Δημόσια Διαβούλευση για το Προγραμματιζόμενο Νομοθετικό Έργο και τις Ρυθμίσεις Θεμάτων Αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενεργείας και Κλιματικής Αλλαγής

Φίλες και φίλοι,

Σας καλωσορίζω στον ηλεκτρονικό χώρο που φιλοξενεί τη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για δύο νομοθετικές ρυθμίσεις που προγραμματίζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Οι νομοθετικές ρυθμίσεις αφορούν:

1. Τη διευκόλυνση της εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων αφαλάτωσης για την αντιμετώπιση των υδρευτικών αναγκών των ΟΤΑ των νησιών του Αιγαίου.

2. Την παροχή εξουσιοδότησης στον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, να ρυθμίζει τα θέματα των διακρατικών διασυνδέσεων των αγωγών φυσικού αερίου καθώς και τα ειδικότερα θέματα που αφορούν τη διαχείριση του δυναμικού των διασυνδέσεων αυτών. Ειδικότερα, δίνεται η δυνατότητα στον Υπουργό ΠΕΚΑ να εγκρίνει τον Κανονισμό Συμβάσεων Ανοικτής Διαδικασίας Δέσμευσης Δυναμικότητας Μεταφοράς για τον Υποθαλάσσιο Αγωγό ΠΟΣΕΙΔΩΝ.

Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 27  2010.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις πολύτιμες απόψεις και τη συμμετοχή σας,

Τίνα Mπιρμπίλη

Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής