Μέτρο Πολιτικής 7.1

Κεφάλαιο 3 – Άξονας Πολιτικής 7 – Μέτρο Πολιτικής 7.1
Μέτρο Πολιτικής 7.1: Παρακολούθηση και καταγραφή φαινομένων ρατσισμού και ξενοφοβίας
7.1.1 Δημιουργία Εθνικού Δικτύου για την Καταπολέμηση του Ρατσισμού και τη Ξενοφοβίας
Η δράση αυτή στοχεύει στη δημιουργία ενός επίσημου και αποτελεσματικού συστήματος παρακολούθησης της καταγραφής περιστατικών ρατσιστικής βίας και ξενοφοβικών συμπεριφορών κατά των ομάδων στόχου (από το Δίκτυο για την Καταπολέμηση του Ρατσισμού και της Ξενοφοβίας, τον Συνήγορο του Πολίτη, ΜΚΟ και άλλους φορείς). Βασικός ρόλος του Δικτύου θα είναι η μελέτη της έκτασης του ρατσισμού και της ξενοφοβίας στην Ελλάδα, η ανάλυση των ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων αλλά και των αιτιών της ρατσιστικής/ξενοφοβικής συμπεριφοράς έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση και πρόληψη πράξεων βίας με ρατσιστικά και ξενοφοβικά κίνητρα.

 • 14 Φεβρουαρίου 2019, 14:47 | Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

  Κρίνεται απαραίτητη η αναφορά της σύνδεσης και της συνεργασίας του νέου Εθνικού Δικτύου για την Καταπολέμηση του Ρατσισμού και της Ξενοφοβίας με το υπάρχον αντίστοιχο Δίκτυο που έχει ιδρυθεί από την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

 • Συμμετοχή του ΝΠΙΔ Επάνοδος στο Εθνικό Δίκτυο για την καταπολέμηση του Ρατσισμού και της Ξενοφοβίας.

 • 14 Φεβρουαρίου 2019, 13:03 | Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών

  7.1.1. Δημιουργία Εθνικού Δικτύου για την καταπολέμηση του Ρατσισμού και της Ξενοφοβίας-σελ.73

  Για ακόμα μία φορά χαιρετίζουμε δράσεις για την καταπολέμηση τους ρατσισμού και της ξενοφοβίας αλλά επισημάνουμε πως υπάρχουν δομές και οργανώσεις που έχουν την τεχνογνωσία και την δυνατότητα να συνεισφέρουν σε αυτό εάν υπάρχει η ανάλογη στήριξη και αναγνώριση. Για παράδειγμα το Δίκτυο καταγραφής περιστατικών ρατσιστικής βίας το οποίο τα τελευταία χρόνια καταγράφει τα αυξανόμενα περιστατικά ρατσιστικής βίας.

 • 14 Φεβρουαρίου 2019, 12:46 | PRAKSIS

  Η δημιουργία ενός Εθνικού Δικτύου για την Καταπολέμηση του Ρατσισμού και της Ξενοφοβίας χαιρετίζεται από την PRAKSIS ως μια αναγκαία εξέλιξη, ενώ παράλληλα επιβεβαιώνει το σημαντικότατο έργο που έχει επιτελέσει το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας από την ίδρυσή του το 2011 και μέχρι σήμερα. Η απουσία ενός επίσημου μηχανισμού καταγραφής και παρακαλούθησης του φαινομένου έχει επισημανθεί από όλες τις οργανώσεις που μετέχουμε στο Δίκτυο και οι οποίες έχουμε συμβάλει στην ανάδειξη των περιστατικών ρατσιστικής βίας σε εθνικό επίπεδο. Η θέσπιση ενός επίσημου μηχανισμού παρακολούθησης του φαινομένου, σε συνεργασία με τους φορείς που απαρτίζουν το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας, αποτελεί μια πρόκληση και μια ευκαιρία συνάμα να υιοθετηθούν νέα εργαλεία για την καταγραφή του φαινομένου και τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου.