Άρθρο 12 Κυρώσεις

 

1. Σε περίπτωση μη τήρησης από τις εγγεγραμμένες ΟΚοιΠ των υποχρεώσεων των άρθρων 7, 8 και 11, η Διεύθυνση ΟΚοιΠ και Κοινωφελών Φορέων αποστέλλει αμελλητί στον παραβάτη γραπτή πρόσκληση, προκειμένου να προβεί σε κάθε δέουσα ενέργεια για την άρση της παράβασης και τη συμμόρφωσή του με τις προβλεπόμενες από τον παρόντα νόμο υποχρεώσεις εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης.
2. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, η Διεύθυνση ΟΚοιΠ και Κοινωφελών Φορέων θέτει τον παραβάτη σε καθεστώς αναστολής της εφαρμογής των άρθρων 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 και 23, διάρκειας ενός (1) έτους και το αναφέρει ρητώς στον διαδικτυακό τόπο του Ειδικού Μητρώου ΟΚοιΠ. Αν μετά το πέρας της αναστολής η εγγεγραμμένη ΟΚοιΠ εξακολουθεί να μη συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της, η Διεύθυνση ΟΚοιΠ και Κοινωφελών Φορέων προβαίνει στην άμεση διαγραφή του παραβάτη από το Ειδικό Μητρώο ΟΚοιΠ και ενημερώνει σχετικά τον παραβάτη, τη Δημόσια Βάση Δεδομένων ΟΚοιΠ, κάθε φορέα από τον οποίο ο παραβάτης λαμβάνει κρατική χρηματοδότηση και κάθε άλλο αρμόδιο φορέα.
3. Η διαγραφή της εγγεγραμμένης ΟΚοιΠ από το Ειδικό Μητρώο ΟΚοιΠ συνεπάγεται την αυτοδίκαιη αναστολή της κρατικής χρηματοδότησης, περιλαμβανομένης και της υλοποίησης χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και την οριστική απώλεια του καθεστώτος των άρθρων 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 και 23. Τυχόν αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντα ποσά, ή ποσά καταλογιζόμενα ως φορολογικές υποχρεώσεις, λόγω της αυτοδίκαιης απώλειας των ευμενών ρυθμίσεων των άρθρων 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 και 23 που επιφυλάσσονται στις εγγεγραμμένες ΟΚοιΠ που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους υπό τον παρόντα νόμο, βεβαιώνονται και εισπράττονται από το Δημόσιο κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’ 90).

 • Παρ. 3)
  Η λέξη αναστολή (της κρατικής επιχορήγησης) να αντικατασταθεί με τη λέξη διακοπή.

 • ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Υποστήριξη Νέων | ARSIS – Association for the Social Support of Youth

  ΄Αρθρο 12
  Χρειάζεται να συζητηθεί για το τι υποχρεώσεις συνεπάγεται η εθελοντική απασχόληση κάποιου προσώπου , διότι με το νόμο θεσπίζονται σημαντικές τέτοιες υποχρεώσεις.

 • Να υπάρξει μέριμνα για την αξιολόγηση του φορέα και του εκπαιδευτή στο τέλος της συνεργασίας, ώστε σε περίπτωση αρνητικών αξιολογήσεων είτε από την μια είτε την άλλη πλευρά να υπάρχουν συγκεκριμένες κυρώσεις.

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 14:06 | HIGGS

  Αρθρο 12 Κυρώσεις ΜΚΟ- Πρόταση: Διευκρίνιση των τρόπων που ενημερώνεται η ΟΚοιΠ όπως για παράδειγμα γραπτή ενημέρωση μέσω email και καταγεγραμμένη τηλεφωνική κλήση. Διεύρυνση του χρονικού πλαισίου στις εξήντα (60) ημέρες, ώστε να διασφαλιστεί η έγκαιρη ενημέρωση και η αποφυγή παρανοήσεων. Επίσης, να προβλεφθεί εξαίρεση 6 μηνών στην περίπτωση που ο νόμιμος εκπρόσωπος δεν μπορεί να λάβει γνωστοποίηση λόγω σοβαρών θέματος υγείας (πχ νοσηλεία).(3) Όσον αφορά στην αυτοδίκαιη αναστολή κρατικής χρηματοδότησης είναι συχνό το φαινόμενο να υπάρχουν καθυστερήσεις στην εκταμίευση χρηματοδοτήσεων που απαιτούν τωρινές βεβαιώσεις από οργανώσεις παρότι αφορούν παλαιότερες περιόδους. Θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη ότι χρήματα για δράσεις που υλοποιήθηκαν ενώ η ΟΚοιΠ υπήρξε εγγεγραμμένη θα εκταμιεύονται ακόμα και αν αργότερα αυτή διαγράφηκε.
  Κοινή τοποθέτηση οργανώσεων:
  50και Ελλάς, Agean patrol,Elite rescue team,Emfasis Foundation, equalact social-Δράση για την Κοινωνική Ισότητα ΑμεΑ, Eyes of Light Α.Μ.Κ.Ε.,HIGGS, Home-Start Ελλάς, Inter Alia ΑΜΚΕ,SALVIA BURN ASSOCIATION, TRAVELECTORS ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Vouliwatch, Women Do Business ΑΜΚΕ, ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ HELPHELLAS, ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, Αποστολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ΑΡΙΩΝ-Ερευνητικό Κέντρο Διάσωσης και Περίθαλψης Κητωδών, Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Φαιναρέτη», ΒΙΟΖΩ, ΓΡΑΙΓΟΣ ΑΜΚΕ, Διαβάζω για τους Άλλους, Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Εικαστικό Θέατρο Κούκλας ΠΡΑΣΣΕΙΝ ΑΛΟΓΑ, Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών, ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ «Η Ποιοτητα της Ζωης» -ΕΚΠΟΙΖΩ, Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας, ΗΛΕΣΙΟΝ ΑΜΚΕ, Ιστία Αιγαίου ΚΟΙΝΣΕΠ, Καθετή ΑΜΚΕ,Κοινωφελές Σωματείο Αρωγής και Φροντίδας Ηλικιωμένων και Ατόμων με Αναπηρία-ΦΡΟΝΤΙΖΩ, Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο, Μπορούμε, ΟΖΟΝ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, Οργάνωση Γη, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ «Η Παρεμβαση», Περιοδικό δρόμου «Σχεδία»,Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Ν. ΑΧΑΙΑΣ, ΣΩΜΑ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ, Τεχνοδρομώ, ΤΥΤΩ – Οργανισμός για τη Διατήρηση και Διαχείριση της Βιοποικιλότητας στα Αγροτικά,Οικοσυστήματα, Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA),ΦΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

 • Πρόκειται για εξοντωτικές κυρώσεις. Στην πράξη σημαίνουν «κλείσιμο». Και αν η ΟΚοιΠ δεν έχει χρήματα για να τα επιστρέψει αυτά πως εισπράττονται; Μήπως είναι υπόχρεοι και οι διοικούντες; Και προς τι να ασχολείται κανείς με τον εθελοντισμό αν εκτός από την εντατική και υπερ-απασχόλησή του με τη διοίκηση, κινδυνεύει με τα χειρότερα; Θα οδηγηθούμε σε αφανισμό των μικρών και (κυρίως) των μεσαίων) οργανώσεων.

 • Άρθρ. 12 Κυρώσεις
  Να προστεθεί στην §. 3 το εξής:
  «…ποσά καταλογιζόμενα ως φορολογικές ή ασφαλιστικές υποχρεώσεις…»

 • 15 Νοεμβρίου 2021, 23:24 | WOMEN DO BUSINESS

  Άρθρο 12. Προτείνουμε την διευκρίνιση των τρόπων που γνωστοποιείται η ΟΚοιΠ πχ μέσω email και καταγεγραμμένη τηλεφωνική κλήση. Οπως και την διεύρυνση του χρονικού πλαισίου στις 60 ημέρες, ώστε να διασφαλιστεί η έγκαιρη ενημέρωση και η αποφυγή παρανοήσεων. Επίσης να προβλεφθεί εξαίρεση στην περίπτωση που ο νόμιμος εκπρόσωπος δεν μπορεί να λάβει γνωστοποίηση λόγω σοβαρών θέματος υγείας (πχ νοσηλεία).