Άρθρο 50 Διοικητική και δικαστική προστασία

1. Η πράξη επιβολής διοικητικής κύρωσης υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή, η οποία ασκείται ενώπιον του οικείου Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών με έναρξη την πλήρη γνώση της από τον υπόχρεο. Η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση της προσφυγής. Για κυρώσεις που έχουν επιβληθεί από τα ελεγκτικά όργανα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται ενώπιον του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Σε κάθε περίπτωση η ενδικοφανής προσφυγή που ασκείται ενώπιον των ως άνω οργάνων, κοινοποιείται αμελλητί στον φορέα ελέγχου.
2. Η άσκηση δικαστικής προσφυγής κατά της προσωρινής ή οριστικής ανάκλησης της άδειας, καθώς και κατά της απόφασης που εκδόθηκε επί της ενδικοφανούς προσφυγής σύμφωνα με την παρ. 1, δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

  • 28 Απριλίου 2021, 13:25 | ΕΝΩΣΗ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ «ΓΟΡΔΙΟΣ ΔΕΣΜΟΣ»

    Αρ. Πρωτ. Ένωσης 368/28-04-2021

    Άρθρο 50 παρ. 2 : « Η άσκηση δικαστικής προσφυγής κατά της προσωρινής ή οριστικής ανάκλησης της άδειας, καθώς και κατά της απόφασης που εκδόθηκε επί της ενδικοφανούς προσφυγής σύμφωνα με την παρ. 1, δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα»
    Είναι απαράδεκτο και άκρως δυσμενές να μην προβλέπεται η το ανασταλτικό αποτέλεσμα της δικαστικής προσφυγής. Κατά τις ιδίαν συναντήσεις μας στον προηγηθέντα διάλογο με τον κ. Γενικό Γραμματέα, του είχαμε τονίσει την αναγκαιότητα να προβλέπεται το ανασταλτικό αποτέλεσμα των ενδίκων μέσων. Είχαμε εξηγήσει και μάλιστα με συγκεκριμένα παραδείγματα, περιπτώσεις συναδέλφων μας που στα διοικητικά Δικαστήρια δικαιώθηκαν μετά από τρία (3) ή πέντε (5) χρόνια. Γνωρίζοντας κύριοι την πολύ αργή απονομή της δικαιοσύνης στη χώρα μας, θα πρέπει να επιβάλλεται ο ανασταλτικός χαρακτήρας των ενδίκων μέσων, διαφορετικά διαμορφώνονται καταστάσεις μη αναστρέψιμες, καταστρέφονται ζωές και περιουσίες και σε αρκετές περιπτώσεις ζημιώνεται το δημόσιο, αφού σε περίπτωση θετικής δικαστικής απόφασης για τον διοικούμενο, η Πολιτεία καλείται να καταβάλει μεγάλα ποσό για ηθική βλάβη και διαφυγόντα κέρδη. Είναι λοιπόν αδιανόητη η απαγόρευση του ανασταλτικού αποτελέσματος των ενδίκων μέσων και την μη πρόβλεψή της την εντοπίζουμε μόνο σε κάποιες υποσαχάριες χώρες και όχι σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, σε μια σύγχρονη ευνομούμενη Πολιτεία.