Μέτρο Πολιτικής 4.3

Κεφάλαιο 3 – Άξονας Πολιτικής 4 – Μέτρο Πολιτικής 4.3

Μέτρο Πολιτικής 4.3: Προώθηση της επιχειρηματικότητας
4.3.1 Προώθηση της μικρο-επιχειρηματικότητας (startup επιχειρήσεις)
Η δράση στοχεύει στη διευκόλυνση και ενημέρωση των πολιτών τρίτων χωρών με στόχο την ανάπτυξη της μικρο-επιχειρηματικότητας (startup επιχειρήσεις) μέσω νομοθετικής ρύθμισης: α) για τα θέματα εισόδου και διαμονής τους (visa και άδεια διαμονής), β) απλοποίηση της διαδικασίας σύστασης των μικρών επιχειρήσεων «εθνικού χαρακτήρα» και γ) δυνατότητα μεικτής χρηματοδότησης από Τράπεζες και από κρατικές επιχορηγήσεις (νομοθετική ρύθμιση)

Άλλες δράσεις
• Προώθηση επιχειρηματικότητας μεταναστών/μεταναστριών και προσφύγων/γυναικών προσφύγων μέσω επιχειρήσεων της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και διασύνδεσης με ημεδαπούς/-ές και μετανάστες/μετανάστριες επιχειρηματίες
• Προγράμματα παροχής κατάρτισης για το «επιχειρείν» κυρίως νέους σε ηλικία πολίτες τρίτων χωρών (δικαιούχους διεθνούς προστασίας) μέσω συμβούλων επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με εμπορικά επιμελητήρια της χώρας

 • 4.3.1.
  Εκτός από τη δημιουργία επιχειρήσεων θα μπορούσε να γίνει αναφορά και στην ίδρυση Κοιν.Σ.Επ.

 • 14 Φεβρουαρίου 2019, 21:03 | Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

  Ως προς την προώθηση της επιχειρηματικότητας θα ήταν εξίσου σημαντικό να προβλεφθούν θετικές δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων, ιδιαίτερα δε των νέων μορφών της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, που συστήνονται από δικαιούχους διεθνούς προστασίας, προς το σκοπό υποβοήθησης της ένταξής τους στη χώρα.

 • 14 Φεβρουαρίου 2019, 14:15 | SolidarityNow

  Τόσο η προώθηση της επιχειρηματικότητας όσο και οι υπόλοιπες προτεινόμενες δράσεις είναι θετικές πρωτοβουλίες για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Ωστόσο θα πρέπει να προταθούν και λύσεις εφαρμογής πιο απλών πραγμάτων που αποτελούν και προϋπόθεση των παραπάνω, όπως η έκδοση ΑΦΜ ή τραπεζικών λογαριασμών, που ενώ έχουν δικαίωμα σε αυτό οι πρόσφυγες, πολλές φορές δεν τυγχάνουν εξυπηρέτησης από τους υπαλλήλους των αρμόδιων διοικητκών υπηρεσιών.

 • Συμπερίληψη του ΝΠΙΔ «ΕΠΑΝΟΔΟΣ» στο Μέτρο Πολιτικής 4.3 (σε όλες τις υποενότητες του μέτρου).

 • 13 Φεβρουαρίου 2019, 14:25 | Terre des hommes Hellas

  Aξιοποίηση σχολαζουσών γαιών και κληρονομιών:
  Άνεργοι πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, επιστήμονες διαφορετικών πεδίων, μπορούν με την συνδρομή των ελληνικών πανεπιστημίων να αναλάβουν καινοτόμα σχέδια για αξιοποίηση των σχολαζουσών γαιών, αρκεί να μπορούν να εξασφαλίσουν για λίγα χρόνια ένα σταθερό εισόδημα, μέχρι να αποδώσει το νέο ξεκίνημα.
  Το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, διαθέτει πόρους για απασχόληση ανέργων και τεχνογνωσία στην ενίσχυση δομών κοινωνικής οικονομίας.
  Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, διαθέτει πολυετή τεχνογνωσία στην ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής.
  Η αξιοποίηση των πόρων της κοινωνικής οικονομίας στον πρωτογενή τομέα, έχει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα για την οικονομία:
  • Παράγεται ελληνικό αγροτικό προϊόν.
  • Οι δικαιούχοι των προγραμμάτων, αντί να εργάζονται για κάποια οκτάμηνα σε κάποια έργα περιορισμένου χρόνου, εμπλέκονται ξανά στην παραγωγική διαδικασία με αρχικό κεφάλαιο την πολύτιμη ελληνική γη.
  • Οι ίδιοι ή τα παιδιά τους πιθανά στο τέλος των κοινωνικών προγραμμάτων θα έχουν ήδη βρει επαγγελματικές εναλλακτικές στην περιφέρεια. Κάποια εγκαταλειμμένα χωράφια θα ζωντανέψουν και θα αποτελέσουν το κεφάλαιο για νέες υγιείς συνεταιριστικές επιχειρήσεις.
  «Η Ελλάδα έχει πολλές σχολάζουσες γαίες, και ιδιωτικές και δημόσιες και δημοτικές. Υπάρχει θετική ανταπόκριση και από την Εκκλησία, από τον Αρχιεπίσκοπο, να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε όλες αυτές τις σχολάζουσες γαίες και να βελτιώσουμε πολύ το κομμάτι των εργαζομένων σε αυτόν τον τομέα» (Γιάννης Τσιρώνης, 2017)

 • 13 Φεβρουαρίου 2019, 12:57 | Terre des hommes Hellas

  Απαραίτητες είναι οι δράσεις ενδυνάμωσης των γυναικών για την ενίσχυση της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας. Διαπιστώνουμε ελάχιστη ή και καθόλου μέριμνα επί του θέματος.