Ολοκλήρωση δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης για το σχέδιο της κύριας έκθεσης της Ολλανδικής εταιρίας HVA, με αντικείμενο τη βελτίωση της διαχείρισης υδάτων, αγροτικών καλλιεργειών και αντιπλημμυρικής προστασίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Την 19η Απριλίου 2024 και ώρα 15.00 ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο της κύριας έκθεσης της Ολλανδικής εταιρίας HVA, με αντικείμενο τη βελτίωση της διαχείρισης υδάτων, αγροτικών καλλιεργειών και αντιπλημμυρικής προστασίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Ευχαριστώ θερμά όσους συμμετείχαν στη διαβούλευση, εκφέροντας την δική τους άποψη και διατυπώνοντας την οπτική τους επί του προτεινόμενου από την εταιρία HVA σχεδίου. Οι επισημάνσεις και οι απόψεις που διατυπώθηκαν, έχουν ήδη ληφθεί υπόψιν και θα διαβιβαστούν στην μελετητήρια εταιρία.

Με εκτίμηση,

Χρήστος-Γεώργιος Σκέρτσος
Υπουργός Επικρατείας

Δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο της κύριας έκθεσης της Ολλανδικής εταιρίας HVA με αντικείμενο τη βελτίωση της διαχείρισης υδάτων, αγροτικών καλλιεργειών και αντιπλημμυρικής προστασίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Αναρτάται προς δημόσια διαβούλευση το σχέδιο της κύριας έκθεσης της Ολλανδικής εταιρίας HVA και η συνοπτική περίληψη του σχεδίου στην ελληνική γλώσσα, με αντικείμενο τη βελτίωση της διαχείρισης υδάτων, αγροτικών καλλιεργειών και αντιπλημμυρικής προστασίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Το σχέδιο φέρει τον τίτλο: DRAFT MASTER PLAN “WATER MANAGEMENT IN THESSALY IN THE WAKE OF STORM DANIEL How to Address Thessaly’s Water-Related Agricultural Challenges”, έχει συνταχθεί στην αγγλική γλώσσα, παρατίθεται και στην ελληνική γλώσσα και αναπτύσσεται σε 6 βασικά κεφάλαια και συνολικά 397 σελίδες.

Το σχέδιο της κύριας έκθεσης θα παραμείνει σε δημόσια διαβούλευση έως τις 19/4.

 

Οι προτάσεις που διατυπώνονται στην έκθεση δεν δεσμεύουν την κυβέρνηση.