Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

Ο Υπουργός κ. Γιώργος Σταθάκης ευχαριστεί όλους τους πολίτες και φορείς που συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου Απόφασης «Εθνικό Σχέδιο αύξησης του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας (άρθρο 9, Οδηγίας 2010/31/ΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων)». Οι προτάσεις, παρατηρήσεις, ενστάσεις και τα εποικοδομητικά σχόλια που έχουν υποβληθεί θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας και θα ληφθούν υπόψη κατά την τελική διαμόρφωσή του.

Με εκτίμηση,

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο για την αύξηση του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας (άρθρο 9 της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ)

Τίθεται από σήμερα, σε δημόσια διαβούλευση το «Εθνικό Σχέδιο για την αύξηση του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας (άρθρο 9 της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ)», σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του ν.4122/2013, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και καλούνται όλοι οι πολίτες και φορείς να συμμετέχουν καταθέτοντας τις απόψεις και τις προτάσεις τους οι οποίες θα ληφθούν υπόψη για τη τελική διαμόρφωση του εν λόγω Εθνικού Σχεδίου.»
Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου και ώρα 15:00.
Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για τη συμμετοχή σας.
Με εκτίμηση,

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Γιώργος Σταθάκης