Άρθρο 26: Διορισμός επιτυχόντων ΑΣΕΠ

1. Οι επιτυχόντες σε διαδικασίες επιλογής τακτικού προσωπικού του Α.Σ.Ε.Π. και των φορέων των οποίων οι πίνακες έχουν ελεγχθεί από το Α.Σ.Ε.Π., οι οποίοι περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων που δημοσιεύτηκαν μετά την 1.1.2009, δύνανται να διατεθούν για διορισμό, με την διαδικασία του άρθρου 21 του παρόντος, βάσει της μοριοδότησης της παρ. 2 του άρθρου αυτού, εφόσον δεν έχουν ήδη διοριστεί βάσει του πίνακα διοριστέων στον οποίο περιλαμβάνονται.

2.            Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται, κατόπιν μοριοδότησης με αντικειμενικά κριτήρια που αφορούν στον χρόνο έκδοσης του πίνακα επιλογής τακτικού προσωπικού του Α.Σ.Ε.Π. στον οποίο ανήκουν,  την ομοεδρικότητα του φορέα του εν λόγω πίνακα και του  φορέα υποδοχής καθώς και τη συνυπαγωγή φορέα προέλευσης – φορέα υποδοχής στο ίδιο Υπουργείο. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  και του αρμόδιου Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν  ιδίως στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, στον προσδιορισμό των μοριοδοτούμενων κριτηρίων, στη διαδικασία μοριοδότησης, στον αριθμό των μορίων που αντιστοιχεί στα επιμέρους κριτήρια καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη οικογενειακά και κοινωνικά κριτήρια τα οποία θα προσδιοριστούν με την ως άνω απόφαση.  Για την εν λόγω διαδικασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το αρχείο-μητρώο του άρθρου 17. 

3.  Οι επιτυχόντες της παραγράφου 1 δύνανται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής σε διαφορετική κατηγορία/κλάδο/ειδικότητα προσωπικού από αυτή στην οποία περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες διοριστέων ή στην απόφαση του Τμήματος του ΑΣΕΠ με την οποία διατέθηκαν προς διορισμό σε αντικατάσταση – αναπλήρωση αρχικώς διορισθέντων. Προϋπόθεση για την αίτηση συμμετοχής σε ανώτερη κατηγορία είναι ο απαιτούμενος τίτλος σπουδών να έχει αποκτηθεί μετά τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων ή την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής ως άνω απόφασης του Τμήματος του ΑΣΕΠ. Στη ρύθμιση αυτή και με τις ίδιες προϋποθέσεις υπάγονται και όσοι έχουν διατεθεί προς διορισμό σε αντικατάσταση – αναπλήρωση αρχικώς διορισθέντων, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. που εκδόθηκε μετά την 1.1.2009.

4.  Επιτυχόντες, οι οποίοι δεν υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη νέα διαδικασία πλήρωσης θέσεων, καθώς και όσοι δεν διοριστούν βάσει της διαδικασίας αυτής, διορίζονται σταδιακά, βάσει σειράς επιτυχίας, με τη βαθμολογία, με την οποία είχαν ενταχθεί στον πίνακα διοριστέων, στις αρχικές θέσεις διορισμού τους, μέχρι τις 31.12.2016. Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης δεν ισχύει το κώλυμα της παρ. 17 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ Α 28) , όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 2839/2000 (ΦΕΚ Α 196).»

5. Η παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ Α 40), όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση της από την παρ. 4 του άρθρου 51 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α 74) καταργείται. Τυχόν εκκρεμείς διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 51 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α 74), για τις οποίες έχει εκδοθεί σχετική προκήρυξη πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, ολοκληρώνονται βάσει των ισχυουσών κατά το χρόνο έκδοσης της προκήρυξης διατάξεων.

Άρθρο 26Α

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 25 του παρόντος, από τους τακτικούς προϋπολογισμούς των υπουργείων (κεντρικών, περιφερειακών υπηρεσιών) και αποκεντρωμένων διοικήσεων, μεταφέρεται μέρος των πιστώσεών τους που έχουν προβλεφθεί για μεταβιβάσεις προς φορείς εντός ή εκτός της Γενικής Κυβέρνησης, προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες μισθοδοσίας και ασφαλιστικής κάλυψης του προσωπικού που θα προκύψουν από την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Γ΄ του παρόντος.

 • 19 Μαρτίου 2015, 14:32 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

  Να συνδεθούν τα αιτήματα των φορεων που τους ζητήσατε με την εγκύκλιο να σας γνωστοποιήσουν αν οι αμεσες αναγκες καλυπτονται από τις εκκρεμοτητες των διοριστεων τους έτσι οπως κανετε και με τους απολυμενους-διαθεσιμους. Οι φορείς που δηλωσαν αμεση αναγκη τους διοριστέους του να τοποθετούνται αυτοί άμεσα. ΕΠίσης οι μισοί αδιοριστοι των ΟΤΑ δουλευουν από το 2010 συνέχεια με τα προσωρινα (υπαρχει ςσχετικός νόμος), αυτοί θα μπορούσαν να διοριστούν του χρόνου εφοσον ειμαστε υπεραριθμοι, έτσι ωστε φέτος να διοριστούμε όλοι εμείς που δεν πηγαμε ποτε στον φορέα μας. Θα ηταν θετικό να αλλάξετε το 31/12/2016 με 2015.
  Καλη συνεχεια

 • 19 Μαρτίου 2015, 14:34 | Πέτρος Καλογιάννης

  Αγαπητοί Κύριοι ,
  Θα πρέπει να φροντίσετε για την άρση αδικιών των αδιορίστων ΑΣΕΠ όπως: την αναγνώριση των χρόνων αναμονής διορισμού σε κάτι ουσιαστικό, είτε μισθολογικά είτε βαθμολογικά. Επίσης να δοθεί η δυνατότητα διορισμού στις αρχικές θέσεις ή θέσεις του ίδιου φορέα σε άλλες πόλεις. Ελπίζω ότι θα τηρήσετε το χρονοδιάγραμμα μέχρι τις 31/12/2016 όπως δεν το έκαναν οι προηγούμενοι.

 • 19 Μαρτίου 2015, 12:32 | Δημήτρης Βλειώρας

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
  το οτι περιλαμβανόμαστε εμείς οι αδιόριστοι στο 1ο σας νομοσχέδιο είναι σαφώς ένα πολύ θετικό βήμα για την ολοκλήρωση του διορισμού μας.
  Στο παρόν άρθρο υπάρχουν κάποιες ασάφειες, όμως. Για παράδειγμα, τι γίνεται σε περίπτωση που κάποιος φορέας βγάλει ως ανάγκη τη θέση στην οποία υπάρχει διοριστέος. Θα διοριστεί αυτός ή μπορεί και κάποιος άλλος; Επίσης, αυτά που γράφονται περι μοριοδότησης είναι πιθανόν εύκολα και βολικά στην Αθήνα, αλλά στην περιφέρεια τι γίνεται; Είναι σίγουρο ότι θα βρεθεί κάποιος άλλος φορέας, στον οποίο μπορούμε να διοριστούμε με τα ίδια προσόντα στην ίδια περιοχή;
  Επίσης, γιατί πάλι παρατείνεται το διάστημα ως 31.12.2016 για όσους επιλέξουν να παραμείνουν στην αρχική τους θέση; Θα μπορούσε να μείνει 31.12.2015, όπως ήταν μετά τις αλλαγές απο το 2012, στο 2013, στο 2015 και μετά να υπαχθούμε στην κινητικότητα.
  Επίσης, απαιτείται και άλλη απόφαση, στην οποία θα καθοριστούν οι τρόποι μοριοδότησης. Ελπίζουμε να μην καθυστερήσει!
  Σας ευχαριστώ.

 • 19 Μαρτίου 2015, 12:24 | Gio

  Θα πρέπει να υπάρξει κάποια πρόβλεψη για την αναγνώριση του χρόνου προϋπηρεσίας (δημόσιας ή ιδιωτικής)των διοριστέων παλαιοτέρων διαγωνισμών, που εργάζονταν ήδη σε άλλη υπηρεσία ή εταιρεία, σε αναμονή του διορισμού τους.

  Να μη χρειάζεται να ξαναπεράσουν από δοκιμαστική περίοδο 2 ετών ή/και να μη πρέπει να περάσει αυτό το χρονικό διάστημα για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους.

  Νομίζω θα είναι πιο δίκαιο έτσι.

 • 19 Μαρτίου 2015, 10:03 | Παντελής Χαρ

  Θα πρέπει να διασφαλισθεί, μέσω της μοριοδότησης, ότι αν κάποιος επιτυχών ΑΣΕΠ δηλώσει πως επιθυμεί να διορισθεί στην ίδια θέση στην οποία είχε κριθεί διοριστέος τότε να μην υπάρχει η δυνατότητα κάποιος άλλος να καλύψει τη θέση του. Αυτό πέραν του ότι θα είναι άδικο θα δυσχεράνει και τη διαδικασία κατανομής των θέσεων.

  Ακόμη, καλό θα ήταν να δοθεί προτεραιότητα στις προσλήψεις φορέων που δε βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό (π.χ. Δ.Ε.Υ.Α). Έτσι, από τη μία οι φορείς θα καλύψουν τις αυξημένες, λόγω της παρατεταμένης αναστολής προσλήψεων, ανάγκες τους και από την άλλη δε θα επιβαρυνθεί ο κρατικός προϋπολογισμός.

 • 19 Μαρτίου 2015, 10:48 | ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΛΕΤΣΟΥ

  οσοι επιτυχοντες δεν διοριστουν τωρα διοριζονται μεχρι το 2016.ΑΔΙΚΟ.Ποια η διαφορα με τους προηγουμενους που μας κοροιδευανε?Αυτο ειναι το κρατος δικαιου που λετε?Αξιοκρατικα περασαμε ΑΣΕΠ.Αμεση αποκατασταση της καταφορης αδικιας ολων τον επιτυχοντων του ΑΣΕΠ.Εχει διαλυθει η ζωη μας.

 • 19 Μαρτίου 2015, 09:35 | maria

  κ. Υπουργέ το νομοσχέδιο έχει ένα σημαντικό κενό (ελπίζω λόγω αμέλειας) τί θα γίνει στην περίπτωση που οι φορείς ενώ έχουν αιτηθεί να καλύψουν τις θέσεις που είχαν προκηρύξει τελικά οι επιτυχόντες δεν εμφανιστούν ; θα καλεστούν οι επιλαχόντες ; (δεν προβλέπεται πουθενά στο νομοσχέδιο), υπάρχουν διαγωνιζόμενοι που είναι επιτυχόντες σε 2-3 προκηρύξεις και επομένως θα επιλέξουν 1 θέση διορισμού και άρα θα δημιουργηθούν κενά στις άλλες.
  Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί εάν ο στόχος του νομοσχεδίου είναι η απορρόφηση των επιτυχόντων ή η κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών των φορέων που εξέδωσαν τις προκηρύξεις τους.
  Εκτιμώ ότι σας έχει διαφύγει το ανωτέρω σκεπτικό και ότι θα διορθωθεί ώστε να καλυφθούν τα υπηρεσιακά κενά.

 • 19 Μαρτίου 2015, 09:15 | Αικατερίνη Τ.

  Αξιότιμε,
  κύριε Υπουργέ

  Με το παρόν σχόλιο θα ήθελα να επισημάνω την αδικία που έχει γίνει σε βάρος των εργαζομένων της π. ΑΤΕbank, και ειδικότερα σε αυτούς που είχαν προσληφθεί μέσω ΑΣΕΠ. Αποτελούσαμε και εμείς στελέχη του ευρύτερου δημοσίου τομέα και μάλιστα με σημαντικό εκπαιδευτικό και εργασιακό υπόβαθρο, και ξαφνικά για άδικους και ασυγχώρητους λόγους έκλεισαν σε ένα απόγευμα το δικό μας, αλλά και του ελληνικού λαού, «τραπεζικό σπίτι».
  Θα εκτιμούσα το δικό σας πρόσωπο αλλά και της νέας κυβέρνησης εάν προβείτε σε αποκατάσταση της παράφορης αδικίας που ακόμη στοιχειώνει το μυαλό μας.
  Διεκδικώ το δικαίωμα της ισότητας και της δημοκρατίας έναντι των υπολοίπων επιτυχόντων και διορισμένων μέσω ΑΣΕΠ που προσδιορίζονται στο άρθρο 26 αλλά και άρθρο 20.
  Η τοποθέτηση μας σε αντίστοιχου, με το προφίλ μας, επιπέδου θέσης εργασίας (νέα Αναπτυξιακή Τράπεζα, Τράπεζα της Ελλάδος, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Ελεγκτικό μηχανισμό, Υπουργείο Οικονομικών…) θα ήταν το ορθότερο και δικαιότερο.

  Ευχαριστώ.

 • 19 Μαρτίου 2015, 09:31 | Γιώργος

  Ειναι πολύ φιλόδοξο το νομοσχέδιο και βλέπω μόλις αρχίσουν οι ενστασεις στα αχαρτογράφητα σημεία θα έχουμε καθυστερήσεις πάλι απο την αρχή.
  Διαφωνώ με την πρόταση

  «Προϋπόθεση για την αίτηση συμμετοχής σε ανώτερη κατηγορία είναι ο απαιτούμενος τίτλος σπουδών να έχει αποκτηθεί μετά τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων ή την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής ως άνω απόφασης του Τμήματος του ΑΣΕΠ»

  διότι όταν συμμετέχεις σε διαγωνισμό το ’08, και σε καλούνε για αναπλήρωση το ’12
  οποιαδήποτε κτήση τιτλου απο την έκδοση των οριστικών και μετά θα πρέπει να είναι δεκτη.

  Καλο κουράγιο σε όσους δεν εργάζονται και περιμένουν.
  Ο φορέας μου έκανε το καθήκον του και ζήτησε τις θέσεις στην εγκύκλιο, να δούμε πόσες θα εμφανιστούν στην προκήρυξη.

 • 19 Μαρτίου 2015, 08:24 | Νίκος

  Είναι πολύ ενθαρρυντικό που γίνεται προσπάθεια για την αποκατάσταση μιας τεράστιας αδικίας τοσα χρόνια εις βάρος της αξιοκρατίας. Ωστόσο υπάρχουν πολλά αδιευκρινιστα σημεία.
  Αρνητικό σημείο η μετάθεση του διορισμού μέρι το τέλος του 2016. Μη ξεχνάμε ότι το 2010 έγινε 2012 μετά 2013 μετά 2015 και τώρα 2016. Αυτό και μόνο του είναι ακρως ανησυχητικό και δημιουργεί ανασφάλεια ακόμη μεγαλύτερης επέκτασης.
  Επίσης δε καταλαβαίνω γιατί όσοι είναι με προσωρινά να μη διοριστούν άμεσα στις θέσεις του αφού καλύπτουν απαραίτητες θέσεις του φορέα.

 • 19 Μαρτίου 2015, 08:52 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΑΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΤΙΣ ΑΔΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ.ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΣΟ ΔΙΚΑΙΟ ΗΤΑΝ ΝΑ ΕΛΕΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΕΠ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΜΒΕΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ?ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΖΗΤΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΕΙΣΕΠΡΑΤΑΝ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝΕ ΕΝΩ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝΕ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΑ ΜΕΣΟ ΑΣΕΠ ΑΠΟ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ?ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΑ ΟΡΦΑΝΑ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΑΝ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΔΕΝ ΕΚΛΕΧΤΗΚΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΣΩΣΟΥΝ?ΠΟΙΟΣ Ο ΛΟΓΟΣ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗΣ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΠΛΕΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΥ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΤΙ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΠΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 24 ΜΗΝΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΚΑΙ ΘΥΡΟΚΟΛΥΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΤΟΥΣ?ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝΤΕΣ ΤΟΥΣ ΑΣΕΠ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΑΝΕΡΓΟΙ?ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟΝ ΑΣΕΠ ΜΕ ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ ΕΙΤΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΙΤΕ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΤΕΥΞΗ Ή ΕΞΤΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ?ΓΙΑΤΙ ΝΟΜΟΘΕΤΕΙΤΕ ΠΡΟΑΣΠΙΖΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΩΝΤΑ ΡΟΥΣΦΕΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΩΝΤΟΣ?ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΞΑΝΑΓΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΟΤΑΝ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ?ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΗΜΑ ΝΑ ΔΙΟΡΙΖΟΥΝ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΕΝΩ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΑ Ή Η ΛΙΣΤΑ ΛΑΓΚΑΡΝΤ?ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΣΠΑΘΙΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ?ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΕ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΕ ΝΠΔΔ ΑΛΛΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΒΑΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΩ ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΜΕ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΛΛΑ ΠΡΟΕΔΡΕΥΙ Ο ΑΔΕΡΦΟΣ ΠΡΩΗΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΡΗΞΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ ΜΟΝΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΥΨΟΣ,ΚΙΛΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΖΗΤΑΝΕ?ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΑΒΕΤΑΙ ΤΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΚΑΝ ΜΟΝΙΜΕΣ,ΝΑ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ΜΟΔ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΙΝΑΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ?ΠΡΩΤΑ Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΘΑ ΞΕΒΡΑΖΟΥΝ ΟΙ ΘΑΛΛΑΣΕΣ ΜΑΣ ΠΕΤΡΟΔΟΛΛΑΡΑ ΚΑΝΤΕΟΤΙ ΘΕΛΕΤΕ.ΣΕ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΧΩΡΑ ΝΟΜΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΠΟΙΟΙ ΠΑΝΕ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟ ΠΡΩΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝΕ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΠΑΝΕ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΚΑΙ ΓΥΡΝΑΝΕ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΚΑΙ ΞΕΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΝΕ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΟΣΑΤΗ ΛΟΓΩ ΣΙΓΟΥΡΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΚΑΡΤΑ????

 • 19 Μαρτίου 2015, 06:39 | Κώστας Κ.

  Κύριε Υπουργέ,

  Παρακαλώ να λάβετε υπόψη σας το γεγονός ότι οι μόνοι διορισμένοι με γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ υπάλληλοι που απολύθηκαν, ήταν οι υπάλληλοι της Αγροτικής Τράπεζας μετά τη χαριστική παραχώρησή της από την προηγούμενη κυβέρνηση στη Τράπεζα Πειραιώς. Σας παρακαλούμε για την διόρθωση αυτής της αδικίας, επιτρέποντας την εγγραφή μας σε πίνακες διοριστέων. Ευχαριστώ.

 • 19 Μαρτίου 2015, 02:33 | ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ ΑΣΕΠ 98

  Γιατί δεν περιλαμβάνονται οι επιτυχόντες του ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΑΣΕΠ 1998 στο νομοσχέδιο; Μετά την κατάθεση της τροπολογίας από βουλευτές του Σύριζα τον Οκτώβριο του 2014 πιστέψαμε ότι θέλετε να αποκαταστήσετε την αδικία που έχουμε υποστεί.Θέλετε πραγματικά αξιοκρατία; Αν ναι, θα πρέπει να μας συμπεριλάβετε στο νομοσχέδιο.

 • 18 Μαρτίου 2015, 23:16 | ΔΑΚΕ ΑΤΕbank

  ΔΑΚΕ ΑΤΕbank
  Αμερικής 10, 10651 Αθήνα
  Τηλ. 2103641907, 2103631615
  http://www.dake-atebank.gr

  ΠΡΟΣ
  κ. ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟ, Aν. ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

  κ. Υπουργέ,

  Οι συνάδελφοι, που προσλήφθηκαν στην πρώην Αγροτική Τράπεζα με διαγωνισμούς ΑΣΕΠ (όπως άλλοι εργαζόμενοι του δημοσίου) και οι οποίοι απολύθηκαν στις 27.7.2012, όταν διασπάστηκε η ΑΤΕ, ζητούν τη δυνατότητα μετάταξής στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα και την πρόσληψή τους στη νέα αναπτυξιακή τράπεζα (ειδικού σκοπού για τη στήριξη των αγροτών, του Πρωτογενούς Τομέα, κλπ), την οποία έχει εξαγγείλει η Κυβέρνηση ότι θα ιδρύσει, δεδομένου ότι αποτελούν στελέχη με όλα τα τυπικά προσόντα, με τραπεζική εμπειρία, έτοιμα να εργαστούν σε σχετικά εξειδικευμένα αντικείμενα.

  Το αίτημά μας αυτό, σας το παρουσιάσαμε στη δημόσια συγκέντρωση στις 13/02 που έλαβε χώρα στη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, παραδίνοντάς σας σχέδιο τροπολογίας, το οποίο και παραθέτουμε παρακάτω:

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

  Για τη μετάταξη στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα
  των εργαζομένων στην πρώην ΑΤΕ, που προσλήφθηκαν με διαγωνισμούς ΑΣΕΠ
  και απολύθηκαν από αυτή στις 27/07/2012, όταν τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ

  Στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος είχαν προσληφθεί, κατά καιρούς, εργαζόμενοι, μέσω διαγωνισμών του ΑΣΕΠ.
  Οι εργαζόμενοι αυτοί, μετά το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα της δοκιμαστικής απασχόλησής τους, είχαν «μονιμοποιηθεί» στην Τράπεζα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Οργανισμού της.

  Στις 27-7-2012, όλο το προσωπικό της ΑΤΕ, απολύθηκε, καθώς η τράπεζα οδηγήθηκε στο διαχωρισμό και την εκκαθάριση. Απολύθηκαν, φυσικά, και οι εργαζόμενοι που προέρχονταν από τους διαγωνισμούς και τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ, που προβλέπονται για την πρόσληψη προσωπικού στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

  Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΑΤΕ, (μετέπειτα Σύλλογος Εργαζομένων Αγροτικής-Πειραιώς), ζήτησε, μετά το καλοκαίρι του 2012, με επιστολή του στον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, να παρασχεθεί στους εργαζόμενους της πρώην ΑΤΕ, που είχαν προσληφθεί μέσω ΑΣΕΠ, το δικαίωμα και η δυνατότητα διορισμού τους στο Δημόσιο.

  Επειδή στο αίτημα που υποβλήθηκε με την ως άνω επιστολή, δεν υπήρξε καμιά απάντηση, πραγματοποιήθηκε, στη συνέχεια, (20-6-2013), η υποβολή μαζικού αιτήματος στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, από, περίπου, 1900 ενδιαφερόμενους εργαζόμενους, οι οποίοι ζήτησαν να συμπεριληφθούν στους πίνακες διοριστέων στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

  Στις 22-10-2013 το Υπουργείο, μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας του, απάντησε αρνητικά στο ως άνω αίτημα των 1900 εργαζομένων, σημειώνοντας, πως «… η δυνατότητα μεταφοράς προσωπικού και εν προκειμένω της πρώην Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα παρέχεται μόνο με ειδικό νομοθετικό πλαίσιο που στην προκειμένη περίπτωση δεν υφίσταται…».

  Στην κάλυψη αυτού του νομοθετικού κενού αποσκοπεί η παρούσα προτεινόμενη νομοθετική διάταξη.

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

  «Επιτυχόντες στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, που διορίσθηκαν στην πρώην ΑΤΕ και απολύθηκαν από αυτή στις 27-7-2012, δύνανται με αίτησή τους να συμπεριληφθούν στους πίνακες προς διορισμό στο Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα με σχετικές αποφάσεις του ΑΣΕΠ και να προσληφθούν στην νέα Αναπτυξιακή Τράπεζα (ειδικού σκοπού), που πρόκειται να ιδρυθεί”.

 • 18 Μαρτίου 2015, 23:46 | παντελης Α

  ειμαι προσληπτεος με οριστικα αποτελεσματα το 2013 σε διαγωνισμο για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (Ε.Α.Β) 1/517Μ/2009 ΦΕΚ ΑΣΕΠ 380/10/08/2009 για 80 θεσεις ομως τα αποτελεσματα δεν εχουν ανακοινωθει πουθενα εδω και δυο χρονια δεν υπαρχει φεκ διορισμου ουτε καποιο επισημο εγγραφο εαν θελω πως θα συμμετάσχω στην παραπάνω διαδικασία? εαν και ειμαι διοριστεος θα μεινουμε εκτος διαδικασίας?

 • 18 Μαρτίου 2015, 22:57 | Κ.Παπαδόπουλος

  Αν λάβουμε υπόψη μας πως ένα καθόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό υπαλλήλων που υπηρετεί στο Ελληνικό Δημόσιο έχει εισέλθει με κομματικά και άλλα μη Αξιοκρατικά κριτήρια και αυτός είναι και ένας από τους λόγους φαινομένων εκφυλισμού του δημοσίου αλλά και επιχείρημα πολλών για τη μη χρηματοδότηση των δημοσίων αγαθών έχω την άποψη ότι η αριστερά έχει καθήκον και υποχρέωση και την ευκαιρία να διαμορφώσει ένα κράτος δικαίου και αξιοκρατίας, υπό αυτή την έννοια ο διορισμός των ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΏΝ ΤΟΥ ΑΣΕΠ πρέπει να αποτελεί θέμα μέγιστης προτεραιότητας όχι μόνο για το ουσιαστικό αλλά και το συμβολικό του περιεχόμενο.

 • 18 Μαρτίου 2015, 21:15 | Μπαξεβάνης Κων/νος

  Το να νομοθετείς μόνος σου, αργά ή γρήγορα εξελίσσεται σε αποτυχία. Λαμβάνοντας όμως υπόψη και το τελευταίο σχόλιο εδώ μέσα Κ. Κατρούγκαλε, μπορείτε να οδηγηθείτε σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του συγκεκριμένου νόμου και εν τέλει σε καλύτερη και ποιοτικότερη ανασυγκρότηση του ελληνικού δημοσίου. Το παραπάνω αποτελεί διακαή πόθο της γενιάς μας. Ας αρχίσουμε από το γεγονός ότι το ελληνικό δημόσιο έχει τρομερή ανάγκη από όλους τους κλάδους και τις κατηγορίες εκπαίδευσης. Θα εστιάσω στην παράγραφο 3 η οποία είναι πιστή αντιγραφή της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του νόμου 4250/2014. Ο διακαής πόθος του κάθε αδιόριστου ειναι να τοποθετηθεί στην θέση διορισμού του Κ. Κατρούγκαλε, γι αυτήν αγωνίστηκε και μόχθησε. Άλλωστε υπηρεσιακές ανάγκες μετά την πενταετή αφαίμαξη του δημοσίου υπάρχουν παντού. Έχουμε τεράστιες ανάγκες σε εξειδικευμένο προσωπικό. Προς θεού αυτό το προσωπικό κρατήστε το, μην το μετατρέψετε σε διοικητικό αλλάζοντάς του ειδικότητα. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να δημιουργηθούν θέσεις ανάλογες των προσόντων των αδιορίστων. Πέρα από τα αιτήματα των φορέων που έχετε συγκεντρώσει με την αποστολή της εγκυκλίου, ρίξτε και μια ματιά στη διαδρομή (ypes.gr) ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ. Υπάρχει ένα αρχείο excel με 2.000 περίπου διαθέσιμες θέσεις οι οποίες δεν καλύφθηκαν από το πρόγραμμα της εθελοντικής κινητικότητας για τον απλό λόγο ότι ο αιτών επέλεγε τον φορέα που θα πάει και όχι κάποιον φορέα της λίστας αφού ο νόμος του έδινε την δυνατότητα αυτή. Στη λίστα αυτή υπάρχουν πολλές θέσεις που απευθύνονται σε εξειδικευμένο προσωπικό. Επίσης είναι αδιανόητο όποιος δεν απορροφηθεί με την άνω διαδικασία να περιμένει μέχρι τις 31.12.2016. Όποιος δεν απορροφηθεί προτείνω να υπάρξει και ένα δεύτερο κύμα κινητικότητας με τις κενές θέσεις της αντίστοιχης πρώτης. Θα μπορούσατε επίσης στην κινητικότητα να βάλετε και τις θέσεις που δεν καλύφθηκαν από τους ΠΕ της προκήρυξης 1Δ/2014. Εν κατακλείδι και όσον αφορά το θέμα της μοριοδότησης, θα πρότεινα να προηγούνται οι επιτυχόντες αδιόριστοι για τις θέσεις του ίδιου νομού με τις οργανικές τους σε σχέση με τους αντίστοιχους που προέρχονται από άλλους νομούς. Περιμένοντας την δικαίωση και την ικανοποίηση του αυτονήτου δικαιώματός μας στην εργασία.

 • 18 Μαρτίου 2015, 20:20 | Ζαχάρης Βασίλειος

  Κύριε Υπουργέ,
  με ένα υψηλό ποσοστό του υπαλληλικού προσωπικού του δημοσίου τομέα να έχει διοριστεί διαχρονικά με διαδικασίες εκτός ΑΣΕΠ, χωρίς βέβαια ευθύνη του δικού σας κόμματος, δε νομίζω να συνιστά αποκατάσταση αδικίας το να διαγωνιστούμε για μία ακόμη φορά όσοι επιτύχαμε σε παλαιότερους διαγωνισμούς ΑΣΕΠ αξιοκρατικά και τελούμε εδώ και πέντε τουλάχιστον χρόνια σε καθεστώς ομηρίας και ανεργίας. Αντίθετα, συνέχιση της αδικίας αποτελεί το γεγονός ότι επιτυχόντες οι οποίοι θα διοριζόταν ως 31/12/2015 με την υπάρχουσα νομοθεσία, τώρα με το καινούριο νομοθέτημα παραμένουν άνεργοι για ένα χρόνο ακόμη. Ουδείς εκ των αδιορίστων ΑΣΕΠ έχει αντίρρηση να τεθεί σε καθεστώς κινητικότητας, αρκεί να προηγηθεί η τοποθέτηση στην αρχική θέση διορισμού. Χρονοβόρες διαδικασίες νέων διαγωνισμών παρατείνουν το πρόβλημα και την αδικία που έχουμε υποστεί.

 • 18 Μαρτίου 2015, 20:58 | ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡ.

  Πρέπει να βγουν νέες προκηρύξεις μονίμων θέσεων για το Υπουργείο Πολιτισμού (που βγάζει κάθε 15 χρόνια).

 • 18 Μαρτίου 2015, 19:25 | Αντώνης Β.

  Αξιότιμοι κύριοι,
  Είμαι και γω ένας επιτυχόντας του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 1998, και διερωτάμαι γιατί παρότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε καταθέσει τροπολογία για το συγκεκριμένο θέμα, τώρα που έχει την δυνατότητα να νομοθετεί δεν προχωρά στην άρση της πολύχρονης αδικίας. Θεωρώ πως δεν είναι στις αρχές και στο DNA της αριστεράς η μη δικαίωση χρόνιων αιτημάτων ούτε και η αθέτηση προεκλογικών θέσεων ( άλλωστε αυτό φαίνεται και με πολύ πιο δύσκολα θέματα όπως αυτό της σκληρής διαπραγμάτευσης με τους εταίρους μας ), Επίσης επιβάλλεται να αναγνωριστεί από την ημερομηνία του διαγωνισμού η πιθανή προϋπηρεσία που θα είχαμε αν είχαμε διοριστεί όπως θα έπρεπε εδώ και 17 χρόνια. Επίσης η μη έκδοση Π.Δ. με βάση το νόμο 4224 (27.10.11) περί αναγνώρισης ΚΑΙ της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα συντηρεί τη διάκριση ανάμεσα στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

 • 18 Μαρτίου 2015, 19:53 | ΣΑΑΑΤΕ

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΛΥΘΕΝΤΩΝ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΩΝ ΑΤΕ
  ΚΟΜΝΗΝΩΝ 19 4ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΚ 54624
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ ΦΑΞ 2310276046
  E-MAIL info@saaate.gr
  http://www.saaate.gr
  F/B—ΣΑΑΑΤΕ
  Θεσσαλονικη 18-03-2015

  ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΗΣ &ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ κ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟ

  κ ΥΠΟΥΡΓΕ

  Οι συναδελφοι που προσληφθηκαν στην π ΑΤΕ με αξιοκρατικες διαδικασιες του ΑΣΕΠ οπως γινεται με ολους τους υπαλληλους που εργάζονται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ή στην τράπεζα της Ελλάδος, περιμενουν και ζητουν μεταταξεις σε συνδιασμο με την εξαγγελια της νεας κυβερνησης για ιδρυση αναπτυξιακης τραπεζας για τους αγροτες αλλα και τραπεζας διαχειρησης κοκκινων δανειων δεδομενου οτι οι συναδελφοι μας αυτοι γνωριζουν απο εγκρισεις δανειων, συμβασεις δανειων, υποθηκες,εξαλειψεις υποθηκων,εκτιμησεις ακινητων,κτηματολογιο,επιταγες,εγγυητικες επιστολες,γενικα απο ολες τις τραπεζικες εργασιες.
  Για το αιτημα μας αυτο, σας παραθετουμε τα παρακατω επιχειρηματα:
  1)Ο κανονισμός λειτουργίας της ΑΤΕ προέβλεπε οτι για τους υπαλλήλους της ΑΤΕ ισχύει ο δημοσιο-υπαλληλικός κώδικας κι έχουν δικαίωμα μετάταξης σε οποιαδήποτε υπηρεσία του δημοσίου.
  2)Η ΑΤΕ ηταν υποχρεωμενη να προσλαμβάνει το προσωπικό της μόνο μέσω ΑΣΕΠ
  3)Οι υπάλληλοι της ΑΤΕ προσλαμβάνονταν με τη διαδικασία της ορκομωσίας μονίμων υπαλλήλων
  4)Οι υπάλληλοι της ΑΤΕ ήταν οι ΜΟΝΟΙ τραπεζο-υπάλληλοι οι οποίοι υπέστησαν μειώσεις μισθών με το επιχείρημα του Ενιαίου μισθολογίου που ισχύει στον δημόσιο τομέα
  5)Στο Ταχ.Ταμιευτήριο , πριν τη διάσπαση του και απορροφηση του απο τραπεζα του ιδιωτικού τομέα , η διοίκηση απέστειλε επιστολή στους εργαζόμενους με την οποία τους έδινε το δικαίωμα να μεταταχτούν σε δημόσια υπηρεσία
  6)Οι συμβάσεις εργασίας των υπαλλήλων της ΑΤΕ ανέφεραν οτι ο μοναδικός λόγος αποχώρησης υπαλλήλου (πλην θανάτου και υπεξαιρεσης) απο την τράπεζα ήταν η ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ
  7)Σε περιπτώσεις Α.Ε (ΤΡΑΙΝΟΣΕ , ΟΑ ΚΛΠ) οι υπάλληλοι μετατάχθηκαν σε δημόσια υπηρεσία
  8)Καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας της ΑΤΕ , η τράπεζα λειτουργούσε και τύγχανε αντιμετώπισης φορέα Δημοσίου και ως προς τον τρόπο λειτουργίας και ως προς τον τρόπο προαγωγής και απόκτησης βαθμού των υπαλλήλων καθώς και ως προς τον τρόπο αξιολόγησης
  Περιμενουμε απο την νεα κυβερνηση θετικη αντιμετωπιση του αιτηματος μας και εμπρακτο ενδιαφερον με την αμεση επιλυση του .
  ΓΙΑ ΤΟ Δ/Σ ΤΟΥ ΣΑΑΑΤΕ

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ

 • 18 Μαρτίου 2015, 18:30 | ΠΕΠΛΙΚΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Έχω διορισθεί, όπως και πολλοί άλλοι, με προκήρυξη του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 161/9.4.2009), σε ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (Ο.Τ.Α.) του Δήμου Ευρώτα Ν.Λακωνίας (Ν.Π.Ι.Δ.), αλλά ποτέ δεν κληθήκαμε να πιάσουμε δουλειά και ζητώ το νέο νομοσχέδιο που είναι υπό ψήφιση, να συμπεριλάβει κι εμάς.
  Να διοριστούμε άμεσα και να δοθεί προτεραιότητα σ’ εμάς τους ήδη διορισθέντες, που έχουμε συζύγους ΑμεΑ με π.α.67% και άνω, σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο και με νέα αίτησή μας.
  Επίσης,να μπορούμε να δηλώσουμε και να διοριστούμε σε οποιοδήποτε Υπουργείο μας έχει ανάγκη, ως επιτυχόντες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), σε οποιαδήποτε κατηγορία (Δ.Ε.), κλάδο ή ειδικότητα υπάρχει κενό, σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο και πάντα με αίτησή μας.
  Ήδη είμαστε σε αναμονή έξι (6) χρόνια.

 • 18 Μαρτίου 2015, 18:46 | Γιώργος Β.

  κ. Υπουργέ, σας πιστέψαμε και περιμένουμε από σας να κάνετε το αυτονόητο, να τηρήσετε τα λεγόμενα σας. ΜΗΝ ΜΑΣ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΕΤΕ !!!
  Ένας από τους επιτυχόντες ΑΣΕΠ 1998!

 • 18 Μαρτίου 2015, 17:35 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΕΣΣΑΠΗΣ

  κ. Υπουργέ οι αδιόριστοι είναι 4000. Από από τους 3.000 των ΟΤΑ οι μισοί δουλευουν με προσωρινά αποτελέσματα από το 2010 μέχρι σήμερα στο φορεά διορισμού τους αφού υπάρχει τέτοια νομοθεσία. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΟΛΥ ΝΑ ΒΑΛΑΤΕ ΜΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΝΑ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΝΑ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΕ 2η ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ. ΝΑ ΔΙΟΡΙΣΤΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΟΥΛΕΨΑΜΕ ΠΟΤΕ ΕΝΩ ΑΥΤΟΙ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ. ΝΑ ΠΑΝΕ ΓΙΑ ΤΟ 2016 ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΘΟΥΝ ΑΝΕΤΑ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ.
  Επίσης συνδέστε τις άμεσες αναγκες των φορεων με τους διοριστέους τους έτσι ωστε να απορροφηθούν αμεσα στους φορείς διορίσμου τους.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 • 18 Μαρτίου 2015, 17:57 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Αρχικά πρέπει να ξεχωρίσετε τους διοριστέους από τους επιτυχόντες. Οι κενές θέσεις στο δημόσιο είναι μερικές χιλιάδες πρέπει να γίνει νέος διαγωνισμός ασεπ για να διεκδικήσουν και οι νεώτεροι μια θέση εργασίας, δεν είναι δίκαιο να καλυφτούν από επιτυχόντες παλαιότερων διαγωνισμών, ας κρατήσουν την επιτυχία τους και σε περίπτωση που έχουν περισσότερα μόρια ας διοριστούν χωρίς να συμμετέχουν σε νέο διαγωνισμό.
  Μέχρι τώρα έπρεπε να είχαν γίνει 3 διαγωνισμοί και να προκηρυσσόταν ο τέταρτος, αν σκοπεύετε να καταργήσετε τον ασεπ τότε δεν γίνεται να διορίσετε τους επιτυχόντες , βρείτε νέο σύστημα διορισμού με αντικειμενικά κριτήρια.

 • 18 Μαρτίου 2015, 17:10 | Δημήτρης Κασάπης

  Κ. Υπουργέ στην εγκύκλιο που στείλατε στους φορείς στη σελίδα 3 παρ. Β ζητάτε από τους φορείς να αποστείλουν «ποιες από τις άμεσες ανάγκες καλύπτονται ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΣΑΣ». Όμως στο νομοσχέδιο αυτό δεν βάλατε καμία παράγραφο έτσι ώστε να συνδεθουν οι άμεσες ανάγκες με τους αδιορίστους…Δηλαδή οποιος φορεάς ζητήσει σαν αμεση αναγκη τα ατομα που εκκρεμεί ο διορισμός τους..να διοριζονται άμεσα και να μην μπαίνουν στη διαδικασία κινητικότητας…Οπως κατι αναλογο προβλέψατε για τους απολυμενους-διαθεσιμους. ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΜΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΝΑ ΣΥΝΔΕΕΙ ΤΙΣ ΑΜΕΣΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΥ ΖΗΤΑΝΕ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΑΜΕΣΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ..ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΝΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ ΠΙΟ ΑΜΕΣΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ. ΕΠΙΣΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΤΡΙΤΗ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΑΣ. ΑΠΟ 12/2013 σε 12/2015 και τωρα εσεις σε 12/2016. Σας παρακαλώ αλλάξτε το και καντε το 12/2015. 15.000 θέσεις είναι αρκετές για όλους.

 • 18 Μαρτίου 2015, 17:58 | Χαρά Μ. (ΑΣΕΠ 1998)

  Αξιότιμε κ. υπουργέ,
  γιατί στο άρθρο 26 του παρόντος νομοσχεδίου δεν αναφέρεται τίποτα για τους επιτυχόντες του Πανελληνίου Γραπτού Διαγωνισμού του ΑΣΕΠ Φεβρουαρίου 1998 για το δημόσιο τομέα, που περιμένουμε 17 ολοκληρα χρόνια να αποκατασταθεί η εις βάρος μας αδικία;
  Γιατί δεν συμπεριλαμβανόμαστε, μετά απο την αποκατάσταση αδικιών σε επιτυχόντες ΑΣΕΠ 1995, 2002 και 2008, μετά την απόφαση του ΣΤΕ το 2004, και μετά την προεκλογική (17/10/2014) κατατεθείσα τροπολογία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και εξ αυτών νυν υπουργών και προϊσταμένου του Υπερυπουργείου σας κ. Ν. Βούτση με θέμα : Διορισμός Επιτυχόντων Παννεληνίου Γραπτού Διαγωνισμού του ΑΣΕΠ Φεβρουαρίου 1998 για το δημόσιο τομέα ;

  Σας παραθέτω την τροπολογία :

  17/10/2014

  Κατατεθείσα τροπολογία βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ με θέμα: Διορισμός Επιτυχόντων του Πανελληνίου Γραπτού Διαγωνισμού του ΑΣΕΠ Φεβρουαρίου 1998 για το δημόσιο τομέα

  Τροπολογία-Προσθήκη

  Στο σχέδιο νόμου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α’ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, Περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, Ρυθμίσεις Θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού ΕΣΔΔΑ και άλλες διατάξεις».

  Θέμα: Διορισμός Επιτυχόντων του Πανελληνίου Γραπτού Διαγωνισμού του ΑΣΕΠ Φεβρουαρίου 1998 για το δημόσιο τομέα

  ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  Με την υπ’ αριθμό 8/1997 απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. Φ.Ε.Κ. αριθμός φύλλου 45, της 03/11/1997 προκηρύχθηκε Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Ο διαγωνισμός αυτός πραγματοποιήθηκε στις 21 και 22 Φεβρουαρίου 1998 και κόστισε στον Έλληνα φορολογούμενο ένα αξιοσέβαστο ποσό. Σύμφωνα με τους αναρτηθέντες πίνακες αποτελεσμάτων, κρίθηκαν επιτυχόντες, όσοι συγκέντρωσαν τις απαραίτητες μονάδες που είχε καθοριστεί από το Α.Σ.Ε.Π. Από αυτούς διορίστηκαν τόσοι όσος και ο αριθμός των προκηρυσσομένων θέσεων. Οι υπόλοιποι απέμειναν επιτυχόντες, πλην όμως μη διοριστέοι. Στην τελευταία αυτή κατηγορία ανήκουν πρόσωπα (επιτυχόντες και μη διοριστέοι), οι οποίοι έχουν διαγωνιστεί και επιτύχει σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και κατά συνέπεια συμπεριλαμβάνονται στον τελικό πίνακα επιτυχόντων του προαναφερθέντος διαγωνισμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την διενέργεια του διαγωνισμού παρατηρήθηκαν δυσλειτουργίες και βαθμολογικές ανακολουθίες.

  1. Στην κατηγορία Δ.Ε. το Α.Σ.Ε.Π. κατήρτησε εσωτερικό διπλό πίνακα επιτυχόντων ανάλογα με τον απολυτήριο τίτλο (Γενικού ή Τεχνικού Λυκείου) και προχώρησε στο διορισμό των επιτυχόντων με βάση συγκεκριμένη ποσόστωση αυτών (50% – 50%) κατά παρέκκλιση του άρθρου 17 παρ. 9 του Ν. 2190/1994. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το διορισμό ατόμων με ελάχιστη βαθμολογία (441 μόρια) και αντίστοιχα τον μη διορισμό ατόμων που κυριολεκτικά αρίστευσαν (748 μόρια).

  2. Ο διαγωνισμός, αν και χαρακτηρίζεται ως Πανελλήνιος, στέρησε από τους υποψηφίους την δυνατότητα να δηλώσουν θέση σε όλες τις Νομαρχίες, Επαρχεία και για όλους τους Φορείς και ως εκ τούτου περιορίστηκαν σημαντικά οι πιθανότητες διορισμού ατόμων που συγκέντρωσαν υψηλές βαθμολογίες σε όλες τις κατηγορίες (Π.Ε. Τ.Ε. Δ.Ε.)

  Το ίδιο ζήτημα ρυθμίστηκε στο παρελθόν με το άρθρο 2 παρ. 11 του Ν. 2349/1995, με το οποίο προβλέφθηκε η απορρόφηση 1181 επιτυχόντων – μη διοριστέων του Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. έτους 1995 κατά παρέκκλιση του άρθρου 17 παρ.11 του Ν. 2190/1994, σε κενές θέσεις δημοσίων υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του ευρύτερου Δημόσιου τομέα (Φ.Ε.Κ. αρ. φύλλου 2 της 19/01/1996).

  Ως εκ τούτου επιβάλλεται στα πλαίσια της ισονομίας, ισοπολιτείας, διαφάνειας και αξιοκρατίας η κατάρτιση και δημοσίευση πανελλήνιας λίστας επιτυχόντων για κάθε κατηγορία κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά και η ενεργοποίησή της για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με την παροχή δικαιώματος υποβολής αιτήσεως διορισμού σε όλες τις Νομαρχίες, Επαρχεία και για όλες τις προκηρυσσόμενες θέσεις, και η διατήρησή της σε ισχύ ως και την τελική εξάντλησή της.

  Με το σκεπτικό αυτό, προτείνεται η ακόλουθη προσθήκη – τροπολογία:

  Άρθρο ……

  1. Κενές οργανικές θέσεις των δημοσίων υπηρεσιών καθώς και των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα υπαγομένων στο άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 2190/94, όπως αυτό έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 2527/1997, καλύπτονται από επιτυχόντες στο διαγωνισμό που προκηρύχθηκε από το Α.Σ.Ε.Π. με την υπ’ αριθμό 8/1997 προκήρυξη του (Φ.Ε.Κ. αριθμός φύλλου 45 της 03/11/1997). Επίσης από επιτυχόντες του ιδίου διαγωνισμού καλύπτονται και θέσεις που προκηρύχθηκαν με τον ως άνω διαγωνισμό και οι οποίες κενώθηκαν μετά την δημοσίευση της προκήρυξης και μέχρι την ημερομηνία θέσεως σε ισχύ της παρούσης δεν έχουν πληρωθεί.

  2. Το Α.Σ.Ε.Π. καταρτίζει πανελλήνιο πίνακα επιτυχόντων για κάθε κατηγορία και ειδικότητα προχωρεί στην πλήρωση των εγκεκριμένων θέσεων κατά Νομαρχία και Φορέα, με βάση τον ανωτέρω πίνακα και κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά.

  3. Κρίνεται σκόπιμο να αποκλεισθούν από την νομοθετική ρύθμιση επιτυχόντες του διαγωνισμού οι οποίοι κατά την παρέλευση αυτών των δεκαέξι ετών έχουν επιτύχει σε άλλους διαγωνισμούς του δημοσίου και έχουν διορισθεί ως μόνιμο προσωπικό, κάτι που αποτελεί και πάγιο αίτημα του Πανελλήνιου Συλλόγου αδιορίστων. Υπολογίζεται ότι ο σημερινός αριθμός τους δεν ξεπερνά τα 1000 με 1500 άτομα.

  Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014

  Οι προτείνοντες βουλευτές

  Μητρόπουλος Αλέξης

  Στρατούλης Δημήτρης

  Καραγιαννίδης Χρήστος

  Μπόλαρη Μαρία

  Μπάρκας Κώστας

  Χαραλαμπίδου Δέσποινα

  Σταθάς Γιάννης

  Κουρουμπλής Παναγιώτης

  Βούτσης Νίκος

  (http://www.syriza.gr/article/id/58411/Katatetheisa-tropologia-boyleytwn-SYRIZA-me-thema:-Diorismos-Epitychontwn-toy-Panellhnioy-Graptoy-Diagwnismoy-toy-ASEP-Febroyarioy-1998-gia-to-dhmosio-tomea.html#.VQmHPtLkez7)

  Επιβάλλεται στα πλαίσια της ισονομίας, ισοπολιτείας, διαφάνειας και αξιοκρατείας να συμπεριληφθούν στο νομοσχέδιο και οι αδιόριστοι επιτυχόντες (επι 17 ετη) του Πανελληνίου Γραπτου Διαγωνισμού του ΑΣΕΠ του 1998 από μια Κυβέρνηση Αριστεράς, αγωνίστρια και ευαισθητοποιημένη σε θέματα αποκατάστασης αδικιών με συνέπεια στις προεκλογικές της θέσεις !

  Σας ευχαριστώ.

 • 18 Μαρτίου 2015, 16:48 | Giok.

  Εμάς που επιθυμούμε να διοριστούμε στον αρχικό φορέα διορισμού, μπορείτε να μην αναβάλλετε το διορισμό μας για ακόμα ένα χρόνο; Περιμένω το διορισμό μου από το 2009 και ακόμα τίποτα. Αναβάλλεται από χρόνο σε χρόνο και τώρα λέτε για τέλη 2016. Ασ σταματήσει επιτέλους αυτός ο εμπαιγμός. Να τελειώνουμε. Επίσης πιστεύω είναι άδικο, σε περίπτωση που κάποιος επιθυμεί διορισμό σε νέα θέση να είναι κριτήριο επιλογής το πόσο παλία είναιη ημερομηνία του ΦΕΚ διορισμού του.

 • 18 Μαρτίου 2015, 16:37 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑ

  κ. Υπουργέ, τον Οκτωβριο του 2014 είχατε καταθέσει τροπολογία που ζητούσε να διορθωθεί η αδικία που έχει γίνει από το 1998 εις βάρος μας. Είμαστε επιτυχόντες του β’ πανελλήνιου διαγωνισμού ΑΣΕΠ και το ΣτΕ έκρινε αντισυνταγματικά τα κριτήρια που τότε εμπόδισαν τον διορισμό μας.Γιατί δεν υπάρχει και για εμάς μέριμνα στο νομοσχέδιο, από τη στιγμή που είχατε αναγνωρίσει με την τροπολογία σας ότι το δικαιούμαστε;

 • 18 Μαρτίου 2015, 15:25 | ΡΑΠΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΣΕΠ 98

  Καλησπέρα. Είμαι μία επιτυχούσα του γραπτού διαγωνισμού του 1998. Μετά και την κατάθεση της τροπολογίας από βουλευτές του Σύριζα τον Οκτώβρη του 2014,θεώρησα ‘ότι ήρθε ο καιρός για αποκατάσταση της πολύχρονης αδικίας σε βάρος επιτυχόντων πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού. Χάρηκα που η κυβέρνηση οδεύει προς την αποκατάσταση επιτυχόντων διαγωνισμών ΑΣΕΠ, αλλά περίμενα να μεριμνήσει και για μας. Αυτό που δεν κατάλαβα είναι αν οι 6000 επιτυχόντες είναι από το 2009 και μετά. Μήπως θα μπορούσαμε να συμπεριληφθούμε και εμείς σε αυτή τη λίστα; Αν όχι τι πρόκειται να γίνει με εμάς;
  Ράπτη Αγγελική

 • 18 Μαρτίου 2015, 15:54 | ΕΛΕΝΗ Γ.

  Η ένστασή μου επί του νομοσχεδίου, είναι στην παρ.4 του συγκεκριμένου άρθρου: « Επιτυχόντες, οι οποίοι δεν υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη νέα διαδικασία πλήρωσης θέσεων, καθώς και όσοι δεν διοριστούν βάσει της διαδικασίας αυτής, διορίζονται σταδιακά, βάσει σειράς επιτυχίας, με τη βαθμολογία, με την οποία είχαν ενταχθεί στον πίνακα διοριστέων, στις αρχικές θέσεις διορισμού τους, μέχρι τις 31.12.2016».
  Η αλλαγή του έτους από 31.12.2015(παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 3986/2011) σε 31.12.2016 δεν αποκαθιστά την αδικία αλλά την παρατείνει!

 • 18 Μαρτίου 2015, 13:04 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Κ.Υπουργέ συγχαρητήρια και καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο σας με τη Δημόσια Διοίκηση. Το παρών νομοσχέδιο με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο και θεωρώ ότι θα συμβάλλει με άρτιο τρόπο στον εκδημοκρατισμό της Δημόσιας Διοίκησης. Όσον αφορά το συγκεκριμένο άρθρο για τους επιτυχόντες του ΑΣΕΠ 2-3 παρατηρήσεις.Όντας Καιεγώ ένας από τους επιτυχόντες που υπομένει καρτερικά και αναίτια την θέση που αξιοκρατικά πέτυχα από το 2010 λόγω των καταστροφικής πολιτικής των προηγούμενων κυβερνήσεων θέλω να σας τονισω τα εξης: 1)Να Διασφαλιστεί ότι όποιος επιτυχόντας κάνει αίτηση θα απορροφηθεί άμεσα σε μία νέα θέση ανεξαρτήτου ειδικότητας. 2)Με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση του Δημοσίου θα ήταν πολύ χρήσιμο να δίνεται η δυνατότητα στους επιτυχόντες να καταθέτουν τους τίτλους σπουδών που έχουν και πριν τα οριστικά αποτελέσματα…Είναι παρα πολλοί συνάδερφοι που ένώ εχουν πετυχεί στις κατηγορίες ΥΕ-ΔΕ διαθέτουν πτυχία ΤΕΙ-ΑΕΙ καθώς και μεταπτυχιακά. Συνεπώς η παραγρφός 3 πρέπει να αλλάξει.

 • 18 Μαρτίου 2015, 12:01 | Μαρία Βαρακλή

  Ευχαριστούμε πολύ για την προσπάθεια συνολικής επίλυσης του προβλήματός μας. Όπως γράφτηκε και σε προηγούμενα σχόλια η άμεση και οριστική λύση είναι η κατανομή όλων στις θέσεις μας εντός 4μήνου. Η συμμετοχή μας σε νέες διαδικασίες και διαγωνισμούς μας καθιστά απλά πολλαπλά επιτυχόντες ακόμη όμως αδιόριστους και η παράταση του διορισμού μας μέχρι τέλους του 2016 παρατείνει την αδικία και την αγωνία μας. Με χαρά θα συμμετέχουμε σε εθελοντική κινητικότητα, όντας όμως ήδη διορισμένοι. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αδιόριστων Επιτυχόντων ΑΣΕΠ επιθυμεί άμεση συνάντηση με τον κ. Υπουργό για να διατυπώσει τις θέσεις και τις προτάσεις μας.

 • 18 Μαρτίου 2015, 12:30 | Γιάννης Πυραλής

  Αξιότιμε κ.Υπουργέ

  Είναι όχι απλώς παράκληση , αλλά απαίτηση , να τηρήσετε τις προεκλογικές σας δεσμεύσεις σε ότι αφορά το θέμα των επιτυχόντων του Γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ 1998.
  Πρέπει επιτέλους να υπάρξει συμπλήρωση του συγκεκριμένου αρθρου με ρητή και ξεκαθαρη διατύπωση ,βάσει της τροπολογίας που είχε κατατεθεί απο το κόμμα σας τον Οκτώβριο του 2014 και που υπογράφεται απο πολλούς νυν υπουργούς.
  Είναι πολλά χρόνια τώρα (17 το σύνολο) που οι εκάστοτε κυβερνήσεις ξεχνούν τις προεκλογικές τους υποσχέσεις , και δεν πράτουν αυτά που υποστήριζαν ως αντιπολίτευση, για το συγκεκριμένο θέμα.Επιτέλους ας γίνει το αντίθετο αυτή τη φορά.
  Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι αδιόριστοι επιτυχόντες αυτού του διαγωνισμού είναι ΟΙ ΜΟΝΟΙ ,οι οποίοι στα χρόνια που υφίσταται το ΑΣΕΠ δεν έχουν αποκατασταθεί , σε αντίθεση με διαγωνιζόμενους του 1995 , 2002 και τέλος του 2008 , οι οποίοι με διαφόρων τύπου ρυθμίσεις νομοθετικές η μή , διορίστηκαν σε διάφορες θέσεις του δημοσίου.
  Επομένως θα περιμένω το συγκεκριμένο άρθρο να αναμορφωθεί και να ληφθούν υπόψη τα παραπάνω.
  Σας ευχαριστώ.

 • 18 Μαρτίου 2015, 12:00 | Διονύσης Α.

  Στο άρθρο 26 γίνεται λόγος για διορισμό αυτών που έχουν λάβει ΦΕΚ διορισμού σε παλιούς διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ και όχι για αυτούς που βρίσκονται στους οριστικούς πίνακες κατάταξης των εκάστοτε προκηρύξεων και δεδομένου ότι έχουν παρέλθει τουλάχιστον 6-7 χρόνια οι αναφερόμενοι στα ανωτέρω ΦΕΚ είναι πολύ πιθανό να μην υποβάλλουν αίτηση ή κάποιοι να έχουν διοριστεί αλλού με αποτέλεσμα :
  α) οι θέσεις των προκηρύξεων να μην καλυφθούν 100% και
  β) οι επιλαχόντες να μην έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση και επί της ουσίας ο αριθμός των προσλήψεων να είναι τελικώς πολύ μικρότερος του αναφερόμενου των προκηρύξεων.

  Αυτό είναι παράνομο και εμπαιγμός των διαγωνιζόμενων (δεν αναφέρεται πουθενά στην προκήρυξη του διαγωνισμού)αλλά αντίθετα βάσει των προκηρύξεων των διαγωνισμών οι φορείς που εξέδωσαν τις προκηρύξεις είναι υποχρεωμένοι να καλέσουν επιλαχόντες έως ότου καλυφθούν οι προς πλήρωση θέσεις.

  κ. Υπουργέ παρακαλώ όπως συμπεριλάβετε στο εν λόγω άρθρο το θέμα της πλήρωσης της θέσης και της ολοκλήρωσης της προκήρυξης όπως προβλέπεται από τον ΑΣΕΠ (δηλ. να υπάρχει δυνατότητα να καλεστούν επιλαχόντες) και όχι να επιτρέπεται μόνο το κάλεσμα αυτών που έχουν λάβει ΦΕΚ διορισμού διότι είναι άδικο και παράνομο.
  Με τιμή,
  Διονύσης Α.
  Επιλαχόντας προκήρυξης του 2009 του ΑΣΕΠ

 • 18 Μαρτίου 2015, 11:07 | Δήμητρα Καμπιτάκη

  Όταν βγήκαν οι προκηρύξεις αφορούσαν κάλυψη παγίων και διαρκών αναγκών και για το λόγο αυτό ήταν προκηρύξεις τακτικού προσωπικού και όχι εποχικού. Είναι παράλογος ο ισχυρισμός ότι οι ανάγκες έχουν αλλάξει από τότε. Οι ανάγκες είναι οι ίδιες και μεγαλύτερες. Να γίνει άμεση τοποθέτηση όλων στις αρχικές θέσεις διορισμού μας και στη συνέχεια κάντε όσες διαδικασίες κινητικότητας θέλετε…
  Όλα τα υπόλοιπα είναι δικαιολογίες για να καθυστερήσετε κι άλλο την τοποθέτηση μας. Η δε διάταξη που προβλέπει τη σταδιακή απορρόφηση μέχρι 31/12/2016, αντικαθιστώντας την διάταξη που προέβλεπε απορρόφηση μέχρι 31/12/2015, που με τη σειρά της είχε αντικαταστήσει τη διάταξη που προέβλεπε απορρόφηση μέχρι 31/12/2013 που αντικατέστησε το ΝΟΜΟ που ίσχυε όταν συμμετείχαμε στις προκηρύξεις και προέβλεπε την απορρόφηση μας το αργότερο εντός 4 ΜΗΝΩΝ (!!) από την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων, μόνο ως συνεχιζόμενος εμπαιγμός μπορεί να θεωρηθεί. Αντί για τους ΝΟΜΙΜΟΥΣ 4 ΜΗΝΕΣ περιμένουμε μέχρι τώρα τουλάχιστον 5 χρόνια και προσθέτετε άλλο 1? Αν θέλετε να αποκαταστήσετε τις αδικίες τότε πράξτε το, σταματώντας την κοροϊδία, αντί να τη συνεχίζετε στα χνάρια των προηγούμενων κυβερνήσεων.

 • 18 Μαρτίου 2015, 10:48 | Θ. Παυλόπουλος

  Μια διόρθωση στο προηγούμενο σχόλιό μου:
  Το παρακάτω εδάφιο παρατείνει τις «αδικίες» για ένα χρόνο (με παλαιότερο νόμο οι διαδικασίες διορισμού των επιτυχόντων θα ολοκληρώνονταν μέχρι τις 31.12.2015):

 • 18 Μαρτίου 2015, 10:55 | Θ. Παυλόπουλος

  1) To νομοσχέδιο υποτίθεται ότι περιλαμβάνει την «άρση των αδικιών». Το παρακάτω εδάφιο παρατείνει τις «αδικίες» για ένα χρόνο (με παλαιότερο νόμο οι διαδικασίες διορισμού των επιτυχόντων θα ολοκληρώνονταν μέχρι τις 31.12.2015):

  » Επιτυχόντες, οι οποίοι δεν υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη νέα διαδικασία πλήρωσης θέσεων, καθώς και όσοι δεν διοριστούν βάσει της διαδικασίας αυτής, διορίζονται σταδιακά, βάσει σειράς επιτυχίας, με τη βαθμολογία, με την οποία είχαν ενταχθεί στον πίνακα διοριστέων, στις αρχικές θέσεις διορισμού τους, μέχρι τις 31.12.2016″

  2)Διαφωνώ με την παρατήρηση του συμπολίτη Mitsanis για την παράγραφο 3, καθώς μπορεί να έχει πάρει κάποιος και δεύτερο πτυχίο. Σπάνιο μεν, δυνατό δε (π.χ. με κατακτήριες).

  3) Ουσιαστικά το παρόν άρθρο στο σύνολο του θεσπίζει ένα είδος «κινητικότητας» για τους αδιόριστους επιτυχόντες. Το ορθότερο θα ήταν να γίνει ο διορισμός στις αρχικές θέσεις άμεσα (μετά από 5 χρόνια αναμονής…) και μετά να γίνει η κινητικότητα στο πλαίσιο της «μεγάλης κινητικότητας» των δημ. υπαλλήλων. Αυτό το αφήγημα περί «κινητικότητας στην αναμονή» το είχε χρησιμοποιήσει και η προηγούμενη συγκυβέρνηση για να καθυστερήσει περαιτέρω τον διορισμό των επιτυχόντων του ΑΣΕΠ (και επομένως την άρση αυτής της χρονίζουσας αδικίας). Μάλιστα σε αυτό το πλαίσιο είχε διενεργηθεί και η 1Δ/2014 η οποία απέτυχε να δώσει ακόμη και μερική λύση στο πρόβλημα και η οποία εδώ και 1,5 χρόνο (που προτάθηκε από την τότε ηγεσία του ΥΔΜΗΔ) «λιμνάζει» χωρίς να έχουν βγει ούτε καν τα οριστικά αποτελέσματα.

 • 18 Μαρτίου 2015, 10:11 | Θ. Παυλόπουλος

  1) To νομοσχέδιο υποτίθεται ότι περιλαμβάνει την «άρση των αδικιών». Το παρακάτω εδάφιο παρατείνει τις «αδικίες» για ένα χρόνο (με παλαιότερο νόμο οι διαδικασίες διορισμού των επιτυχόντων θα ολοκληρώνονταν μέχρι τις 31.12.2016):

  » Επιτυχόντες, οι οποίοι δεν υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη νέα διαδικασία πλήρωσης θέσεων, καθώς και όσοι δεν διοριστούν βάσει της διαδικασίας αυτής, διορίζονται σταδιακά, βάσει σειράς επιτυχίας, με τη βαθμολογία, με την οποία είχαν ενταχθεί στον πίνακα διοριστέων, στις αρχικές θέσεις διορισμού τους, μέχρι τις 31.12.2016″

  2)Διαφωνώ με την παρατήρηση του συμπολίτη Mitsanis για την παράγραφο, καθώς μπορεί να έχει πάρει κάποιος και δεύτερο πτυχίο. Σπάνιο μεν, δυνατό δε (π.χ. με κατακτήριες).

  3) Ουσιαστικά το παρόν άρθρο στο σύνολο του θεσπίζει ένα είδος «κινητικότητας» για τους αδιόριστους επιτυχόντες. Το ορθότερο θα ήταν να γίνει ο διορισμός στις αρχικές θέσεις άμεσα (μετά από 5 χρόνια αναμονής…) και μετά να γίνει η κινητικότητα στο πλαίσιο της «μεγάλης κινητικότητας» των δημ. υπαλλήλων. Αυτό το αφήγημα περί «κινητικότητας στην αναμονή» το είχε χρησιμοποιήσει και η προηγούμενη συγκυβέρνηση για να καθυστερήσει περαιτέρω τον διορισμό των επιτυχόντων του ΑΣΕΠ (και επομένως την άρση αυτής της χρονίζουσας αδικίας). Μάλιστα σε αυτό το πλαίσιο είχε διενεργηθεί και η 1Δ/2014 η οποία απέτυχε να δώσει ακόμη και μερική λύση στο πρόβλημα και η οποία εδώ και 1,5 χρόνο (που προτάθηκε από την τότε ηγεσία του ΥΔΜΗΔ) «λιμνάζει» χωρίς να έχουν βγει ούτε καν τα οριστικά αποτελέσματα.

 • 18 Μαρτίου 2015, 06:07 | Ιωακειμιδης χρηστος

  Νομιζω οτι στο παρον νομοσχεδιο θα μπορουσε να προβλεφθει μια ρυθμιση και για τους επιτυχοντες ασεπ1998,που το2004 ειχε εκδωσει αποφαση το ΣτΕ .Αλλωστε και με τροπολογια στις 17/10/2014 9 βουλευτες του συριζα και νυν υπουργοι και αντιπροεδροι της Βουλης ειχαν αποδεχτει το δικαιο του αιτηματος μας για τον τερματισμο της 16ετους αδικιας με την απορροφηση μας σε κενες θεσεις του δημοσιου τομεα,ελπιζουμε τωρα να μην τηνξεχασουν..αν και αναγνωριζουμε τη δυσκολη οικονομικη συγκηρια που βρισκεται η χωρα θα μπορουσε σε ευλογο χρονικο διαστημα να δρομολογηθει μια λυση και για μας.ευχαριστω

 • 18 Μαρτίου 2015, 04:51 | Κωνσταντίνος Θανόπουλος

  Είναι τεράστια αδικία αυτό που αναφέρεται στην παράγραφο 4 για τους επιτυχόντες ΑΣΕΠ ότι διορίζονται σταδιακά, βάσει σειράς επιτυχίας, με τη βαθμολογία, με την οποία είχαν ενταχθεί στον πίνακα διοριστέων, στις αρχικές θέσεις διορισμού τους, μέχρι τις 31.12.2016.

  Αν δεν είμαστε επιτυχόντες στην κινητικότητα θα περιμένουμε πάλι άλλα δυο χρόνια;Ήδη βρισκόμαστε σε ομηρία από τις προηγούμενες κυβερνήσεις με οριστικά αποτελέσματα των διαγωνισμών μας από το 2010 αδιόριστοι και άνεργοι.Συνέχεια μετατίθεται για μελλοντικά ο διορισμός μας.Για πόσο άλλο άραγε;

  Το κράτος έχει θυσιάσει τους μισθούς μας τόσων ετών για να σωθεί η ελληνική οικονομία,υποτίθεται έχουμε περάσει αξιοκρατικά στους διαγωνισμούς ΑΣΕΠ,διορίστε μας να εφαρμοστεί η αξιοκρατία.Πως θα επιβιώσουμε όταν μας στερείτε τον διορισμό;Διορίστε μας άμεσα στις θέσεις που είμαστε επιτυχόντες.

 • 17 Μαρτίου 2015, 23:27 | Ευαγγελία

  Στα πλαίσια της ισονομίας, ισοπολιτείας, διαφάνειας και αξιοκρατίας επιβάλλεται να συμπεριληφθούν στο παρών σχέδιο νόμου με σκοπό το διορισμό τους, οι επιτυχόντες του Πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π Φεβρουαρίου 1998 για το δημόσιο τομέα, ώστε να είναι συνεπής η παρούσα κυβέρνηση με τις αναφορές-τροπολογίες που έχει καταθέσει στο παρελθόν ως αντιπολίτευση.Ενδεικτικά:Στις 6/11/2007 κατατεθείσα τροπολογία από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, στις 12/11/2013 αναφορά από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, στις 17/10/2014 (http://www.syriza.gr/article/id/58411/Katatetheisa-tropologia-boyleytwn-SYRIZA-me-thema:-Diorismos-Epitychontwn-toy-Panellhnioy-Graptoy-Diagwnismoy-toy-ASEP-Febroyarioy-1998-gia-to-dhmosio-tomea.html#.VQiRtY6sXfX )κατατεθείσα τροπολογία από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματική αντιπολίτευση.Έτσι θα δοθεί τέλος στη μακροχρόνια αδικία που υφίστανται έως σήμερα, άνθρωποι που διαγωνίστηκαν και πέτυχαν σε ένα Πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π με απόλυτη διαφάνεια.

 • 17 Μαρτίου 2015, 23:39 | ΑΣΕΠ 1998

  http://www.syriza.gr/article/id/58411/Katatetheisa-tropologia-boyleytwn-SYRIZA-me-thema:-Diorismos-Epitychontwn-toy-Panellhnioy-Graptoy-Diagwnismoy-toy-ASEP-Febroyarioy-1998-gia-to-dhmosio-tomea.html#.VQidLOEoOjE

  ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΞΕΧΝΑΤΕ ΠΑΛΙ?
  ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΘΥΜΟΣΑΣΤΑΝ ΠΡΙΝ 4 ΜΗΝΕΣ?
  ΤΙ ΑΛΛΑΞΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΑΣΤΕ?
  ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΕΞΑΙΡΕΙΤΕ?

  ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΑΙΟΙ ΑΠΟ ΤΟ 1998
  Η ΑΔΙΚΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ!

 • 17 Μαρτίου 2015, 22:58 | filippou Aris

  Αξιοτιμε κυριε υπουργε.Θα ηθελα να σας ρωτησω γιατι δεν συμπεριλαβατε στους αδιοριστους προηγουμενων διαγωνισμων του ΑΣΕΠ τους επιτυχοντες του 1998, ενω τον Οκτωβριο του 2014 κ σε προεκλογικη περιοδο φερατε ως Συριζα τροπολογια για τον δικαιο διορισμο μας,υπογεγραμμενη απο 9 βουλευτες του κομματος σας μεταξυ των οποιων κ του κου Βρουτση νυν προισταμενου του υπερυπουργειου.Σας υπενθυμιζω οτι το ΣτΕ εκρινε τον διαγωνισμο αντισυνταγματικο κ ο νομος Παυλοπουλου μπαλωσε παρα ελυσε το προβλημα….Εχουμε πετυχει συμφωνα με τους ορους του διγωνισμου το διορισμο μας κ 17 χρονια μετα ειμαστε αδιοριστοι!!! ενω συναδελφοι μας με χαμηλοτερηβαθμολογια εργαζονται στο δημοσιο τομεα.Αν πραγματικα διαφερετε απο τους προηγουμενους κυβερνωντες, ολα αυτα τα χρονια διορισαν στο δημοσιο χιλιαδες υπαλληλους απο το παραθυρο κ αν πραγματικα θελετε να ειστε εκφραστες ενος κρατους δικαιου πρεπει να δωσετε λυση τωρα στο δικαιο αιτημα μας.Διαφορετικα η δημοσια εκθεση του θεματος μας θα σας καταστησει στα ματια της κοινης γνωμης ως συνεχιστες της αναξιοκρατιας.Η τροπολογια σας του Οκτωβριου δεν συναδει με την μεχρι τωρα σταση σας στο προβλημα μας.Ελπιζω να μην μας απογοητευσετε κ σεις ως Αριστερα….

 • 17 Μαρτίου 2015, 22:36 | Ιωακειμιδης χρηστοςcris

  Νομιζω κυριοι θα μπορουσε στο υπο διαβουλευση νομοσχεδιο,να υπαρξει μια ρυθμιση και για τους επιτυχοντες ασεπ1998,που περιμενουν τοσα χρονια μια δικαιωση,μετα απο την αποφαση του ΣτΕ το2004.Αλλωστε με τροπολογια στις 17/10/2014 9 βουλευτες του συριζα και νυν υπουργοι,αντιπροεδροι της Βουλης ειχαν αναγνωρισει το δικαιο του αιτηματος μας,Ελπιζουμε τωρα να μην την ξεχασουν παρα τη δυσκολη -αναγνωριζουμε-οικονομικη κατασταση της χωρας θα μπορουσε πιστευουμε να δρομολογηθει αν οχι αμεσα ,μεσα σε ευλογο χρονικο διαστημα μια λυση και για εμας.ευχαριστω

 • 17 Μαρτίου 2015, 20:41 | Χαραμής Γεώργιος

  17/10/2014
  Κατατεθείσα τροπολογία βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ με θέμα: Διορισμός Επιτυχόντων του Πανελληνίου Γραπτού Διαγωνισμού του ΑΣΕΠ Φεβρουαρίου 1998 για το δημόσιο τομέα

  Share on facebook Share on twitter Share on print More Sharing Services 58

  Τροπολογία-Προσθήκη

  Στο σχέδιο νόμου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α’ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, Περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, Ρυθμίσεις Θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού ΕΣΔΔΑ και άλλες διατάξεις».

  Θέμα: Διορισμός Επιτυχόντων του Πανελληνίου Γραπτού Διαγωνισμού του ΑΣΕΠ Φεβρουαρίου 1998 για το δημόσιο τομέα

  ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  Με την υπ’ αριθμό 8/1997 απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. Φ.Ε.Κ. αριθμός φύλλου 45, της 03/11/1997 προκηρύχθηκε Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Ο διαγωνισμός αυτός πραγματοποιήθηκε στις 21 και 22 Φεβρουαρίου 1998 και κόστισε στον Έλληνα φορολογούμενο ένα αξιοσέβαστο ποσό. Σύμφωνα με τους αναρτηθέντες πίνακες αποτελεσμάτων, κρίθηκαν επιτυχόντες, όσοι συγκέντρωσαν τις απαραίτητες μονάδες που είχε καθοριστεί από το Α.Σ.Ε.Π. Από αυτούς διορίστηκαν τόσοι όσος και ο αριθμός των προκηρυσσομένων θέσεων. Οι υπόλοιποι απέμειναν επιτυχόντες, πλην όμως μη διοριστέοι. Στην τελευταία αυτή κατηγορία ανήκουν πρόσωπα (επιτυχόντες και μη διοριστέοι), οι οποίοι έχουν διαγωνιστεί και επιτύχει σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και κατά συνέπεια συμπεριλαμβάνονται στον τελικό πίνακα επιτυχόντων του προαναφερθέντος διαγωνισμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την διενέργεια του διαγωνισμού παρατηρήθηκαν δυσλειτουργίες και βαθμολογικές ανακολουθίες.

  1. Στην κατηγορία Δ.Ε. το Α.Σ.Ε.Π. κατήρτησε εσωτερικό διπλό πίνακα επιτυχόντων ανάλογα με τον απολυτήριο τίτλο (Γενικού ή Τεχνικού Λυκείου) και προχώρησε στο διορισμό των επιτυχόντων με βάση συγκεκριμένη ποσόστωση αυτών (50% – 50%) κατά παρέκκλιση του άρθρου 17 παρ. 9 του Ν. 2190/1994. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το διορισμό ατόμων με ελάχιστη βαθμολογία (441 μόρια) και αντίστοιχα τον μη διορισμό ατόμων που κυριολεκτικά αρίστευσαν (748 μόρια).

  2. Ο διαγωνισμός, αν και χαρακτηρίζεται ως Πανελλήνιος, στέρησε από τους υποψηφίους την δυνατότητα να δηλώσουν θέση σε όλες τις Νομαρχίες, Επαρχεία και για όλους τους Φορείς και ως εκ τούτου περιορίστηκαν σημαντικά οι πιθανότητες διορισμού ατόμων που συγκέντρωσαν υψηλές βαθμολογίες σε όλες τις κατηγορίες (Π.Ε. Τ.Ε. Δ.Ε.)

  Το ίδιο ζήτημα ρυθμίστηκε στο παρελθόν με το άρθρο 2 παρ. 11 του Ν. 2349/1995, με το οποίο προβλέφθηκε η απορρόφηση 1181 επιτυχόντων – μη διοριστέων του Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. έτους 1995 κατά παρέκκλιση του άρθρου 17 παρ.11 του Ν. 2190/1994, σε κενές θέσεις δημοσίων υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του ευρύτερου Δημόσιου τομέα (Φ.Ε.Κ. αρ. φύλλου 2 της 19/01/1996).

  Ως εκ τούτου επιβάλλεται στα πλαίσια της ισονομίας, ισοπολιτείας, διαφάνειας και αξιοκρατίας η κατάρτιση και δημοσίευση πανελλήνιας λίστας επιτυχόντων για κάθε κατηγορία κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά και η ενεργοποίησή της για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με την παροχή δικαιώματος υποβολής αιτήσεως διορισμού σε όλες τις Νομαρχίες, Επαρχεία και για όλες τις προκηρυσσόμενες θέσεις, και η διατήρησή της σε ισχύ ως και την τελική εξάντλησή της.

  Με το σκεπτικό αυτό, προτείνεται η ακόλουθη προσθήκη – τροπολογία:

  Άρθρο ……

  1. Κενές οργανικές θέσεις των δημοσίων υπηρεσιών καθώς και των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα υπαγομένων στο άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 2190/94, όπως αυτό έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 2527/1997, καλύπτονται από επιτυχόντες στο διαγωνισμό που προκηρύχθηκε από το Α.Σ.Ε.Π. με την υπ’ αριθμό 8/1997 προκήρυξη του (Φ.Ε.Κ. αριθμός φύλλου 45 της 03/11/1997). Επίσης από επιτυχόντες του ιδίου διαγωνισμού καλύπτονται και θέσεις που προκηρύχθηκαν με τον ως άνω διαγωνισμό και οι οποίες κενώθηκαν μετά την δημοσίευση της προκήρυξης και μέχρι την ημερομηνία θέσεως σε ισχύ της παρούσης δεν έχουν πληρωθεί.

  2. Το Α.Σ.Ε.Π. καταρτίζει πανελλήνιο πίνακα επιτυχόντων για κάθε κατηγορία και ειδικότητα προχωρεί στην πλήρωση των εγκεκριμένων θέσεων κατά Νομαρχία και Φορέα, με βάση τον ανωτέρω πίνακα και κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά.

  3. Κρίνεται σκόπιμο να αποκλεισθούν από την νομοθετική ρύθμιση επιτυχόντες του διαγωνισμού οι οποίοι κατά την παρέλευση αυτών των δεκαέξι ετών έχουν επιτύχει σε άλλους διαγωνισμούς του δημοσίου και έχουν διορισθεί ως μόνιμο προσωπικό, κάτι που αποτελεί και πάγιο αίτημα του Πανελλήνιου Συλλόγου αδιορίστων. Υπολογίζεται ότι ο σημερινός αριθμός τους δεν ξεπερνά τα 1000 με 1500 άτομα.

  Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014

  Οι προτείνοντες βουλευτές

  Μητρόπουλος Αλέξης

  Στρατούλης Δημήτρης

  Καραγιαννίδης Χρήστος

  Μπόλαρη Μαρία

  Μπάρκας Κώστας

  Χαραλαμπίδου Δέσποινα

  Σταθάς Γιάννης

  Κουρουμπλής Παναγιώτης

  Βούτσης Νίκος

  Η παραπάνω τροπολογία κατατέθηκε στις 17-10-2014 από τους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
  Με το νέο νομοσχέδιο νομίζω ότι είναι καιρός να αποκατασταθεί μία μεγάλη ΑΔΙΚΙΑ για τους επιλαχόντες του Διαγωνισμού του ΑΣΕΠ του 1998.

  Γ. Χαραμής

 • 17 Μαρτίου 2015, 20:04 | Γιαννόπουλος Γιάννης

  Στους επιτυχοντες του ΑΣΕΠ θεωρουνται και αυτοι του γραπτου διαγωνισμου του 1998. Γιατι δεν γινεται αναφορα στο Ν/Σ και σε αυτους?

 • 17 Μαρτίου 2015, 20:09 | Αναστάσιος Καραφέρης

  Πρέπει να προβλεφθεί και για τους μόνιμους υπαλλήλους που κατέχουν οργανική θέση στο Δημόσιο και πετυχαίνουν νέο διορισμό, να διορίζονται στο Βαθμό και στο ΜΚ που κατέχουν και όχι πάλι στον εισαγωγικό βαθμό και να διανύουν δεύτερη φορά στην σταδιοδρομία τους δοκιμαστική διετή περίοδο. Εκτός του ότι είναι κατάφορα άδικο είναι και άνιση μεταχείριση με τους υπηρετούντες ΙΔΑΧ που θα διοριστούν με τις διατάξεις του παρόντος σχεδίου.
  Κάτι ανάλογο με το το άρθρο 15 του παρόντος σχεδίου νόμου προβλέπεται πολύ σωστά και δίκαια «Οι διοριζόμενοι κατά τα ανωτέρω, κατατάσσονται με στο βαθμό και το μισθολογικό που κατέχουν κατά την ημερομηνία διορισμού και εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει διετή συνεχή υπηρεσία, διανύουν δοκιμαστική υπηρεσία κατά το άρθρο 40 του Υπαλληλικού Κώδικα. Για τη συμπλήρωση του χρόνου δοκιμαστικής υπηρεσίας στη μόνιμη θέση υπολογίζεται και ο χρόνος υπηρεσίας τους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην υπηρεσία που διορίζονται.’

 • 17 Μαρτίου 2015, 18:00 | Mitsanis

  Παράγραφος 2: Ο χρόνος έκδοσης των πινάκων επιλογής τακτικού προσωπικού του Α.Σ.Ε.Π. δεν μπορεί να αποτελεί αντικειμενικό κριτήριο και να παίζει ρόλο στην κατάταξη.

  Παράγραφος 3: Πως μπορεί οι υποψήφιοι να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής σε διαφορετική κατηγορία/κλάδο/ειδικότητα προσωπικού από αυτή στην οποία περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες διοριστέων; Πως γίνεται ένας π.χ. ΠΕ Γεωλόγων να διοριστεί σε θέση ΠΕ Πληροφορικής; Να διορθωθεί ως κάτωθι: «Οι επιτυχόντες της παραγράφου 1 δύνανται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής σε διαφορετική κατηγορία/κλάδο/ειδικότητα προσωπικού από αυτή στην οποία περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες διοριστέων ή στην απόφαση του Τμήματος του ΑΣΕΠ με την οποία διατέθηκαν προς διορισμό σε αντικατάσταση – αναπλήρωση αρχικώς διορισθέντων με την προυπόθεση πως η νέα θέση είναι μόνο ως ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Διοικητικού-Οικονομικού»

 • 17 Μαρτίου 2015, 17:13 | Κωνσταντίνος Σ

  Εμείς οι αδιόριστοι που είμαστε εκτός ΟΤΑ και είμαστε λιγότεροι από 900, ο νόμος έλεγε να διοριστούμε μέχρι 31/12/2015. Είναι μεγάλη αδικία για 3η φορά να μας ξαναλλάξουν το διορισμό κ. Υπουργέ. Προτείνω να υπάρξει αλλαγή σε αυτό και το 31/12/2016 να γίνει 31/12/2015 έστω για εμάς που είμαστε εκτος ΟΤΑ…Ηταν 12/2013 έγινε 12/2015 και τώρα 12.2016. Δηλαδή όσοι δεν πετύχουν παραμένουν στο άγνωστο αφού ποτέ δεν έγινε ένας πίνακας που να λέει ποιοι διορίζονται καθε μηνα μεχρι τον Δεκέμβριο.