Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

O Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεώργιος Σταθάκης,

ευχαριστεί όλους τους συμμετέχοντες στη δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος «Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων». Οι προτάσεις, οι ενστάσεις και τα εποικοδομητικά σχόλια που έχουν υποβληθεί θα ληφθούν υπόψη κατά την τελική κατάρτιση των διατάξεων των αποφάσεων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων

O Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεώργιος Σταθάκης,

Θέτει από σήμερα, Πέμπτη 16-3-2017, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος «Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων» και καλεί όλους τους πολίτες, τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν καταθέτοντας απόψεις και προτάσεις, με σκοπό την βελτίωση του προτεινόμενου σχεδίου.
Η δημόσια διαβούλευση θα είναι ανοικτή από την Πέμπτη 16-3-2017 και ώρα 15:00 και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 23-3-2017 και ώρα 15:00.
(Παράταση λήξης διαβούλευσης: Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017, ώρα 15:00).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ