ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Άρθρο 13 Εθελοντική απασχόληση

 

1. Η εθελοντική απασχόληση περιλαμβάνει την προσφορά εργασίας ή υπηρεσιών σε δράσεις, έργα ή προγράμματα Φορέων Παροχής Εθελοντικής Απασχόλησης από εθελοντές άνευ οικονομικού ή άλλου υλικού ανταλλάγματος. Χρηματικές παροχές προς εθελοντές αποκλειστικά για κάλυψη οδοιπορικών ή εξόδων διαμονής και διατροφής, το ύψος των οποίων είναι σε άμεση σχέση με την εθελοντική τους απασχόληση ή παροχές προς αυτούς ειδών εξοπλισμού, ειδών διατροφής ή δωρεάν υπηρεσιών μετάβασης, διαμονής και διατροφής για τον ίδιο λόγο, δεν αποτελούν αντάλλαγμα για την εθελοντική απασχόληση.
2. Δεν αποτελεί εθελοντική απασχόληση η απασχόληση σε προγράμματα Φορέων Παροχής Εθελοντικής Απασχόλησης που προβλέπεται ως υποχρεωτική από τον νόμο ή δικαστική απόφαση. Ως εθελοντική απασχόληση δεν νοείται η παροχή απασχόλησης από πρόσωπο το οποίο τελεί σε εργασιακή σχέση με εργοδότη ο οποίος είναι μέλος της Διοίκησης της ΟΚοιΠ προς την οποία παρέχεται η εθελοντική απασχόληση, σε χώρους ή σε διαδικασίες λειτουργίας εταιρείας ή επιχείρησης που ανήκει στον εργοδότη ή στον σύζυγό του ή συμβιούντα υπό την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4354/2015 (Α’ 181) ή σε ε συγγενείς α’ βαθμού.
4. Η εθελοντική απασχόληση δεν συνιστά υπακτέα στην ασφάλιση απασχόληση.
5. Η εθελοντική απασχόληση δεν συνιστά μορφή εξαρτημένης εργασίας και δεν εφαρμόζονται σε αυτή οι διατάξεις του εργατικού δικαίου, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 14.

 • ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Υποστήριξη Νέων | ARSIS – Association for the Social Support of Youth

  Άρθρο 13
  Γιατί όχι εθελοντική εργασία, αλλά εθελοντική απασχόληση ;

  Ποια η αναλογικότητα μεταξύ εργαζομένων και εθελοντών ; (καμία αναφορά δεν γίνεται)

  Χρειάζεται προσδιορισμός της ασφάλειας των εθελοντριών και εθελοντών (μετακυλίεται στις οργανώσεις με το άρθρο 14).

  Ποια η κοινωνική εταιρική ευθύνη;

 • Να υπάρξει η δυνατότητα αναγνωρισμένης πιστοποίησης της εθελοντικής εργασίας.

 • Δεν αναφέρεται η υποχρέωση του φορέα που απασχολεί τους εθελοντές να τους παρέχει την απαιτούμενη εκπαίδευση, η δέσμευση για την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας, καθώς και η προσκόμιση αντιγράφου Ποινικού Μητρώου.

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 14:55 | HIGGS

  Αρθρο 13 – Υποχρέωση εγγραφής στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ – Σχόλιο: Το κράτος θα πρέπει να δίνει κίνητρα στις οργανώσεις αλλά και στους ίδιους τους εθελοντές για την προώθηση της ιδέας της προσφοράς. Θα πρέπει, δε, να γίνεται διαχωρισμός μεταξύ εθελοντισμού προς ΟΚοιΠ και προς κρατικούς φορείς.Κατανοούμε ότι η πρόνοια για την εκ των προτέρων εγγραφή σε κρατικό σύστημα των εθελοντών αποτελεί εγγυητή της κάλυψης έναντι τυχόν περιπτώσεων αδήλωτης εργασίας. Πράγματι, δε, το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ αποτελεί μια εν πρώτοις θετική πρακτική που βρίσκει σύμφωνες πολλές οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, υπάρχουν, όμως, σημαντικές ελλείψεις σε προβλέψεις. Πιο συγκεκριμένα, η πληθώρα των τρόπων με τους οποίους μπορεί μια ΟΚοιΠ να ωφελείται από εθελοντές πλήρους απασχόλησης, περιστασιακούς εθελοντές, εθελοντές μερικής απασχόλησης, εθελοντές εκτάκτου ανάγκης, διεθνείς εθελοντές, κτλ δημιουργούν πρακτικές δυσκολίες για να είναι οι πρώτες συνεπείς στην υποχρέωση εγγραφής εθελοντών στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Ακόμα περισσότερο καθώς ο χειρισμός των εγγραφών στο σύστημα κατά βάση γίνεται από τους λογιστές των οργανώσεων στους οποίους δεν υπάρχει καθημερινή/άμεση πρόσβαση. Προτείνεται η υποχρέωση εγγραφής στο σύστημα να αφορά αποκλειστικά σε “τακτικούς” εθελοντές που εργάζονται εντός εργασιακού περιβάλλοντος. Για όλες τις άλλες περιπτώσεις προτείνεται δημιουργία μιας προσβάσιμης, εύκολης πλατφόρμας για άμεση δήλωση εθελοντών ή αντίστοιχα ένα σύστημα δωρεάν sms όπου με ευθύνη της ΟΚοιΠ θα δηλώνονται εκ των προτέρων όλοι όσοι πρόκειται να αναλάβουν άμεσα εθελοντική εργασία.

  Κοινή τοποθέτηση οργανώσεων:
  50και Ελλάς, Agean patrol,Elite rescue team,Emfasis Foundation, equalact social-Δράση για την Κοινωνική Ισότητα ΑμεΑ, Eyes of Light Α.Μ.Κ.Ε.,HIGGS, Home-Start Ελλάς,SALVIA BURN ASSOCIATION, TRAVELECTORS ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Vouliwatch, Women Do Business ΑΜΚΕ, ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ HELPHELLAS, ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, Αποστολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ΑΡΙΩΝ-Ερευνητικό Κέντρο Διάσωσης και Περίθαλψης Κητωδών, Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Φαιναρέτη», ΒΙΟΖΩ, Γέφυρες Φιλίας, ΓΡΑΙΓΟΣ ΑΜΚΕ, Διαβάζω για τους Άλλους, Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Εικαστικό Θέατρο Κούκλας ΠΡΑΣΣΕΙΝ ΑΛΟΓΑ, Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών, ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ «Η Ποιοτητα της Ζωης» -ΕΚΠΟΙΖΩ, Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας, ΗΛΕΣΙΟΝ ΑΜΚΕ, Ιστία Αιγαίου ΚΟΙΝΣΕΠ, Καθετή ΑΜΚΕ,Κοινωφελές Σωματείο Αρωγής και Φροντίδας Ηλικιωμένων και Ατόμων με Αναπηρία-ΦΡΟΝΤΙΖΩ, Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο, ΜΕΤΑδραση – Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη, Μπορούμε, ΟΖΟΝ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, Οργάνωση Γη, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ «Η Παρεμβαση», Περιοδικό δρόμου «Σχεδία»,Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Ν. ΑΧΑΙΑΣ, ΣΩΜΑ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ, Τεχνοδρομώ,ΤΥΤΩ – Οργανισμός για τη Διατήρηση και Διαχείριση της Βιοποικιλότητας στα Αγροτικά,Οικοσυστήματα, Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA),ΦΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 14:53 | ΕΛΕΩΝΟΡΑ

  13.Ανοίγονται «παραθυράκια» και όχι πόρτες, με αποτέλεσμα να περιπλέκονται καταστάσεις αντί να ξεκαθαρίζονται. Ένα παράδειγμα: Προβλέπεται η κάλυψη εξόδων μετακίνησης και διαμονής για εθελοντή που συνοδεύει π.χ. παιδί ιδρύματος στο εξωτερικό, για λόγους υγείας. Νομίζετε ότι επαρκούν αυτές οι προβλέψεις; Ο έλεγχος της προσωπικότητας, των αξιών και του ήθους (με την ευρύτερη ανθρωποκεντρική έννοια), οι γνώσεις για την υποστήριξη του παιδιού σε ευάλωτη κατάσταση, οι νομικές καταστάσεις και υποχρεώσεις, η ασφάλεια και η ασφάλιση παιδιού και εθελοντή κ.λπ., δεν πρέπει να διασφαλίζονται «εκ του νόμου» και εκ των προτέρων; (πέραν των εξατομικευμένων που χρειάζεται να προβλεφθούν σε κάθε περίπτωση).

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 13:04 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΥ

  ΑΡΘΡΟ 13: Ο τομέας του Εθελοντισμού είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος και δεν αντιμετωπίζεται ούτε και μέσα από αυτό το ν/σ με την επιστημονική και εμπειρική γνώση, που θα τον προάγει και θα αποδώσει τα μέγιστα αποτελέσματα, στα οποία προσδοκούν και οι ίδιοι οι εθελοντές και η κοινωνία. Πάρα πολύ πρόχειρη προσέγγιση, δυστυχώς.

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 12:36 | Anna Lindh Foundation – Greek Network

  Να υπάρξει η δυνατότητα αναγνωρισμένης πιστοποίησης της εθελοντικής εργασίας

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 11:15 | Ελληνικό Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Φτώχειας

  Άρθρο 13/ παράγραφος 4 και 5: Χρειάζεται περαιτέρω νομική επεξεργασία ώστε η εθελοντική απασχόληση να επιτρέπεται, να είναι νόμιμη και να μην υπάρχουν θεσμικά εμπόδια στην ανάπτυξη του εθελοντισμού. Δεν επαρκούν νομικά δύο σειρές κειμένου για νομιμοποίηση της εθελοντικής απασχόλησης και τη μη εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας.

 • Η αναγγελία των εθελοντών στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ είναι προβληματική. Οι εθελοντές είναι «πολλών ταχυτήτων» και πολλών τομέων. Η αναγγελία αυτή είναι εφικτή όταν αφορά σε (τα παραδείγματα από τον δικό μας τομέα, της πρόνοιας-παιδικής προστασίας):
  • Εθελοντές σταθερής απασχόλησης, οργανικά ενταγμένους στα προγράμματα των δομών (πχ δημιουργικής απασχόλησης, μαθησιακής υποστήριξης)
  Η αναγγελία αυτή δεν είναι εφικτή όταν αφορά σε:
  • Εθελοντές περιστασιακής απασχόλησης (πχ συνοδείας, μαγειρέματος κλπ)

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 10:09 | ActionAid

  Η ρύθμιση του εθελοντισμού από το παρόν σχέδιο νόμου είναι επιδερμική και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα του πεδίου. Πιο συγκεκριμένα, ο εθελοντισμός δεν μπορεί να ρυθμιστεί με ενιαίο οριζόντιο τρόπο για την Κοινωνία των Πολιτών, για τον δημόσιο τομέα και λόγω των διαφορετικών συνθηκών και αναγκών που εντοπίζονται. Θα χρειαζόταν ένα εκτενές χωριστό νομοθέτημα για μια τέτοια ρυθμιστική προσπάθεια, κάτι που σε αυτή την περίπτωση δεν συμβαίνει. Οποιαδήποτε προσπάθεια ρύθμισης του εθελοντισμού θα πρέπει να αναγνωρίζει τη σημασία του για την ανάδειξη της προσφοράς και την αλληλεγγύης στο κοινωνικό σύνολο και να έχει προστατευτικό χαρακτήρα τόσο για τον ίδιο τον θεσμό όσο και για τους εθελοντές και τις εθελόντριες. Απώτερο σκοπό θα πρέπει να αποτελεί η ενθάρρυνση της συμμετοχής σε εθελοντικές δράσεις και όχι η αποτροπή μέσα από τη θέσπιση δυσανάλογων προϋποθέσεων που δεν θα συνεκτιμούν το αντικείμενο της εθελοντικής δράσης και τις προϋποθέσεις υλοποίησής της.

  Πιο συγκεκριμένα, η παράγραφος 2 του άρθρου 13 και πιο συγκεκριμένα η φράση «Ως εθελοντική απασχόληση δεν νοείται…α΄ βαθμού» κρίνεται σκόπιμο να απλοποιηθεί, καθώς είναι δυσνόητη και δεν είναι σαφές σε τι είδος εθελοντισμού αναφέρεται (π.χ. εταιρικός κ.λπ.).

 • 18 Νοεμβρίου 2021, 23:57 | Γιάννης

  2) Τι συμβαίνει εαν όντως ένας συγγενής α βαθμού επιθυμεί να υποστηρίξει την κοινωνική πρωτοβουλία του εργοδότη εθελοντικά; Εαν για παράδειγμα οργανώσω μια συλλογή τροφίμων και έρθει η αδερφή μου, δεν θα μπορέσει να υποστηρίξει τη δράση του φορέα;

 • 18 Νοεμβρίου 2021, 13:31 | Bασίλης

  Θα πρέπει να υπαρχει ενα πλαίσιο ασφάλισης σε περίπτωση τραυματισμού καποιου ατόμου που επαθε ατυχημα εν ωρα εθελοντικής εργασίας.Επίσης βραβεύσεις απο την ελληνικη δημοκρατιας σε επικινδυνες εθελοντικες ενεργειες-προσπαθειες.

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 15:25 | Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος & Πολιτισμού

  Άρθρο 13 παρ. 1 αντί για «περιλαμβάνει», καλύτερα «είναι» ή «ορίζεται ως». Το «περιλαμβάνει» μπορεί να … περιλαμβάνει και άλλα.

  Άρθρο 13 παρ. 2 εδ. β «Ως εθελοντική απασχόληση δεν νοείται η παροχή απασχόλησης από πρόσωπο το οποίο τελεί σε εργασιακή σχέση με εργοδότη ο οποίος είναι μέλος της Διοίκησης της ΟΚοιΠ προς την οποία παρέχεται η εθελοντική απασχόληση, σε χώρους ή σε διαδικασίες λειτουργίας εταιρείας ή επιχείρησης που ανήκει στον εργοδότη ή στον σύζυγό του ή συμβιούντα υπό την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4354/2015 (Α’ 181) ή σε ε συγγενείς α’ βαθμού.»
  Δεν το κατανοούμε επακριβώς, ενώ λείπει και η παράγραφος 3 (από την 2 πάμε στην 4).
  Ίσως να εννοεί: «Δεν νοείται ως εθελοντική η απασχόληση προσώπου, το οποίο συνδέεται με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας με μέλος της Διοίκησης της ΟΚοιΠ, ιδίως όταν η απασχόληση λαμβάνει χώρα σε χώρους ή στο πλαίσιο λειτουργίας εταιρείας ή επιχείρησης που ανήκει στο μέλος της Διοίκησης ή στον σύζυγό του ή συμβιούντα υπό την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4354/2015 (Α’ 181) ή σε συγγενείς α’ βαθμού αυτού (σ.σ.: ή οιουδήποτε εκ των προαναφερθέντων;).»
  Αν εννοεί κάτι άλλο, καλό θα είναι να διευκρινιστεί.

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 10:53 | Λευτέρης Χατζής

  Προτείνεται η παρακάτω βελτίωση:
  4. Η εθελοντική απασχόληση δεν συνιστά υπακτέα στην ασφάλιση απασχόληση. ΠΡΟΣΘΗΚΗ: Ο φορέας Παροχής Εθελοντικής Απασχόλησης είναι υποχρεωμένος στην ενημέρωση του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ για την απασχόληση του προσωπικού άμισθα.

  -Η παραπάνω βελτίωση θα αποθαρρύνει πρακτικές δήλωσης εθελοντών χωρίς αυτοί πραγματικά να είναι. Επιπλέον δίνει τη δυνατότητα ελέγχου από τις αρχές π.χ σε περίπτωση οικονομικών ενισχύσεων εθελοντικών οργανώσεων.

 • Θα πρέπει να υπάρχει μία αρχή ελέγχου, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει εκμετάλλευση από συλλογικούς φορείς που ενώ έχουν επαρκή έσοδα και κάποιοι υψηλά ιστάμενοι έχουν εισοδήματα, κάποιοι άλλοι εθελοντές εργάζονται δωρεάν παρότι δεν έχουν επαγγελματική δραστηριότητα ή εξασφαλισμένο βιοπορισμό από άλλα εισοδήματα. Πολύ σημαντικό είναι σε αυτές τις περιπτώσεις οι εθελοντές να είναι μέλη της συλλογικότητας, η συλλογικότητα να λειτουργεί με διαφάνεια και να υπάρχει γνώση του ποιοι εργάζονται ως έμμισθοι και ποιοι εθελοντικά και ιδιαίτερα αυτό να το γνωρίζουν οι εθελοντές και ότι το κάνουν από αφοσίωση στο σκοπό της συλλογικότητας, ικανοποιώντας δική τους κοινωνική ανάγκη, κι ότι συμφωνούν, ή τουλάχιστο ότι είναι σε γνώση τους ακόμη κι αν είναι μειοψηφία στην λήψη απόφασης, για την απασχόληση έμμισθων για τους συγκεκριμένους σκοπούς που αμείβονται.

  Όταν θα γίνονται έλεγχοι για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας, πως θα διαπιστώνεται εάν είναι πράγματι εθελοντής ή αδήλωτος εργαζόμενος ο απασχολούμενος; Θα πρέπει οπωσδήποτε να βρεθεί τρόπος να γίνεται ασφαλής διαχωρισμός εθελοντών από εργαζόμενους (πχ με ταυτότητα εθελοντή, μητρώο εθελοντών κλπ.) σε αυτούς τους φορείς γιατί αλλιώς υπάρχει κίνδυνος να χρησιμοποιείται η εθελοντική εργασία ως πρόφαση για εισφοροαποφυγή και αδήλωτη εργασία.

  Να επιτρέπεται στους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς των ΟΤΑ να μπορούν ελεύθερα να κάνουν την χρήση των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ για την πρόσληψη προσωπικού και ειδικά των ευπαθών κοινωνικών ομάδων όπως τα ΑμεΑ!!

 • Στο άρθρ. 13 κρίνεται χρήσιμο να περιληφθεί και ορισμός της εθελοντικής εργασίας

 • Για τον εθελοντισμό γίνονται αναφορές στους νόμους: 3013/2002 «Περί πολιτικής προστασίας», 3536/2007 «Περί ανεξαρτήτων αρχών» , 3613/2007 «Περί μεταναστευτικής πολιτικής» και στο 4430/2016 «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις»
  Με το παρόν σχέδιο νόμου πρέπει να ενοποιηθεί το υπάρχων νομικό πλαίσιο και να συμπληρωθεί με τις νέες προβλεπόμενες διατάξεις.

 • 5 Νοεμβρίου 2021, 11:22 | Ιωάννης Μανομενίδης

  Θα πρέπει να υπάρχει μία αρχή ελέγχου, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει εκμετάλλευση από συλλογικούς φορείς που ενώ έχουν επαρκή έσοδα και κάποιοι υψηλά ιστάμενοι έχουν εισοδήματα, κάποιοι άλλοι εθελοντές εργάζονται δωρεάν παρότι δεν έχουν επαγγελματική δραστηριότητα ή εξασφαλισμένο βιοπορισμό από άλλα εισοδήματα.
  Πολύ σημαντικό είναι σε αυτές τις περιπτώσεις οι εθελοντές να είναι μέλη της συλλογικότητας, η συλλογικότητα να λειτουργεί με διαφάνεια και να υπάρχει γνώση του ποιοι εργάζονται ως έμμισθοι και ποιοι εθελοντικά και ιδιαίτερα αυτό να το γνωρίζουν οι εθελοντές και ότι το κάνουν από αφοσίωση στο σκοπό της συλλογικότητας, ικανοποιώντας δική τους κοινωνική ανάγκη, κι ότι συμφωνούν, ή τουλάχιστο ότι είναι σε γνώση τους ακόμη κι αν είναι μειοψηφία στην λήψη απόφασης, για την απασχόληση έμμισθων για τους συγκεκριμένους σκοπούς που αμείβονται.

 • 4 Νοεμβρίου 2021, 08:57 | Ανώνυμος

  Όταν θα γίνονται έλεγχοι για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας, πως θα διαπιστώνεται εάν είναι πράγματι εθελοντής ή αδήλωτος εργαζόμενος ο απασχολούμενος; Θα πρέπει οπωσδήποτε να βρεθεί τρόπος να γίνεται ασφαλής διαχωρισμός εθελοντών από εργαζόμενους (πχ με ταυτότητα εθελοντή, μητρώο εθελοντών κλπ.) σε αυτούς τους φορείς γιατί αλλιώς υπάρχει κίνδυνος να χρησιμοποιείται η εθελοντική εργασία ως πρόφαση για εισφοροαποφυγή και αδήλωτη εργασία.

 • 27 Οκτωβρίου 2021, 16:31 | ΓΕΝΙΑΣ

  Να επιτρέπεται στους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς των ΟΤΑ να μπορούν ελεύθερα να κάνουν την χρήση των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ για την πρόσληψη προσωπικού και ειδικά των ευπαθών κοινωνικών ομάδων όπως τα ΑμεΑ!!