίες έχουν αναπτύξει την Δια Βίου Μάθηση σωστά, έχουν πρώτα αναπτύξει και ένα ολοκληρωμένο και βιώσιμο σύστημα εθνικής παιδείας και εκπαίδευσης, αλλιώτικα δεν έχει νόημα, και μάλιστα είναι και σπατάλη και χρόνου και χρήματος…
  Με εκτίμηση,
  Δ.Μ
   

 • 14 Μαΐου 2010, 18:04 | Νικολαος Ιωακειμιδης

  Στην γενικη εικονα της παγκοσμιοποιησης, με φοβιζει, η κατηγοροποιηση-τιτλοποιηση των νεων, ετσι χανεται η μοναδικοτητα του καθενος.Κατα τα αλλα ειμαι σε αναμονη

 • Θέσεις της HellasCert για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και την Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων:

  Η ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, σε συνδυασμό με τη θεσμοθέτηση ενός Ενιαίου Συστήματος Εποπτείας Φορέων Διά Βίου Μάθησης όπως επίσης και η ρύθμιση των θεμάτων της Πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσόντων, εκτιμούμε ότι θα ενισχύσει τη διαφάνεια στα προσόντα, θα διευκολύνει την πρόσβαση και την πρόοδο σε διαδικασίες διά βίου μάθησης και θα υποστηρίξει πιο αποτελεσματικά τη σχέση εκπαίδευσης και κατάρτισης με την εργασία. Έχουμε την βαθιά πεποίθηση ότι οι ενέργειες αυτές, που ταυτίζονται με τις έννοιες της Τυποποίησης και της Πιστοποίησης -ακρογωνιαίους λίθους της Ποιότητας- είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη διαφάνεια, την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα της εθνικής μας οικονομίας ενώ παράλληλα αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων.
  Στο πλαίσιο αυτό λαμβάνοντας υπόψη τον κατακερματισμό και τις επικαλύψεις αρμοδιοτήτων που υπάρχουν στο υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο, απαιτείται η οριοθέτηση του ρόλου των εμπλεκόμενων φορέων και ο καθορισμός διαφανών διαδικασιών για όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που διέπουν την Πιστοποίηση Προσόντων. Συγκεκριμένα:

  1. Επαγγελματικά Περιγράμματα
  Σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, την ευθύνη της εποπτείας της ανάπτυξης των επαγγελματικών περιγραμμάτων την έχει το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΚΕΠΙΣ), δυνάμει της ΚΥΑ110998/ΦΕΚ 566/8.5.2006, γεγονός που εξασφαλίζει την ομοιογένεια ως προς τις διαδικασίες και τα κριτήρια έγκρισης των περιγραμμάτων ανεξάρτητα από τον επαγγελματικό κλάδο στα οποία αναφέρονται. Στο πλαίσιο αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό να διασφαλιστεί συμβατότητα των Επαγγελματικών Περιγραμμάτων με τα διεθνή πρότυπα ή/και τους σχετικούς κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  Είναι επιτακτική ανάγκη η επιτάχυνση της ανάπτυξης Επαγγελματικών Περιγραμμάτων με τη συμμετοχή των οργανώσεων που συνυπογράφουν την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.), όπως επίσης και φορέων που εκπροσωπούν τους συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους.

  2. Ενιαίο Σύστημα Εποπτείας Φορέων Διά Βίου Μάθησης
  Για την εξασφάλιση της ομοιογένειας τόσο ως προς τις δομές και τις διαδικασίες όσο και ως προς το περιεχόμενο της παρεχόμενης κατάρτισης, η αρμοδιότητα ελέγχου και εποπτείας όλων των φορέων παροχής υπηρεσιών κατάρτισης (Δημόσια και Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων κλπ), όπως επίσης και των παρεχομένων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης να ανήκει στο Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΚΕΠΙΣ).

  3. Κατάρτιση
  Όλοι οι προαναφερθέντες φορείς παροχής υπηρεσιών κατάρτισης θα μπορούν να αναπτύσσουν και να παρέχουν Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης με βάση τα Επαγγελματικά Περιγράμματα που έχουν αναπτυχθεί υπό την εποπτεία του ΕΚΕΠΙΣ.

  4. Πιστοποίηση Επαγγελματιών / Διαπίστευση Φορέων Πιστοποίησης
  Την αρμοδιότητα πιστοποίησης των επαγγελματιών έχουν σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο 17024 οι διαπιστευμένοι Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων (ΦΠΠ). Οι ΦΠΠ λειτουργούν σύμφωνα με αυτό το πρότυπο και αναπτύσσουν Σχήματα Πιστοποίησης βασισμένα στα Επαγγελματικά Περιγράμματα και ιδιαίτερα στην Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) που περιλαμβάνεται σε αυτά. Στα Σχήματα Πιστοποίησης είναι προσδιορισμένοι οι όροι και οι προϋποθέσεις για την απόκτηση της πιστοποίησης, τη διατήρηση και την ανανέωση της. Το πρότυπο ISO17024:2003 περιγράφει τις γενικές απαιτήσεις που πρέπει να πληροί και τα κριτήρια που πρέπει να ικανοποιεί ένας Φορέας Πιστοποίησης που προβαίνει σε πιστοποίηση προσώπων με στόχο τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και της αμεροληψίας του. Στο πλαίσιο αυτό η πιστοποίηση και η κατάρτιση αποτελούν δύο λειτουργίες που δεν επιτρέπεται να συνυπάρχουν στον ίδιο φορέα.
  Την ευθύνη για τη διαπίστευση των Φορέων Πιστοποίησης Προσώπων την έχει το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ). Το ΕΣΥΔ ως Εθνικός διαχειριστής του συστήματος διαπίστευσης στην Ελλάδα (βλέπε Ιδρυτικό Νόμο N. 3066/2002), χορηγεί τα πιστοποιητικά διαπίστευσης στους αντίστοιχους Φορείς εφόσον διαπιστώσει, μετά από επιτόπου αξιολόγηση από ομάδα αξιολογητών και εμπειρογνωμόνων, ότι ο Φορέας έχει την ικανότητα να πιστοποιεί πρόσωπα, αναγνωρίζοντας τον σε εθνικό και διεθνές επίπεδο ως επαρκή και αξιόπιστο για την ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση ενός συστήματος πιστοποίησης προσώπων ανεξάρτητα από τον εμπλεκόμενο τομέα.
  Η συμμόρφωση των Σχημάτων Πιστοποίησης που έχουν αναπτύξει οι ΦΠΠ με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων Επαγγελματικών Περιγραμμάτων ελέγχεται και εγκρίνεται από το ΕΣΥΔ στο πλαίσιο της διαδικασίας διαπίστευσης.
  Η διαπίστευση των ΦΠΠ από το ΕΣΥΔ εξασφαλίζει τη διεθνή αποδοχή των πιστοποιητικών που θα αποκτούν οι ενδιαφερόμενοι, με βάση τις διεθνείς συμφωνίες αμοιβαίας αναγνώρισης (Multi Lateral Agreements) σε Ευρωπαϊκό (EA-European Accreditation) και Διεθνές (IAF-International Accreditation Forum) επίπεδο που συμμετέχει το ΕΣΥΔ. Το ΕΣΥΔ μέσα από τις διαδικασίες επιτήρησης της διαπίστευσης παρακολουθεί συνεχώς την συμμόρφωση των Φορέων Πιστοποίησης Προσώπων ως προς τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 17024:2003.
  Ο κάθε υποψήφιος επαγγελματίας που επιθυμεί να πιστοποιηθεί σύμφωνα με συγκεκριμένο επαγγελματικό περίγραμμα, αφού ακολουθήσει μια από τις προβλεπόμενες διαδρομές απόκτησης προσόντων, θα πρέπει να απευθύνεται σε κάποιον διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων που διαθέτει σχετικό με το επάγγελμα του Σχήμα Πιστοποίησης και να ακολουθεί τις διαδικασίες εξέτασης, πιστοποίησης και στη συνέχεια επιτήρησης του πιστοποιητικού του και επαναπιστοποίησης σύμφωνα πάντα με τα προβλεπόμενα από το διεθνές πρότυπο ISO17024:2003.

  5. Εποπτεία και Επιτήρηση της Αγοράς
  Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 765/2008/ΕΚ και την απόφαση του Συμβουλίου 768/2008/ΕΚ, σε κάθε χώρα – μέλος της Ε.Ε. λειτουργεί μόνο ένας Φορέας Διαπίστευσης. Στην Ελλάδα ο Φορέας αυτός είναι το ΕΣΥΔ. Για την διασφάλιση της ορθής ανάπτυξης και εφαρμογής των επαγγελματικών περιγραμμάτων, απαιτείται η ύπαρξη ενός πρόσθετου ελεγκτικού μηχανισμού ο οποίος έχοντας τις απαιτούμενες γνώσεις ανά Επαγγελματικό Περίγραμμα θα προβαίνει σε ελέγχους κατά τη διάρκεια των εξετάσεων που διενεργούν οι ΦΠΠ. Για τη διασφάλιση της διαφάνειας αλλά και της αποτελεσματικότητας του ελεγκτικού μηχανισμού, να προβλεφθεί η συμμετοχή σε αυτόν (τόσο σε διοικητικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο), εκτός από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς, εκπροσώπων όλων των ενδιαφερόμενων μερών δηλαδή:
  • Εργοδοτών (ΣΕΒ, κλπ)
  • Εργαζομένων (ΓΕΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ)
  • Κλαδικών Φορέων
  • Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας
  • Φορέων Πιστοποίησης Προσώπων (HellasCert)

  6. Τήρηση Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Επαγγελματιών
  Σύμφωνα με το πρότυπο ISO17024:2003 οι διαπιστευμένοι ΦΠΠ έχουν την υποχρέωση να τηρούν και να δημοσιοποιούν Μητρώο Πιστοποιημένων Επαγγελματιών. Πέραν αυτού στο πλαίσιο του ελέγχου της αγοράς προτείνεται η τήρηση από το Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ενός Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Επαγγελματιών (Ε.Μ.Π.Ε.) στο οποίο θα εγγράφονται οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζοντας το αντίστοιχο διαπιστευμένο πιστοποιητικό που θα έχουν αποκτήσει. Αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία για επαγγελματίες που θα προσκομίζουν πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό και δεν θα είναι καταχωρημένοι στα μητρώα πιστοποιημένων επαγγελματιών κάποιου ΦΠΠ που δραστηριοποιείτε στην Ελλάδα.

  Αθήνα, 6 Μαϊου 2010
  Το Διοικητικό Συμβούλιο της HellasCert

 • 11 Μαΐου 2010, 04:12 | Ελενη Σταμπουλή

  Εδώ και πολλά χρόνια βλέπουμε πως πράγματι ,υπάρχουν πολλές προτάσεις ,ιδέες @ πρωτοβουλίες για πράγματα, δράσεις, νόμους. Το θέμα είναι ποιά από όλα αυτά υλοποιούνται & παρέχουν πραγματικές ευκαιρίες στους πολίτες.

 • 5 Μαΐου 2010, 22:22 | Theodoros Theodorou

  Θερμά συλλυπητήρια και συμπαράσταση στις οικογένειες για τα αδικοχαμένα παιδιά που φύγανε από αυτή τη ζωή νωρίς. Μακάρι να μην ξαναυπάρξουν παρόμοιοι ανεγκέφαλοι εγκληματίες, οι οποίοι θα κάνουν τέτοιες αποτρόπαιες και ανέντιμες πράξεις, να αφαιρούν την ζωή κάποιων χωρίς κανένα απολύτως δικαίωμα όποιοι και αν είναι αυτοί. Απαιτούμε να τιμωρηθούν και να φυλακιστούν αυτοί οι οποίοι φταίνε. Επίσης, ζητάμε από την Κυβέρνηση να βοηθήσει έμπρακτα αυτές τις οικογένειες που έχασαν τα μέλη των οικογενειών τους. Όμως και πάλι, η απώλεια τους είναι ανεκτίμητης αξίας, ευχόμαστε ο Θεός να απαλύνει τον πόνο τους.

  Με τιμή και εκτίμηση,
  Θεοδώρου Θεόδωρος
  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε..

 • 29 Απριλίου 2010, 16:55 | Theodoros Theodorou

  Το Επίπεδο προσφοράς της γνώσης και της έρευνας είναι άριστο, και είναι ISCED 5A όπως ακριβώς και των Πανεπιστημίων/Πολυτεχνείων, και συγκρίνεται πολύ άνετα. Τα Τ.Ε.Ι. είναι Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) — βλέπε Νόμους: 1404/1983, 2530/1997, 2817/2000, 2916/2001, 3027/2002, 3404/2005, 3549/2007, 3685/2008, 3794/2009 κ.α.. — και διέπονται ως προς την οργάνωση και την λειτουργία τους από τις ίδιες συνταγματικές αρχές και διατάξεις, όπως και τα Πανεπιστήμια/Πολυτεχνεία.

 • Σχόλια από τη ΜΚΟ «50και Ελλάς» για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων άνω των 50 ετων

  «Να χρησιμοποιήσουν το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων/ΕΠΠ (European Qualifications Framework/EQF) ως εργαλείο αναφοράς για τη σύγκριση των συστημάτων απόκτησης προσόντων».

  Οι δυσκολίες σε αυτό είναι οι ακαμψίες που συχνά παρουσιάζονται. Τα πράγματα εξελίσσονται τότο γρήγορα στα θέματα μάθησης και γνώσης που κάθε ένα ευρωπαϊκό ή ελληνικό σύστημα κινδυνέυει από «σκλήρωση».

  Ήδη έχουμε καλά οργανωμένα συστήματα σύγκρισης των εκπαιδευτικών ικανοτήτων των παιδιών μέσα από τις αξιολογήσεις των ερευνών PISA, οι οποίες μας δείχνουν πως το ελληνικό σύστημα δεν κάνει ό,τι καλύτερο στο να βοηθά τα παιδιά να σκέφτονται, να λύνουν προβλήματα κλπ. Θα χρειαστούμε αρκετή φαντασία για να πείσουμε κάποιους δασκάλους και γονείς πως ο κόσμος δεν έιναι το ίδιο όπως πριν από 10-12 χρόνια και πως αυτό που χρειαζόμαστε είναι καινοτομικά, οργανωμένα μυαλά και ανήσυχα πνεύματα!

  Όσον αφορά στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, η αναγνώριση προσόντων και δεξιοτήτων είναι πολύ σημαντική. Σαν «50και Ελλάς» είμαστε υπέρ αυτής της αναγνώρισης γνώσης και δεξιοτήτων εκτός του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος. Βεβαίως θα πρέπει να αναφερθούμε σε δύο ομάδες ατόμων. Τους εργαζόμενους ή εν δυνάμει εργαζόμενους 50και άνω και τους μη εργαζόμενους (συνταξιούχους κλπ).

  Και πάλι, γνωρίζοντας για την ελλιπή επένδυση στη Δια Βίου Μάθηση στην Ελλάδα ειδικά για άτομα άνω των 45 ετών, θα πρέπει να λάβουμε υπόψιν πως πολλά άτομα μεγαλύτερης ηλικίας έμαθαν και εκπαιδεύτηκαν «στη δουλειά», διαβάζοντας οδηγίες και αυτο-διδάχθηκαν. Έτσι οποιαδήποτε τεστ θα πρέπει να είναι αντικειμενικά. Ο κίνδυνος είναι αυτοί που σχεδιάζουν τα τεστ πιθανώς να μην γνωρίζουν ποιές δεξιότητες είναι σημαντικές για τα μεγαλύτερα άτομα- η σχέση με την αγορά εργασίας είναι βεβαίως σημαντική.

  Επίσης, τα άτομα μεγαλύτερων ηλικιών λόγω της εθελοντικής τους εμπειρίας (ενδοοικογενιακής και κοινωνικής προσφοράς) θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα είδος «εμπειρικών ειδικών», οι οποίοι με την κατάλληλη Δια Βίου Εκπαίδευση και Κατάρτιση να μπορούν να προσφέρουν πολύ σημαντικό έργο. Δεν είναι απαραίτητο τα προσόντα και οι δεξιότητες να έχουν σαν σκοπό τα χρήματα ή την αγορά εργασίας. Η αναγνώριση όμως αυτών των δεξιοτήτων έχει πολλαπλές θετικές παραμέτρους. Καταρχήν στο ίδιο το άτομο με το να το καθιστά ενεργό μέλος της κοινωνίας δίνοντας του ψυχολογική στήριξη, αναγνώριση ως άτομο και κοινωνική υπόσταση, αλλά και στην κοινωνία ολόκληρη θέτοντας νέες βάσεις και κριτήρια για το τι σημαίνει «ηλικιωμένος», δημιουργώντας μια νέα, θετική και πιο ενεργή εικόνα γήρανσης, κάτι το οποίο συμβάλλει σημαντικά στη διαγενεακή αλληλεγγύη.

  Λαμβάνοντας τα παραπάνω υπόψιν πιστεύουμε πως αν η Ελλάδα συσχετιστεί με κάποιο ευρωπαϊκό σύστημα, λαμβάνοντας βεβαίως υπόψιν τις ελληνικές ιδιαιτερότητες αλλά και καινοτομίες, θα βοηθήσει να δημιουργηθεί ένα πιο ομοιόμορφο και αντικειμενικό σύστημα. Μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την εμπειρία των άλλων ευρωπαϊκών συστημάτων προκειμένου να αποφύγουμε τυχόν παρόμοια λάθη.

 • Ξεκινωντας θαθελα να υπενθυμισω καποιο αποσπασμα (που με βρισκει συμφωνο) απο την αρχη της ανοικτης συζητησης-διαβουλευσης
  Ειναι από τον oikonomoy -Μαρτίου 17 που λεει:……….Η δημόσια διαβούλευση πρέπει να γίνεται σε θέματα που χρήζουν ρύθμισης και όχι να δίνεται προς συζήτηση ενα γενικόλογο πλαίσιο, αποτυπωμένο βάσει του τι ισχύει στην ευρωπαική ενωση. Το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν εχει τόσο προχωρημένες αντιλήψεις, αυτό δεν προσπαθούμε να κάνουμε, να γίνει πιο αποδοτικό, πιο σύγχρονο, τα πτυχία να εχουν αξία βάσει ικανοτήτων και όχι βάσει στο ποιό κοστίζει πιο πολλά στον Ελληνα φορολογούμενο. Η αξια μιας σχολής δεν πιστοποιείται απο το κόστος, δεν ειναι αμάξι……………..

  Επίσης θα ηθελα επαναλαβω τις διευκρινησεις της εθνικης επιτροπης οσο αφορά την περιγραφή των 8 επιπεδων (Επιπεδο-περιγραφή προσοντων) και των περιγραφικών δεικτων που οριζουν τα επιπεδα(γνώσεις-δεξιοτητες-ικανοτητες)του Ελληνικου Πλαισιου.
  …………………………………..
  δ. Παράμετροι εργασίας κατάρτισης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων:
  Προτου προχωρισει κανείς σε συγκεκριμενες προτάσεις ή και αποφάσεις, είναι σκόπιμο να λάβει υπόψη του και ορισμένες διευκρινίσεις, που εχουν γίνει κατά τη δημόσια διαβουλευση και σε άλλες χωρες-μελη.
  – Αναφερθηκαμε ηδη στην ανάγκη κάλυψης και των τίτλων που κατά το παρελθόν παρείχε το ελληνικό συστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης.
  – Επισημαίνεται ότι στο ίδιο επίπεδο τοποθετούνται ισότιμα, αλλά όχι ομοειδή προσόντα.
  – Χαρακτηριστικά στοιχεία τα οποία εχουν ηδη περιγραφεί σε κάποιο κατώτερο επίπεδο, δεν περιγράφονται εκ νέου σε ανώτερα επίπεδα, εκτός κι αν αυτά έχουν βελτιωθεί ή ενισχυθεί.
  – Αναφορικά με τις ικανότητες που σχετίζονται με την ειδικότητα, δεν σημαίνει ότι πάντοτε το εκάστοτε ανωτερο επίπεδο περιλαμβάνει όλες τις γνώσεις και δεξιότητες του κατώτερου.
  – Η κατάταξη των προσόντων σε διάφορα επίπεδα δεν υποκαθιστά τα δικαιώματα πρόσβασης στους διάφορους τύπους και κύκλους εκπαίδευσης. Και τούτο διότι μπορεί κανείς να αποκτήσει ενα επίπεδο προσόντων διανύοντας διαφορετικές «διαδρομές» εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης.
  – Επισημαίνεται ότι η απόκτηση κάποιου επιπέδου δεν σημαίνει ότι έχει αυτόματα ή αυτοδίκαια δικαίωμα πρόσβασης στο επόμενο. Αυτό είναι κάτι που θα ρυθμίζεται με ξεχωριστες διατάξεις.

  τελος αναφερω και καποιους αναγκαιους ορισμους απο το παρατρημα 1
  ………………………συμφωνα με τους Νόμους 2640/98 και 3475/2006. που αναφερονται στην Τεχνικη Επαγγελματικη Εκπαίδευση, οι απόφοιτοι της υποχρεωτικης εκπαίδευσης, οι οποίοι δε συνεχίζουν γενικες ςπουδες στο Ενιαίο Λυκειο αλλά ουτε επιθυμουν να εισελθουν στην αγορά εργασίας ως ανειδίκευτο εργατικό δυναμικό, μπορουν να αποκτησουν επαγγελματικά προσόντα επιλεζοντας μία από τις ακόλουθες κατευθύνσεις επαγγελματικης εκπαίδευσης και κατάρτισης:
  1. Σχολικη επαγγελματικη εκπαίδευση και κατάρτιση στα ΕΠΑΛ και στις ΕΠΑΣ (αντικατεστησαν ςταδιακά τα ΤΕΕ),
  2. Εναλλασσόμενη επαγγελματικη εκπαίδευση και κατάρτιση στις ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ,
  3. Μονοετη (μεταγυμνασιακη) αρχικη επαγγελματικη (εκπαίδευση και) κατάρτιση σε ειδικότητες ενταγμενες στα ΙΕΚ (ΟΕΕΚ).
  Ο σχεδιασμός των δράσεων Αρχικης Επαγγελματικης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης υπάγεται επίσης στις θεςσμικες αρμοδιότητες του υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, μεσω του Οργανισμου Επαγγελματικης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ). Ο ΟΕΕΚ, αυτόνομος οργανισμός υπό την εποπτεία του υπουργείου Παιδείας με εκτελεστικη και οικονομικη αρμοδιότητα, παρεχει Μεταδευτεροβάθμια ΑΡΧΙΚΗ ΤΥΠΙΚΗ ΜΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ εκπαίδευση και κατάρτιση.

  Αγαπητοι Κυριοι του υπουργειου στη πρωτη αυτη παρεμβαση μου,
  τελικα πιστευετε στην τεχνικη εκπαιδευση η οχι?
  Αν ναι, ο ορισμος: Μεταδευτεροβάθμια ΑΡΧΙΚΗ ΤΥΠΙΚΗ ΜΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ εκπαίδευση και κατάρτιση , πως σας φαινεται?
  Στους ορισμους για τις παραμετρους δεν βλεπετε οτι υπαρχουν ασαφεις
  προεκτασεις
  πχ.: 1)….»δεν σημαίνει ότι ΠΑΝΤΟΤΕ το εκάστοτε ανωτερο επίπεδο περιλαμβάνει όλες τις γνώσεις και δεξιότητες του κατώτερου.»
  2)….. «μπορεί κανείς να αποκτήσει ενα επίπεδο προσόντων διανύοντας ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ «διαδρομές» εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης.»
  Κυριοι η λογικη των επιπεδων, η λογικη υποθαθμισης της τεχνικης εκπαιδευσης η λογικη υιοθετησης του αγγλοσαξωνικου μοντελου μαλλον
  δεν ειναι η καταλληλοτερη.
  Υπενθυμιζω επισης αφου συμφωνησω και με το παραδειγμα καποιου κυριου για τα ΚΑΤΕΕ (με τα 4 εξαμηνα που καταφεραν πολλα εως σημερα…)
  Καποτε στην Ελλαδα ειχαμε κατωτερα σχολη (τωρα καταργηθηκε η μετεξελιχθηκε)
  μετα μπορουσαμε να παμε χωρις εξετασεις σε Μεση σχολη (2 η 3 χρονια σπουδων)
  και στην συνεχεια χωρις εξετασεις η με ειδικα μαθηματα στην Ανωτερα Σχολη (2 η 3 χρονια σπουδων) και τελος υπο προυποθεσεις και στην Ανωτατη.
  Τωρα τι ακριβως θα γινει με τα επιπεδα σας και με τις διαβαθμισμενες η μη σπουδες σας?
  Ενταξει να ασχοληθουμε με τα πανεπιστημια και με τα ΑΕΙ, ΤΕΙ κλπ
  σιγουρα ενδιαφερει πολλους.
  Μηπως ομως και στην τεχνικη εκπαιδευση ενδιαφερει παρα παρα πολυ περισσοτερους?
  Μ. Κασιματης
  Αποφοιτος εξαταξιου γυμνασιου, Τελειοφοιτος τριετους σχολης Γραφικων Τεχνων, Αποφοιτος 2ετους ΚΕΚ-σχολης εκτυπωσης Οφσετ, Αποφοιτος μονοετους KEK-σχολης ηλεκtρονικης σχεδιασης DTP.
  Εξεταστης πιστοποιησης ΙΕΚ Φωτογραφιας 2006-2008
  και 2,5 χρονια σε αναμονη στο εισαγωγικο μητρωο εκπαιδευτων ενηλικων ΕΚΕΠΙΣ

 • 27 Απριλίου 2010, 17:29 | Theodoros Theodorou

  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
  «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ -ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

  Βελτιωτικές παρεμβάσεις στη λειτουργία των Α.Ε.Ι.
  Άρθρο 34
  Εκλογή μελών Δ.Ε.Π.
  6. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως και στα Τ.Ε.Ι.

  Άρθρο 35
  Θέματα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
  1. Στο άρθρο 2Α του ν. 2525/1997 (Α΄ 188), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του ν. 3404/2005 (Α΄ 260), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
  α) Οι παράγραφοι 1 και 2 καταργούνται.
  β) Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 η φράση «ίσο με το μισό του μέγιστου δυνατού αριθμού μορίων» αντικαθίσταται ως εξής: «ίσο με τριάντα πέντε μόρια».
  γ) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 καταργείται.
  2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 του ν. 3748/2009 καταργείται.
  3. Στο πέμπτο εδάφιο της υποπαραγράφου 1β της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (Α΄ 90), όπως ισχύει, καταργείται η φράση «, εφόσον έχουν επιτύχει σύνολο μορίων τουλάχιστον ίσο με το μισό του μέγιστου δυνατού,».

  Άρθρο 36
  Θέματα των
  Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας των Α.Ε.Ι.
  1. Στην υπ’ αριθμ. 679/1996 κοινή υπουργική απόφαση
  «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. Β1/819 απόφασης «Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας»» (Β΄ 826), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 36 του ν.3794/2009 (Α΄ 156), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

  Άρθρο 37
  Λοιπά θέματα των Α.Ε.Ι.
  1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2α του άρθρου 2 του ν. 2083/1992 αντικαθίσταται ως εξής: «Στη Σύγκλητο συμμετέχουν επίσης και εκπρόσωποι των μελών Δ.Ε.Π. σε αριθμό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) των τμημάτων του πανεπιστημίου, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος του έξι (6) ούτε όμως μεγαλύτερος από τον αριθμό των τμημάτων του πανεπιστημίου.» Το τέταρτο εδάφιο της ίδιας παραγράφου αντικαθίσταται ως εξής: «Οι εκπρόσωποι των μελών Δ.Ε.Π. ορίζονται από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. κάθε τμήματος, τα οποία καλούνται προς τούτο σε ειδική συνεδρίαση, εκ περιτροπής κατ’ έτος, με σειρά την οποία καθορίζει ο πρύτανης ανά τμήμα και βαθμίδα, ώστε κατά τη διάρκεια της θητείας να υπάρχει εκπροσώπηση κάθε τμήματος και κάθε βαθμίδας τουλάχιστον μία φορά.»
  2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και στα Τ.Ε.Ι.
  ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  Ειδικά στο Άρθρα 34, 36 και 37, προσπαθεί να μας πει ότι τα Τ.Ε.Ι. δεν είναι Α.Ε.Ι.. ΑΙΣΧΟΣ!!!!!!. Σας παρακαλούμε ειρηνικά να διορθωθούν όλα.

  Κύριε Υφυπουργέ, τα Άρθρα 36 και 35 είναι απαράδεκτα, ειδικά το Άρθρο 36 που προσπαθεί με έμμεσο τρόπο να διαχωρίσει τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που είναι τα Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.. Να διορθωθεί άμεσα!!! και να γίνει όπως παρακάτω:

  Πρέπει να γίνει …«Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας, Τεχνολογικού και Πανεπιστημιακού Τομέα»

  Αντί να είναι …«Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας»

  Και όποια άλλη φυσικά διάταξη που κάνει εσκεμμένο ή όχι διαχωρισμό.

  Πάντως, Κύριε Υφυπουργέ, Κύριε Ιωάννη Πανάρετε, ποιους βάζετε λοιπόν να συντάσσουν τα άρθρα των Νόμων;;;, μήπως τον Κύριο Αλαβάνο της συντεχνίας του Τ.Ε.Ε.;;;. Τέλος πάντων, αν αυτό έγινε άθελα, που το βρίσκω λίγο μέχρι πολύ δύσκολο, πρέπει να διορθωθούν. Φυσικά και γνωρίζουμε πως η Κυρία Υπουργός, είναι μέλος του Τ.Ε.Ε., οπότε πρέπει να περιμένουμε και άλλα τέτοια τραγελαφικά;;;, είπαμε να διορθώσουμε την παιδεία, όχι να την καταστρέψουμε και να την διαλύσουμε.

  Επίσης όσον αφορά, την κατάργηση της «βάσης του 10», διαφωνούμε κάθετα!, δεν πρέπει να καταργηθεί!, αν είναι να καταργηθεί αυτό πρέπει να γίνει για όλους μαζικά και όχι για κάποιους μόνο και αποσπασματικά!, αν την καταργήσετε δεν θα έχετε καμία δικαιολογία προς εμάς μας πλέον!. Να μην έρθει κανείς και να λέει μετά για τις βάσεις εισαγωγής κ.λ.π.!.

  Με εκτίμηση,
  Θεοδώρου Θεόδωρος
  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε..

 • 27 Απριλίου 2010, 17:27 | Theodoros Theodorou

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

  Βελτιωτικές παρεμβάσεις στη λειτουργία των Α.Ε.Ι.
  Άρθρο 34
  Εκλογή μελών Δ.Ε.Π.
  6. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως και στα Τ.Ε.Ι.

  Άρθρο 35
  Θέματα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
  1. Στο άρθρο 2Α του ν. 2525/1997 (Α΄ 188), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του ν. 3404/2005 (Α΄ 260), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
  α) Οι παράγραφοι 1 και 2 καταργούνται.
  β) Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 η φράση «ίσο με το μισό του μέγιστου δυνατού αριθμού μορίων» αντικαθίσταται ως εξής: «ίσο με τριάντα πέντε μόρια».
  γ) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 καταργείται.
  2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 του ν. 3748/2009 καταργείται.
  3. Στο πέμπτο εδάφιο της υποπαραγράφου 1β της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (Α΄ 90), όπως ισχύει, καταργείται η φράση «, εφόσον έχουν επιτύχει σύνολο μορίων τουλάχιστον ίσο με το μισό του μέγιστου δυνατού,».

  Άρθρο 36
  Θέματα των
  Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας των Α.Ε.Ι.
  1. Στην υπ’ αριθμ. 679/1996 κοινή υπουργική απόφαση
  «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. Β1/819 απόφασης «Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας»» (Β΄ 826), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 36 του ν.3794/2009 (Α΄ 156), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

  Άρθρο 37
  Λοιπά θέματα των Α.Ε.Ι.
  1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2α του άρθρου 2 του ν. 2083/1992 αντικαθίσταται ως εξής: «Στη Σύγκλητο συμμετέχουν επίσης και εκπρόσωποι των μελών Δ.Ε.Π. σε αριθμό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) των τμημάτων του πανεπιστημίου, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος του έξι (6) ούτε όμως μεγαλύτερος από τον αριθμό των τμημάτων του πανεπιστημίου.» Το τέταρτο εδάφιο της ίδιας παραγράφου αντικαθίσταται ως εξής: «Οι εκπρόσωποι των μελών Δ.Ε.Π. ορίζονται από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. κάθε τμήματος, τα οποία καλούνται προς τούτο σε ειδική συνεδρίαση, εκ περιτροπής κατ’ έτος, με σειρά την οποία καθορίζει ο πρύτανης ανά τμήμα και βαθμίδα, ώστε κατά τη διάρκεια της θητείας να υπάρχει εκπροσώπηση κάθε τμήματος και κάθε βαθμίδας τουλάχιστον μία φορά.»
  2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και στα Τ.Ε.Ι.
  ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  Ειδικά στο Άρθρα 34, 36 και 37, προσπαθεί να μας πει ότι τα Τ.Ε.Ι. δεν είναι Α.Ε.Ι.. ΑΙΣΧΟΣ!!!!!!. Σας παρακαλούμε ειρηνικά να διορθωθούν όλα.

  Κύριε Υφυπουργέ, τα Άρθρα 36 και 35 είναι απαράδεκτα, ειδικά το Άρθρο 36 που προσπαθεί με έμμεσο τρόπο να διαχωρίσει τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που είναι τα Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.. Να διορθωθεί άμεσα!!! και να γίνει όπως παρακάτω:

  Πρέπει να γίνει …«Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας, Τεχνολογικού και Πανεπιστημιακού Τομέα»

  Αντί να είναι …«Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας»

  Και όποια άλλη φυσικά διάταξη που κάνει εσκεμμένο ή όχι διαχωρισμό.

  Πάντως, Κύριε Υφυπουργέ, Κύριε Ιωάννη Πανάρετε, ποιους βάζετε λοιπόν να συντάσσουν τα άρθρα των Νόμων;;;, μήπως τον Κύριο Αλαβάνο της συντεχνίας του Τ.Ε.Ε.;;;. Τέλος πάντων, αν αυτό έγινε άθελα, που το βρίσκω λίγο μέχρι πολύ δύσκολο, πρέπει να διορθωθούν. Φυσικά και γνωρίζουμε πως η Κυρία Υπουργός, είναι μέλος του Τ.Ε.Ε., οπότε πρέπει να περιμένουμε και άλλα τέτοια τραγελαφικά;;;, είπαμε να διορθώσουμε την παιδεία, όχι να την καταστρέψουμε και να την διαλύσουμε.

  Επίσης όσον αφορά, την κατάργηση της «βάσης του 10», διαφωνούμε κάθετα!, δεν πρέπει να καταργηθεί!, αν είναι να καταργηθεί αυτό πρέπει να γίνει για όλους μαζικά και όχι για κάποιους μόνο και αποσπασματικά!, αν την καταργήσετε δεν θα έχετε καμία δικαιολογία προς εμάς μας πλέον!. Να μην έρθει κανείς και να λέει μετά για τις βάσεις εισαγωγής κ.λ.π.!.

  Με εκτίμηση,
  Θεοδώρου Θεόδωρος
  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε..

 • 27 Απριλίου 2010, 14:56 | Παναγιώτης Σταμκόπουλος

  Το σχέδιο φαίνεται αρκετά ενδιαφέρον…..Ελπίζουμε να υλοποιηθεί και στην πράξη…

 • 27 Απριλίου 2010, 13:53 | Λιουλιούκου Ευαγγελία

  Νομίζω ότι είναι ένα καλό σχέδιο αρκεί να υλοποιηθεί σωστά.