Άρθρο 04 – Υπηρεσιακή κατάσταση μελών Μητρώου

Η εγγραφή στο Μητρώο δε συνεπάγεται οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή για τα μέλη του, παρά μόνο στην περίπτωση που επιλεγούν να καταλάβουν κάποια από τις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του παρόντος.

  • 10 Δεκεμβρίου 2015, 10:15 | Πηνελόπη

    Ενδιαφέρον

  • 6 Δεκεμβρίου 2015, 17:30 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΝΙΑΔΗΣ

    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΝΙΑΔΗΣ
    Η εγγραφή στο Μητρώο θα πρέπει να αποτελεί επιπλέον τυπικό προσόν στην υπηρεσιακή εξέλιξη του υπαλλήλου. Με τον τρόπο αυτό όχι μόνο θα δοθεί διαρκές κίνητρο στους υπαλλήλους, αλλά και η αποκτηθείσα διοικητική εμπειρία θα αποτελέσει τη βάση για την ανάληψη καθηκόντων σε θέσεις αυξημένης ευθύνης στο μέλλον…