Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

Με την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης για το σχέδιο αντικατάστασης του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄230/2002), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ευχαριστεί θερμά όλους όσους συμμετείχαν σε αυτή. Όλες οι παρατηρήσεις που καταγράφηκαν θα τύχουν επεξεργασίας προκειμένου να αξιοποιηθούν στη διαμόρφωση της τελικής μορφής του άρθρου.

 

Με εκτίμηση
Πάνος Σκουρλέτης
Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Σχέδιο αντικατάστασης του άρθρου 15Α του Ν3054_2002 Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενεργείας θέτει σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο αντικατάστασης του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄230/2002) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Σκοπός των προτεινόμενων ρυθμίσεων είναι ο εξορθολογισμός και η απλοποίηση του υφιστάμενου πλαισίου κατανομής βιοντίζελ και η θεσμοθέτηση αντίστοιχου πλαισίου κατανομής βιοαιθανόλης, με αφετηρία το 2018, στο πλαίσιο της εθνικής πολιτικής και της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Οι απόψεις και προτάσεις που θα υποβληθούν θα ληφθούν υπόψη για τη βελτίωση των προτεινόμενων ρυθμίσεων.

Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 27-10-2016 και ώρα 15:00.

Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για τη συμμετοχή σας.

Πάνος Σκουρλέτης
Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας