Άρθρο 16: Ηλεκτρονική ταυτοποίηση-Κάρτα πολίτη

1.            Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α’ 138) προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:

«Κατά την εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής διακυβέρνησης δύνανται να χρησιμοποιούνται διαπιστευτήρια που έχουν εκδοθεί για την επιβεβαίωση της ταυτότητας του χρήστη από άλλους φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα και είναι διασυνδεμένα με ένα ή περισσότερα αναγνωριστικά που σχετίζονται με βασικά μητρώα, όπως  ιδίως α) το μητρώο ταυτοτήτων, β) το μητρώο κοινωνικής ασφάλισης, γ) το φορολογικό μητρώο, και δ) το δημοτολόγιο. Οι φορείς που παρέχουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες επιβεβαίωσης της ταυτότητας σε άλλους φορείς και συστήματα του δημόσιου τομέα λειτουργούν σύμφωνα με  τον Κανονισμό 910/2014 της 23ης Ιουλίου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της Οδηγίας 1999/93/ΕΚ, όπως αυτός κάθε φορά ισχύει. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, των κατά περίπτωση αρμόδιων Αναπληρωτών  Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του κατά περίπτωση αρμoδίου Υπουργού καθορίζονται τα ειδικότερα τεχνικά και λεπτομερειακά ζητήματα που αναφέρονται στη διασύνδεση των διαπιστευτηρίων και των αναγνωριστικών με βασικά μητρώα των φορέων του δημόσιου τομέα.».

2.  α) Μια πιλοτική εφαρμογή της «κάρτας πολίτη» που θα περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα αναγνωριστικά που σχετίζονται με τα βασικά μητρώα που περιγράφονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 32 του Ν. 3979/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μπορεί να εφαρμοστεί και ως μέσο ταυτοποίησης των δικαιούχων και χορήγησης της επιδότησης σίτισης κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 3 του νόμου *** «Ρυθμίσεις για τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης», ή για ανάλογες επιδοτήσεις, με έλεγχο των εισοδηματικών κριτηρίων βάσει των τηρουμένων ηλεκτρονικών αρχείων από το Υπουργείο Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Για την δημιουργία του αρχείου που θα χρησιμοποιηθεί για κάθε περίπτωση χορήγησης της επιδότησης, υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύσης. Για το σκοπό αυτό,  χρησιμοποιούνται οι βάσεις δεδομένων που τηρούνται από το TAXIS και το ΗΔΙΚΑ για την διακρίβωση του εισοδήματος και της οικογενειακής κατάστασης. Η διάρκεια τήρησης των στοιχείων ορίζεται διετής από την ημερομηνία συλλογής τους.

β) Μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής της παραγράφου αυτής ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, του αρμόδιου αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  και Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

  • 24 Μαρτίου 2015, 14:11 | Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης

    Το 16$2β πρέπει να αντικατασταθεί με την φράση:
    «Η διασφάλιση των Προσωπικών Δεδομένων αποτελεί ευθύνη του κάθε εμπλεκόμενου φορέα στην διαδικασία και εποπτεύεται από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα»
    (εκ των πραγμάτων γνωρίζει περισσότερα επί του αντικειμένου από τον κάθε τυχάρπαστο υπουργό)

  • 24 Μαρτίου 2015, 14:20 | ΣοΦία παραστατίδου

    Διαφωνώ μέ αυτήν τήν ανελεύθερη κίνηση

  • 24 Μαρτίου 2015, 14:50 | ΓΙΩΡΓΟΣ

    Σύμφωνα με το κείμενο της Δημόσιας Διαβούλευσης .Αυτός ο ισχυρισμός είναι λάθος διότι το Δεκέμβριο του 2010 η διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας (Ν S A) των Η Π Α Δήλωσε ότι δέν υφίσταται πλέον η έννοια , κ.α. Αυτό επιβεβαιώνει ότι δεν είναι ασφαλής τεχνολογία!!!
    Δέν πρόκειται απλά για μια αλλά για ΜΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ!!!
    Πλέον καταργείται και επισήμως Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ,θεσμοθετειται με το νόμο ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ,ποδοπατείται το δικαίωμα κάθε ανθρώπου για ιδιωτικότητα και ελεύθερη βούληση!
    Αναγκάζουν τους φτωχούς ΝΑ ΦΑΚΕΛΩΘΟΥΝ για να ανακουφίσουν λίγο την φτώχια τους και την πείνα τους.Για όλα αυτά μας είχαν μιλήσει οι Άγιοι γέροντες μας,Όσιος γέροντας Παϊσιος και Ιωσήφ Βατοπεδινός!
    ΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΑΡΝΟΥΜΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΩ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ!!!

  • 24 Μαρτίου 2015, 14:57 | ΒΕΡΡΟΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

    Επιπλέον σού καταργεί της προσωπική σου ζωή
    Επομένως διαφωνώ κάθετα

  • 24 Μαρτίου 2015, 14:48 | Παναγιώτα

    ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ.

  • 24 Μαρτίου 2015, 14:31 | ΕΛΕΝΗ ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΔΑΣΚΑΛΑ

    ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

  • 24 Μαρτίου 2015, 14:15 | ΟΛΓΑ

    ΟΧΙ!ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ! ΚΑΤΑΠΑΤΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ! ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΣ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ! ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΟΧΙ ΖΩΑ ΠΟΥ ΤΑ ΒΑΖΕΙΣ ΤΑΜΠΕΛΑΚΙ! ΚΑΙ ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ!

  • 24 Μαρτίου 2015, 14:42 | ΠΙΤΥΛΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΑΣΚΑΛΑ

    ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

  • 24 Μαρτίου 2015, 14:09 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ

    ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΩ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

  • 24 Μαρτίου 2015, 14:51 | ΧΑΡΙΣΗΣ

    Πολλοί συνάνθρωποί μας, εγείρουν την εξής ερώτηση: «Μα και σήμερα εάν θέλουν με παρακολουθούν, με διάφορες εφαρμογές που χρησιμοποιώ στην ζωή μου (βλ κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονικά διόδια, κάρτα εισόδου σε κτίρια, πιστωτική, χρεωστική κάρτα, ηλεκτρονικές αγορές μέσω internet κοκ), δεν καταλαβαίνω γιατί ειδικά στην Κάρτα του Πολίτη πρέπει να πω όχι, ενόσω χρησιμοποιώ όλες τις άλλες συσκευές. Εγώ έχω καθαρή και διάφανη ζωή, δεν με ενδιαφέρει εάν και ποιοι με παρακολουθούν.»

    Η απάντηση είναι απλή:

    – Μπορεί κάποιος να κυκλοφορήσει χωρίς την ταυτότητά του;

    – ΟΧΙ.

    – Θα μπορεί να κυκλοφορήσει χωρίς την Κάρτα του Πολίτη;

    – ΟΧΙ.

    – Μπορεί όμως να κυκλοφορήσει χωρίς το κινητό του;

    – ΝΑΙ.

    – Μπορεί εάν θέλει να κάνει αγορές με μετρητά;

    – ΝΑΙ.

    – Μπορεί εάν θέλει να πληρώνει διόδια αντί να έχει την ηλεκτρονική συσκευή πληρωμής διοδίων; ΝΑΙ.

    Η δεσμευτικότητα, η υποχρεωτικότητα, η ταύτιση της Κάρτας του Πολίτη με τον άνθρωπο, η αναγωγή του ανθρώπου σε αριθμό που θα τον υποχρεώνει να αφήνει τα ηλεκτρονικά του ίχνη θελημένα ή αθέλητα σε δεκάδες διασυνδεδεμένες βάσεις δεδομένων καθημερινά, οπότε όλη η ζωή του ανθρώπου θα είναι «διάφανη» σε εξευτελιστικό βαθμό, είναι το πρόβλημα.

    Το κινητό εάν θέλω το πετάω και απελευθερώνομαι, την Κάρτα του Πολίτη μπορώ να την πετάξω; ΟΧΙ