Άρθρο 19 Πιστοποίηση καταστημάτων

1. Για τη διεξαγωγή τεχνικών-ψυχαγωγικών ή τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα απαιτείται πιστοποίηση του καταστήματος, που εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π. μετά από αίτηση των κατόχων αδειών διεξαγωγής παιγνίων ή όσων εκμεταλλεύονται παίγνια με παιγνιομηχανήματα, σύμφωνα με τους όρους του νόμου αυτού. Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να χορηγηθεί πιστοποίηση καταστημάτων διεξαγωγής τεχνικών-ψυχαγωγικών ή τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα, τα οποία αφορούν μεταξύ άλλων, σε στοιχεία για το χώρο τοποθέτησης των παιγνιομηχανημάτων, στον αριθμό των παιγνιομηχανημάτων ανά κατάστημα, στο είδος των παιγνίων που διενεργούμενων σε αυτά και στο ύψους του παραβόλου.

2. α) «Αμιγείς χώροι» διεξαγωγής παιγνίων είναι καταστήματα, στα οποία επιτρέπεται η διεξαγωγή αποκλειστικά είτε τεχνικών-ψυχαγωγικών είτε τυχερών παιγνίων.

β) «μικτοί χώροι» διεξαγωγής παιγνίων με παιγνιομηχανήματα είναι καταστήματα, με ελάχιστο εμβαδόν 80 τ.μ., όπου η κύρια ασκούμενη εμπορική δραστηριότητα είναι η εστίαση ή η αναψυχή, εξαιρουμένων των κέντρων νυχτερινής διασκέδασης ή εκείνων όπου βασική υπηρεσία είναι η παροχή οινοπνευματωδών ποτών (ορισμός μπαρ από αγορανομία). Στους χώρους αυτούς επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η διεξαγωγή είτε αποκλειστικά τεχνικών – ψυχαγωγικών είτε αποκλειστικά τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα, υπό την προϋπόθεση ότι ο μέγιστος αριθμός παιγνιομηχανημάτων δεν υπερβαίνει τα τρία.

3. Για τη χορήγηση κάθε τύπου πιστοποίησης και για τη διατήρησή της σε ισχύ καταβάλλεται από το πρόσωπο που εκμεταλλεύεται το χώρο ετήσιο τέλος λειτουργίας του καταστήματος. Το ύψος του τέλους αυτού καθορίζεται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.

Για κάθε κατάστημα ορίζεται υπεύθυνος εκμετάλλευσης, ο οποίος ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τον κάτοχο της άδειας διεξαγωγής ή τον κάτοχο της άδειας εκμετάλλευσης για την τήρηση των διατάξεων του νόμου αυτού. Ο υπεύθυνος εκμετάλλευσης πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο ηλικίας 25 έως 60 ετών, μόνιμος κάτοικος Ελλάδας και να πληροί τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α) έχει την ιθαγένεια κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

β) δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για αντίσταση κατά της αρχής, σύσταση συμμορίας και συμμετοχής σε αυτήν, εγκλήματα περί το νόμισμα του Κεφαλαίου Θ` του Ποινικού Κώδικα, υπόθαλψη εγκληματία, παρασιώπηση εγκλημάτων, κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα του Κεφαλαίου ΙΓ` του Ποινικού Κώδικα, ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, σωματική βλάβη εκ προθέσεως, αρπαγή, αρπαγή ανηλίκου, κλοπή, ληστεία, εκβίαση, απάτη, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, παραβάσεις των διατάξεων της περί όπλων, εκρηκτικών υλών της ισχύουσας νομοθεσίας, παραβάσεις των νόμων περί ναρκωτικών, εσχάτη προδοσία, παράβαση του άρθρου 2, παράγραφος 2 του Ν. 2433/1996 και κάθε έγκλημα κατά των ηθών.

γ) διαθέτει, τουλάχιστον απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή αντίστοιχο αυτού και έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή δεν υπέχει υποχρέωση ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

δ) γνωρίζει την ελληνική γλώσσα.

4. Σε όλα τα καταστήματα :

α) Απαγορεύεται να εγκαθίστανται ή και να λειτουργούν μη πιστοποιημένα παιγνιομηχανήματα.

β) Απαιτούνται τουλάχιστον 3 τ.μ. καθαρού χώρου ανά παιγνιομηχάνημα.

γ) Αναρτάται υποχρεωτικά στην πρόσοψη ειδικό σήμα τους με τον αριθμό και τον τύπο πιστοποίησής τους, το οποίο εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π., σύμφωνα με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων.

δ) Απαγορεύεται η εγκατάσταση αυτόματων ταμειακών μηχανών (ΑΤΜ).

 • ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
  ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΖΙΝΟ (Ο.Ε.Σ.Ι.Κ)
  Διεύθυνση: Πλατεία Βικτωρίας 5, ΑΘΗΝΑ
  Τηλ. 2108222942
  Fax: 2108222963
  http://www.oesik.gr
  email: oesik@otenet.gr
  Σε συνέχεια των γενικών παρατηρήσεων και αντιθέσεων που καταθέσαμε τις 30.1.2001, συνεχίζουμε με την κατ’ άρθρο τοποθέτηση μας
  Άρθρο 19
  Παρ.3δ θα πρέπει να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα, η γνώση της οποίας, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπό, αποδεικνύεται με αναγνωρισμένο πιστοποιητικό ελληνομάθειας.

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 23:35 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ν.

  Απαράδεκτο στους Αμιγείς χώρους τα ψυχαγωγικά παίγνια.
  Απαράδεκτος ο περιορισμός ως προς τον αριθμό τους.
  Σε όλη την Ευρώπη, γι αυτό άλλωστε ονομάζονται και τεχνικά ψυχαγωγικά παίγνια, βρίσκονται ως επί το πλείστον σε αίθουσες – πολυχώρους διασκέδασης. Είμαστε σίγουροι ότι θα τα αφήσετε ελεύθερα.
  Τι θα κάνετε άραγε με τα νησιά και ειδικά με τα ξενοδοχεία, τα οποία ήδη χάνουν αστέρια όταν δεν δίνουν στην παροχή των υπηρεσιών τους χώρους play room ?
  Θα υποβαθμίσετε με το νομοσχέδιο αυτό τα ξενοδοχεία μας και να ρίξουν οι μεγάλες εταιρίες (τουριστικά γραφεία) τις τιμές τους.
  Στα μικτά καταστήματα τα 3 παιχνίδια είναι πολύ μικρός αριθμός ώστε να μπορεί να προσδοκά ο καταστηματάρχης σε κάποια βελτίωση των εσόδων του. Προτείνω να γίνει έως 10.

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 22:20 | Ρομανός

  Λέτε ότι απαιτούνται τουλάχιστον 3 τ.μ. καθαρού χώρου ανά παιγνιομηχάνημα, αλλά μπορείτε να μας πείτε και την απόσταση ενός παιγνιομάγαζου από το άλλο; Τι ετοιμάζεστε να κάνετε; Διάσπαρτες σφηκοφωλίες που θα μαζεύονται οι κηφήνες να τους τα τρώτε;

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 21:21 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΙΛΛΑΡΑΣ

  ΕΓΩ ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ 61 ΧΡΟΝΩΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ; ΓΙΑΤΙ.ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΝ ΑΚΟΥΤΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΜΟΥ ΚΡΑΥΓΗ.ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΜΠΟΥΝΕ ΜΕΧΡΙ 5 ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 21:17 | Καζίνο Λουτρακίου, Πάρνηθας, Θεσσαλονίκης, Ρίο, Ρόδου, Πόρτο Καρράς, Ξάνθης, Σύρου και Κέρκυρας

  Τα αναφερόμενα στο εδάφιο 3 ετήσια τέλη λειτουργίας των καταστημάτων συνιστούν θεμελιώδη όρο εκμετάλλευσης των παιγνιομηχανημάτων. Συνεπώς, το ύψος τους και, σε κάθε περίπτωση, τα κριτήρια διαμόρφωσής τους θα πρέπει να είναι γνωστά εκ των προτέρων και να καθορίζονται είτε από τον παρόντα νόμο (κατ’ αντιστοιχία με την πρόβλεψη του άρθρου 21, εδάφιο 2 περί καθορισμού παραβόλου για την εξέταση, χαρακτηρισμό, ταξινόμηση και άδεια κάθε τύπου τυχερών παιγνίων), είτε από τις Υπουργικές Αποφάσεις με τις οποίες θα προκηρύσσονται οι διαγωνισμοί και θα εγκρίνονται τα τεύχη τους και, πάντως, όχι με κανονισμούς ή με αποφάσεις της Ε.Ε.Ε.Π.

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 17:28 | Ελένη

  γ) διαθέτει, τουλάχιστον απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

  Αυτοί που δυστυχώς δεν βγάλαμε λύκειο δεν έχουν δικαίωμα να κάνουν επιχείρηση ?

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 17:33 | Ελένη

  Δουλεύω απο 14 χρονών και δεν είχα την δυνατότητα να τελειώσω λύκειο , είμαι 45 χρονών τώρα και έχω στο όνομα μου άδεια ιντερνέτ cafe με 55 υπολογιστές .
  Τώρα τι κάνω , κλείνω και περιμένω να πεθάνω από την πείνα ?

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 17:24 | Παπαδακης Νικολαος

  Στις αίθουσες που ήδη χρησιμοποιούμε θα χρειαστεί να αφαιρέσουμε μηχανήματα αφού το κάθε ένα απαιτεί καθαρό χώρο 3τ.μ.

  Τι εξυπηρετεί αυτό;

  Απαγορεύονται τα μη πιστοποιημένα παιγνιομηχανήματα. Όλα όσα είναι από εταιρίες όπως sega , namco , konami φαντάζομαι είναι πιστοποιημένα οπότε για ποια παιχνίδια μιλάμε; Μήπως δεν χρειάζεται καν αυτή η πιστοποίηση ;

  Αμιγείς χώροι δεν υπάρχουν πλέον γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει ενδιαφέρον εκτός από τα net cafe όμως αυτά δεν είναι τα μόνα που λειτουργούν στο κλάδο. Τι θα γίνει με όλα αυτά τα μέρη ( ξενοδοχεία, υπαίθριους χώρους, μπαρ, καφε, παραλίες κτλ) και έχουν 2-3 μηνανήματα ψυχαγωγικά; Τι θα γίνουν αυτοί οι χώροι που είναι πέρα κάθε αμφιβολίας νόμιμη αφού εξυπηρετούν παιδεία ή τουρίστες και είναι σε χώρους περάσματα για να είναι εύκολα αντιληπτά τα μηχανήματα;

  Σε χώρους όπως τους παραπάνω η διαδικασία όλων αυτών των αδειών θα έχει αποτρεπτικό χαρακτήρα και το κράτος θα σταματήσει να εισπράττει το ΦΠΑ που κάνει μέχρι τώρα;

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 12:22 | Γιώργος Ριζεάκος

  Στο «Αρθρο 19» παρατηρούνται βασικές ελλείψεις στα προσόντα που πρέπει να συγκεντρώνει ο «υπεύθυνος καταστήματος», καθώς και ένα κενό.

  Το κενό:
  Στις στρατιωτικές υποχρεώσεις να αναφερθεί και η «αναβολή λόγω σπουδών» γιατί έτσι αποκλείονται οι φοιτητές από πιθανότητα εργασίας στον συγκεκριμένο χώρο.

  Οι ελλείψεις:
  1)Οι υπεύθυνοι καταστημάτων, τεχνικών ή τυχερών παιχνιδιών πρέπει να κατέχουν πιστοποιημένα την Ελληνική γλώσσα (είτε από ελληνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, είτε με ισότιμη αναγνώριση του εξωτερικού) και όχι «δ) γνωρίζει την ελληνική γλώσσα».

  2)Επειδή αυτές οι θέσεις εργασίας (σύμφωνα με τις ευθύνες και τις αρμοδιότητες που έχει ο υπεύθυνος καταστήματος) θα έπρεπε να καλύπτονται από απόφοιτους κοινωνιολογίας, ψυχολογίας, ή από κοινωνικούς λειτουργούς, ας δομηθεί τουλάχιστον ένα επιμορφωτικό (υποχρεωτικό) σεμινάριο για τα τεχνικά και ένα ανάλογο για τα τυχερά παιχνίδια. Ο «υπεύθυνος» να αποκτά μια πιστοποίηση ότι είναι κατάλληλος για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας.

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 11:52 | oddrop

  Θα πρόσθετα το σχέδιο κτηρίου μέσα στα πιστοποιητικά, όχι αυτό που έχει η πολεοδομία κατά προτίμηση.

  Θα μείωνα αν είμουν το κράτος και τα όρια maximum στοιχηματισμού στα μηχανήματα σε χώρους που υπάρχει αλκοολ. Φρουτάκια και αλκοόλ είναι ένας προβληματικός συνδιασμός.

  Μεγάλο παράθυρο ο υπεύθυνος εκμετάλλευσης… Δεν μπορώ να σκεφτώ τα αντίμετρα προστασίας του σε περίπτωση που επιλέχθηκε από τον κάτοχο της άδειας για να αναλάβει την ευθύνη όταν αυτός θα βρίσκεται στη Βραζιλία… χρειάζεται αναθεώρηση εδώ

  Πολύ θετική η απαγόρευση ΑΤΜ αν και οι paysafe κάρτες βρίσκονται στο απέναντι περίπτερο…

 • 30 Ιανουαρίου 2011, 16:40 | Βασίλης Αλτούνης

  Πιστεύω ότι χρειάζεται μια πιο αυστηρη πολιτική στο θέμα των καταστημάτων. Η Επιτροπή Παιγνίων θα πρέπει να μεριμνήσει στην τήρηση αυστηρών κανόνων.

 • 30 Ιανουαρίου 2011, 15:25 | Γιάννης ΠΑΝΤΟΥΒΑΣ

  Μέχρι (5) πέντε στα μικτά καταστήματα σε διακριτό χώρο. Ενώ πρέπει ελεύθερα τα ψυχαγωγικά το λέει και η λέξη «ψυχαγωγικά» ελέυθερα λοιπόν μη σκοτώσουμε την ψυχαγωγία.

 • 30 Ιανουαρίου 2011, 15:02 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟ ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΣΟΥΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΟΝΟ
  ΤΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΛΕΥΘΕΡΑ
  ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΑ ΤΥΧΕΡΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΕΩΣ 6 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ

 • 30 Ιανουαρίου 2011, 12:46 | ΣΟΥΤΖΟΓΛΟΥ Κ

  θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης έως 5 παιχνιδιών κατά τη γνώμη μου και φυσικά τα ψυχαγωγικά ΕΛΕΥΘΕΡΑ

 • 30 Ιανουαρίου 2011, 11:16 | ΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

  1.Τα ψυχαγωγικά παίγνια δεν είναι δυνατό να υπάρχουν σε αμιγείς χώρους
  δεν είναι κερδοφόρα επιχείρηση από μόνη της έχει βοηθητικό ρόλο πιστευω σε κάθε μαγαζί η εγκατάσταση τετοιν παιγνίων.
  Θα πρέπει να τα βρίσκουμε και σε καφέ και πολυχώρους και να είναι ελευθερα και σε αριθμό.
  2.Όσο για τα τυχερά πρέπει να μπαίνουν τουλάχιστον έως 5 σε κάθε κατάστημα για να μπορέσουν να λειτουργήσουν χιλιάδες επαγγελματίες.

 • 30 Ιανουαρίου 2011, 10:51 | ΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

  ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΑ ΤΥΧΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 5 ΣΕ ΑΡΙΘΜΟ

 • 30 Ιανουαρίου 2011, 10:46 | ΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

  ΤΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΕ ΚΑΦΕ, ΠΟΛΥΧΩΡΟΥΣ ΨΥΧΑΓΑΓΙΑΣ ΚΛΠ.
  ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΑΙΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ(ΟΛΟΙ ΠΑΙΖΟΥΝ ΣΤΟ INTERNET)

 • 29 Ιανουαρίου 2011, 13:25 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

  ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΕ ΜΙΚΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΤΙ ΌΛΟΙ ΠΛΕΟΝ ΠΑΙΖΟΥΝ ΣΤΟ INTERNET ΚΑΙ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΑ ΝΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟ ΜΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΕΡΟΓΚΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΕΤΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ, ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ.

 • 29 Ιανουαρίου 2011, 12:37 | ΝΙΚΟΣ ΚΡΑΒΑΡΙΩΤΗΣ

  Ο ρόλος των τεχνικών παιγνίων στα έσοδα των επαγγελματιών που ασκούν την δραστηριότητα της καφετέριας, αίθουσας ψυχαγωγίας κ.λ.π. καταλάβετέ το επιτέλους, είναι συμπληρωματικός ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ Η ΚΥΡΙΑ ΠΗΓΗ ΕΣΟΔΩΝ.
  Είναι απαραίτητα όμως για την επιβίωση των χώρων αυτών.
  Επομένως τα τεχνικά παίγνια πρέπει να λειτουργούν σε ΜΙΚΤΟΥΣ χώρους και τουλάχιστον να δίνεται η δυνατότητα να λειτουργούν έως 5 σε κάθε κατάστημα.

 • 28 Ιανουαρίου 2011, 09:42 | ΠΙΤΣΙΚΟΥΛΗΣ ΜΑΝΘΟΣ

  ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΟΠΑΠ ΤΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΑ !
  ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ !
  ΕΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΟΡΟΔΙΑΦΕΥΓΕΙ !
  ΚΑΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΑΣΤΑΜΑΤΗΤΑ 365 ΗΜΕΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΩΝΤΑΣ 5.000 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ 20.000 ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ!
  ΜΗΝ ΞΑΝΑΓΥΡΙΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΛΟΥΣΙΟΚΡΑΤΙΑ ΤΩΝ !
  Η ΟΠΑΠ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΒΟΗΘΑΕΙ ΚΑΤΑ ΚΟΙΝΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ.
  ΔΕΝ ΒΛΕΠΩ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΣΕ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΔΥΣΚΟΛΗ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΜΕΙΣ ΝΑ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΣΥΝΕΤΕΡΟΥΣ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΕΡΔΗ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΟΚΟΜΙΣΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΖΟΓΟ ΑΛΛΑ ΣΤΗΝ ΧΑΣΟΥΡΑ ΜΑΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΩΤΗΡΕΣ ΝΑ ΣΦΥΡΙΖΟΥΝ ΑΔΙΑΦΟΡΑ.
  ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΝ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΟΥ ΑΚΟΥΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΑΛΛΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΘΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΝ.

 • 28 Ιανουαρίου 2011, 00:58 | GIANNOPOYLOS NIKOS

  27 Ιανουαρίου 2011, 12:39 | ΣΕΦΕΡΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ =
  ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΟΠΑΠ ΤΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΑ !
  ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ !
  ΕΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΟΡΟΔΙΑΦΕΥΓΕΙ !

  ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΓΕΛΑΕΙ ΚΑΝΗΣ ΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕΙΣ ΤΙ ΚΑΝΑΜΕ
  ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ ΠΟΥΛΑΓΑΜΕ ΣΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΥΡΑ ΜΟΥ !
  ΕΜΑΘΕΣ ΚΑΙ΄ΣΥ ΤΟΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΟ ΤΖΟΓΟ ΜΕ ΤΟ ΚΙΝΟ
  ΑΥΤΑ ΑΚΟΥΕΙ Ο ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ο ΜΕΓΑΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΙ ΜΑΣ ΒΛΕΠΩ ΣΑΝ ΚΡΑΤΟΣ ΕΝΟΩ ΠΑΛΙ ΣΤΟΝ ΒΟΥΡΚΟ ΤΙΣ ? ΘΑ ΔΙΞΗ

  ΖΗΤΩ Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ !

 • 27 Ιανουαρίου 2011, 23:40 | παπανικολαου γεωργιος

  Στα σημερινα νομιμα πρακτορεια του ΟΠΑΠ γνωριζουμε οτι το ενα πρεπει να απεχει απο το άλλο τουλαχιστον 1000 μετρα.Ετσι να νεα μαγαζια πρεπει και αυτα να απεχουν 1000 μετρα απο τα πρακτορεια του ΟΠΑΠ

 • 27 Ιανουαρίου 2011, 20:18 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ

  Κύριοι

  Ξέρουμε όλοι, ότι οι έφηβοι και ΟΛΑ τα μικρά παιδιά παίζουν στα δάκτυλα το ίντερνετ! Για αυτονόητους λόγους, δεν πρέπει να τους δοθεί η δυνατότητα να μπλέξουν με τον τζόγο μέσω ίντερνετ! Αρκετά προβλήματα έχουν ήδη (κακή παιδία, ανασφάλεια για το μέλλον τους, απαξίωση προσώπων και θεσμών, ανεργία κλπ κλπ κλπ). Ήμαρτον! Πρέπει να απαγορευτεί τελείως και οριστικά ο τζόγος στο διαδύκτυο!
  Στο βωμό του κέρδους και των …τροϊκών πιέσεων, δεν πρέπει να θυσιαστεί η μοναδική ελπίδα αυτής της χώρας, δηλαδή η νέολαία! Κάνω έκκληση στο ήθος σας, τις παραδοσιακές ελληνικές αξίες σας και στο πολιτιστικό σας υπόβαθρο. Δεν μπορεί, κάτι θα έχει απομείνει σε όλους μας από τα στοιχεία αυτά! Ήμαρτον!!!

 • 27 Ιανουαρίου 2011, 12:39 | ΣΕΦΕΡΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

  ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΟΠΑΠ ΤΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΑ !

  ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ !

  ΕΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΟΡΟΔΙΑΦΕΥΓΕΙ !

 • 26 Ιανουαρίου 2011, 20:53 | kostas

  Στο άρθρο 9 αναφέρεται ότι οι ανήλικοι απαγορεύεται να έχουν πρόσβαση σε χώρους όπου διεξάγονται τυχερά παίγνια και εδώ στην παράγραφο 2.β ότι επιτρέπεται η εγκατάσταση μέχρι τριών τυχερών παιχνιδιών σε μεικτούς χώρους. Κατά συνέπεια αυτοί οι χώροι είναι απαγορευμένοι για τους ανήλικους. Όμως απαγορεύεται να εγκατασταθούν τα μηχανήματα σε μπαρ ή νυχτερινά κέντρα οπότε μένουν οι καφετέριες και τα εστιατόρια. Είναι δυνατόν να μην μπουν ανήλικοι εκεί? Καταλαβαίνετε τι θα δημιουργήσετε?