19. Ποιες μέθοδοι μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να αναπτυχθούν (νέοι) περιγραφικοί δείκτες για το ΕΠΠ; Π.χ. σύνταξη περιγραφικών δεικτών με «εκ των άνω» (top-down) διαδικασίες (από ένα κεντρικό Συμβούλιο π.χ.), σύνταξη περιγραφικών δεικτών με διαδικασίες «εκ των κάτω» (bottom-up) (από τις ίδιες τις κλαδικές οργανώσεις) Παρακαλείστε να τις παρουσιάσετε, εφόσον τις θεωρείτε αναγκαίες και εφικτές.

  • 17 Απριλίου 2010, 12:23 | Theodoros Theodorou

    Αυτό το «πολιτικό παιχνίδι» που δεν γνωρίζoυμε ποιοι το διοργανώνουν με την «βάση του 10», όποτε και όταν πάει να γίνει κάτι το σημαντικό. Θα σας παρακαλούσαμε να σταματήσει δηλαδή αυτό που συμβαίνει και που ίσως πάει να δημιουργήσει κατηγορίες μεταξύ Πτυχιούχων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σύμφωνα με τις δηλώσεις στο ALTER της Κυρίας Υπουργού Άννας Διαμαντοπούλου στις 13 Απριλίου του 2010 (13/04/2010) στις 20:35 μέχρι 20:43 η ώρα , στις 16/04/2010 H Άννα Διαμαντοπούλου στο naftemporiki.gr για το πολυνομοσχέδιο. Αν δεν γίνει αυτό θα φροντίσουμε να κλείσουν με ειρηνικά μέσα όλες οι σχολές που θίγονται για πάντα, αλλά όχι χωρίς δίκαιες και ειρηνικές συνέπειες, δεν απειλούμε κανένα, απλά λέμε τι θα γίνει αν προσπαθήσετε με αυτό το μέτρο να διαχωρίσετε τους Πτυχιούχους των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων μεταξύ τους. Δεν είμαστε άτομα με χαμηλό δείκτη Νοημοσύνης, φροντίστε άμεσα και γρήγορα να μην υπάρξει αυτό το πρόβλημα. Διαφορετικά θα κινητοποιηθούμε δίκαια και κατάλληλα.
    Web-links
    http://www.youtube.com/watch?v=CQgI8joaNm4&feature=player_embedded
    http://www.naftemporiki.gr/video/video.asp?id=25076