Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

Αγαπητοί φίλοι
Εκ μέρους του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για το ενδιαφέρον και τη στήριξη στη πρωτοβουλία μας για χάραξη θεσμοθετημένης εθνικής δασικής στρατηγικής για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
Η Υπουργική Απόφαση που πρόκειται να εκδοθεί το επόμενο διάστημα και θα περιλαμβάνει το Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας 2018-2038 (Εθνική Στρατηγική για τα Δάση) αποτελεί πρόταση που συνδιαμόρφωσαν όλοι οι ενδιαφερόμενοι και εμπλεκόμενοι στα ζητήματα της δασικής πολικής (υπηρεσίες, φορείς, ακαδημαϊκοί, ερευνητές, επιστήμονες, επαγγελματίες, συνεταιρισμοί, επιχειρήσεις και ΜΚΟ), συζητήθηκε αναλυτικά στην Βουλή των Ελλήνων και ολοκληρώνεται σήμερα με τη συμμετοχή σας στην εθνική διαβούλευση στο Opengov.
Το επόμενο βήμα είναι η υλοποίηση αυτού του Σχεδίου Στρατηγικής Ανάπτυξης από την Πολιτεία και τα όργανά της, αλλά και συνολικά από την κοινωνία και τους οικονομικούς παραγωγούς. Σας καλούμε να γίνετε και εσείς φορείς υλοποίησής του ώστε η περιβαλλοντική πολιτική της χώρας να αναβαθμιστεί, να ενδυναμωθεί ο ρόλος των δασικών οικοσυστημάτων στη στήριξη της εθνικής βιοποικιλότητας, της τοπικής και εθνικής ανάπτυξης, αλλά και της αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών και ανθρωπογενών προκλήσεων της εποχής μας.

Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Σωκράτης Φάμελλος

Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας 2018-2038 (Εθνική Στρατηγική για τα Δάση)

To Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία με την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας του Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων, από την άνοιξη του 2018 έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες σύνταξης μιας νέας δασικής πολιτικής για τη χώρα μας, στο πλαίσιο της στρατηγικής της παραγωγικής ανασυγκρότησης.
Η Εθνική Δασική Στρατηγική ανατρέπει λογικές του παρελθόντος, που περιόριζαν τις δημόσιες πολιτικές και την περιφερειακή ανάπτυξη, τροφοδοτεί την εργασία και την παραγωγή προϊόντων από και στα ελληνικά δάση και ενισχύει τις προληπτικές και ολοκληρωμένες διαχειριστικές παρεμβάσεις. Στις σημερινές δύσκολες συνθήκες και στη σκιά μιας τραγωδίας, που οφείλεται στις δασικές πυρκαγιές, η πολιτική πρόληψης είναι πιο αναγκαία από ποτέ.
Η προσπάθειά μας για τη δημιουργία ενός Σχεδίου Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας, μιας Εθνικής Στρατηγικής για τα Δάση, ξεκίνησε από τον περασμένο Απρίλιο στη Βουλή των Ελλήνων και απευθύνθηκε σε όλη την κοινωνία. Τη σύνθεση της Στρατηγικής στήριξαν μέχρι σήμερα περίπου 250 επιστήμονες και εκπρόσωποι 90 φορέων, συναρμόδια Υπουργεία και Υπηρεσίες του ΥΠΕΝ, φορείς εποπτευόμενοι από το ΥΠΕΝ (όπως είναι οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών), ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιστημονικοί φορείς, παραγωγικοί φορείς, ΓΕΩΤΕΕ, συνδικαλιστικές οργανώσεις, ΜΚΟ, κυνηγετικές οργανώσεις, δασική βιομηχανία και ορειβατικοί σύλλογοι. Τα αποτελέσματα του α’ κύκλου σύνθεσης και διαβούλευσης παρουσιάστηκαν και εμπλουτίστηκαν στη Βουλή, σε νέα συζήτηση στις 10 Ιουλίου.
Στην προσπάθεια αυτή βοήθησε και ομάδα 36 επιστημόνων και υπηρεσιακών παραγόντων, ως Ομάδα Εργασίας, η οποία συστήθηκε με την ΥΑ 31288/4815/24-05-2018 (ΑΔΑ 6Ξ334653Π8-ΖΗΙ), η οποία μας παρέδωσε και τελική αναφορά για το σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας.
Σήμερα, έχουμε στα χέρια μας το σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης, όπως προέκυψε από την παραπάνω αναφορά, το οποίο και προβλέπεται να καθορίσει, με βάση το άρθρο 60 του ν. 4280/2014, την Εθνική Στρατηγική για τα Δάση για την επόμενη εικοσαετία.
Με την πολιτική μας για ανοιχτές διαδικασίες και για διαβούλευση με την κοινωνία, φέρνουμε το σχέδιο απόφασης στο opengov.gr, ώστε να υπάρξουν περαιτέρω σχόλια επί του κειμένου και να εξασφαλίσουμε τη μέγιστη διαφάνεια και συμμετοχή των πολιτών.
Σας καλώ από σήμερα έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2018 να καταθέσετε τα σχόλιά σας, ώστε όλοι μαζί να διαμορφώσουμε τη στρατηγική για τα Δάση μας για τις επόμενες δύο δεκαετίες, ώστε να καταστούν αυτά ένας χώρος εργασίας και παραγωγής ανταγωνιστικών και καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, ένας χώρος προστασίας για τον άνθρωπο και τις δραστηριότητές του, με ισχυρές προληπτικές δράσεις για τις φυσικές καταστροφές αλλά και ένας χώρος φιλοξενίας της πλούσιας βιοποικιλότητας της πατρίδας μας.
Παρασκευή, 10 Αυγούστου 2018
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Σωκράτης Φάμελλος