Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

Με την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτή. Όλες οι παρατηρήσεις που καταγράφηκαν θα τύχουν επεξεργασίας προκειμένου να αξιοποιηθούν στη διαμόρφωση της τελικής μορφής των κειμένων.

Με εκτίμηση,

Σωκράτης Φάμελλος
Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Κανονισμός Τιμολόγησης των ΦΟΔΣΑ και Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτης Φάμελλος, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΣ, θέτει από σήμερα 8/1/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:10 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση στον ιστοχώρο του opengov.gr, το σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης η έκδοση της οποίας προβλέπεται δυνάμει του άρθρου 9 του ν.2939/01, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του ν.4496/2017 και αφορά την διαμόρφωση του Κανονισμού Τιμολόγησης των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.
Επίσης, τίθεται σε διαβούλευση πρόταση νομοθετικής ρύθμισης για την ενίσχυση δράσεων κυκλικής οικονομίας με κατάργηση του άρθρου 43 του ν.4042/2012.
Τα σχέδια είναι διαθέσιμα και στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ από την 3/1/2019.
Στο πλαίσιο αυτό καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των ανωτέρω διατάξεων. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 21/1/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00.

Με εκτίμηση,
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Σωκράτης Φάμελλος