Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

Με την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτή. Όλες οι παρατηρήσεις που καταγράφηκαν θα τύχουν επεξεργασίας προκειμένου να αξιοποιηθούν στη διαμόρφωση της τελικής μορφής του κειμένου.

Με εκτίμηση,
Γιώργος Σταθάκης

Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/1513

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενεργείας θέτει σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1513 για την τροποποίηση της Οδηγίας 98/70/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ και για την τροποποίηση της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
Με την εν λόγω Οδηγία προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τροποποιήσεις του υφιστάμενου πλαισίου για τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά και ειδικότερα:
– ο καθορισμός εθνικού υποστόχου για τα προηγμένα βιοκαύσιμα με στόχο την προώθησή τους,
– ο καθορισμός ορίου στις ποσότητες βιοκαυσίμων και βιορευστών από αμυλούχα, σακχαρούχα και ελαιούχα φυτά που μπορούν να λαμβάνονται υπόψη για την επίτευξη των εθνικών στόχων, λόγω του φαινομένου της έμμεσης αλλαγής χρήσης γης (φαινόμενο ILUC) που οφείλεται στη χρήση πρώτων υλών που καλλιεργούνται σε αγροτική γη και διατάξεις για την αποτίμηση των συνεπειών του φαινομένου αυτού.
– τροποποίηση των απαιτήσεων μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου του σχετικού κριτηρίου αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών
– νέο Παράρτημα το οποίο περιλαμβάνει πρώτες ύλες για την παραγωγή βιοκαυσίμων των οποίων η συμβολή θεωρείται διπλάσια για τον υπολογισμό του εθνικού στόχου.
– διατάξεις για την αποτροπή φαινομένων απάτης στην περίπτωση βιοκαυσίμων που συμβάλουν διπλάσια για τον υπολογισμό του εθνικού στόχου.
Οι απόψεις και προτάσεις που θα υποβληθούν θα ληφθούν υπόψη για τη βελτίωση των προτεινόμενων ρυθμίσεων.
Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 15:00.
Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για τη συμμετοχή σας.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Γεώργιος Σταθάκης