Άρθρο 08: Μεσολάβηση

Αν οι διαπραγματεύσεις για την κατάρτιση συλλογικών συμβάσεων αποτύχουν, τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να ζητήσουν τις υπηρεσίες μεσολάβησης του Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ), όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 15 του νόμου 1876/1990, όπως κάθε φορά ισχύει.

  • 20 Μαρτίου 2015, 09:58 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

    Ο ΟΜΕΔ θα μπορούσε όντως να βοηθήσει, προκειμένου να μην ναυαγήσουν οι συνομιλίες!Εντούτοις, ο Υπουργός θα έπρεπε να μεριμνήσει για τη συγκρότηση του φορέα και την εύρυθμη λειτουργία του