Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

Με την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης για το σχέδιο της κοινής υπουργικής απόφασης “Τροποποίηση της ΚΥΑ Δ1/Α/οικ.2497/8.2.2013 «Καθορισμός κριτηρίων, μεθοδολογίας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ και ρύθμιση κάθε σχετικού θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002, όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β’ 253)” το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ευχαριστεί θερμά όλους όσους συμμετείχαν σε αυτή. Όλες οι παρατηρήσεις που καταγράφηκαν θα τύχουν επεξεργασίας προκειμένου να αξιοποιηθούν στη διαμόρφωση της τελικής μορφής της απόφασης.

Με εκτίμηση
Πάνος Σκουρλέτης
Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Καθορισμός κριτηρίων, μεθοδολογίας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ και ρύθμιση κάθε σχετικού θέματος…

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενεργείας θέτει σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο της κοινής υπουργικής απόφασης “Τροποποίηση της ΚΥΑ Δ1/Α/οικ.2497/8.2.2013 «Καθορισμός κριτηρίων, μεθοδολογίας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ και ρύθμιση κάθε σχετικού θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002, όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β’ 253)”.  Με το παρόν σχέδιο προσδιορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο πλαίσιο της κατανομής βιοντίζελ ώστε να λαμβάνονται υπόψη ποσότητες πρώτων υλών για την παραγωγή βιοντίζελ (χρησιμοποιημένων φυτικών ελαίων, τηγανελαίων ή ζωικών λιπών) που συλλέγονται από εταιρείες οι οποίες είναι ταυτόχρονα κάτοχοι άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων και άδειας συλλογής και μεταφοράς ή κατάλληλης έγκρισης/καταχώρισης, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1.Α.θ.i του άρθρου 3 της ΚΥΑ Δ1/Α/οικ.2497/8.2.2013.  Επιπλέον, με την προτεινόμενη τροποποίηση προβλέπονται διατάξεις για τη ενίσχυση των προβλεπόμενων ελέγχων από το Υπουργείο Οικονομικών με στόχο την αποφυγή φαινομένων απάτης.  Οι απόψεις και προτάσεις που θα υποβληθούν θα ληφθούν υπόψη για τη βελτίωση των προτεινόμενων ρυθμίσεων.  Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 5-8-2016 και ώρα 12:00. Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για τη συμμετοχή σας.

Πάνος Σκουρλέτης
Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας