Μέτρο Πολιτικής 8.4

Κεφάλαιο 3 – Άξονας Πολιτικής 8 – Μέτρο Πολιτικής 8.4

Μέτρο Πολιτικής 8.4: Διευκόλυνση της ένταξης των ατόμων τρίτης ηλικίας
8.4.1 Διευκόλυνση της πρόσβασης ατόμων τρίτης ηλικίας των ομάδων-στόχου σε Κ.Α.Π.Η. με τη συνδρομή των διαπολιτισμικών μεσολαβητών των Κ.Ε.Μ.
Με κίνητρο την προάσπιση των κοινωνικών δικαιωμάτων των ηλικιωμένων, η δράση αυτή έχει ως στόχο να βοηθήσει τους μετανάστες και τις μετανάστριες καθώς και τους/τις δικαιούχους διεθνούς προστασίας τρίτης ηλικίας αναφορικά με την ισότιμη πρόσβασή τους στα Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων αλλά και για να γίνουν και να παραμείνουν ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου. Σε πρώτο στάδιο, προβλέπεται η χαρτογράφηση από συλλόγους μεταναστών, του αριθμού των ηλικιωμένων μεταναστών/μεταναστριών και προσφύγων και γυναικών προσφύγων ανά περιοχή, αλλά και των αναγκών και των προσδοκιών τους.

Άλλες δράσεις
• Προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας, αιτούντες και αιτούσες αυτής, καθώς και μετανάστες και μετανάστριες τρίτης ηλικίας

  • 14 Φεβρουαρίου 2019, 16:33 | ΑΣΕΤ (Generation 2.0 RED)

    Στη διευκόλυνση ένταξης των ατόμων τρίτης ηλικίας δεν υπάρχει αναφορά στη διασφάλιση συνταξιοδότησης με ίσους όρους. Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (ν.4387/2016) οι μετανάστριες και οι μετανάστες καθώς και οι πολιτογραφημένοι Έλληνες πολίτες λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη ακόμα και αν έχουν συμπληρώσει τα απαιτούμενα ένσημα. Αυτό συμβαίνει επειδή το σύστημα απαιτεί από αυτούς να αποδείξουν 40ετή διαμονή στην Ελλάδα μέσω των προηγούμενων ετών νόμιμης διαμονής. Κάτι τέτοιο σαφώς δεν είναι εφικτό καθώς η μηχανογράφηση των αδειών ξεκίνησε το 1998. Συνεπώς, η προϋπόθεση αυτή οδηγεί νομοτελειακά στην άνιση μεταχείριση βάσει καταγωγής μεταξύ συνταξιούχων που έχουν καταβάλει ίσες εισφορές στο ασφαλιστικό σύστημα.

  • 14 Φεβρουαρίου 2019, 14:24 | Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

    Προτείνεται η άντληση των στοιχείων για τη χαρτογράφηση των ηλικιωμένων να μην προκύπτει μόνο από τους συλλόγους μεταναστών, αλλά και από τους φορείς που υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα, προκειμένου να μην αποκλειστούν άτομα που δε συμμετέχουν σε συλλόγους μεταναστών.