Κεφ 2.3.1 – Προφίλ Μεταναστευτικός πληθυσμός

Για να δείτε το περιεχόμενο πατήστε εδώ

 • Για να δημιουργηθεί μια οργανωμένη και συστηματική Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη απαραίτητη είναι η τήρηση αναλυτικών στατιστικών στοιχείων και στοιχείων του προφίλ όλου του πληθυσμού στον οποίο θα απευθύνεται. Ιδιαιτέρως όσον αφορά τα παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες θα πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός στα τηρούμενα στατιστικά στοιχεία σε προσχολική ηλικία (0-6), σχολική ηλικία (6-12) και εφηβική ηλικία (12-18) προκειμένου να προβλεφθεί η δημιουργία και εφαρμογή κατάλληλων για τις ηλικίες αυτές προγραμμάτων.

 • 14 Φεβρουαρίου 2019, 21:01 | Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

  Αποτελεί μεγάλη έλλειψη η μη αναφορά στον πληθυσμό των μη καταγεγραμμένων μεταναστών στη χώρα, πολλοί εκ των οποίων χρήζουν διεθνούς προστασίας, και είτε δεν έχουν ακόμη καταγραφεί, είτε έχουν εκπέσει ανυπαίτια του καθεστώτος τους. Αποτελεί δε μια έλλειψη της παρούσας εθνικής στρατηγικής για την ένταξη, η μη πρόβλεψη επιμέρους μέτρου πολιτικής που θα αφορούσε την έρευνα για την αποτύπωση του πληθυσμού αυτού, όσο και επιμέρους μέτρων πολιτικής που θα αφορούσε την καταγραφή τους και την τακτοποίησή τους, ανάλογα με το καθεστώς που θα όφειλε να τους αποδοθεί (σύμφωνα και με τις διαφοροποιήσεις στην ορολογία, βλ. ανωτέρω υπό 1.2)

 • 13 Φεβρουαρίου 2019, 17:56 | Τσερβένης Δημήτριος Ραφαήλ

  Καλό είναι να συμπεριληφθούν δεδομένα που περιλαμβάνουν τους αλλοδαπούς γεννημένους στο εξωτερικό με βάση την εθνική απογραφή του 2011 καθώς και αυτούς που έχουν αποκτήσει την ελληνική υπηκοότητα τα τελευταία χρόνια.

 • Δεν υπάρχουν στατιστικά και πρoφίλ για παιδιά μετανάστες και κυρίως προφίλ ασυνόδευτων παιδιών (εκτός από τον αριθμό αιτήσεων ασύλου), στα οποία η Στρατηγική αναφέρεται συγκεκριμένα παρακάτω. Χωρίς περισσότερα στοιχεία, δεν μπορούν να σχεδιαστούν οι κατάλληλες πολιτικές.
  Τα παιδιά επίσης έχουν παραληφθεί εντελώς στους ενδεικτικούς δείκτες αξιολόγησης δράσεων (σελ. 86).

 • 12 Φεβρουαρίου 2019, 15:01 | Βασίλης Χρονόπουλος

  Τα στατιστικά στοιχεία για τους μετανάστες που περιλαμβάνονται συσκοτίζουν την πραγματική εικόνα.
  Για παράδειγμα δεν γίνεται κατανοητό γιατί χωρίζονται σε δυο ηλικιακές ομάδες. Στην ηλικία 0-39 περιλαμβάνονται τα παιδιά που έχουν γεννηθεί ή πηγαίνουν ή πήγαν σχολείο στην Ελλάδα μαζί με τους γονείς τους.
  Από την ηλικία των 40 και μετά συναντάς και τους ηλικιωμένους που έχουν (;) ως κύριο θέμα τη δυνατότητα ή μη συνταξιοδότησης και το ποσό αυτής.

  Ο Κώδικας Μετανάστευσης προβλέπει πληθώρα τύπων αδειών που δεν καταγράφονται πουθενά. Για παράδειγμα δεκάδες χιλιάδες πολιτών τρίτων χωρών αποτελούν μέλη οικογένειας Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών, άλλοι έχουν αποκτήσει το καθεστώς του «επί μακρόν διαμένοντος» (για το οποίο δεν φαίνεται να υπάρχει ειδική πρόβλεψη για την προώθηση του όπως στο παρελθόν), υπάρχει ανοικτό το θέμα για τους δεκάδες χιλιάδες κατόχους αδειών μακράς διαμονής (αόριστης, δεκαετίας) των οποίων το καθεστώς σήμερα είναι επισφαλές λόγω της κατάργησης του τύπου των αδειών που κατέχουν κλπ.

  Τέλος ο αριθμός που καταγράφεται προφανώς αφορά τις άδειες που είναι σήμερα σε ισχύ και δεν περιλαμβάνει των αριθμό αυτών που βρίσκονται σε εκκρεμότητα. Για να υπολογιστεί ο αριθμός των «νομίμων μεταναστών» θα πρέπει να αθροιστούν και αυτοί/ες που κατέχουν μπλε βεβαίωση. Ίσως Θα έπρεπε να υπάρχουν και στοιχεία για τις τυχόν απορρίψεις των αιτήσεων για ανανέωση αδειών ώστε η εικόνα να είναι πλήρης.