Άρθρο 04 – Υπηρεσιακή κατάσταση μελών Μητρώου

Η εγγραφή στο Μητρώο δε συνεπάγεται οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή για τα μέλη του, παρά μόνο στην περίπτωση που επιλεγούν να καταλάβουν κάποια από τις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του παρόντος.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 10:15 | Πηνελόπη
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Ενδιαφέρον

 • 6 Δεκεμβρίου 2015, 17:30 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΝΙΑΔΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΝΙΑΔΗΣ
  Η εγγραφή στο Μητρώο θα πρέπει να αποτελεί επιπλέον τυπικό προσόν στην υπηρεσιακή εξέλιξη του υπαλλήλου. Με τον τρόπο αυτό όχι μόνο θα δοθεί διαρκές κίνητρο στους υπαλλήλους, αλλά και η αποκτηθείσα διοικητική εμπειρία θα αποτελέσει τη βάση για την ανάληψη καθηκόντων σε θέσεις αυξημένης ευθύνης στο μέλλον…