Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης

Με την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης για το Σχέδιο Νόμου «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του ΠΔ 148/2009 και άλλες διατάξεις» το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ευχαριστεί θερμά όλους όσους συμμετείχαν σε αυτή. Όλες οι παρατηρήσεις που καταγράφηκαν θα τύχουν επεξεργασίας προκειμένου να αξιοποιηθούν στη διαμόρφωση της τελικής μορφής του Σχεδίου Νόμου.

Με εκτίμηση

Πάνος Σκουρλέτης

Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων

Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του ΠΔ 148/2009 και άλλες διατάξεις»

Το Υπουργείο  Περιβάλλοντος και Ενεργείας θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του ΠΔ 148/2009 και άλλες διατάξεις».

Με το παρόν σχέδιο και τις κανονιστικές πράξεις που προβλέπεται να εκδοθούν κατ’ εξουσιοδότησή του ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2013/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013 «Για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών υδρογονανθράκων και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ» (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 178 της 28.6.2013) και καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις για την πρόληψη σοβαρών ατυχημάτων από υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων καθώς και για τον περιορισμό των συνεπειών τους.

Στόχος του παρόντος νομοθετήματος είναι η κατά το δυνατόν μείωση των σοβαρών ατυχημάτων που σχετίζονται με υπεράκτιες εργασίες πετρελαίου και φυσικού αερίου και ο περιορισμός των συνεπειών τους.

Η κατάθεση των δικών σας απόψεων και προτάσεων θα ληφθούν υπόψη και θα συμβάλλουν στη βελτίωση των προτεινόμενων ρυθμίσεων του τελικού σχεδίου νόμου που θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή.

Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 15:00.

Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για τη συμμετοχή σας.

Πάνος Σκουρλέτης

Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας