Άρθρο 11 Υποχρεώσεις των Εγγεγραμμένων ΟΚοιΠ

 

1. Οι φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Ειδικό Μητρώο ΟΚοιΠ οφείλουν να τηρούν τις αρχές:
α. της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης που εξειδικεύεται στις αρχές της οικονομικότητας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας,
β. της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας,
γ. της διαφάνειας και
δ. της ειλικρίνειας,
όπως προσδιορίζονται, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 33 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), καθώς και να τηρούν τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν με την εγγραφή τους στο Ειδικό Μητρώο ΟΚοιΠ.
2. Για κάθε κρατική χρηματοδότηση, οι εγγεγραμμένες ΟΚοιΠ οφείλουν να υποβάλουν στο Ειδικό Μητρώο ΟΚοιΠ:
α. τα στοιχεία του φορέα της χρηματοδότησης,
β. τον προϋπολογισμό και απολογισμό για κάθε χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα.
3. Σε περίπτωση χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό, η Εγγεγραμμένη ΟΚοιΠ τηρεί ιδιαίτερη λογιστική μερίδα και ιδιαίτερο προϋπολογισμό και απολογισμό για κάθε Χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα.
4. Κάθε εγγεγραμμένη ΟΚοιΠ που λαμβάνει κρατική χρηματοδότηση υποχρεούται να τηρεί ειδικό τραπεζικό λογαριασμό αποκλειστικά για τον σκοπό του συγκεκριμένου χρηματοδοτούμενου προγράμματος σε πιστωτικό ίδρυμα της επιλογής της στην Ελλάδα.
5. Τις αρχές της παρ. 1 οφείλουν να τηρούν και οι καταχωρημένες στη Δημόσια Βάση Δεδομένων ΟΚοιΠ.

 • ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Υποστήριξη Νέων | ARSIS – Association for the Social Support of Youth

  Αρθρο 11
  Σωστή η διευκρίνιση για το τι δεν αποτελεί εθελοντική απασχόληση

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 14:01 | HIGGS

  Η εν λόγω διάταξη δημιουργεί σημαντικό διοικητικό κόστος για τις οργανώσεις χωρίς να προκύπτει άμεση ωφέλεια καθώς ήδη υπάρχει η σχετική υποχρέωση παροχής σχετικών πληροφοριών μέσα από τη Διαύγεια. Προτείνεται είτε η κατάργηση της ανωτέρω διάταξης καθώς θεωρούμε ότι η διαδικασία μέσω της Διαύγειας αποτελεί πιο ολιστική διαδικασία διαφάνειας και λογοδοσίας για κάθε συναλλασσόμενο με το κράτος.

  Κοινή τοποθέτηση οργανώσεων:
  50και Ελλάς, Agean patrol,Elite rescue team,Emfasis Foundation, equalact social-Δράση για την Κοινωνική Ισότητα ΑμεΑ, Eyes of Light Α.Μ.Κ.Ε.,HIGGS, Home-Start Ελλάς, Inter Alia ΑΜΚΕ,SALVIA BURN ASSOCIATION, TRAVELECTORS ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Vouliwatch, Women Do Business ΑΜΚΕ, ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ HELPHELLAS, ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, Αποστολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ΑΡΙΩΝ-Ερευνητικό Κέντρο Διάσωσης και Περίθαλψης Κητωδών, Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Φαιναρέτη», ΒΙΟΖΩ, ΓΡΑΙΓΟΣ ΑΜΚΕ, Διαβάζω για τους Άλλους, Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Εικαστικό Θέατρο Κούκλας ΠΡΑΣΣΕΙΝ ΑΛΟΓΑ, Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών, ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ «Η Ποιοτητα της Ζωης» -ΕΚΠΟΙΖΩ, Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας, ΗΛΕΣΙΟΝ ΑΜΚΕ, Ιστία Αιγαίου ΚΟΙΝΣΕΠ, Καθετή ΑΜΚΕ,Κοινωφελές Σωματείο Αρωγής και Φροντίδας Ηλικιωμένων και Ατόμων με Αναπηρία-ΦΡΟΝΤΙΖΩ, Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο, Μπορούμε, ΟΖΟΝ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, Οργάνωση Γη, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ «Η Παρεμβαση», Περιοδικό δρόμου «Σχεδία»,Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Ν. ΑΧΑΙΑΣ, ΣΩΜΑ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ, Τεχνοδρομώ, ΤΥΤΩ – Οργανισμός για τη Διατήρηση και Διαχείριση της Βιοποικιλότητας στα Αγροτικά,Οικοσυστήματα, Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA),ΦΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

 • Είναι υπερβολικές αυτές οι απαιτήσεις! Με χρήση παραδείγματος; Εάν η κρατική επιχορήγηση αφορά σε μισθοδοσία για ποιο λόγο να γίνουν όλα αυτά, τη στιγμή που ο έλεγχος στο Ελεγκτικό Συνέδριο είναι εξονυχιστικός, μισθό-μισθό; Δημιουργείται τεράστιος όγκος λογιστικής δουλειάς που θα αυξήσει τη διοικητική δαπάνη εις βάρος του κύριου έργου.

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 09:15 | ActionAid

  Άρθρο 11 (Υποχρεώσεις των Εγγεγραμμένων ΟΚοιΠ)

  Προτείνεται η ρητή συμπερίληψη και εξειδίκευση των υποχρεώσεων που προβλέπει το άρθρο 33 του Νόμου 4270/2014 στα μέτρα των οργανώσεων/ φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών ώστε να γίνεται σαφές ποιες είναι οι αρμόδιες αρχές/ φορείς που εμπλέκονται.

 • 18 Νοεμβρίου 2021, 23:26 | Γιάννης

  2 β) χρειαζεται κατα τη διαρκεια της λειτουργιας του μητρωου να διευκρινιστούν ζητήματα που σχετίζονται με τις διαδικασιες υποβολής και έγκρισης χρηματοδοτούμενων έργων.

 • Προτείνεται να συσταθεί σώμα ελεγκτών που θα παρίσταται σε κάθε τακτική γενική συνέλευση καθώς και στην εκλογική διαδικασία για ανάδειξη διοικητικού συμβουλίου και λοιπών διοικητικών οργάνων, για να διαπιστώνει αν τηρούνται τα προβλεπόμενα και τα νόμιμα. Ο μηχανισμός αυτός μπορεί να λειτουργεί είτε με την φυσική παρουσία εκπροσώπων του υπουργείου Εσωτερικών είτε με την εξ αποστάσεως παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο με ηλεκτρονικά μέσα. Τα φυσικά πρόσωπα που θα επιλεγούν να εκπροσωπούν το ελληνικό δημόσιο να μην σχετίζονται με την περιοχή που εδρεύει ο φορέας, δηλαδή να διαμένουν μόνιμα σε άλλη περιοχή. Σε κάθε περίπτωση το ελληνικό δημόσιο να βεβαιώνει γραπτώς δια των εκπροσώπων του ότι παρακολούθησε την διαδικασία ώστε αυτό το έγγραφο να προσκομίζεται κατά την εγγραφή του φορέα στο εν λόγω μητρώο.

 • β. Η πρόβλεψη αυτή είναι προβληματική για ΟΚοιΠ που λαμβάνουν μικρές χρηματοδοτήσεις.

  Προτείνουμε λοιπόν να τεθεί ένα οικονομικό όριο και ειδικότερα η πρόβλεψη αυτή να αφορά ΟΚοιΠ που λαμβάνουν ετήσια κρατική χρηματοδότηση άνω των 200.000 ευρώ.
  Επίσης να εξαιρεθεί η περίπτωση της κρατικής χρηματοδότησης σε είδος.

  4. Η πρόβλεψη αυτή είναι προβληματική για ΟΚοιΠ που λαμβάνουν μικρές χρηματοδοτήσεις.

  Προτείνουμε λοιπόν να τεθεί ένα οικονομικό όριο και ειδικότερα η πρόβλεψη αυτή να αφορά ΟΚοιΠ που λαμβάνουν ετήσια κρατική χρηματοδότηση άνω των 200.000 ευρώ.

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 14:14 | Σωματείο CULTURE FOR CHANGE

  Παράγραφος 2 β : Η πρόβλεψη αυτή είναι προβληματική για ΟΚοιΠ που λαμβάνουν μικρές χρηματοδοτήσεις.

  Προτείνουμε λοιπόν να τεθεί ένα οικονομικό όριο και ειδικότερα η πρόβλεψη αυτή να αφορά ΟΚοιΠ που λαμβάνουν ετήσια κρατική χρηματοδότηση άνω των 200.000 ευρώ.
  Επίσης να εξαιρεθεί η περίπτωση της κρατικής χρηματοδότησης σε είδος.

  Παράγραφος 4 : Η πρόβλεψη αυτή είναι προβληματική για ΟΚοιΠ που λαμβάνουν μικρές χρηματοδοτήσεις.

  Προτείνουμε λοιπόν να τεθεί ένα οικονομικό όριο και ειδικότερα η πρόβλεψη αυτή να αφορά ΟΚοιΠ που λαμβάνουν ετήσια κρατική χρηματοδότηση άνω των 200.000 ευρώ.

 • Με δεδομένο ότι κάθε επιχορηγούμενος φορέας με ποσό άνω των 3.000 ευρώ είναι υποχρεωμένος να αναρτά τα στοιχεία αυτά στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, θα πρέπει να εξεταστεί αν η πρόβλεψη υποβολής των απολογιστικών στοιχείων αποτελεί επικάλυψη και η υποχρέωση εξαντλείται με την ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς και η δυνατότητα διαλειτουργικότητας των συστημάτων ώστε τα στοιχεία να αντλούνται αυτομάτως από τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Εναλλακτικά θα μπορούσε ο φορέας να αποστέλλει το σχετικό αποδεικτικό ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και με αυτό τον τρόπο να εξαντλείται η υποχρέωση από πλευράς φορέα.

 • 10 Νοεμβρίου 2021, 09:07 | Κώστας Φωτεινάκης – ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

  Η ΔΙΑΥΓΕΙΑ είναι υπεραρκετή.
  Οι ξεχωριστοί τραπεζικοί λογαριασμοί ανά έργο είναι δύσκολο να ανοίξουν και να παρακολουθηθούν από μικρές και μεσαίες Ο ΚτΠ.

 • 27 Οκτωβρίου 2021, 09:51 | Γρηγόρης Κυριακού

  Με δεδομένο ότι κάθε επιχορηγούμενος φορέας με ποσό άνω των 3.000 ευρώ είναι υποχρεωμένος να αναρτά τα στοιχεία αυτά στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, θα πρέπει να εξεταστεί αν η πρόβλεψη υποβολής των απολογιστικών στοιχείων αποτελεί επικάλυψη και η υποχρέωση εξαντλείται με την ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς και η δυνατότητα διαλειτουργικότητας των συστημάτων ώστε τα στοιχεία να αντλούνται αυτομάτως από τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Εναλλακτικά θα μπορούσε ο φορέας να αποστέλλει το σχετικό αποδεικτικό ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και με αυτό τον τρόπο να εξαντλείται η υποχρέωση από πλευράς φορέα.