Ολοκλήρωση ηλεκτρονικής διαβούλευσης για το «Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΠΕΑΡ)»

Με την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης για το «Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΠΕΑΡ)», ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα ήθελε να εκφράσει τις θερμές ευχαριστίες του για την ενεργή συμμετοχή όλων των μερών, τα οποία συνέδραμαν ουσιαστικά και εποικοδομητικά στο έργο του Υπουργείου.

Όλα τα σχόλια και οι παρατηρήσεις θα εξετασθούν και θα αξιολογηθούν, προκειμένου να οριστικοποιηθεί το τελικό κείμενο του ΕΠΕΑΡ.

Με εκτίμηση,

Κωνσταντίνος Χατζηδάκης
Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το «Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΠΕΑΡ)»

Τίθεται από σήμερα σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το «Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΠΕΑΡ)»

Σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020 και ώρα 12.00 π.μ.

 

 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

Κωνσταντίνος Χατζηδάκης