Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

Με την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης για το σχέδιο υπουργικής απόφασης με τίτλο «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων του άρθρου 19Α του ν.4062/2012 και όρια προστίμων» κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 19Α του ν.4062/2012 (ΦΕΚ Α’ 70/30.03.2012), το οποίο προστέθηκε στο ν. 4062/2012 με το άρθρο 24 του ν.4546/2018 (ΦΕΚ Α’ 101/12.6.2018), το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ευχαριστεί θερμά όλους όσους συμμετείχαν σε αυτή.
Όλες οι παρατηρήσεις που καταγράφηκαν θα τύχουν επεξεργασίας προκειμένου να αξιοποιηθούν στη διαμόρφωση της τελικής μορφής των διατάξεων.

Με εκτίμηση,

Γ. Σταθάκης
Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Κατηγοριοποίηση παραβάσεων του άρθρου 19Α του ν.4062/2012 και όρια προστίμων

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενεργείας θέτει σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο υπουργικής απόφασης με τίτλο «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων του άρθρου 19Α του ν.4062/2012 και όρια προστίμων» κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 19Α του ν.4062/2012 (ΦΕΚ Α’ 70/30.03.2012), το οποίο προστέθηκε στο ν. 4062/2012 με το άρθρο 24 του ν.4546/2018 (ΦΕΚ Α’ 101/12.6.2018).
Σκοπός των προτεινόμενων ρυθμίσεων είναι η κατηγοριοποίηση των παραβάσεων και ο καθορισμός προστίμων σχετικά με την υποχρέωση μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στα οδικά καύσιμα το 2020 καθώς και την υποχρέωση υποβολής ετήσιας έκθεσης σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/652 για τον καθορισμό των μεθόδων υπολογισμού και των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων σύμφωνα με την Οδηγία 98/70/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ.
Οι απόψεις και προτάσεις που θα υποβληθούν θα ληφθούν υπόψη για τη βελτίωση των προτεινόμενων ρυθμίσεων.
Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την 27 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 15:00.
Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για τη συμμετοχή σας.

Γ. Σταθάκης

Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας