Άρθρο 01 – Σύσταση Εθνικού Μητρώου Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης

Συστήνεται και τηρείται ηλεκτρονικά από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, στο οποίο εντάσσονται υποψήφιοι/ες για την κάλυψη διοικητικών θέσεων αυξημένης ευθύνης, όπως αυτές καθορίζονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 • Το μητρώο να συσταθεί με διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια που να επιτρέπουν σε οποιαδήποτε στέλεχος της δημόσιας διοίκησης με τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα να καταλάβει την αντίστοιχη διευθυντική θέση και οι διευθυντικές θέσεις να μην κλείνονται μόνο σε στελέχη του συγκεκριμένου υπουργείου με προϋπηρεσία στις συγκεκριμένες θέσεις. Τεχνικά το μητρώο να υλοποιηθεί στο πλαίσιο της εφαρμογής http://apografi.gov.gr/ και όχι σε άλλο περιβάλλον και τα στοιχεία του να διατίθενται ως ανοιχτά δεδομένα με API όπως στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (δείτε το https://diavgeia.gov.gr/api/help ).

 • Συμφωνούμε με τη θεσμοθέτηση του Μητρώου Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 10:59 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥ ΕΣΥ (ΠΑΣΥΝΟ ΕΣΥ)

  Μέρος Α΄, Άρθρα 1 – 13 : Εκκινούμε με την γενικής φύσεως παρατήρηση, ότι δια του επίμαχου νομοσχεδίου προκρίνεται εμμέσως ένα τεκμήριο καταλληλότητας υπέρ των υπηρετούντων στον δημόσιο τομέα υπαλλήλων, για την κάλυψη διοικητικών θέσεων αυξημένης ευθύνης, οι οποίες (θέσεις) μόνον κατ’εξαίρεση δύνανται να καταλαμβάνονται από πρόσωπα που δεν υπηρετούν στον δημόσιο τομέα. Διερωτώμεθα αν το γράμμα και το πνεύμα των εν λόγω διατάξεων εξυπηρετεί πράγματι την αρχή της αξιοκρατίας, επίκληση της οποίας γίνεται ήδη στον τίτλο του νομοσχεδίου, ιδίως κατά το μέρος που η ιστορία αποδεικνύει, ότι σε θέσεις αυξημένης ευθύνης έχουν διατελέσει με απόλυτη επιτυχία και αποτελεσματικότητα προσωπικότητες και εκτός του δημόσιου τομέα.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 10:11 | Διονύσης Ρηγόπουλος

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ της ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΑΡΘΡΟΥ, που έχω ήδη αναρτήσει,
  για τη δημιουργία ΠΛΗΡΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΜΟΥ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  Το θέμα αφορά στο σύνολο του νομοσχεδίου. Αναρτήθηκε στα σχόλια του Άρθρου 1, (αναγκαστικά, όπως και η σχετική πρόταση προσθήκης άρθρου), επειδή δεν είδα να παρέχει η διαβούλευση δυνατότητα σχολιασμού ευρύτερου από συγκεκριμένου άρθρου.
  ΔΡΡ
  ————————————————————–

  Γιατί είναι απαραίτητο το «Πλήρες υπολογιστικά διαχειρίσιμο Οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης»:

  Το νομοσχέδιο έχει θετικά στοιχεία, όπως φαίνεται και από τους επαίνους στη διαβούλευση. Στα ίδια σχόλια, όμως, εκφράζεται και δικαιολογημένη δυσπιστία: «… Ελπίζω να προχωρήσει», «Εξαιρετική ιδέα!!!!!!!!!Ας ελπίσουμε να εφαρμοστεί!!!!!!» κτλ. Η παρούσα πρόταση αποσκοπεί στο να διασφαλιστεί καλύτερα η ενιαία εφαρμογή του.

  Ο τίτλος «Διαφάνεια, Αξιοκρατία και Αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης» αναφέρει εύστοχα τους γενικούς τομείς που χρειάζεται να βελτιωθούν στη Δημόσια Διοίκηση (ΔΔ). Όμως, το περιεχόμενο του νομοσχεδίου περιορίζεται σε επί μέρους θέματα. Λείπει μια γενική θεμελίωση όπου να εδράζεται ένα σύστημα ΔΔ ενιαίο, σταθερό και ξεκάθαρο.

  Διοικητική ανασυγκρότηση και ηλεκτρονική διακυβέρνηση συνδυάζονται πλέον αναπόσπαστα, αφού για την οργάνωση, αποτύπωση και συνδυαστική διαχείριση πολλών δεδομένων, μόνον η σωστή εφαρμογή της πληροφορικής είναι αποτελεσματική.

  Βελτιωτικές πρωτοβουλίες, όπως του παρόντος νομοσχεδίου, κινδυνεύουν να παραμείνουν μεμονωμένες, χωρίς προστιθέμενη αξία, αλλά και χωρίς πρόβλεψη εύκολης ένταξης σε ένα ευρύτερο σύστημα, αν δεν υπάρχει –πρώτιστα!– ένας απλός, πρακτικός και εύχρηστος ψηφιακός πυρήνας, με τον οποίο θα διασυνδέονται σταδιακά όλα τα υπόλοιπα στοιχεία.

  Ως θεμελίωση και πυρήνας προτείνεται η «Συνολική αποτύπωση του δένδρου της ΔΔ, σε τυποποιημένη, υπολογιστικά διαχειρίσιμη, μορφή». Πρόκειται για το Πλήρες Οργανόγραμμα της ΔΔ, που μπορεί να εξετάζεται σε όλα τα επίπεδα της δομής του, και που μέσω διασυνδέσεων θα επιτρέπει και τη συστηματική εξέταση ή διαχείριση πρόσθετων στοιχείων, για κάθε κόμβο του (υπηρεσιακές μονάδες και άτομα).

  Η Διαφάνεια, στη ΔΔ, ξεκινάει από τη δομή της. Και η δομή της, μπορεί να αποτυπωθεί ολόκληρη, με κάθε λεπτομέρεια, εύκολα και γρήγορα. Αρκεί σε μια βάση δεδομένων να δημιουργηθεί ένας πλήρης «κατάλογος» όλων των υπαλλήλων και όλων των διοικητικών μονάδων της, με συνδυαστική αναφορά στη μονάδα που υπάγονται. Αυτό είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί σε λίγες μέρες, αξιοποιώντας και υπάρχοντα στοιχεία. Το Οργανόγραμμα των μονάδων μπορεί σχεδόν ακαριαία να καταχωριστεί, αφού είναι καταγραμμένο στο νομικό πλαίσιο του κάθε φορέα (Π.Δ. κτλ). Σ’ αυτό θα συναρτηθούν οι υπάλληλοι, ο καθένας στη μονάδα που προσφέρει τις υπηρεσίες του. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί σύντομα, αν μετά τη λήξη μιας μικρής προθεσμίας, ανασταλεί η μισθοδοσία όσων δεν έχουν δηλωθεί στο συνολικό Οργανόγραμμα.

  Όσο δεν δημιουργείται η απλή αυτή υποδομή, με την οποία θα διασυνδέονται υποχρεωτικά όλα τα υπάρχοντα και μελλοντικά επιμέρους συστήματα, οι εστιασμένες λύσεις και θεραπείες θα παραμένουν αποκομμένες, αποσπασματικές και μη συγκρίσιμες μεταξύ τους. Η διαφάνεια –όπου υπάρχει– θα είναι τοπική, και προπέτασμα της αδιαφάνειας άλλων περιοχών. Θα συντηρούνται υφιστάμενες στρεβλώσεις, ανισότητες, εύνοιες και άλλες αδικίες, και θα επιτρέπονται νέες. Τέλος, θα αναβάλλεται η εδραίωση μιας διαχειρίσιμης ΔΔ, με ενιαίους κανόνες, καθαρότητα και αμεροληψία.

  Ας δούμε όμως, γιατί το προτεινόμενο Οργανόγραμμα θα επιταχύνει και θα διευκολύνει και την εφαρμογή των θεσπιζόμενων με τον παρόντα νόμο:

  1) ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ: Ενυπάρχει στο συνδυασμένο με την Απογραφή Οργανόγραμμα και δεν θα χρειαστεί να δημιουργηθεί, ως αυτοτελής οντότητα. Μόλις διασυνδεθεί το Οργανόγραμμα με την Απογραφή, η ένταξη του υπαλλήλου στο Μητρώο θα γίνεται με ένα «κλικ» στο αντίστοιχο ηλεκτρονικό αίτημα, ελεγχόμενη αυτοστιγμεί. Αν η αίτηση απορριφθεί, θα εμφανίζονται λεπτομερώς οι προϋποθέσεις που δεν πληρούνται. Θα αρκεί ο υπάλληλος να καταχωρίσει ό,τι λείπει στα αντίστοιχα πεδία στην (εμπλουτιζόμενη διαρκώς, ως δομή και ως περιεχόμενο) Απογραφή και να ξανακάνει «κλικ» στο αίτημα ένταξης. Κάθε καταχώριση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης. Καταχωρίσεις αναληθών ή παραποιημένων στοιχείων ελέγχονται και τιμωρούνται πειθαρχικά και ποινικά.

  Με παρεμφερή τρόπο, μέσω του taxis, με το οποίο ήδη συνεργάζεται η Απογραφή, θα παρέχεται και στους ιδιώτες η δυνατότητα αίτησης και εγγραφής στο Μητρώο.

  2) ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ και ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Και τα δύο συνδέονται με μονάδες και άτομα. Το νομοσχέδιο αναγνωρίζει ότι η αξιολόγηση προϋποθέτει να έχουν καθοριστεί οι στόχοι, σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχικής δομής. Το Οργανόγραμμα θα δώσει τη δυνατότητα οι ετήσιοι στόχοι να συναρτώνται με τους «κόμβους» που αφορούν, τόσο σε επίπεδο μονάδων, όσο και σε επίπεδο ατόμων, και να συγκρίνονται με τους παλαιότερους. Αντίστοιχα, θα καταγράφεται και η εκπλήρωση των στόχων.

  Πέρα, όμως από τους στόχους, κρίσιμο για τη ΔΔ είναι να αναγνωριστούν και να βελτιστοποιηθούν οι διαδικασίες για την επίτευξή τους. (Στο [Α. Ψαράκης, Δ. Ρηγόπουλος: «Υποχρεωτικές ποσοστώσεις στη Δημόσια Διοίκηση. Σύστημα αξιολόγησης ή σύστημα επιβεβλημένης κατάταξης του προσωπικού;» http://www.economia.gr/el/article/entry/1996 , Οικονομική Επιθεώρηση, Σεπτέμβριος 2014], επισημαίναμε ότι το χάσμα τεκμηρίωσης για το αντικείμενο της αξιολόγησης οφείλεται κατ’ εξοχήν στην ανεπαρκή συστηματοποίηση των διαδικασιών της παραγωγικής λειτουργίας της ΔΔ, στην έλλειψη περιγραφής των θέσεων εργασίας και στην έλλειψη μετρήσιμων στοιχείων για το παραγόμενο έργο.)

  Με το ψηφιακό Οργανόγραμμα μπορεί να εντοπίζεται για ποιους –μονάδες ή άτομα– δεν έχουν δηλωθεί διαδικασίες. Μπορεί επίσης, με απλό προγραμματισμό, να ελέγχεται αυτόματα και να διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει πουθενά στόχος, που να μην υποστηρίζεται με διαδικασίες στην υποκείμενη ιεραρχία.

  Πάνω στο θεμέλιο του ψηφιακού Οργανογράμματος, θα μπορούν οι μονάδες και τα άτομα να καταγράψουν, σε μικρό σχετικά χρονικό διάστημα, τους κύριους στόχους και τις βασικότερες διαδικασίες τους, σύμφωνα με την αρχή του Pareto (20-80). Σε επόμενη φάση, θα αφιερώσουν πολύ περισσότερο χρόνο για να καταγράψουν και τα δευτερεύοντα. Θα δημιουργηθεί όμως, εξ αρχής, μια ικανοποιητική σε περιεχόμενο, ενιαία και ομοιόμορφη, βάση για σωστή αξιολόγηση.

  3) ΟΛΟΜΕΛΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Συστηματοποιώντας τις προβλεπόμενες στο νομοσχέδιο ενέργειες και τα παράγωγά τους, σε συνάρτηση με το Οργανόγραμμα, μπορεί να ελέγχεται η τήρηση της διαδικασίας των ολομελειών και να επισημαίνονται τυχόν αποκλίσεις.

  4) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΔ: Η συνάρτηση των στοιχείων του κοινωνικού ελέγχου με το Οργανόγραμμα, αναδεικνύει τοπικά χαρακτηριστικά και ευρύτερες συνάφειες. Ομοίως, το Παρατηρητήριο μπορεί να αξιοποιεί το Οργανόγραμμα ως βοήθημα, τόσο για την οριοθέτηση των ερευνών του, όσο και για τις παρουσιάσεις διαπιστώσεων και αποτελεσμάτων. Επίσης, για ανιχνεύσεις ομοιοτήτων και διαφορών μεταξύ μονάδων, αλλά και για άμεσες συγκρίσεις των αξιολογήσεων και του κοινωνικού ελέγχου, ανά μονάδα.

  Πέρα, όμως, από τα λειτουργικά οφέλη που θα αποφέρει η διασύνδεση του Οργανογράμματος με όσα ήδη προβλέπονται στο παρόν νομοσχέδιο, η ύπαρξη της πλήρους δομής της ΔΔ σε βάση δεδομένων είναι πολύτιμη για όλη τη διοικητική ανασυγκρότηση. Είναι τεράστια παράλειψη ότι δεν έχει γίνει έως τώρα. Η διοικητική μεταρρύθμιση χωλαίνει, ταλανίζει τους υπαλλήλους της και τους άλλους πολίτες, και γίνεται αιτία να διασύρεται κατ΄ επανάληψιν η χώρα, επειδή, μεταξύ άλλων, ουδέποτε επιχειρήθηκε καν η πλήρης, λεπτομερής και υπολογιστικά αξιοποιήσιμη αποτύπωση της ΔΔ.

  Υπάρχει άραγε σήμερα σκεπτόμενος άνθρωπος, που να θεωρεί ότι μπορεί να ανασχεδιάσει μια δομή που δεν γνωρίζει; Ή, που να αμφισβητεί τη χρησιμότητα και την αξία ενός «ζωντανού» ψηφιακού μοντέλου, που θα αποτυπώνει την πραγματικότητα –για κάθε στιγμή– στη ΔΔ;

  Το υπολογιστικά διαχειρίσιμο Οργανόγραμμα, μόλις δημιουργηθεί, θα μπορεί να απαντά αμέσως σε ερωτήματα δομής και στελέχωσης, από επίπεδο υπουργείων έως κάθε ατόμου: Πόσες μονάδες και πόσα άτομα έχει ένα Υπουργείο; Πόσα άτομα υπηρετούν σε όλες τις μονάδες μιας συγκεκριμένης Διεύθυνσης; Ποιες διευθύνσεις, σε όλη τη ΔΔ, έχουν λιγότερα από «τρία» τμήματα; Ποια τμήματα έχουν έως «δύο» υπαλλήλους; κ.ο.κ.

  Αξιοποιώντας τη διασύνδεση του Οργανογράμματος με την Απογραφή, το μοντέλο θα απαντά, επίσης αμέσως, και σε πιο σύνθετα ερωτήματα. Παράδειγμα: Ποιος είναι ο μέγιστος και ποιος ο ελάχιστος αριθμός τεχνικών υπαλλήλων στα τμήματα αυθαιρέτων όλων των πολεοδομιών της χώρας, και σε ποια τμήματα απαντώνται αυτοί οι αριθμοί; Ομοίως, θα παρέχει στατιστικά, π.χ. μέση τιμή και αποκλίσεις, για ομοειδείς δομές. Τέλος, θα μπορεί να επισημάνει ασυμφωνίες με τις προδιαγραφές, για δομές, μονάδες ή άτομα.

  Σε επόμενο στάδιο, όταν καταχωρίζονται και στοιχεία του παραγόμενου έργου από κάθε μονάδα (ή και κάθε άτομο), θα προκύπτουν δείκτες παραγωγικότητας, που θα συσχετίζουν τους πόρους με την ποσότητα έργου που κάθε ένας απέδωσε. Για να σχεδιαστούν και δείκτες ποιότητας, θα χρειαστεί ενδελεχής μελέτη.

  Ανάλογη είναι η αξία του Οργανογράμματος και για τη στελέχωση των Υπηρεσιών. Η ύπαρξή του θα αναδεικνύει κενά και πραγματικές ανάγκες και θα διευκολύνει την προκήρυξη νέων, απολύτως συγκεκριμένων, θέσεων. Ακόμη, οι υποψήφιοι για τις θέσεις αυτές, θα μπορούν να καταχωρίζουν τα στοιχεία τους, σε «καρτέλες» σαν της Απογραφής.

  Οι διαδικασίες προσλήψεων θα επιταχυνθούν, καθώς το Μητρώο Υποψηφίων του ΑΣΕΠ, μπορεί να λειτουργεί ακριβώς όπως και το ανωτέρω Μητρώο Επιτελικών Στελεχών, ώστε να μην απαιτείται ιδιαίτερη υποβολή στοιχείων για κάθε προκήρυξη. Κάθε υποψήφιος, αφού πρώτα καταχωρίσει τα στοιχεία του, θα δηλώνει απλώς ποιες θέσεις –κάθε φορά– επιδιώκει. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών για κάθε θέση θα γίνεται στιγμιαία και αυτόματα. Σε περίπτωση απόρριψης, θα ειδοποιείται ο υποψήφιος ποιες ελλείψεις προκάλεσαν απόρριψη για ποια θέση, ώστε να έχει τη δυνατότητα να συμπληρώσει τα δικαιολογητικά και να επανέλθει. Σε περίπτωση διορισμού, τα στοιχεία «μεταφέρονται» στην Απογραφή.

  Η ημερομηνία καταχώρισης, τροποποίησης και διαγραφής του κάθε στοιχείου θα αποδεικνύει (τελεσίδικα και χωρίς κανένα περιθώριο αμφισβήτησης) αν ο ενδιαφερόμενος για οποιαδήποτε θέση, πληροί (ή πληρούσε) τη δεδομένη χρονική στιγμή τις προϋποθέσεις της. Το σύστημα θα διευκόλυνε και τον έλεγχο γνησιότητας των πιστοποιητικών, αφού είναι δυνατόν, όπου οι εκδότες τους τηρούν ηλεκτρονικά στοιχεία, να γίνονται αυτόματα οι περισσότερες διασταυρώσεις στοιχείων.

  Θα μπορούσε κανείς να αναφέρει και πολλές άλλες περιπτώσεις που η ύπαρξη του Οργανογράμματος βελτιώνει δραστικά το σημερινό τρόπο λειτουργίας, ελέγχου και εξοικονόμησης πόρων της ΔΔ. Η καταγραφή των χώρων, του εξοπλισμού και, τελικά, του λειτουργικού κόστους κάθε μονάδας είναι μία απ’ αυτές.

  Στην εποχή μας, η τεχνολογία, τα στοιχεία και οι ανάγκες, συνεχώς μεταβάλλονται. Τα συστήματα πληροφορικής πρέπει να είναι ευέλικτα και ευπροσάρμοστα, για να μας εξυπηρετούν αντί να τα υπηρετούμε. Ο εξοπλισμός μπορεί και χρειάζεται να αλλάζει αλλά τα δεδομένα πρέπει να διατηρούνται, να μεταφέρονται και να εμπλουτίζονται.

  Είναι πασιφανές ότι με τη σημερινή τεχνολογία, ούτε ο όγκος των στοιχείων του Οργανογράμματος (λιγότερο από ένα εκατομμύριο εγγραφές) ούτε οι τεχνολογικές απαιτήσεις για την υποστήριξή του, μπορεί να θεωρούνται πρόβλημα. Άρα, επικλήσεις τεχνικών δυσκολιών, ώστε να μη δημιουργείται το πλήρες, υπολογιστικά διαχειρίσιμο, Οργανόγραμμα της ΔΔ, πρέπει να αντιμετωπίζονται ως προφάσεις όσων έχουν συμφέρον να διατηρηθεί η σημερινή θολότητα.

  Αθήνα, 10.12.2015
  Διονύσης Ρ. Ρηγόπουλος
  μηχανικός, Ph.D. Carnegie Mellon University
  με ειδίκευση στην υπολογιστική μοντελοποίηση

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 10:01 | Διονύσης Ρηγόπουλος

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΑΡΘΡΟΥ
  για τη δημιουργία ΠΛΗΡΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΜΟΥ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  Η παρούσα πρόταση προσθήκης Άρθρου, αναφέρεται στο σύνολο του νομοσχεδίου. Την ανάρτησα στα σχόλια του Άρθρου 1 αναγκαστικά, επειδή δεν είδα να παρέχει η διαβούλευση δυνατότητα σχολιασμού ευρύτερου από συγκεκριμένου άρθρου.

  Σχετικό αιτιολογικό σχόλιό μου, επίσης στο Άρθρο 1, αναφέρεται στην αναγκαιότητα και χρησιμότητα του προτεινόμενου Οργανογράμματος.
  ΔΡΡ
  ————————————————————–

  Άρθρο ## (Ενδεικτικά)

  Πλήρες, υπολογιστικά διαχειρίσιμο Οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης

  1. Δημιουργείται, σε βάση δεδομένων, συνολικό Οργανόγραμμα του Δημοσίου, στο οποίο αποτυπώνεται πλήρως η διάρθρωση και στελέχωση όλων των φορέων και οργανισμών που χρηματοδοτούνται από το Δημόσιο. Το Οργανόγραμμα περιλαμβάνει όλες ανεξαιρέτως τις οργανικές μονάδες και όλους τους μισθοδοτούμενους από το Δημόσιο. Κάθε οργανική μονάδα συναρτάται με την ιεραρχικά ανώτερή της και κάθε άτομο με τη μονάδα στην οποία υπηρετεί.

  2. Το Οργανόγραμμα αποτυπώνει πάντοτε, επακριβώς και πλήρως τη δομή ολόκληρης της Δημόσιας Διοίκησης, έως το επίπεδο του κάθε ατόμου. Τηρείται σε κεντρικό ιστότοπο και είναι ελεύθερα προσβάσιμο στο διαδίκτυο, υπαγόμενο στις αρχές των ανοικτών δεδομένων και στους περιορισμούς από λόγους εθνικής ασφάλειας.

  3. Την ευθύνη της διαχείρισης της υπολογιστικής υποδομής του ψηφιακού Οργανογράμματος έχει το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε συνεργασία με του Υπουργείο Οικονομικών, ενώ την ευθύνη της καταχώρισης σ’ αυτό των στοιχείων του κάθε φορέα, έχουν οι αντίστοιχες Διευθύνσεις Διοικητικού, μέσω πιστοποιημένης πρόσβασης.

  4. Οι καταχωρίσεις από υπαλλήλους, ατομικών στοιχείων τους που χρειάζεται να επιβεβαιωθούν (τίτλοι σπουδών, προϋπηρεσία, κτλ), οριστικοποιούνται μόνον αφού ελεγχθεί η ακρίβειά τους από την αντίστοιχη Διεύθυνση Διοικητικού, με προθεσμία 90 ημερών από την καταχώριση.

  5. Στο Οργανόγραμμα καταχωρίζονται αμελλητί οι αλλαγές στη δομή των Υπηρεσιών με δημιουργία ή κατάργηση μονάδων, μετονομασίες μονάδων, τοποθετήσεις, μετακινήσεις και αποχωρήσεις υπαλλήλων και γενικά οποιαδήποτε μεταβολή στην υπηρεσιακή κατάσταση μονάδων ή ατόμων εμφανίζεται σ’ αυτό.

  6. Για να ισχύσει οποιαδήποτε από τις ανωτέρω μεταβολές, πρέπει οπωσδήποτε να έχει προηγουμένως καταχωριστεί στο ψηφιακό Οργανόγραμμα. Κάθε καταχώριση, με την ολοκλήρωσή της, αποκτά έναν μοναδικό Κωδικό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΚΔΑ), ο οποίος παράγεται αλγοριθμικά (κατ’ αναλογία με τον ΑΔΑ της Διαύγειας) και την πιστοποιεί. Κάθε καταχώριση περιλαμβάνει χρονοσήμανση και τα στοιχεία του υπαλλήλου που προέβη σε αυτήν.

  7. Η λήξη μιας κατάστασης δηλώνεται με καταχώριση (κατ΄ ελάχιστον) της ημερομηνίας λήξης της. Όλες οι εγγραφές διατηρούνται, ως ιστορικό. Το ψηφιακό Οργανόγραμμα, αξιοποιώντας τις χρονοσημάνσεις των υπηρεσιακών μεταβολών, μπορεί να αποκρίνεται και σε ερωτήματα που αφορούν στο παρελθόν.

  8. Κάθε καταχώριση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης. Καταχωρίσεις αναληθών ή παραποιημένων στοιχείων ελέγχονται και τιμωρούνται πειθαρχικά και ποινικά.

  9. Τα Οργανογράμματα όλων των Φορέων και Υπηρεσιών, που ο ν. 3861/2010 ορίζει να αναρτώνται υποχρεωτικά στους ιστοτόπους τους, θα αντλούνται με ειδική προς τούτο εφαρμογή από το συνολικό Οργανόγραμμα της ΔΔ.

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 20:47 | kasto

  Η αξιολόγηση δεν δίνει λύσεις αλλά δημιουργεί προβλήματα.

  ΑΝΤΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

  i. η παράθεση στόχων στο ελληνικό δημόσιο, στα υπουργεία, σε κάθε φορέα, σε κάθε διεύθυνση, σε κάθε τμήμα, σε κάθε δημόσιο υπάλληλο (προϊστάμενο ή/και υφιστάμενο)

  ii. η σχεδόν αποκλειστική ψηφιακή συναλλαγή μεταξύ πολιτών-κράτους και ψηφιακή επικοινωνία/διαδικασίες μεταξύ υπαλλήλων του ίδιου φορέα ή μεταξύ διαφορετικών φορέων

  iii. η χρήση συστήματος για εύκολη αντικειμενική και αυτόματη μέτρηση της απόδοσης/επίτευξης στόχων

  iv. δυστυχώς δεν μπορώ να προσθέσω την συνέντευξη διότι ξέρω ότι δεν θα είναι αντικειμενική.

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 14:38 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ

  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΝΠΙΔ ΚΑΙ ΔΕΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.
  ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΞΙΟΛΟΓΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΟΥΝ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΝΠΔΔ ΚΤΛ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.
  ΘΔ

 • 8 Δεκεμβρίου 2015, 22:57 | Crhis 8691

  1. ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΥΣΑΡΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΩΡΗ ΑΔΙΚΙΑ Η ΕΞΟΜΟΙΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ 100 ΜΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΔΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕ & ΤΕ (ΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΟΝΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΝ ΜΕΤΡΑΝΕ;;;; ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΘΕΣΕΙ Ο ΚΑΘΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ;;).
  2. ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ Η ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΣΩΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΤΕΛΕΣΕΙ ΗΔΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΔΗΛΑΔΗ Η ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ;; ΣΤΟ Ν. 3528-2007 ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΥΧΟΝ ΤΡΟΠΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΝΟΝΤΑΝ ΜΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΗΤΕΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΩΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ (125 ΜΟΡΙΑ) Ή ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (200) , ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΘΥΤΕΥΣΕΙ ΗΔΗ ΩΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΑΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΛΑΔΗ ΣΑΝ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΘΗΤΕΥΣΕΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
  (ΤΙΜΩΡΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΩΣ ΤΩΡΑ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥΣ;;;)
  3.ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΞΑΝΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 97 ΤΟΥ Ν. 3528-2007 ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ ΠΕ ΕΝΑΝΤΙ ΤΕ ΕΝΩ ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΝΟΜΟΥ ΙΔΙΩΣ ΣΤΟ Ν.4272/2014 ΑΡΘΡΟ 26 ΕΧΟΥΝ ΔΩΣΕΙ ΤΗΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΖΕΥΤΙΚΟ Ή ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΕ ΚΑΙ ΤΕ (το διαζευτικο ή υπάρχει και στο παρόν προσχέδιο άλλωστε ΠΕ ή Τε προβλεπεται και για κατάληψη θέσης επίπεδου διευθυνσης άρα γιατί δεν τροποποιείται συστηματικά το άρθρο 97 ανάλογα;; και να εξομοιωθούν οι δύο κατηγορίες και στο πρoβάδισμα;; σημ. το άρθρο αυτό έχει εποτελέσει συστηματικά παρερμηνειών και αυτθαιρεσιών ιδίως στη περίπτωση δ΄ «Όπου από τις οικείες οργανικές διατάξεις επιτρέπεται η τοποθέτηση προϊσταμένου κατηγορίας που έπεται κατά το προβάδισμα δεν ισχύει το προβάδισμα των κατηγοριών» εδώ ορθώς προβλέπεται προβάδισμα βαθμού και όχι κατηγοριών αλλά δεν μπορεί να εξομειώνει ΠΕ και ΤΕ με την κατηγορία ΔΕ όπως υπονοεί)
  4. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΘΗΤΕΥΣΕΙ ΕΣΤΩ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ , ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ , «δ) κατέχουν το βαθμό Α’ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον δέκα (10) έτη στο βαθμό αυτό» ΝΑ ΕΞΟΜΟΙΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ
  5. Στο αρθρο 28 του προσχέδιου προς το τέλος ορίζεται «Η διάταξη των άρθρων 6, 7 και 12 του ν.4024/2011 που αφορούν στον υπολογισμό του πλεονάζοντος χρόνου στον κατά περίπτωση βαθμό ένταξης εξακολουθούν να ισχύουν» είναι ασαφής και επιδεχεται παρερμηνειών κάτι επικίνδυνο που μπορεί να οδηγήσει στην διενεργεια λανθασμενων κρισεων με κατά το δοκούν κατατάξεις . Προσωπικά δεν μπόρεσα να εντοπίσω ποιές διατάξεις υπονοεί!!
  6. Στον Ν.4024/2011 προβλεπόταν στο αρθρο 6 Η ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Ή ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΣΩΡΕΥΤΙΚΑ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ 7 ΕΤΗ ΣΕ ΕΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΩ ΕΑΝ ΙΣΧΥΕΙ ΑΥΤΗ Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝ 7 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕ ΣΥΝΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
  7. Οταν προσλαμβανεται Δημόσιος υπάλληξλος από ΑΣΕΠ στις θέσεις ΠΕ ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού προβλέπεται να υπάρχει στα πτυχία οικονομική κατευθυνση πολλοί συνάδελφου έχοντας προσληφθεί ως ΔΕ ή ΥΕ σπούδασαν ως πχ ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ που δεν έχει δείγμα οικονομικής κατευθυνσης και καταφέρνουν να; μετατ΄’ασοονται ως ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (με ποιά συνάφεια άραγε κατά παρέκλυση των οριζομένων στο 3528-2007 που όριζε Άρθρο 70
  Μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας
  «Ο μετατασσόμενος πρέπει να κατέχει τον τίτλο σπουδών που απαιτείται για τον κλάδο στον οποίο μετατάσσεται» κατά την γνώμη μου ο τίτλος σπουδων που απαιτείται γαι να γίνει η μετάταξη πρέπει να είναι ο ίδιος όπως ότων προσλαμβάνεσαι με νεο διορισμό και αυτό θεωρώ ότι υπονοεί ο νόμος όμως με αυτή την υπονόηση και όχο ξεκαθάριση έχουν μεταταγεί άτομα που δεν έχουν σπουδάσει οικονομική κατευθυνση ή έχουν κα΄ποια μαθήματ οικονομικής κλατευθυνσης στο πτυχίο τους και αυτοί μ΄’αλιστα κριμονται και γαι διευθυντες σήμερα . Θεωρώ ότι όυτε καν θα έπρεπε να έχουν μεταταγεί καθώς δεν έχουν συνάφεια πτυχίου (πχ ιστορία πολιτισμού ) μκε το Νοσοκομειακό έργο ή τουλάχιστον δεν θαπρεπε να κρινονται ως προιστάμενοι ισότιμοι με άλλους που έχουν σπουδάσει οικονομική και διοικητική κατευθυνση

  παρατηρηση:
  To Προσχέδιο η φιλοσοφία του δείχνει να προφυλλάσει τους παλλιούς υπαλλήλους που έχουν ως επιτοπλείστον προσληφθεί με τις γνωστές «διαφανείς Διαδικασίες του παρελθόντος» προ ΑΣΕΠ αφού ορίζει την ισότιμη μοριοδότηση χαμηλών προσοντοδούχων με πολλά χρόνια με τον ίδιο τρόπο όπως οι ΠΕ και ΤΕ (100 μορια πτυχιου) ιδίως αυτών διπλωματούχων που έχουν ταυτόχρονα και μεταπτυχιακούς τίτλους.

 • 8 Δεκεμβρίου 2015, 16:57 | Έφη

  Πολύ καλή καινοτομία η σύσταση του μητρώου. Αν και προσωπικά θα πρότεινα να μην υπάρχει ο περιορισμός του βαθμού. Πολλοί λίγοι πλέον κατέχουν τον βαθμό Α’ και λόγω της βαθμολογικής στασιμότητας των τελευταίων ετών οι περισσότεροι έχουν εγκλωβιστεί σε μικρότερους βαθμούς. Μήπως κάτι τέτοιο θα έπρεπε να εφαρμοστεί και στην περίπτωση των στελεχών εκπαίδευσης;

 • 8 Δεκεμβρίου 2015, 10:09 | Π.Σ.

  Μπράβο!
  Επιτέλους μια καλή πρακτική στον πολύπαθο δημόσιο τομέα. Προσοχή όμως σε αυτό το Μητρώο θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν και προσόντα όπως η άριστη ή η πολύ καλή γνώση ξένων γλωσσών, οι δημοσιεύσεις σε τομείς του επιστημονικού πεδίου, η παρουσία σε διεθνή συνέδρια, η ύπαρξη εκπαιδευτικού έργου.
  Επίσης (προκειμένου να ικανοποιηθεί και το ‘αίτημα’ της τρόικας) θα μπρούσε να υπάρχει μια συμβολική μισθολογική διαφοροποίηση για όσους εντάσσονται στο μητρώο αυτό.

 • 8 Δεκεμβρίου 2015, 09:43 | Νικόλαος Καραταράκης

  Ερώτημα: Δεν υπάρχει ως υποχρεωτικό προσόν η πολύ καλή έως άριστη γνώση της αγγλικής ή άλλης γλώσσας για την εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης;

  Θεωρώ ότι αυτό χρειάζεται, καθόσον το Ευρωπαϊκό περιβάλλον το απαιτεί.

  Νικόλαος Καραταράκης

  Μετεωρολόγος – Περιβαλλοντολόγος, DIC, MSc, MBA

 • 7 Δεκεμβρίου 2015, 18:02 | Αλεξάνδρα Π.

  Για την εγγραφή στο Μητρώο ορθώς δίνεται έμφαση στα τυπικά προσόντα. Η αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης πρώτον, και η κατοχή διδακτορικού ή/και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών δεύτερον, αποτελούν αντικειμενικά κατα το δυνατόν κριτήρια για την στελέχωση του Μητρώου. Το δημόσιο καθημερινά βρίθει φαινομένων κακοδιοίκησης από υπαλλήλους που έχουν την εμπειρία και τις καλές προθέσεις, αλλά όχι τη γνώση ή ορθότερα, την κατάλληλη γνώση. Κρίνεται όμως αναγκαίο να προκρίνονται εμφανώς οι απόφοιτοι της ΕΣΣΔΑ. Πρώτον, γιατί για να εισαχθούν στην Σχολή έχουν περάσει από μία δοκιμασία όπου ελέγχεται όχι μόνο το επίπεδο των γνώσεών τους σε πλήθος γνωστικών αντικειμένων, αλλά και οι διοικητικές τους ικανότητες. Δεύτερον, γιατί έχουν εισαχθεί στη Σχολή μέσα από μια αδιάβλητη διαδικασία, και όχι για λόγους πολιτικής μακροημέρευσης. Τρίτον, διότι λαμβάνουν γνώσεις (πέρα από το ήδη υπάρχον προσωπικό background του καθενός, που συνήθως είναι κάτοχος μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού τίτλου σπουδών, γνώστης τουλάχιστον δύο ξένων γλωσσών και άριστος χρήστης του Η/Υ), εστιασμένες ακριβώς στα αντικείμενα της δημόσιας διοίκησης και στην επιτελική διαχείριση αυτών.

 • 7 Δεκεμβρίου 2015, 16:46 | Γιωργος

  Τα πτυχία ΤΕ / ΠΕ σωστά ειναι στην ίδια κλίμακα αφού το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (εναρμονισμένο με το Ευρωπαικο) τα έχει όλα στο «6» (Πανεπιστημια ΤΕΙ 4ετη 5ετη 6ετη)
  Στο Επίπεδο «7″ έχει τα πραγματικά MSc. Και αυτά σωστά πρέπει να δίνουν προβάδισμα. Εδώ τα επίσημα Επίπεδα http://proson.eoppep.gr/el/HQFLevels
  και οι ΦΟΡΕΙΣ http://proson.eoppep.gr/el/AwardingBodies
  Λειπουν ιδρύματα, αλλά υπάρχουν απόλα τα ειδη…

 • 7 Δεκεμβρίου 2015, 12:26 | Σωτήρης Α.

  Το νομοσχέδιο αυτό είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση αλλά είναι πολύ δύσκολο να θεραπεύσει την παθογένεια δεκαετιών πελατειακής λογικής και κακής κατανομής ανθρώπινων πόρων στο ελληνικό Δημόσιο. Πρόκειται όμως για μία σημαντική μεταβολή η οποία θα συμπληρωθεί με την κατάθεση του μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων.

  Μεγάλης σημασίας είναι τα ακόλουθα:

  1.Οι Γενικοί Γραμματείς και πλήθος άλλων σημαντικών διοικητικών θέσεων στον κρατικό μηχανισμό θα στελεχώνονται (κυρίως) από κρατικούς υπαλλήλους οδηγώντας έτσι στη συνέχεια της διοίκησης και της, μερικής τουλάχιστον, απεξάρτησής της από τον εκλογικό κύκλο, ο οποίος είναι συνήθως σύντομος και ακανόνιστος. Το γεγονός αυτό συμβάλλει στη σταθεροποίηση των παραμέτρων του ελληνικού διοικητικού συστήματος και κατ’επέκταση στη σταθεροποίηση του επενδυτικού κλίματος στη χώρα, στοιχείου απαραίτητου για τη διενέργεια ξένων και εγχώριων επενδύσεων.

  2.Η δημιουργία του Εθνικού Μητρώου Επιτελικών Στελεχών οδηγεί στη δημιουργία μίας δεξαμενής στελεχών ικανών να αναλάβουν διοικητικές θέσεις στον κρατικό μηχανισμό, περιορίζοντας με τον τρόπο αυτό την πολιτική αυθαιρεσία στην επιλογή στελεχών και τον εμποδισμό ανέλιξης προσώπων με μεγάλες κομματικές και συνδικαλιστικές περγαμηνές αλλά χαμηλές διοικητικές ικανότητες.

  3.Η αναγνώριση της προϋπηρεσίας των δημοσίων υπαλλήλων στον ιδιωτικό τομέα. Με τον τρόπο αυτό δίνονται κίνητρα για την προσέλκυση στο Δημόσιο ανθρώπων με σημαντικές γνώσεις στο αντικείμενό τους που μπορούν να εμφυσήσουν νέες ιδέες για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας.

  Στα αρνητικά θα πρέπει να αναφέρει κανείς τα ακόλουθα:

  1.Σε ό,τι αφορά στο βαθμολόγιο ενώ είναι ξεκάθαρο στο τι εξυπηρετεί ο Α’ βαθμός (δεξαμενή επιλογή προϊσταμένων διαφόρων βαθμίδων) δεν είναι ξεκάθαρο σε τι εξυπηρετούν οι υπόλοιποι βαθμοί (Β’ έως και Ε’).

  2.Η συνεχιζόμενη λογική των μοριοδοτήσεων και των «αντικειμενικών κριτηρίων» για την επιλογή προϊσταμένων. Δυστυχώς, όπως φαίνεται από τα περισσότερα σχόλια στην παρούσα διαβούλευση, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων και αποτελεί κοινό τόπο ότι για δεκαετίες η επιλογή προϊσταμένων γινόταν με διάτρητα κριτήρια ως έκφραση της συντριβής της έννοιας της αξιοκρατίας στο σύνολο της κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας της χώρας. Αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής είναι η ανάγκη υιοθέτησης μορίων για τα τυπικά προσόντα, την εμπειρία, την απόδοση στην εργασία (αξιολόγηση). Είναι ωστόσο φανερό ότι, αν ο προϊστάμενος δεν έχει τον σεβασμό των υφισταμένων του η ποιότητα της Δημόσιας Διοίκησης δεν θα βελτιωθεί ουσιαστικά. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να υπάρχει ένας αδιάβλητος και αξιοκρατικός τρόπος επιλογής προϊσταμένων. Υπό την έννοια αυτή τα μοριοδοτούμενα σήμερα προσόντα θα έπρεπε απλά να επιτρέπουν την πρόσβαση σε διαγωνισμό για την ανάδειξη προϊσταμένων, ενώ η διαγωνιστική διαδικασία θα έπρεπε να ξεκινά από μηδενική βάση για όλους τους διαγωνιζόμενους μέσα από συνδυασμό γραπτού διαγωνισμού, διαγωνισμού μέσω Η/Υ κατά τα πρότυπα της EPSO (Υπηρεσία επιλογής προσωπικού για τα όργανα της ΕΕ) και ενδεχόμενα κάποιας προφορικής διαδικασίας άνευ βαθμολογικής σημασίας αλλά σε επίπεδο PASS/FAIL που θα εκτιμά την ψυχολογική καταλληλότητα του υποψηφίου για την κατάληψη θέσεων ευθύνης.

  Ωστόσο, επαναλαμβάνω ότι το νομοσχέδιο είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Η ολοκλήρωση μίας πορείας προς μία αξιοκρατική και λειτουργούσα Δημόσια Διοίκηση είναι ένα σύνολο σταθερών βημάτων και δεν ολοκληρώνεται με άλματα. Συνεπώς, θα ήθελα να συγχαρώ τους σχεδιαστές του νομοσχεδίου και να ευχηθώ την πραγματοποίηση νέων, ακόμη πιο τολμηρών, βημάτων στο μέλλον.

 • 7 Δεκεμβρίου 2015, 11:03 | Φρίντα

  Για λόγους δικαιοσύνης πρέπει να προστεθεί η κατηγορία των υπαλλήλων που πριν αποκτήσουν τη δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα είχαν στη σκευή τους ολοκληρωμένες νομικές σπουδές που μετά την απαιτούμενη 18μηνη,τουλάχιστον,άσκηση έλαβαν (κατόπιν των υποχρεωτικών εξετάσεων), την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Δικηγόροι που έγιναν υπάλληλοι και μάλιστα ΠΡΙΝ το 1985 που δεν υφίστατο η Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, είναι απολύτως άδικο να μην συντρέχουν με τους ίδιους,τουλάχιστον,τυπικούς όρους με τους απόφοιτους της ΕΣΔΔ.
  Για να γίνει κατανοητό το δίκαιο του αιτήματος αυτού και από τους μη γνωρίζοντες, παρατίθεται το απλό επιχείρημα ότι ένας δικηγόρος (πριν γίνει υπάλληλος εννοείται,σε ότι αφορά στο προκείμενο)μπορεί να εκπροσωπήσει οποιονδήποτε υψηλόβαθμο υπάλληλο ενώπιον δικαστηρίου αλλά όχι το αντίθετο.

  Δηλαδή να προστεθεί:

  μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  α)…
  β)…
  γ)Οι πτυχιούχοι των νομικών τμημάτων των πανεπιστημίων,οι οποίοι είχαν λάβει και την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου πριν αποκτήσουν δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα.
  δ)…και
  ε)…

 • 7 Δεκεμβρίου 2015, 11:07 | Ι ΒΡΕΤΤΑΡΟΣ

  Το μητρώο πρέπει να έχει την μορφή του researchgate δηλαδή να είναι ανοικτό και προσβάσιμο από παντού για λόγους διαφάνειας, ενίσχυσης της αξιοκρατίας και πληροφόρησης στα στοιχεία του πρέπει να φαίνονται όλο τα βιογραφικά στοιχεία και όχι μόνο τυπικά προσόντα. Δηλαδή βιβλία δημοσιεύσεις ετεροαναφορές από τις διεθνείς βάσεις όπως scholargoogle κλπ πιθανόν να υπάρχουν σύνδεσμοι με τα πλήρη στοιχεία και κείμενα των εργασιών και των διατριβων κλπ

 • 7 Δεκεμβρίου 2015, 11:19 | A.

  Το νομοσχέδιο πριμοδοτεί ορθά τη συμμετοχή όσων έχουν διατελέσει επί σειρά ετών προϊστάμενοι ή διευθυντές. Υπάρχουν σε πολλές υπηρεσίες υπάλληλοι που έχουν διατελέσει επί σειρά ετών προϊστάμενοι χωρίς στοιχειώδη τυπικά προσόντα (πχ προϊστάμενος Βιοϊατρικής σε Νοσοκομείο με ειδικότητα ΥΕ ή ΔΕ τραυματιοφορέας!). Πρέπει να γίνει ένα φιλτράρισμα, ούτως ώστε να επιτραπεί η συμμετοχή όσων έχουν διατελέσει προϊστάμενοι, αλλά διαθέτουν και τυπικά προσόντα. Διαφορετικά ένας προϊστάμενος ή διευθυντής ΔΕ ή ΤΕ θα έχει προβάδισμα ενός ΠΕ με μεταπτυχιακές σπουδές. Επισημαίνω ότι έχει εκδοθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας σχετική απόφαση για το προβάδισμα των ΠΕ, έναντι ΤΕ για την επιλογή σε θέσεις ευθύνης.

  Η διαδικασία θα είναι αδιάβλητη με μοριοδότηση, ή πρόκειται η συνέντευξη να έχει τέτοιο συντελεστή βαρύτητας που θα υπερκαλύπτει τη μοριοδότηση βάσει τυπικών προσόντων; Στη δεύτερη περίπτωση το νομοσχέδιο δεν προσφέρει στη διαφάνεια!

 • 7 Δεκεμβρίου 2015, 10:14 | Αιμίλιος Ριζογιάννης

  Μια γενική απορία για το νομοσχέδιο, όχι για το συγκεκριμένο άρθρο. Με ποιό τρόπο ενισχύεται με αυτό το νομοσχέδιο η «αποτελεσματικότητα» της Δημόσιας Διοίκησης όπως λέει ο τίτλος του;
  Σήμερα είδα τον φρέσκο νόμο 4351/15. Είκοσι άρθρα ο νόμος και 30 άρθρα λοιπές διατάξεις, με τροπολογίες επί παντός επιστητού, ότι θυμάται ο πάσα ένας, ή ότι θέλει να βολέψει. Ήμουνα νιος και γέρασα. Πρέπει να το καταλάβετε, αν βέβαια ενδιαφέρεστε, το 90% της «γραφειοκρατίας» οφείλεται στη νομοθεσία. Τα υπόλοιπα είναι παχιές κουβέντες για αφελείς.

 • 6 Δεκεμβρίου 2015, 17:16 | Γιαννης

  Σε αρκετους από αυτους τους διαγωνισμους απο όσο εχω δει μετράνε μονο τα τυπικά προσόντα. Το οτι εχει καποιος τα τυπικα προσόντα δεν παει να πει ότι ειναι και ικανος να διοικήσει. Καλό θα ηταν να υπάρχει και προϋπηρεσια.

 • 6 Δεκεμβρίου 2015, 12:18 | Π.Μ.

  Όσοι επιλεγούν (από τους Υπουργούς) σε θέσεις «υψηλής διοικητικής ευθύνης» από το Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης (άρθρα 1 έως 13), δεν είναι βέβαιο ότι θα είναι αποδεκτοί από τους επόμενους Υπουργούς σε περίπτωση ανασχηματισμού της Κυβέρνησης, σίγουρα δε θα τροποποιηθούν οι σχετικές διατάξεις από την επόμενη Κυβέρνηση, προκειμένου να επαναληφθεί η διαδικασία επιλογής. Θα ήταν σκοπιμότερο η επιλογή από το Μητρώο να γίνεται από Ανεξάρτητη Δομή και να συγκροτούν «Σώμα Ανωτάτων Διευθυντικών Στελεχών.

 • 6 Δεκεμβρίου 2015, 12:06 | Ε.Θ.

  Συγχαίρω τους επνευστές αυτής της καινοτομίας.
  1. Άμεση απομάκρυνση όσων δεν έχουν αυτά τα προσόντα από όλες τις θέσεις ευθύνης είτε αυτή είναι στην εκπαίδευση είτε στην οικονομία είτε όπου αλλού.
  2. Διαφορετική μισθολογική κατάταξη ως επιβράβευση των τόσων επιπλέον ετών σπουδών.
  3. Άμεσα στον βαθμό Α όσων πέρασαν τα 20 χρόνια υπηρεσίας ή έστω των διδακτόρων μόνο, αλλά κάποιοι πρέπει να πάνε στον Α αμέσως
  4. Εφαρμογή και στα ψηφοδέλτια ώστε να μην μπαίνει στις λίστες ότι βρίσκεται στον δρόμο ή στο κόμα. Η βουλή πρέπει να έχει επίπεδο. Τουλάχιστον το διαπιστώνεται στυνέχεια. Η τοπική αυτοδιοίκηση προσφέρετε για όλους που θέλουν να προσφέρουν όχι όμως η βουλή.
  5. Κανείς εκτός του μητρώου σε γραφεία υπουργών βουλευτών περιφερειαρχών δημάρχων γενικών γραμματέων και όπου αλλού έχει μπει ότι νάναι.

 • 6 Δεκεμβρίου 2015, 10:04 | Akis

  Η δημιουργία του Μητρώου αποτελεί μια αναγκαιότητα για την ενίσχυση της αξιοκρατίας στη Δημόσια Διοίκηση και για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των δομών της.

 • 5 Δεκεμβρίου 2015, 17:52 | κ.α.

  1) Να υπάρξει επιτέλους ένας διαχωρισμός ανάμεσα σε μεταπτυχιακά διετούς φοίτησης και μονοετούς φοίτησης, με μεγαλύτερη ισχυ των πρωτων.

  2) Να τεθεί όρος εισαγωγής στο μητρώο το μεταπτυχιακό να υφίστατε κατά την τελευταία 5ετία ή 10ετία.

  3) να αποσυνδεθεί η αξιολόγηση ως στοιχειο εισαγωγής στο μητρώο και να αντικατασταθεί από αυτοαξιολόγηση.

  4) Να προστεθεί όρος η εισαγωγή στο δημόσιο να έχει γίνει μέσω ΑΣΕΠ

  5)Να βρεθεί κάποιος τρόπος ώστε να αναδειχθεί η ευφυΐα στη δημόσια διοίκηση. Έχω ανάγκη να βλέπω έξυπνη δημόσια διοίκηση.

  6) Να υπάρξει εμφανής διαχωρισμός μεταξύ της διοίκησης (administration) και της διαχείρησης (managemenτ)

  Μακάρι τα ανωτέρω να ήταν μέσα στα προαπαιτούμενα.

 • 5 Δεκεμβρίου 2015, 17:59 | George M.

  Ναι, να μπουν στο Μητρώο και ιδιώτες. Γιατί όχι; Να αποκλείονται όμως εξ ορισμού εκείνοι (όπως πολλοί παρακάτω) που (ακόμα) θεωρούν ότι όσοι βρισκόμαστε στο Δημόσιο το πετύχαμε γιατί είχαμε «μπάρμπα στην Κορώνη».

  Αν κάποιος έχει αυτή την άποψη για τη Δημόσια Διοίκηση, όταν δηλαδή αγνοεί την ΕΣΔΑ και τους γραπτούς ΑΣΕΠ, πώς θα συνεργαστεί με τα στελέχη της;

  Οι προκατειλημμένοι μανατζαραίοι του Private Sector δεν έχουν καμία θέση στη διοικητική ιεραρχία της Δημόσιας Διοίκησης.

  Και ως προς τα περί ισότητος: Ναι να διαφυλαχθεί. Δώστε εξετάσεις ΕΣΔΑ, μπείτε (το τονίζω, μπείτε πρώτα στη Σχολή!), βγείτε, ή δώστε γραπτό ΑΣΕΠ, διακριθείτε, ΚΑΙ ΜΕΤΑ, διοικήστε με. Ισότητα.

 • 5 Δεκεμβρίου 2015, 11:17 | Ιάσων

  Ο νόμος ακολουθεί ένα νεοφιλελεύθερο μοντέλο και όπως λέει και ο Γιάννης Μ. (Σχόλιο στο Άρθρο 2, στις 5 Δεκεμβρίου) «Είναι εξαιρετικά θετικό βήμα για την απο-πολιτικοποίηση της διοίκησης η σύσταση του Μητρώου.»

  Ώστε υπάρχει ΑΠΟΛΙΤΙΚΗ Δημόσια Διοίκηση!

  Ο Νόμος:

  Α) Δεν λαμβάνει υπόψη ότι αυτές οι θέσεις εκπροσωπούν και πολιτικές, δεν είναι μόνον «τεχνοκράτες-managers» οι διοικητές. Επομένως η «καθαρή» τεχνοκρατική αντίληψη του πτυχίου, της μοριοδότησης, του Βαθμού κ.λπ., οδηγεί σε ένα νεοφιλελεύθερο μοντέλο σύμφωνα με το οποίο οι αποφάσεις που απαιτούνται από διοικήσεις είναι μόνον «τεχνικές» και για την τοποθέτηση αρκεί να είσαι καλός «δημόσιος υπάλληλος – manager» ή «καθηγητής – γνώστης».

  Β) Ανάγει τη ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ή καθηγητική ιδιότητα στο ΥΠΕΡΤΑΤΟ κριτήριο. Τα υπόλοιπα (πτυχία, βαθμοί κ.λπ.) είναι δευτερεύοντα και μάλλον θολώνουν τα νερά: Αν δεν είσαι δημόσιος υπάλληλος δεν μπορείς να συμμετέχεις στη διοίκηση!

  Γ) Δεν τεκμηριώνει γιατί ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ υποψήφιοι του Ιδιωτικού Τομέα, οι οποίοι μπορεί να έχουν περισσότερα προσόντα για τη συγκεκριμένη θέση. Είναι ακάθαρτοι;

  Δ) Ο νόμος θα έχει τεράστιο αντίκτυπο και θα φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα, καθώς:

  1)βαφτίζει αυτομάτως όλους τους υψηλόβαθμους δημόσιους υπαλλήλους (δηλαδή το ΒΑΘΥ ΚΡΑΤΟΣ), ως άσπιλους και καλούς διοικητές.

  2)θα μετατρέψει όλα τα Νοσοκομεία, Ιδρύματα, ΝΠΙΔ κ.λπ. σε δημόσιες υπηρεσίες. Δεν θα έχει νόημα η ύπαρξή τους πλέον, καλύτερα να διαλυθούν και να απορροφηθούν από το δημόσιο.

  3)θα δημιουργήσει μια κάστα αποφοίτων της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και καθηγητών που θα μετακινούνται από τη μια θέση διοίκησης στην άλλη με πολύ αμφίβολα αποτελέσματα, τόσο στη διαφάνεια όσο και στη διοίκηση.

 • 5 Δεκεμβρίου 2015, 11:41 | ΓιωργοςΤ

  Μια πολυ δευτερευουσα παρατηρηση:
  Καποια στιγμη πιστευω θα πρεπει να αφαιρεθουν ολοι αυτοι οι βαρυγδουποι τιτλοι (πχ επιτελικα στελεχη κτλ) απο τα σχετικα λεκτικα των νομοσχεδιων. Ολοι ειμαστε υπαλληλοι μιας διοικητικης ιεραρχιας, ασχετα τα προσοντα μας (αυτα καθοριζουν αλλο πραγμα). Αυτο που εχει σημασια στο τελος της μερας ειναι η επιτευξη των στοχων με το καλυτερο δυνατο αποτελεσμα (αποτελεσματικοτητα & αποδοτικοτητα). Δεν χρειαζεται να δημιουργουμε 100 διαφορετικες κατηγοριες υπαλληλων (μετακλητοι, επιτελικα, κτλ) για να τους προσδωσουμε κυρος (και να διογκωνουμε ανευ λογου τη νομοθεσια). Ουσιαστικα εχουμε διαφορετικων ικανοτητων & ταχυτητας υπαλληλους (μαζι και οι επικεφαλης οργανικων μοναδων), στους οποιους ανατιθενται εργασιες & πληρωνονται γι αυτες. Απλα.

 • 5 Δεκεμβρίου 2015, 09:56 | Anna

  Ερώτηση1 : Οι εκπαιδευτικοί έχουν δυνατότητα ένταξης η μήπως οχι;

  Ερώτηση 2; Τι προβλέπεται αν κάποιος δεν εχει αξιολογηθεί για λόγους οχι δικιάς του υπαιτιότητας;

 • 5 Δεκεμβρίου 2015, 00:48 | Εμμανουήλ Λασκαρίδης

  Στο Συνήγορο του Πολίτη είχαμε κάνει κι εμείς συζητήσεις προκειμένου να προτείνουμε κάτι αντίστοιχο στο Υπουργείο Εσωτερικών. Μας απασχολεί επί 4 χρόνια το ζήτημα. Το brain pool θα πρέπει να δημιουργείται α) με βάση τυπικά προσόντα (τίτλους σπουδών κλπ.) β) εκθέσεις αξιολόγησεις και γ) υπό τον όρο ότι δεν θα αφαιρείται από κάποια υπηρεσία υπάλληλος όταν δεν υπάρχει άλλος της ίδιας ειδικότητας ή γνωστικού αντικειμένου. Π.χ. στο ΤΥΔΑ αποσπάστηκε η μοναδική λογιστής του και επήλθε το χάος.

 • 5 Δεκεμβρίου 2015, 00:20 | Ματίνα Δεσύπρη

  Η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση από την εποχή του ΑΣΕΠ και ακόμη πιο μεγάλη. Ουδόλως παραβιάζεται η αρχή της ισότητας με την εγγραφή στο Μητρώο μόνο προσοντούχων υπαλλήλων γιατί α) το Μητρώο διαμορφλωνει ελεύθερα ο νομοθέτης με σταθμίσεις που κάνει ο ίδιος, β) ήδη υπάρχει πρόβλεψη για συμμετοχή ιδιωτών σε περίπτωση ατελέσφορης διαδικασίας, γ) πάντα υπάρχει ο τρόπος εισαγωγής σε αυτό μέσω του Εισαγωγικού Διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ. Το γεγονός ότι ο Διαγωνισμός αυτός είναι πράγματι εξοντωτικός δεν σημαίνει ότι αποκλείεται η εισαγωγή στη Σχολή και άρα,στο Μητρώο. Συνεπώς εφαρμόζεται η αρχή της αξιοκρατίας. Άλλωστε για τέτοιες θέσεις οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποδείξουν ότι αξίζουν. Εξαιρετική πρωτοβουλία, ελπίζουμε να τη δούμε να υλοποιείται άμεσα.

 • 4 Δεκεμβρίου 2015, 23:38 | Γιώργος

  Θετική πρωτοβουλία προς την αξιοκρατεία παρακάμπτωντας τα υπουργικά ρουσφέτια που έβαζαν όποιον ήθελαν.Να μη ξαναδούμε πχ συνταξιούχους στρατιωτικούς διοικητές ΥΠΕ και Νοσοκομείων καθώς και ΑΕΙ διοίκησης δημόσια υγείας έχουμε και χιλιάδες επιστήμονες με μεταπτυχιακά στο αντικείμενο.Δεν θα κλαίνε τη μοίρα τους αυτοί για να μπεί ο όποιος κομματικός φίλος
  Βρίσκω όμως αδιανόητο να μην μπορεί να γραφεί στο Μητρώο κάποιος που δεν είναι δημόσιος υπάλληλος καθώς αυτό παραβιάζει την αρχή της ισότητας.Οι κρατικές θέσεις αφορούν ισότιμα όλους τους πολίτες της χώρας που έχουν τα ζητούμενα προσόντα και όχι μόνο αυτούς που κάποια στιγμή βρέθηκαν με μπάρμπα στη Κορώνη.Τέρμα τα κορόιδα

 • 4 Δεκεμβρίου 2015, 23:08 | Γιώργος

  Aναμφίβολα είναι μια θετική πρωτοβουλία, όμως θεωρώ αδιανόητο να αφορά μόνο τους ήδη δημοσίους υπαλλήλους καθώς παραβιάζεται η ισότητα.Όπως κάθε θέση στο δημόσιο διεκδικείται ισότιμα από κάθε πολίτη με τα ανάλογα προσόντα για τη θέση έτσι πρέπει να συβαίνει και με τις θέσεις αυξημένης ευθύνης.Πόσο μάλλον δηλαδή.Εννοείται ότι η πρόσκληση,τα απαιτούμενα προσόντα και η επιλογή θα είναι δημόσια και αναρτημένα στη Διαύγεια
  Άρα το ΑΣΕΠ πρέπει να απευθύνει πρόσκληση προς όλους τους πολίτες με τα ανάλογα προσόντα και που ενδιαφέρονται να μπουν στο Μητρώο.
  Είναι κρίμα και άδικο επιστήμονες ή άλλοι ειδικοί που δεν είχαν μπάρμπα στη Κορώνη να αποκλείονται μια ζωή.
  Έλεος πια. μη ξαναδούμε πχ συνταξιούχους στρατιωτικούς διοικητές Νοσοκομείων τη στιγμή που έχουμε Ανώτατη σχολή Δημόσια Υγείας και ανθρώπους με μεταπτυχιακά στο αντικείμενο

 • 4 Δεκεμβρίου 2015, 21:08 | Petros

  Αν εφαρμοστεί η συγκεκριμένη διάταξη (που πραγματικά πολυ αμφιβάλλω), θα αποτελέσει τομή στη διοικητική πραγματικότητα της χώρας. Θα πρεπει όμως και οι Διοικήσεις των ΝΠΙΔ, των ΑΕ του Δημοσίου και φυσικά των ΔΕΚΟ να διορίζονται απο το Μητρώο, διαφορετικά εχει γίνει μισή δουλειά.

 • 4 Δεκεμβρίου 2015, 17:28 | Νικόλαος Γαλανόπουλος

  Ανέλπιστη πραγματικά πρωτοβουλία. Θα διαλύσει τους κομματικούς στρατούς, πρωτοφανής για τα ελληνικά δεδομένα. Θα τελειώσει τα κόμματα των επαγγελματιών της εξουσίας. Δεν έχω λόγια. Εύγε. Μην υποχωρήσετε.

 • 4 Δεκεμβρίου 2015, 11:12 | Διονύσιος ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

  ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΩ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ «ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» που ο ρόλος της πρέπει να αναβαθμιστεί περαιτέρω.

  Όλοι οι δημόσιοι, δημοτικοί και δικαστικοί υπάλληλοι που διορίζονται μέσω ΑΣΕΠ -με μόρια ή μέσω γραπτών εξετάσεων- θα έπρεπε να φοιτούν και να αποφοιτούν απο την «ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ».

  Η ΣΧΟΛΗ πρέπει να διαρθρώνεται σε Τμήματα Εκπαίδευσης ήτοι:

  ΤΜΗΜΑ Α: Φοίτηση υπαλλήλων ΔΕ και ΥΕ σε βασικά αντικείμενα του Δημοσίου (Μηνιαίας Διάρκειας και όχι μιας εβδομάδας εισαγωγικού σεμιναρίου)

  ΤΜΗΜΑ Β: ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΘΕΝΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ (τρίμηνης διάρκειας και όχι μιας εβδομάδας εισαγωγικού σεμιναρίου)

  ΤΜΗΜΑ Γ: ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΩΝ κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ (να εισάγονται κατόπιν εξετάσεων ή αντικειμενικής μοριοδότησης απο το ΑΣΕΠ όσοι επιθυμούν να έχουν δικαίωμα να καταλάβουν θέσεις ευθύνης του Δημοσίου) (τρίμηνης διάρκειας)

  ΤΜΗΜΑ Δ: ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ (να εισάγονται κατόπιν εξετάσεων ή αντικειμενικής μοριοδότησης απο το ΑΣΕΠ όσοι επιθυμούν να έχουν δικαίωμα να καταλάβουν θέσεις ευθύνης Διευθυντών του Δημοσίου) (τρίμηνης διάρκειας)

  ΤΜΗΜΑ Ε: ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ κατηγορίας ΠΕ (να εισάγονται κατόπιν εξετάσεων ή αντικειμενικής μοριοδότησης απο το ΑΣΕΠ όσοι επιθυμούν να έχουν δικαίωμα να καταλάβουν θέσεις ευθύνης Γενικών Διευθυντών του Δημοσίου). (ετήσιας διάρκειας)

  ΤΜΗΜΑ Ζ: ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (Ετήσιας Διάρκειας-θα είναι ισάξιο του τμήματος Β’)

  -Το παραπάνω μοτίβο ακολουθείται απο το Στρατό και τα Σώματα Ασφαλείας. Για παράδειγμα για να επιλεγεί κάποιος στο Στρατό ως Ανώτατος Αξιωματικός πρέπει να έχει φοιτήσει και αποφοιτήσει ευδοκίμως απο αντίστοιχα σχολεία.

  -Δεν είναι -ίσως- σωστό για παράδειγμα -κατά την κρίση μου- ένα άτομο -όσο ικανό είναι- μόλις 22 ετών αν περάσει και φοιτήσει στη Σχολή να λαμβάνει το Β’ Βαθμό και στα 28 του να έχει το βαθμό Α’.
  Αν θέλει η «Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης» να εκπαιδεύσει στελέχη εκτός δημοσίου και να τα προσλάβει άμεσα πρέπει να απαιτεί για την απ’ ευθείας εισαγωγή στο Δημόσιο Πτυχίο-Μεταπτυχιακό-Εξειδικευμένη Εμπειρία και όχι ανάμεικτα πτυχία χωρίς προϋποθέσεις εξειδικευμένων σπουδών ή εμπειρίας.

  -Έτσι θα εισάγονται όλοι μέσω ΑΣΕΠ και θα αποφοιτούν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι απο την «Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης» ενώ θα έχουν δικαίωμα να καταλαμβάνουν θέσεις ευθύνης μόνο όσοι υπάλληλοι έχουν παρακολουθήσει τα αντίστοιχα τμήματα και μόνο εν απουσία τέτοιων στελεχών θα έχουν δικαίωμα επιλογής οι υπάλληλοι που δεν ήθελαν ή δεν μπόρεσαν να εισαχθούν στα αντίστοιχα τμήματα της ΕΣΔΔ

 • 4 Δεκεμβρίου 2015, 09:31 | Νικος Παπαγεωργιου

  Το νομοσχεδιο θα προκαλεσει εσωτερικο brain-drain και διαλυση υπηρεσιων εαν δινει επιδοματα μονο σε οσους καταλαμβανουν θεσεις ευθυνης.

  Πραγματικο παραδειγμα απο Δ/ση πληροφορικης ΔΕΚΟ το οποιο ειναι εδεικτικο μιας γενικευμενης καταστασης στο δημοσιο:

  Οι περισσοτεροι κατωτεροι υπαλληλοι ειναι ΠΕ με 10-15 χρονια προυπηρεσια, εχουν μπει με ΑΣΕΠ , εχουν πτυχιο στο αντικειμενο , μεταπτυχιακο ή MBA και διδακτορικο αλλα και προυπηρεσια στον ιδιωτικο τομεα.

  Διοτι πολυ απλα αυτα ηταν τα κριτηρια που μοριοδοτουσε το ΑΣΕΠ.

  Αριστοι στη δουλεια τους και απολυτως απαραιτητοι.

  Οσοι εχουν θεσεις ευθυνης ειναι διορισμενοι τη δεκαετια του ’80, πριν το ΑΣΕΠ και εχουν αναριχηθει στην ιεραρχια χωρις πολλα τυπικα προσοντα. Οι τμηματαρχες ειναι ΔΕ, οι τομεαρχες εχουν πτυχια σε αλλα αντικειμενα , ο διευθυντης δεν εχει πτυχιο.

  Επισης οι μισοι συμβουλοι ειναι αποφοιτοι ΤΕΙ αλλα λαμβανουν μισθο διπλασιο των υπαλληλων που διοριστηκαν μεσω ΑΣΕΠ διοτι διοριζονται απευθειας απο τα ΔΣ χωρις να υπαγονται σε ΑΣΕΠ.

  Εαν εφαρμοστει ο νομος πληρως οι υπαλληλοι ΠΕ που μπηκαν με ΑΣΕΠ θα εχουν ισχυροτατο οικονομικο κινητρο αλλα και ηθικη υποχρεωση στον εαυτο τους (λογω της αδικης μισθολογικης αντιμετωπισης εναντι των παλιων και των συμβουλων) με σοβαρη πιθανοτητα να μεταπηδησουν σε καποια θεση ευθυνης στον ιδιο ή σε αλλο οργανισμο.

  Η υπηρεσια τελικα θα μεινει με ελαχιστους πτυχιουχους απο το μητρωο (καλο) οι οποιοι θα πρεπει να δουλεψουν μονοι τους αφου θα παραμεινουν τελικα μονο υπαλληλοι χαμηλης καταρτισης (πολυ κακο).

  Γιαυτο πρεπει :
  α) να ενταχθουν οι θεσεις συμβουλων στο μητρωο. Ουσιαστικα οι συμβουλοι ειναι εξειδικευμενοι υπαλληλοι και τιποτα αλλο.

  β) σε υπηρεσιες που ειναι απαραιτητο οι υπαλλληλοι να εχουν υψηλη καταρτιση λογω του αντικειμενου, (πχ. πληροφορικη, υπηρεσιες που πρεπει να στελεχονται κυριως με πτυχιουχους) να δινονται επιδοματα σε ολους ετσι ωστε να μην αναγκαζονται να αναζητησουν θεσεις ευθυνης μεσω του μητρωου.

  Οι υπαλληλοι ΠΕ που προσληφθηκαν μεσω ΑΣΕΠ ειναι πολυ απαραιτητοι για την λειτουργια του δημοσιου και εκτος θεσεων ευθυνης.

 • 3 Δεκεμβρίου 2015, 15:37 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΛΑΒΟΠΟΥΛΟΣ

  Μια απλή ερώτηση αλλά απάντηση βέβαια δεν πρόκεται να πάρω: είμαι υπάλληλος ιδιωτικου δικαίου αορίστου χρόνου σε ΝΠΙΔ (ΕΟΠΠΕΠ προήλθε από συγχώνευση ΕΚΕΠΙΣ εκεί προσλήφθηκα-ΕΚΕΠ-ΟΕΕΚ μεγάλο δημιούργημα τςη Διαμαντοπούλου!!! πλάκα εννοείται κάνω) εδώ και 17 χρόνια. ¨Ολες οι διοικήσεις που περάσαν και επί ΠΑΣΟΚ και επί ΝουΔουλας και επί ΣΥΡΙΖΑ δεν τολμήσαν σύστημα αξιολόγησης και εσωτερικό κανονισμό διότι ήθελαν πάντα να εξυπηρετούν τα ψηφουλάκια -συναδέλφους μου, για αποσπάσεις προαγωγές (είδα προαγωγές συναδέλφων νεώτερων από εμένα με λιγότερα τυπικά και ουσιαστικα΄προσόντα, αλλά πιστά πάντοτε και κομματόσκυλα και έτοιμα πάντα να εξυπηρετήσουν την εκάστοτε διοίκηση στα θελήματα και στις εξυπηρετήσεις κ.λπ. να φανταστείτε έχω βαθμό Β και υπάρχουν προιστάμενοι με βαθμό Δ!!! Υπάρχουν άλλοι φευγάτοι με αποσπάσεις σε βουλευτικά γραφεία, αναπληρωτές διοικητές νοσοκομείων -άσχετοι βέβαι αμε την ειδικότητά τους απλά κομματικα΄διαπιστευτήρια είναι το μοναδικο διαβατήριο κ.λπ. ξέρετε με βίσματα) Η ερώτηση μου :
  α) γιατί δεν υάγονται και τα ΝΠΙΔ στο νόμο
  β) εγώ προσωπικά υπάγομαι ή όχι στο νόμο αυτό
  Σημείωμα 1 : ¨οταν μπήκα στο ΕΚΕΠΙΣ μπήκα με τα κότσια μου και όχι με μέσο κατά το κοινώς λεγόμενο βίσμα
  Σημείωμα 2 : δεν πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω γιατί και αυτός προσβλέπει σε εξυπηρετήσεις κ.λπ,κ.λπ.,κ.λπ.

 • 3 Δεκεμβρίου 2015, 14:35 | Μαρία

  Η νομοθετική αυτή πρωτοβουλία θα έπρεπε να ληφθεί εδώ και χρόνια! Αν είχε γίνει θα συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στην αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης, την αποτελεσματικότητά και την απαγκίστρωσή της από το πολιτικό σύστημα…Ελπίζω να προχωρήσει ως έχει και να εφαρμοστεί απαρέγκλιτα προς όφελος του πολίτη!

 • 3 Δεκεμβρίου 2015, 13:42 | Dimitra Sakareli

  Εξαιρετική ιδέα!!!!!!!!!Ας ελπίσουμε να εφαρμοστεί!!!!!!

 • 3 Δεκεμβρίου 2015, 13:50 | Νίκη

  Εξαίρετη πρωτοβουλία, θα θεραπεύσει πολλές παθογένειες ευνοώντας την συνέχεια της διοίκησης και την πάταξη της αναξιοκρατίας.

 • 3 Δεκεμβρίου 2015, 12:37 | ΑΝΤΩΝΙΑ

  Στο μητρώο εκτός από τα μέλη ΔΕΠ Θα πρέπει να μπορούν συμμετέχουν και τα μέλη του ειδικού και εργαστηριακού διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ, εφόσον έχουν διδακτορικο δίπλωμα διότι έχουν αντοίστοιχα προσόντα και εμπειρία με τα μέλη ΔΕΠ.

 • 3 Δεκεμβρίου 2015, 11:09 | Hλίας Αλευράς, ΠΕ3 ΜΔΕ, Διευθυντής ΟΤΑ Α’β (με Ν.3839/10 από Υ.Σ.), μέλος Υπ. Συμβουλίου

  Επ’ ευκαιρία του παρόντος νόμου, ο οποίος δίνει μία σχετική βαρύτητα στα τυπικά προσόντα (πτυχία, μεταπτυχιακά, κτλ.) έχω να προτείνω μία τροποποίηση-προσθήκη του κώδικα των υπαλλήλων.

  Λαμβάνοντας υπόψη ότι:
  1. τα μεταπτυχιακά συνήθως ΔΕΝ είναι δωρεάν.
  2. οι αποδοχές των υπαλλήλων έχουν μειωθεί σημαντικά.
  3. η προσαύξηση των αποδοχών στην εκπαιδευτική άδεια έχει καταργηθεί
  4. πολλές υπηρεσίες δεν «χορηγούν» εκπαιδευτικές άδειες «επικαλούμενες» έλλειψη προσωπικού
  5. το Δημόσιο χρειάζεται εξειδικευμένους υπαλλήλους αλλά δεν μπορεί να τους «αποχωριστεί» για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
  6. υπάρχουν πλέον στα Ελληνικά ΑΕΙ, πληθώρα μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, ΕΚΤΟΣ συνήθους ωραρίου του Δημοσίου (απογεύματα, & ΣΚ).
  7. Το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν εγκρίνει δαπάνες για «δίδακτρα» υπαλλήλων

  Προτείνω :
  Την ψήφιση συγκεκριμένης διάταξης που να επιτρέπει στο Δημόσιο & στους ΟΤΑ να «καταβάλλουν» από ιδίους πόρους τα δίδακτρα σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, ΧΩΡΙΣ – αντί για – χορήγηση εκπαιδευτικής αδείας και με αντίστοιχη εφαρμογή των διαδικασιών & δεσμεύσεων αυτής (π.χ. γνωμοδότηση από Υ.Σ. για συνάφεια, υποχρέωση παρακολούθησης, υποχρέωση επιτυχούς ολοκλήρωσης, ενημέρωσης της υπηρεσίας, κτλ).

  Το «κέρδος» θα είναι «τετραπλό»:

  1. όσοι υπάλληλοι επιθυμούν, θα μπορούν να φοιτήσουν ανεξαρτήτως της οικονομικής τους κατάστασης και δεν θα επικαλούνται (ορθώς) ότι μόνο οι εύποροι μπορούν να αποκτήσουν μεταπτυχιακό.
  2. Οι Υπηρεσίες ΔΕΝ θα στερούνται τους υπαλλήλους, αφού ΔΕΝ θα λαμβάνουν εκπαιδευτική άδεια
  2. Το δημόσιο θα έχει στην «ουσία» ΚΑΙ οικονομικό όφελος αφού τα ετήσια δίδακτρα είναι σαφώς μικρότερα από τον μέσο ετήσιο μισθό που λαμβάνει ο υπάλληλος στην εκπαιδευτική άδεια.
  3. Η «ποιότητα» των υπαλλήλων θα αναβαθμιστεί και οι δημόσιες υπηρεσίες θα αποκτήσουν μεγαλύτερη «προστιθέμενη αξία», δηλαδή καλύτερη παροχή υπηρεσιών στους πολίτες.

 • 2 Δεκεμβρίου 2015, 23:03 | Βασίλειος Σαλτερής

  Η σύσταση του Εθνικού Μητρώου Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης αποτελεί αυτή καθ’ εαυτήν ρηξικέλευθη καινοτομία, η οποία εάν εφαρμοσθεί αταλάντευτα θα θέσει τέλος στην κομματοκρατία και την λαφυραγώγηση του Κράτους μέσω του διορισμού των εκάστοτε ημετέρων. Σε συνδυασμό με τις διατάξεις των επόμενων άρθρων, αποτελεί εχέγγυο για την κατάλυση των πελατειακών σχέσεων και την πάταξη της διαφθοράς στους φορείς του δημοσίου τομέα.

 • 2 Δεκεμβρίου 2015, 17:49 | Μιχάλης

  Θεωρώ πως η σύσταση του μητρώου είναι αναμφίβολα μια θετική πρωτοβουλία, ωστόσο έχω επιφυλάξεις ως προ το αν θα μακροημερεύσει. Το πολιτικό σύστημα έχει την τάση να περιθωριοποιεί οτιδήποτε δεν το εξυπηρετεί μακροπρόθεσμα…