Άρθρο 10 Ατομική κάρτα παίκτη

1. Για τη συμμετοχή σε τεχνικά – ψυχαγωγικά παίγνια και τυχερά παίγνια που διεξάγονται με παιγνιομηχανήματα ή μέσω του διαδικτύου, μπορεί να προβλέπεται η έκδοση ατομικής κάρτας παίκτη, ώστε να διαπιστώνονται η ηλικία, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) προκειμένου περί ενηλίκων, η ροή των χρημάτων, ο μέγιστος χρόνος συμμετοχής και να διασφαλίζονται τυχόν πρόσθετοι περιορισμοί που θέτει ο ίδιος ο παίκτης.

2. Μέχρι την έκδοση ατομικής κάρτας παίκτη, τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου 1 διαπιστώνονται σύμφωνα με τη διαδικασία και της όρους που καθορίζονται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.

 • ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
  ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΖΙΝΟ (Ο.Ε.Σ.Ι.Κ)
  Διεύθυνση: Πλατεία Βικτωρίας 5, ΑΘΗΝΑ
  Τηλ. 2108222942
  Fax: 2108222963
  http://www.oesik.gr
  email: oesik@otenet.gr
  Σε συνέχεια των γενικών παρατηρήσεων και αντιθέσεων που καταθέσαμε τις 30.1.2001, συνεχίζουμε με την κατ’ άρθρο τοποθέτηση μας
  Άρθρο 10
  Οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορεί να προβλέπεται η έκδοση ατομικής κάρτας παίκτη να είναι ίδιες με αυτές των καζίνο και να υπάρχει πρόβλεψη για τον υπεύθυνο – αρμόδιο έκδοσης.

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 23:00 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ν.

  Παρασυρόμενοι από τα τυχερά παίγνια έχετε κάνει λάθος στη διατύπωση γιατί συμπεριλαμβάνετε έκδοση κάρτας για απλά ψυχαγωγικά παίγνια.

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 21:39 | Καζίνο Λουτρακίου, Πάρνηθας, Θεσσαλονίκης, Ρίο, Ρόδου, Πόρτο Καρράς, Ξάνθης, Σύρου και Κέρκυρας

  Στο εδάφιο 1 δεν καθορίζεται ποιος είναι αρμόδιος να προβλέψει για την έκδοση ατομικής κάρτας παίκτη, ούτε οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορεί να προβλέπεται η έκδοση ατομικής κάρτας παίκτη.

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 20:14 | ΠΟΕΠΠΠ

  Άρθρο 10
  Η παράγραφος 1 του εν λόγω άρθρου πρέπει να αναδιατυπωθεί, ώστε να προβλέπεται ως υποχρεωτική η έκδοση ατομικής κάρτας παίκτη για όλων των ειδών τα παίγνια.

 • Ενόψει της σύνταξης του νέου νομικού πλαισίου για τη ρύθμιση της αγοράς παιγνίων η CENTRIC Α.Ε. και η Sportingbet Plc καταθέτουν τις απόψεις τους στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης:

  Άρθρο 10
  Χρήσιμο είναι να διευκρινιστεί ότι η έκδοση ατομικής κάρτας παίκτη είναι υποχρεωτική και όχι δυνητική. Σχετικώς σημειώνουμε ότι στη δεύτερη γραμμή της παραγράφου 1 έχει περιληφθεί η φράση «μπορεί να προβλέπεται η έκδοση ατομικής κάρτας παίκτη…».
  Η εφαρμογή του, κατά την άποψή μας, θετικού μέτρου της κάρτας παίκτη που δύναται με επιτυχία να εξασφαλίσει τον αποκλεισμό των ανηλίκων και των ευπαθών ομάδων από την αγορά των τυχερών παιγνίων, την προστασία των παικτών αλλά και σε ένα βαθμό τον έλεγχο της διακίνησης παράνομου χρήματος, είναι απαραίτητο να επεκταθεί σε όλα τα τυχερά παιχνίδια είτε διεξάγονται επίγεια ή διαδικτυακά, ανεξάρτητα με το αν τούτα ρυθμίζονται από τον υπό συζήτηση ή από προγενέστερους νόμους.
  Είναι δε απαραίτητο να προβλεφθεί διαδικασία για την έκδοση της εν λόγω κάρτας ψηφιακά, η οποία θα εκδίδεται διαδικτυακά.
  Σημειώνεται πως ο τρόπος που έχει διατυπωθεί η εν λόγω διάταξη οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ατομική κάρτα παίκτη θα εκδίδεται και για ανήλικους παίκτες, για τις περιπτώσεις όπου συμμετέχουν σε τεχνικά παίγνια.
  Επίσης, θα πρέπει να διευκρινιστεί ποιοι δικαιούνται/υποχρεούνται να λάβουν ατομική κάρτας παίκτη: Οι Έλληνες πολίτες; Οι κάτοχοι ελληνικού ΑΦΜ; Οι κάτοικοι ελληνικής επικράτειας; Μπορεί να εκδοθεί κάρτα παίκτη για κατοίκους του εξωτερικού; Τι γίνεται στις περιπτώσεις που δεν ικανοποιούνται τα παραπάνω κριτήρια;

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ CENTRIC
  H Centric ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΕ είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η Centric συμμετέχει σε εταιρίες οι οποίες προσαρμόζουν σε τοπικές αγορές, διαχειρίζονται και προωθούν υπηρεσίες διαδικτυακής ψυχαγωγίας. Οι θυγατρικές εταιρίες της Centric A.Ε συνεργάζονται με μεγάλους παρόχους διαδικτυακής ψυχαγωγίας, οι οποίοι είναι εισηγμένοι σε Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια και κατέχουν άδεια εξ αποστάσεως παροχής των εν λόγω υπηρεσιών, για την από κοινού λειτουργία και προώθηση ιστοσελίδων τυχερών παιχνιδιών σε διάφορες γλώσσες χωρών της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
  Η πιο σημαντική εξ αυτών, είναι η συνεργασία με τη Sportingbet Plc.
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ SPORTINGBET
  Η Sportingbet Plc αποτελεί μία εκ των πρωτοπόρων εταιριών όσον αφορά τη βιομηχανία του διαδικτυακού στοιχήματος και της διαδικτυακής ψυχαγωγίας και σήμερα είναι μία εκ των ηγετικών εταιριών της αγοράς σε παγκόσμιο επίπεδο. Η εταιρία συστήθηκε το 1998 και είναι εγκατεστημένη στο Ηνωμένο Βασίλειο και συγκεκριμένα στο Λονδίνο. Η εταιρία είναι εισηγμένη στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου και η κεφαλαιοποίησή της άγγιξε τα £297 εκατομμύρια (βάσει των τιμών κλεισίματος της 28/1/2011). Οι διάφορες ιστοσελίδες της καλύπτουν πάνω από 30 χώρες εξυπηρετώντας πελάτες σε 26 γλώσσες. Η Sportingbet προσαρμόζει τις ιστοσελίδες της στις τοπικές αγορές προκειμένου να αντικατοπτρίζονται σε αυτές οι διαφορετικές γλώσσες, νομίσματα και τα προτιμούμενα αθλήματα των αγορών-στόχων της. Ο σκοπός της εταιρίας είναι η παροχή ενός «προστατευμένου περιβάλλοντος ψυχαγωγίας», στο οποίο τα προγράμματα εξυπηρέτησης πελατών παρέχουν στους υπεύθυνους ενήλικες τη σιγουριά ότι γνωρίζουν ότι τα χρήματά τους είναι ασφαλή, ενώ παρέχουν στην εταιρία τη σιγουριά ότι λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα για την προστασία των ευάλωτων προσώπων.

  Αναλυτικά οι θέσεις της Centric και της Sportingbet για το σύνολο του προς διαβούλευση νομοθετήματος για τη ρύθμιση της αγοράς τυχερών παιγνίων στην ιστοσελίδα της Centric http://www.centric.gr/default.asp?pid=101&la=1

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 17:44 | Εταιρεία με διεθνείς δραστηριότητες

  Άρθρο 10 – Ατομική κάρτα παίκτη

  Η παρούσα διατύπωση στο σχέδιο νόμου είναι ασαφής όσον αφορά στο αν η χρήση της ατομικής κάρτας παίκτη είναι υποχρεωτική ή προαιρετική. Είναι ζωτικής σημασίας ο νόμος να είναι ξεκάθαρος σε αυτό το σημείο, χωρίς να υπάρχουν περιθώρια πολλαπλών ερμηνειών. Στην αντίθετη περίπτωση, υπάρχει σημαντικός κίνδυνος οι διάφοροι κάτοχοι αδειών να ερμηνεύσουν τις ρυθμίσεις με διαφορετικούς τρόπους. Μια τέτοια ασταθής κατάσταση θα οδηγήσει στη σύγχυση των παικτών και των ιδιοκτητών καταστημάτων, ενώ ακόμη θα δημιουργηθεί ένταση και αστάθεια στην αγορά, η οποία μακροπρόθεσμα θα χρειαστεί ρυθμιστικές παρεμβάσεις.

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 16:25 | Αντωνία Γαλανού

  H χρήση ατομικής κάρτας παίκτη με σκοπό τον έλεγχο και τον περιορισμό της συμμετοχής σε τεχνικά – ψυχαγωγικά παίγνια και τυχερά παίγνια που διεξάγονται με παιγνιομηχανήματα έχει αποτύχει παγκοσμίως όπου και εάν έχει εφαρμοστεί (βλέπε παράδειγμα Σουηδίας) ειδικά εάν τα όρια του στοιχήματος καθορίζονται από άλλους φορείς (π.χ. εφορία). Σε μια τέτοια περίπτωση ο παίκτης θα ωθείται στα μη νόμιμα, λόγω το ότι δεν θα περιορίζεται. Δηλαδή μια τέτοια ρύθμιση καταλήγει τελικά να έχει ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά για τα οποία προβλέφθηκε.
  Αντίθετα στα διαδικτυακά παίγνια επιβάλλεται η ταυτοποίηση του παίκτη χωρίς όμως να τίθεται περιορισμοί ως προς το ύψος του στοιχήματος αλλά να υπάρχει αυτοπεριορισμός του παίκτη π.χ μέσω Loyalty Card.

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 14:58 | HGK

  Να προβλεφθεί ότι η ατομική κάρτα παίκτη μπορεί να έχει τεχνολογικά οποιαδήποτε μορφή τεχνικής ταυτοποίησης, δηλ. να μπορεί να είναι μόνο password, όχι κατ’ ανάγκη κάρτα υποχρεωτικά.

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 12:19 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  ΟΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΕΤΥΧΕ. ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΨΑΧΝΑΝΕ ΝΑ ΒΡΟΥΝΕ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΜΗΧΑΝΑΚΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΙΞΟΥΝ. ΕΔΩ ΜΑΛΛΟΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΕ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙ ΜΙΖΑ. ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ .ΠΛΗΡΕΙΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

 • Ο. Σ. Η. Π. Ε.
  Ομοσπονδία Συλλόγων Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών Ελλάδος
  http://www.oshpe.gr E-mail:info@oshpe.gr

  Άρθρα 7, 8, 10

  http://www.oshpe.gr/ProductFiles/Thesi_OSHPE_Sx_Nomou_26.1.11.pdf

  Ο τίτλος «Υπεύθυνο παιχνίδι» και η πρόβλεψη για ενδεχόμενη έκδοση ατομικής κάρτας παίκτη αποτελεί ένα «τρικ» της βαριάς βιομηχανίας του τζόγου, που επιχειρείται να εισαχθεί με το παρόν σχέδιο νόμου με μέγιστο ποσό συμμετοχής τα 5,00 €.

  Το πραγματικά υπεύθυνο παιχνίδι πρέπει να φτάνει στα όρια της ψυχαγωγίας, να λειτουργεί ως ανάχωμα στον απεριόριστο τζόγο και η λύση είναι τα ψυχαγωγικά παιχνίδια περιορισμένου οφέλους (AWP’s) με χαρακτηριστικά:
  • μέγιστο ποντάρισμα το 0.50 € ευρώ
  • μέγιστη απόδοση τα 100 €
  • ποσοστά επιστροφής άνω του 92%.

  Αυτό ανακοινώθηκε άλλωστε ως αποτέλεσμα της πρώτης Δημόσιας Διαβούλευσης στην ημερίδα της 21 Σεπτεμβρίου 2010 από το Υπουργείο Οικονομικών: «Η πλειοψηφία προτείνει χαμηλό ποσό στοιχηματισμού (ενδεικτικά 0,1 έως 0,5 €)».

 • 30 Ιανουαρίου 2011, 21:51 | ΦΑΝΗ

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ:

  27 Ιανουαρίου 2011, 21:46 | ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. Μόνιμος Σύνδεσμος Ψήφος: 2 0Ολα στο βωμό του κέρδους.Συζητάμε χωρίς αιδώ για θέματα που πριν λίγα χρόνια αποκηρύτταμε μετά βδελυγμίας.Εχουμε τον πολιτισμό μας κύριοι να αντλήσουμε πόρους για ανάπτυξη και παραγωγή και οχι να ξεπουλήσουμε την ψυχή μας,τα ιδανικά μας τα παιδιά μας την πατρίδα μας.Κάποτε αυτοί που προκρίνουν τέτοιες ιδέες θα κλαίνε για τη συμμετοχή τους στη συναλλαγή για το ξεχαρβάλωμα το κουρέλιασμα της νεολαίας

 • 30 Ιανουαρίου 2011, 16:44 | Αλέξης Μασλαρινός

  H έσδοση της κάρτας πρέπει να ισχύει μόνο για τα τυχερά παιχνίδια. Αυτά είναι τα πιο επικύνδινα και πρέπει η κυβέρνηση να μεριμνήσει για αυτό.

 • 30 Ιανουαρίου 2011, 13:58 | Χαράλαμπος Χαλάτσης

  Συμφωνώ Α-ΠΟ-ΛΥ-ΤΑ! Πάντοτε ήμουν φτωχαδάκι, οπότε, που λεφτά για κάρτες. Επίσης ζητώ:

  – Μία κάρτα γραφικών για τον υπολογιστή του γιού μου γιατί αυτή που έχει πάλιωσε
  – Μία κάρτα καυσαερίων γιατί όπου νά`ναι περνάω ΚΤΕΟ
  – Μία κάρτα μουσικής και TV (για να ξέρετε τι ακούω και τι βλέπω)
  – Μία κάρτα απεριορίστων διαδρομών για τα λεωφορεία (γιατί η βενζίνη με έχει ζεματίσει)
  – Μία κάρτα οικογενειακών υποχρεώσεων (για να ξέρετε πότε κάνω τι)

  Καλημέρα Ελλάδα

 • 30 Ιανουαρίου 2011, 12:30 | ΣΟΥΤΖΟΓΛΟΥ Κ

  Πιστεύω λάθος εκτίμηση σας, ως προς τη λειτουργικότητα της, η κάρτα παίκτη
  Τουλάχιστον οχι στα ψυχαγωγικά παιχνίδια

 • 30 Ιανουαρίου 2011, 11:58 | ΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

  Δεν ειναι δυνατό να λειτουργήσει η κάρτα παίκτη
  Υπάρχουν και τουρίστες και άνθρωποι περαστικοί από τη χώρα μας τι θα γίνει θα μπουν στη διαδικασία να βγάλουν κάρτα?
  Και τα παιδιά θα βγάζουν κάρτα?
  Είναι εντελώς αστείο να θέλουμε κάρτα παίκτη ειδικά για τα ψυχαγωγικά

 • 30 Ιανουαρίου 2011, 10:12 | ΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

  ΟΧΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΠΑΙΚΤΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΤΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ

 • 29 Ιανουαρίου 2011, 23:49 | Μπισμπικος Γρηγοριος

  Ολα τα επαγγελματα ανοιγουν ,εδω γιατι υπαρχουν τοσοι περιορισμοι και τοσα λεφτα για να παρεις αδεια?

 • 29 Ιανουαρίου 2011, 21:31 | Παπαργύρης Σπύρος

  Η ΕΚΔΟΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ.
  ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΕΤΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΟΥΤΕ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ.
  ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟ ΕΓΡΑΨΕ Ο ΣΤΗΒΕΝ ΣΠΙΛΜΕΡΓΚ Ή Ο ΟΛΙΒΕΡ ΣΤΟΟΥΝ ???

 • 29 Ιανουαρίου 2011, 13:01 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

  ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ (ΟΛΟΙ ΠΑΙΖΟΥΝ ΣΤΟ INTERNET ΠΛΕΟΝ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΣΑΣ, ΚΑΤΡΕΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ,ΠΑΤΕ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΝΑ ΤΑ ΜΗΔΕΝΗΣΕΤΕ ΑΛΛΑ ΝΑ ΤΑ ΑΦΑΝΗΣΕΤΕ.
  ΚΑΤΙ ΔΗΛΑΔΗ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ 3037
  ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΤΟ ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ ΝΕΑΡΟΣ Η ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΣ ΝΑ ΜΠΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΝΑ ΒΓΑΛΕΙ ΚΑΡΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΙΞΕΙ 1-2€
  ΚΑΙ ΑΝ ΤΗ ΒΓΑΛΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΝΑ ΤΗΝ ΚΟΥΒΑΛΑΕΙ
  (ΕΔΩ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ….)

 • 29 Ιανουαρίου 2011, 12:07 | hubman

  Να μου λυσουν μια απορια τα σαινια νομοθετες. Οι τουριστες που ερχονται ελλαδα σε τουριστικα μερη της χωρας μας απο που θα προμηθευονται αυτη την καρτα? Μαλλον απο κανα περιπτερο ε???? Και ακομη τα ξενοδοχεια θα πρεπει να εχουν αγορονομικο υπευθυνο????
  Εκτος το οτι πατε να τα κλεισετε ολα βαζετε χερι και στην μοναδικη βιομηχανια που εχει μεινει στην ελλαδα. Τον τουρισμο. Μηπως ξερετε τι προστιμα εχουν να πληρωσουν οι ξενοδοχοι στους Tour Operator?
  Βρε τι σαινια εχουμε στην ελλαδα και δεν το ξεραμε?

 • 29 Ιανουαρίου 2011, 12:36 | ΝΙΚΟΣ ΚΡΑΒΑΡΙΩΤΗΣ

  Έλεος βρε κύριοι………μου λέτε δηλαδή ότι για να πάει ο δεκαεπτάχρονος γιος μου να παίξει στο photoplay 5€ κάθε Σάββατο θα πρέπει να έχει κάρτα????????
  Έχετε ενημερωθεί από νομοθεσίες άλλων κρατών, από επαγγελματίες και συνδικαλιστικά όργανα? Έχετε βγει έξω σε καφετέριες και πολυχώρους να δείτε πως έχει διαμορφωθεί η αγορά πλέον?
  Από ότι βλέπω όχι! Κάθεστε στα γραφεία σας και κοροϊδεύετε τους εαυτούς σας ότι θα εισπράξετε τρελά ποσά από τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ!!!!!
  Κύριοι είστε εκτός τόπου και χρόνου!

 • 29 Ιανουαρίου 2011, 10:46 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

  Είναι αστείο κατά τη γνώμη μου να ζητάμε έκδοση ατομικής κάρτας στα ψυχαγωγικά παίγνια από τη στιγμή που μιλάμε κυρίως για νεαρά άτομα χωρίς,πιθανόν, Α.Φ.Μ. και για ασήμαντη ροη χρημάτων.
  Ευχαριστώ

 • 28 Ιανουαρίου 2011, 20:59 | Απόστολος Κυριακόπουλος

  Προσωπικά συμφωνώ με το σχόλιο του κυρίου Λεκάκη. Η χρήση της κάρτας αποτελεί θετική εξέλιξη μιας και συνεισφέρει στην προστασία του παίκτη. Πρέπει όμως να ξεκαθαριστεί εάν η χρήση της κάρτας θα είναι υποχρεωτική (κάτι που φυσικά επικροτώ) ή απλά αποτελεί πιθανότητα. Ή κυβέρνηση θα πρέπει να ξεκαθαρίσει επιτέλους την στάση της εφόσον ενδιαφέρεται για τους παίκτες.

 • 28 Ιανουαρίου 2011, 19:25 | Nikos Serdaris

  Για τη συμμετοχή σε τεχνικά – ψυχαγωγικά παίγνια που διεξάγονται με παιγνιομηχανήματα ή μέσω του διαδικτύου, μπορεί να προβλέπεται η έκδοση ατομικής κάρτας παίκτη, ώστε να διαπιστώνονται η ηλικία, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) προκειμένου περί ενηλίκων, η ροή των χρημάτων, ο μέγιστος χρόνος συμμετοχής και να διασφαλίζονται τυχόν πρόσθετοι περιορισμοί που θέτει ο ίδιος ο παίκτης. ΣΤΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ????? Οι Έλληνες νομοθέτες και πάλι πρώτοι σ΄όλο τον κόσμο, πανέξυπνοι προστάτες της Κοινωνίας … όπως και το 2002, όταν απαγόρευσαν όλα τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, σήμερα θέλουν με την ατομική κάρτα να ελέγξουν έναν παίκτη ενός ψυχαγωγικού παιγνίου, γιατί κινδυνεύει η κοινωνία μας! Δεν είναι άξιο σχολιασμού …

 • 28 Ιανουαρίου 2011, 17:32 | Angel

  ΓΙΩΡΓΟ N. Δυστυχώς δεν θα κλαίνε. Καρφί δεν τους καίγεται παρά μόνο να υπακούσουν στις εντολές που τους δόθηκαν. Είπε το ΔΝΤ θα βάλετε τζόγο και έτρεξαν να υπακούσουν τους αφεντάδες. Θα τους πετάξουν και ένα κόκαλο μετά και θα κουνάνε την ουρά τους περήφανοι. Εδώ μας γύρισαν στα πέτρινα χρόνια μέσα σε 12 μήνες στο τζόγο θα σταματήσουν;

 • 27 Ιανουαρίου 2011, 21:46 | ΓΙΩΡΓΟΣ Ν.

  Ολα στο βωμό του κέρδους.Συζητάμε χωρίς αιδώ για θέματα που πριν λίγα χρόνια αποκηρύτταμε μετά βδελυγμίας.Εχουμε τον πολιτισμό μας κύριοι να αντλήσουμε πόρους για ανάπτυξη και παραγωγή και οχι να ξεπουλήσουμε την ψυχή μας,τα ιδανικά μας τα παιδιά μας την πατρίδα μας.Κάποτε αυτοί που προκρίνουν τέτοιες ιδέες θα κλαίνε για τη συμμετοχή τους στη συναλλαγή για το ξεχαρβάλωμα το κουρέλιασμα της νεολαίας

 • 27 Ιανουαρίου 2011, 01:24 | lekakis filimwnas

  Πολυ καλη πρωτοβουλια η καρτα να υπαρχει ελεγχος για να μην ξεφυγουμε οπως επισης δεν θα μπορουν να παιζουν στο ιντερνετ ανηλικοι που τωρα γινεται χαμος

 • 26 Ιανουαρίου 2011, 23:32 | δημ μητσοπουλος

  δεν νομιζω να ειναι απαραιτητη. νεα καρτα η καρτα πολιτη να μπορει να χρησημοποιηθη και για αυτο το σκοπο…..

 • 26 Ιανουαρίου 2011, 20:40 | Dim P

  Δηλαδή είναι υποχρεωτικό για τον παίκτη να είναι υπό μόνιμη ηλεκτρονική παρακολούθηση ΕΑΝ ισχύσει η κάρτα. Διότι δεν είναι ξεκάθαρο με το «μπορεί» που βάζετε το τι θα ισχύσει και ποια μπορεί να είναι η απόφαση της ΕΕΕΠ. Το ηλεκτρονικό φακέλωμα μας αφορά όλους και θα έπρεπε πριν αναρτήσετε το σχέδιο να έχετε αποφασίσει εάν θα υπάρχει κάρτα παίκτη ή όχι.