Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

Με την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης για το νομοσχέδιο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ», ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά όλους τους συμμετέχοντες, καθώς συνέβαλαν σημαντικά σε μία διαβούλευση ουσιαστική και εποικοδομητική. Όλα τα σχόλια και οι παρατηρήσεις θα τύχουν αξιολόγησης, προκειμένου να οριστικοποιηθεί το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου.

Με εκτίμηση,
Κωσταντίνος Χατζηδάκης
Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Τίθεται από σήμερα σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπό τον τίτλο: «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας».

Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας επί των σχετικών ρυθμίσεων.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και ώρα 09.00 π.μ..

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Κωνσταντίνος Χατζηδάκης