Άρθρο 37 Μεταβατικές και λοιπές διατάξεις

Μέχρι το διορισμό του Προέδρου και των λοιπών μελών της Ε.Ε.Ε.Π., όπως ορίζεται στο άρθρο 4, ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του Προέδρου και της Ε.Ε.Ε.Π., που προβλέπονται στο νόμο αυτό.

Εντός ενός έτους από τη σύσταση και λειτουργία της Ε.Ε.Ε.Π., μεταφέρονται σε αυτή οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εποπτείας Καζίνο του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και των άλλων εν λειτουργία φορέων ελέγχου, εκτός των ρητά εξαιρούμενων στο άρθρο 37. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, αυτό το χρονικό διάστημα μπορεί να παραταθεί συνολικά ή ανά φορέα.

 • ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
  ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΖΙΝΟ (Ο.Ε.Σ.Ι.Κ)
  Διεύθυνση: Πλατεία Βικτωρίας 5, ΑΘΗΝΑ
  Τηλ. 2108222942
  Fax: 2108222963
  http://www.oesik.gr
  email: oesik@otenet.gr
  Σε συνέχεια των γενικών παρατηρήσεων και αντιθέσεων που καταθέσαμε τις 30.1.2001, συνεχίζουμε με την κατ’ άρθρο τοποθέτηση μας
  Άρθρο 37
  Στην πρώτη παράγραφο πρέπει να γίνει η ακόλουθη προσθήκη: «Κατ’ εξαίρεση αναφορικά με την εποπτεία της Λειτουργίας των Καζίνο, έως το διορισμό του Προέδρου και των λοιπών μελών της Ε.Ε.Ε.Π., παραμένει σε ισχύ η Επιτροπή Εποπτείας Λειτουργίας των Καζίνο του άρθρου 3 του ν.2206/1994». Η προσθήκη αυτή κρίνεται απαραίτητη, δεδομένης της ύπαρξης πληθώρας εκκρεμών θεμάτων που αφορούν στη λειτουργία των καζίνο, για την αντιμετώπιση των οποίων απαιτείται η ύπαρξη μιας αρμόδιας Αρχής που διαθέτει εμπειρία και εξειδίκευση. Η συγκέντρωση όλου αυτού του όγκου των εκκρεμών και συνεχώς αναφυομένων ζητημάτων σε ένα πρόσωπο είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει ανυπέρβλητα προβλήματα και σοβαρότατες δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις, που θα βλάψουν καίρια τα συμφέροντα των επιχειρήσεων καζίνο, των εργαζομένων σ’ αυτά και το Ελληνικό Δημόσιο.

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 21:46 | Καζίνο Λουτρακίου, Πάρνηθας, Θεσσαλονίκης, Ρίο, Ρόδου, Πόρτο Καρράς, Ξάνθης, Σύρου και Κέρκυρας

  Στην πρώτη παράγραφο πρέπει να γίνει η ακόλουθη προσθήκη: «Κατ’ εξαίρεση αναφορικά με την εποπτεία της Λειτουργίας των Καζίνο, έως το διορισμό του Προέδρου και των λοιπών μελών της Ε.Ε.Ε.Π., παραμένει σε ισχύ η Επιτροπή Εποπτείας Λειτουργίας των Καζίνο του άρθρου 3 του ν.2206/1994». Η προσθήκη αυτή κρίνεται απαραίτητη, δεδομένης της ύπαρξης πληθώρας εκκρεμών θεμάτων που αφορούν στη λειτουργία των καζίνο, για την αντιμετώπιση των οποίων απαιτείται η ύπαρξη μιας αρμόδιας Αρχής που διαθέτει εμπειρία και εξειδίκευση. Η συγκέντρωση όλου αυτού του όγκου των εκκρεμών και συνεχώς αναφυομένων ζητημάτων σε ένα πρόσωπο είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει ανυπέρβλητα προβλήματα και σοβαρότατες δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις, που θα βλάψουν καίρια τα συμφέροντα των επιχειρήσεων καζίνο και του Δημοσίου.

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 20:28 | ΠΟΕΠΠΠ

  Άρθρο 37
  Αναφορικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Ε.Ε.Ε.Π. από τον Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών κατά το μεταβατικό στάδιο μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών σύστασης και διορισμού των μελών της Ε.Ε.Ε.Π., επισημαίνουμε ότι ο έλεγχος της αγοράς κατά το μεταβατικό αυτό στάδιο δεν θα είναι επαρκής, καθώς το προσωρινώς αρμόδιο για την εποπτεία της αγοράς αυτό όργανο δεν θα διαθέτει την αναγκαία τεχνογνωσία και τα μέσα, που θα διαθέτει η προς σύσταση Ε.Ε.Ε.Π., με αποτέλεσμα να μην επιτυγχάνεται ο κύριος σκοπός του νόμου, που είναι η προστασία της δημόσιας τάξης και η καταπολέμηση του παράνομου επίγειου ή/και διαδικτυακού τζόγου. Αυτό έχει αποδείξει η εμπειρία πολλών ευρωπαϊκών κρατών, όπως η Γαλλία και η Αγγλία. Συνεπώς, προτείνεται η αναστολή των διαδικασιών αδειοδότησης και εν γένει λειτουργίας της αγοράς των «νέων» παιγνίων μέχρι την σύσταση και πλήρη στελέχωση της Ε.Ε.Ε.Π.

 • Ενόψει της σύνταξης του νέου νομικού πλαισίου για τη ρύθμιση της αγοράς παιγνίων η CENTRIC Α.Ε. και η Sportingbet Plc καταθέτουν τις απόψεις τους στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης:

  Άρθρο 37
  Είναι θετικό το γεγονός ότι υπάρχει η πρόβλεψη να λειτουργήσει η ΕΕΕΠ προσωρινά μέσω του Γ.Γ Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, πρέπει όμως να επισημάνουμε ότι η προσωρινή άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων της Ε.Ε.Ε.Π. από το Γ.Γ. Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, αντιτίθεται στο ευρωπαϊκό δίκαιο, εφόσον ο εν λόγω Γενικός Γραμματέας δε διαθέτει την απαραίτητη υποδομή και καταρτισμένο προσωπικό προκειμένου να μπορέσει να φέρει εις πέρας τις ανατεθειμένες αρμοδιότητες για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα. Κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαγορεύεται στα Κράτη Μέλη μέσω καθυστερήσεων σε διοικητικές διαδικασίες και ανεπαρκών διοικητικών υποδομών να θέτουν εμπόδια στην ελεύθερη δραστηριοποίηση επιχειρήσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλ. π.χ. απόφαση του ΔικΕΕ στην υπόθεση 21/84 Επιτροπή κατά Γαλλίας [1985] Συλλ. 1356).

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ CENTRIC

  H Centric ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΕ είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η Centric συμμετέχει σε εταιρίες οι οποίες προσαρμόζουν σε τοπικές αγορές, διαχειρίζονται και προωθούν υπηρεσίες διαδικτυακής ψυχαγωγίας. Οι θυγατρικές εταιρίες της Centric A.Ε συνεργάζονται με μεγάλους παρόχους διαδικτυακής ψυχαγωγίας, οι οποίοι είναι εισηγμένοι σε Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια και κατέχουν άδεια εξ αποστάσεως παροχής των εν λόγω υπηρεσιών, για την από κοινού λειτουργία και προώθηση ιστοσελίδων τυχερών παιχνιδιών σε διάφορες γλώσσες χωρών της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
  Η πιο σημαντική εξ αυτών, είναι η συνεργασία με τη Sportingbet Plc.

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ SPORTINGBET
  Η Sportingbet Plc αποτελεί μία εκ των πρωτοπόρων εταιριών όσον αφορά τη βιομηχανία του διαδικτυακού στοιχήματος και της διαδικτυακής ψυχαγωγίας και σήμερα είναι μία εκ των ηγετικών εταιριών της αγοράς σε παγκόσμιο επίπεδο. Η εταιρία συστήθηκε το 1998 και είναι εγκατεστημένη στο Ηνωμένο Βασίλειο και συγκεκριμένα στο Λονδίνο. Η εταιρία είναι εισηγμένη στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου και η κεφαλαιοποίησή της άγγιξε τα £297 εκατομμύρια (βάσει των τιμών κλεισίματος της 28/1/2011). Οι διάφορες ιστοσελίδες της καλύπτουν πάνω από 30 χώρες εξυπηρετώντας πελάτες σε 26 γλώσσες. Η Sportingbet προσαρμόζει τις ιστοσελίδες της στις τοπικές αγορές προκειμένου να αντικατοπτρίζονται σε αυτές οι διαφορετικές γλώσσες, νομίσματα και τα προτιμούμενα αθλήματα των αγορών-στόχων της. Ο σκοπός της εταιρίας είναι η παροχή ενός «προστατευμένου περιβάλλοντος ψυχαγωγίας», στο οποίο τα προγράμματα εξυπηρέτησης πελατών παρέχουν στους υπεύθυνους ενήλικες τη σιγουριά ότι γνωρίζουν ότι τα χρήματά τους είναι ασφαλή, ενώ παρέχουν στην εταιρία τη σιγουριά ότι λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα για την προστασία των ευάλωτων προσώπων.

  Αναλυτικά οι θέσεις της Centric και της Sportingbet για το σύνολο του προς διαβούλευση νομοθετήματος για τη ρύθμιση της αγοράς τυχερών παιγνίων στην ιστοσελίδα της Centric http://www.centric.gr/default.asp?pid=101&la=1

 • 29 Ιανουαρίου 2011, 11:32 | δημητρης

  το σχεδιο νόμου περιέχει πολλαπλές ερμηνείες ,διατάξεις φωτογραφικές υπέρ επιχειρήσεων -εταιριών και αθέμιτο ανταγωνισμό.

  μαζί με τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες της διευθυνσης καζίνο στην Ε.Ε.Ε.Π.πρέπει να προστεθεί ότι μεταφέρεται και το πρωσοπικο που εργάζεται σε αυτή ,δεδομένο ότι διαθέτει την πείρα- που προφανώς θα είναι απαραίτητη για την συνέχιση του ελέγχου στα καζινο και όχι μονο.Ενδεχομένως είναι παράληψη του νομοθέτη.

  Υ.Σ.Προς διαχειριστή ιστολογίου :Λείπει από την διαβούλευση και απο το σχέδιο νόμου το άρθρο 23 .Γιατί;

 • 29 Ιανουαρίου 2011, 00:44 | Kyriakos Demetriou

  «Μέχρι το διορισμό του Προέδρου και των λοιπών μελών της Ε.Ε.Ε.Π., όπως ορίζεται στο άρθρο 4 …»

  Δεν ορίζεται διαδικασία διορισμού στο Αρ. 4. Επίσης, δεν είναι σαφές τι θα γίνει με τον πρόεδρο και τα μέλη της σημερινής ΕΕΕΤΠ από τη στιγμή που θα δημοσιευθεί ο νόμος και θα μετονομασθεί σε ΕΕΕΠ (αν και κανείς υποθέτει ότι θα … παυθούν).