Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το «Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΠΕΑΡ)»

Τίθεται από σήμερα σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το «Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΠΕΑΡ)»

Σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020 και ώρα 12.00 π.μ.

 

 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

Κωνσταντίνος Χατζηδάκης