Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

O Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεώργιος Σταθάκης,

ευχαριστεί όλους όσοι συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου «Χωρικός Σχεδιασμός – Βιώσιμη Ανάπτυξη» για την αντικατάσταση του ν. 4269/2014. Οι προτάσεις, οι ενστάσεις και τα εποικοδομητικά σχόλια που έχουν υποβληθεί θα ληφθούν υπόψη κατά την τελική κατάρτιση των διατάξεων των αποφάσεων.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Γεώργιος Σταθάκης

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ – ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Χωρικός Σχεδιασμός -Βιώσιμη Ανάπτυξη» για την αντικατάσταση του ν. 4269/2014.

Η δημόσια διαβούλευση θα είναι ανοικτή από Παρασκευή 11.11.2016 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 18.11-2016 και ώρα 15:00.

Οι απόψεις και προτάσεις που θα υποβληθούν θα ληφθούν υπόψη για την αριστικοποίηση των προτεινόμενων ρυθμίσεων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ