Άρθρο 07: Χρόνος ισχύος και καταγγελία της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας

1. Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας συνάπτονται για ένα ή δύο έτη ή για αόριστο χρόνο. Κάθε συλλογική σύμβαση εργασίας, που προβλέπει  διάρκεια ισχύος πέρα από δύο έτη, θεωρείται ότι έχει αόριστη  διάρκεια.  Η διάρκεια της ισχύος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα  έτος.

2. Η γενική συλλογική σύμβαση εργασίας για να ισχύσει πρέπει να κυρωθεί με νόμο, κατά την διαδικασία του άρθρου 76 παρ. 6 του Συντάγματος.

3. Η ισχύς της συλλογικής σύμβασης εργασίας αρχίζει από την ημέρα της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει με την πάροδο του χρόνου που συμφωνήθηκε ή με καταγγελία, σύμφωνα με τις διατάξεις των επόμενων παραγράφων. Μέχρι την υπογραφή και δημοσίευση νέας συλλογικής σύμβασης εφαρμόζεται εκείνη που καταγγέλθηκε.

4. Η καταγγελία γίνεται με έγγραφο, που επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή, από εκείνον που καταγγέλλει στον αντισυμβαλλόμενό του, καθώς και στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για να καταχωρηθεί στο περιθώριο του γενικού μητρώου. Η υπηρεσία φροντίζει αμέσως για τη δημοσίευση της καταγγελίας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εφόσον διαπιστώσει την επίδοσή της και στο αντισυμβαλλόμενο μέρος.

5. Στο έγγραφο της καταγγελίας αναφέρονται συνοπτικά οι λόγοι της καταγγελίας και τα προς διαπραγμάτευση θέματα.

  • 24 Μαρτίου 2015, 13:25 | PARGINOS

    ασχολούνται όλοι και σχολιάζουν την κάρτα του πολιτη,1500 σχολια, ενω εδω για τη συλλογικη συμβαση κανενας

    θεσπιστε κατωτατο μισθο ικανο να πληρωσει μια νεα οικογενεια το ενοικιο της να ταισει τα παιδια της και να εχει αυτοκινητο και ιατρικη φροντιδα εκπαιδευση και επικοινωνια και ελευθερο χρονο,κ.α ικανο για τον υψηλο παγκοσμιο δεικτη ευημεριας ,οι συλλογικες συμβασεις που οριζουν την κακομοιρια στους νεους φερνουν μονο απογοητευση

  • 20 Μαρτίου 2015, 09:51 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

    Συνήθως η συλλογική σύμβαση θα έπρεπε να υπογράφεται για ένα έτος και οι συνομιλίες των εταίρων θα πρέπει να αρχίζουν 3 μήνες πριν το πέρας της τρέχουσας, η δε απόφαση όσον αφορά σε δημόσιο να βγαίνει σε ΦΕΚ (έστω και σαν περίληψη)