Άρθρο 22: Τριμελείς Επιτροπές του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

1.            Στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης συστήνονται δύο (2) Τριμελείς Επιτροπές, οι οποίες αποτελούνται από έναν (1) Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης του τέως Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ως Πρόεδρο και δύο (2) Προϊσταμένους Διεύθυνσης του ίδιου Υπουργείου, ως μέλη. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τον Πρόεδρο κάθε Επιτροπής αναπληρώνει, ένας (1) Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης του τέως Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.  Ως αναπληρωματικά μέλη σε κάθε Επιτροπή ορίζονται δύο (2) Προϊστάμενοι Διεύθυνσης του τέως Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Εισηγητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ορίζονται σε κάθε Επιτροπή δύο (2) Προϊστάμενοι Τμήματος του τέως Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με αναπληρωτές Προϊσταμένους Τμήματος του ίδιου Υπουργείου. Γραμματείς σε κάθε Επιτροπή ορίζονται δύο (2) υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του τέως Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

2. Αρμοδιότητα  των Τριμελών Επιτροπών είναι:

α) Η επεξεργασία των αιτημάτων των φορέων για ενίσχυση με προσωπικό των Υπηρεσιών και η γνωμοδότηση σχετικά με τις ανάγκες σε προσωπικό που δύνανται να καλυφθούν από τους υπαλλήλους που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου.

β) Η μοριοδότηση των υπαλλήλων βάσει των αιτήσεών τους και των βεβαιώσεων των αρμόδιων Διευθύνσεων Προσωπικού/Διοικητικού

γ) Η έκδοση προσωρινών και οριστικών πινάκων κατάταξης και διάθεσης

δ) Η εξέταση των ενστάσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 21.

Η συγκρότηση, ο ορισμός μελών των Τριμελών Επιτροπών, καθώς και η κατανομή αρμοδιοτήτων σε κάθε μία από αυτές διενεργείται με απόφαση του αρμόδιου αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:08 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΚΑΠΟΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, ΣΕ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΕΣ, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΙΣ ΠΕΛΑΤΙΑΚΕΣ ΤΟΤΕ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΤΩΡΑ ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΗΝΟΝΤΑΙ.
  ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΧΡΟΝΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΝ Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ.ΑΥΤΟ ΘΑ ΕΛΥΝΕ ΠΟΛΛΑ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ.

 • 23 Μαρτίου 2015, 16:46 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΙ/ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΠΡΕΠΕΙ, ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΧΡΟΝΟ, ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΚΑΠΟΙΟΙ, ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ‘ΝΕΩΝ’ ΑΝΑΓΚΩΝ.
  ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ‘ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ’ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ‘ΕΛΙΚΡΙΝΕΙΑ’ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΟΥΝ ΤΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ.
  ΕΞΑΛΛΟΥ, ΠΩΣ ΚΑΛΛΟΥΝΤΑΙ ΤΩΡΑ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΟΙ ΙΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΣΕ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΕΣ, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ;;;;