12. Ποια διαδικασία έχει ακολουθήσει ο φορέας σας ή η οργάνωση σας ως προς τον επιδιωκόμενο προσανατολισμό στα μαθησιακά αποτελέσματα; Εάν οι κανονισμοί εκπαίδευσης & κατάρτισης και τα αναλυτικά προγράμματα σας περιλαμβάνουν μαθησιακά αποτελέσματα, παρακαλούμε να τα παρουσιάσετε σύντομα.

  • 17 Απριλίου 2010, 12:21 | Theodoros Theodorou

    Αυτό το «πολιτικό παιχνίδι» που δεν γνωρίζoυμε ποιοι το διοργανώνουν με την «βάση του 10», όποτε και όταν πάει να γίνει κάτι το σημαντικό. Θα σας παρακαλούσαμε να σταματήσει δηλαδή αυτό που συμβαίνει και που ίσως πάει να δημιουργήσει κατηγορίες μεταξύ Πτυχιούχων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σύμφωνα με τις δηλώσεις στο ALTER της Κυρίας Υπουργού Άννας Διαμαντοπούλου στις 13 Απριλίου του 2010 (13/04/2010) στις 20:35 μέχρι 20:43 η ώρα , στις 16/04/2010 H Άννα Διαμαντοπούλου στο naftemporiki.gr για το πολυνομοσχέδιο. Αν δεν γίνει αυτό θα φροντίσουμε να κλείσουν με ειρηνικά μέσα όλες οι σχολές που θίγονται για πάντα, αλλά όχι χωρίς δίκαιες και ειρηνικές συνέπειες, δεν απειλούμε κανένα, απλά λέμε τι θα γίνει αν προσπαθήσετε με αυτό το μέτρο να διαχωρίσετε τους Πτυχιούχους των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων μεταξύ τους. Δεν είμαστε άτομα με χαμηλό δείκτη Νοημοσύνης, φροντίστε άμεσα και γρήγορα να μην υπάρξει αυτό το πρόβλημα. Διαφορετικά θα κινητοποιηθούμε δίκαια και κατάλληλα.
    Web-links
    http://www.youtube.com/watch?v=CQgI8joaNm4&feature=player_embedded
    http://www.naftemporiki.gr/video/video.asp?id=25076

  • Ήδη από τον Ιανουάριο στο Ίδρυμά μας ( ΤΕΙ Ηπείρου) ζητήθηκε από όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό να προβεί άμεσα στην επικαιροποίηση του περιγράμματος των μαθημάτων που διδάσκονται σε κάθε τμήμα, σύμφωνα με τον νέο ECTS Guide 2009. Σύμφωνα με τον συγκεκριμένο Οδηγό το νέο περίγραμμα μαθημάτων πρέπει να περιλαμβάνει και αναλυτική περιγραφή των μαθησιακών αποτελεσμάτων ( Achieved, not Intended). Μετά από μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας προτάθηκε σε όλους τους συναδέλφους να ακολουθήσουν τη πρόταση του Bloom ( Bloom B.S., 1956), ο οποίος προτείνει τον προσδιορισμό των μαθησιακών αποτελεσμάτων σε 6 τομείς : Knowledge, Comprehension, Application, Analysis, Synthesis, Evaluation. Τα νέα περιγράμματα μαθημάτων θα αναρτηθούν στο κεντρικό site του Ιδρύματος και των Τμημάτων.