Άρθρο 9 Ωράριο λειτουργίας λαϊκών αγορών

Οι λαϊκές αγορές λειτουργούν έξι (6) ημέρες την εβδομάδα εκτός των επίσημων εθνικών ή τοπικών αργιών. Οι ημέρες και το ωράριο λειτουργίας καθορίζονται με αποφάσεις του φορέα λειτουργίας που δημοσιοποιούνται και αναρτώνται στον διαδικτυακό του τόπο. Για τις λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης απαιτείται η συναίνεση του οικείου δήμου. Σε περίπτωση που η ημέρα λειτουργίας μίας λαϊκής αγοράς είναι εθνική ή τοπική αργία, μπορεί να μεταφερθεί έκτακτα η ημέρα λειτουργίας της με τη σύμφωνη γνώμη του οικείου δήμου.

 • 26 Απριλίου 2021, 08:04 | Τάσος

  Το ωράριο λειτουργίας των λαϊκών αγορών πρέπει να καθορίζεται κεντρικά από την πολιτεία και όχι από τους Δήμους και τις Περιφέρειες γιατί έτσι δημιουργούνται σχέσεις εξάρτησης και πιέσεων. Ειδικά για τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν μέσα στον αστικό ιστό μεγάλων πόλεων θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψιν και η όχληση και ταλαιπωρία των κατοίκων στους δρόμους τους οποίους λειτουργούν. Θα πρέπει η άφιξη των παραγωγών και πωλητών να καθορίζεται ρητά από τον νόμο και δεν πρέπει να είναι πρίν τις 06:30 το πρωϊ και η αναχώρηση τους μία (1) ώρα πρίν την έναρξη τις ώρας κοινής ησυχίας έτσι ώστε σε αυτήν την ώρα να περάσουν και να καθαρίσουν τα συνεργεία καθαρισμού.

 • 25 Απριλίου 2021, 11:43 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Ε ΛΑΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Άρθρο 9
  Είναι αδιανόητο το ωράριο λειτουργίας των λαϊκών αγορών της περιφέρειας Αττικής και της μητροπολιτικής ενότητας Θεσσαλονίκης να απαιτεί συναίνεση του οικείου Δήμου όταν ο φορέας λειτουργίας των λαϊκών αγορών είναι η περιφέρεια η οποία και θα πρέπει να αποφασίζει

 • 25 Απριλίου 2021, 10:47 | ΜΠΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  Άρθρο 9
  Με απόφαση του υπουργού ανάπτυξης Αδωνη Γεωργιαδη όλες οι αρμοδιότητες για την λειτουργία των λαϊκών αγορών δόθηκαν στις περιφέρειες Αττικής Θεσσαλονίκης
  πως είναι δυνατόν για το ωράριο λειτουργίας να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Δήμου ποιος ορόλος της περιφέρειας τότε ???????????

 • 24 Απριλίου 2021, 16:11 | ΜΠΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  Άρθρο 9
  Είναι αδιανόητο το ωράριο λειτουργίας των λαϊκών αγορών της περιφέρειας Αττικής και της μητροπολιτικής ενότητας Θεσσαλονίκης να απαιτεί συναίνεση του οικείου Δήμου όταν ο φορέας λειτουργίας των λαϊκών αγορών είναι η περιφέρεια η οποία και θα πρέπει να αποφασίζει

 • 24 Απριλίου 2021, 06:46 | ΜΠΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  Άρθρο 9: Είναι αδιανόητο το ωράριο λειτουργίας των λαϊκών αγορών στην Περιφέρεια Αττικής και στην Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης να απαιτεί τη συναίνεση του οικείου Δήμου, όταν Φορέας λειτουργίας της λαϊκής αγοράς είναι η Περιφέρεια, η οποία και θα πρέπει και να αποφασίζει

 • 19 Απριλίου 2021, 14:27 | Ομοσπονδία Συλλόγων Επαγγελματιών και Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών Μακεδονίας Θράκης Θεσσαλίας

  Άρθρο 9: Είναι αδιανόητο το ωράριο λειτουργίας των λαϊκών αγορών στην Περιφέρεια Αττικής και στην Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης να απαιτεί τη συναίνεση του οικείου Δήμου, όταν Φορέας λειτουργίας της λαϊκής αγοράς είναι η Περιφέρεια, η οποία και θα πρέπει να αποφασίζει για τέτοια θέματα λειτουργίας. Ομοίως για τη μεταφορά της ημέρας λειτουργίας μίας λαϊκής αγοράς λόγω εθνικής ή τοπικής αργίας να απαιτείται η γνώμη και μάλιστα η σύμφωνη γνώμη του Δήμου.