Μέτρο Πολιτικής 5.2

Κεφάλαιο 3 – Άξονας Πολιτικής 5 – Μέτρο Πολιτικής 5.2

Μέτρο Πολιτικής 5.2: Ενίσχυση της διαπολιτισμικότητας, της διαπολιτισμικής αλληλεπίδρασης και του διαθρησκευτικού διαλόγου
5.2.1 Διάλογος σε θεσμικό επίπεδο με χώρες προέλευσης μεταναστών/μεταναστριών, αιτούντων/αιτουσών και δικαιούχων διεθνούς προστασίας
Η δράση στοχεύει σε μια ουσιαστικότερη κατανόηση των διαφορετικών πολιτισμικών ταυτοτήτων και στην υιοθέτηση πιο στοχευμένων δράσεων κοινωνικής ένταξης οι οποίες θα αναδείξουν την πολιτισμική πολυμορφία σε παράγοντα κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών. Για τη διεξαγωγή του διαλόγου, θα υπογραφούν μνημόνια συνεργασίας με τις χώρες προέλευσης προκειμένου να υλοποιηθούν από κοινού διαπολιτισμικές δράσεις σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, με την εμπλοκή αρμόδιων εκατέρωθεν φορέων (π.χ. πανεπιστημιακά ιδρύματα, πολιτιστικοί σύλλογοι, πρεσβείες).

Άλλες δράσεις
• Δημιουργία πλατφόρμας διεξαγωγής διαπολιτισμικού ή/και διαθρησκευτικού διαλόγου
• Προγράμματα επιδότησης φιλοξενίας παιδιών μεταναστών/μεταναστριών προσφύγων/γυναικών προσφύγων σε κατασκηνώσεις
• Δράσεις ενδυνάμωσης της αλληλεπίδρασης των μεταναστών/μεταναστριών και προσφύγων/γυναικών προσφύγων με τον πληθυσμό της κοινωνίας υποδοχής μέσω καλλιτεχνικών, πολιτιστικών, αθλητικών και λοιπών δραστηριοτήτων

 • 14 Φεβρουαρίου 2019, 14:07 | Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

  Ο διάλογος σε θεσμικό επίπεδο με χώρες προέλευσης μεταναστών είναι θετικός, ωστόσο, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη παράμετροι που αφορούν στις χώρες προέλευσης αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας σύμφωνα με τη Σύμβαση της Γενεύης και σε σχέση με την ιδιότητά του πρόσφυγα.

 • 14 Φεβρουαρίου 2019, 10:51 | JRS Hellas

  Για τη διασφάλιση της πολιτισμικής πολυμορφίας και τη δημιουργία πλατφόρμας διαθρησκευτικού διαλόγου, θα πρέπει πρώτα να σεβαστούμε την θρησκευτική και λατρευτική διαφορετικότητα έμπρακτα με τη δημιουργία και λειτουργία νόμιμων χώρων θρησκευτικής λατρείας (θετικό το παράδειγμα του νέου τζαμιού) και χώρων ταφής που καλύπτουν τις ανάγκες της μουσουλμανικής κοινότητας.
  Σε σχετική μας ερώτηση και ακόλουθη συνάντηση με τη Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων το Μάιο του 2017 πληροφορηθήκαμε ότι το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων δεν είναι αρμόδιο για την επίλυση του θέματος των μουσουλμανικών νεκροταφείων.
  Σύμφωνα με τον ΑΝ 582/1968 (ΦΕΚ 225/Α/28-9-1968) η διαχείριση των νεκροταφείων στη χώρα μας είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των Δήμων. Το άρθρο 6 του ως άνω νόμου εξασφαλίζει το δικαίωμα ταφής εντός νεκροταφείου «παντός νεκρού, ασχέτως θρησκεύματος ή εθνικότητας. Οι δήμοι και αι κοινότητες υποχρεούνται όπως παραχωρούν εντός των ανηκόντων εις αυτούς κοιμητηρίων, χώρον δια τον ενταφιασμόν παντός θανόντος δημότου ή μη και παντός άλλου εν τη περιφερεία των θανόντος ανθρώπου, ανεξαρτήτως αν ο θανών ήτο ημεδαπός ή αλλοδαπός χριστιανός ή μη». Σε ό,τι αφορά την εκταφή της σορού μετά το πέρας της τριετίας, σύμφωνα με όσα έχουν τεθεί κατά καιρούς υπ’ όψιν της υπηρεσίας μας, πρέπει να αναφερθεί ότι δίνεται η δυνατότητα αγοράς του τάφου σε όσους το επιθυμούν, προκειμένου να μην προχωρήσουν ποτέ σε εκταφή ή η δυνατότητα καταβολής κάποιου αντιτίμου προκειμένου να μην πραγματοποιηθεί εκταφή με την συμπλήρωση των 3 ετών.
  Λόγω της υπερσυγκέντρωσης πληθυσμού (περίπου το 50% του ελληνικού πληθυσμού κατοικεί στην Αττική), υφίσταται έλλειψη χώρων, γεγονός που δημιουργεί μεγάλα προβλήματα και στην διαχείριση των νεκροταφείων.
  Ειδικότερα για το ζήτημα των μουσουλμάνων, η Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων, για προφανείς λόγους, κατέβαλε επί σειρά ετών μια πολύμοχθη προσπάθεια για την αναζήτηση ενός κατάλληλου χώρου εντός της Αττικής για την κατασκευή και λειτουργία ενός μουσουλμανικού τομέα εντός ενός ήδη λειτουργούντος νεκροταφείου ή εντός ενός μελλοντικού νεκροταφείου. Η σχετική αναζήτηση υπέδειξε ως βέλτιστη λύση την χρήση ενός χώρου, κυριότητας της Εκκλησίας της Ελλάδος, εντός του διαδημοτικού νεκροταφείου Σχιστού. Για το λόγο αυτό υπεβλήθη αίτημα στην Διαρκή Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος η οποία στις 7 Απριλίου του 2016 αποφάσισε την δωρεάν παραχώρηση του συγκεκριμένου χώρου, προκειμένου το Διαδημοτικό Νεκροταφείο του Σχιστού να προχωρήσει στην κατασκευή και λειτουργία τομέα ταφής μουσουλμάνων. Οι ενέργειες για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου βρίσκονται σε εξέλιξη καθώς πρέπει να διευθετηθούν πλήθος σχετικών ζητημάτων αλλά και να πραγματοποιηθούν όλες οι μελέτες που προβλέπει ο νόμος για τη λειτουργία ενός τομέα ταφής.
  Έκτοτε, δεν έχει υπάρξει νεότερη πληροφόρηση ή εξέλιξη στο θέμα.

 • 10 Φεβρουαρίου 2019, 20:54 | Άννυ Μάλαμα

  Στο σημείο αυτό έχει νόημα να υπάρξουν και ειδικά, στοχευμένα, διαδραστικά προγράμματα που θα σχεδιαστούν σε συνεργασία με τα μουσεία της χώρας και θα αξιοποιούν το υλικό των συλλογών τους σε μια τέτοια κατεύθυνση διαπολιτισμικής προσέγγισης και αλληλεπίδρασης.
  Οι σχετικές δράσεις είναι σκόπιμο να δομηθούν στο πλαίσιο ευρύτερου δικτύου συνεργασίας, επομένως να συντονίζονται και να υποστηρίζονται από το ΥΠΠΟΑ και την αυτοδιοίκηση.