Άρθρο 35 Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος (Ο.Δ.Ι.Ε.)

Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 5 του α.ν. 598/1968 “Περί ιδρύσεως Οργανισμού τελέσεως Ιπποδρομιών και άλλων τινών διατάξεων” αντικαθίσταται ως εξής :

«1. Οι ακαθάριστες εισπράξεις από κάθε είδους αμοιβαία στοιχήματα με εξαίρεση το πρόσθετο αμοιβαίο στοίχημα (sweepstake) της παραγράφου 3 του άρθρου 4 διανέμονται ως εξής:

α).       σε αυτούς που κερδίζουν, ποσοστό επί των ακαθαρίστων εισπράξεων το οποίο θα ορίζεται ανά είδος στοιχήματος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΟΔΙΕ ΑΕ».

Ακολούθως, και επί του ποσού που απομένει μετά τη διανομή των υπό στοιχ. (α) κερδών του στοιχήματος :

β).        ποσοστό 25 % για έπαθλα ιπποδρομιών. Επί στοιχήματος που αφορά αλλοδαπές ιπποδρομίες ή ιπποδρομίες που διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα,  και εν γένει επί κάθε στοιχήματος ή παιγνίου πλην αυτών των ημεδαπών ιπποδρομιών, το ποσοστό αυτό αποδίδεται απευθείας προς το λογαριασμό επάθλων της Φιλίππου Ενώσεως Ελλάδος.

γ).        ποσοστό 0,625 % στη Φίλιππο Ένωση

δ).        ποσοστό 2,5 % στα ακόλουθα ασφαλιστικά ταμεία, κατανεμόμενο αντίστοιχα ως εξής: προς τον Ο.Α.Ε.Ε. ποσοστό 1,05 %, προς το Ε.Τ.Ε.Α.Μ. ποσοστό 0,825 % και προς το ΤΑ.Π.Ι.Τ. ποσοστό 0,625 %.»

2.         Η διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 του α.ν. 598/1968, “Περί ιδρύσεως Οργανισμού τελέσεως Ιπποδρομιών και άλλων τινών διατάξεων”  αντικαθίσταται ως εξής:

«  Σκοπός του Οργανισμού  είναι η άσκηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων :

α).        Η Οργάνωση και διεξαγωγή κατ’ αποκλειστικότητα ιπποδρομιών στη χώρα καθώς και η διοργάνωση για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου αμοιβαίων σε σχέση με τις Ιπποδρομίες στοιχημάτων, λαχειοφόρων ή μη, εντός και εκτός του χώρου των Ιπποδρομιών.

β).        Η ανάληψη δραστηριοτήτων συναφών προς τις ιπποδρομίες και τα ιπποδρομιακά στοιχήματα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της διοργάνωσης, διεξαγωγής  και εκμετάλλευσης αμοιβαίων στοιχημάτων για αλλοδαπές ιπποδρομίες ή της συμμετοχής στη διοργάνωση, διεξαγωγή και εκμετάλλευση αλλοδαπών αμοιβαίων στοιχημάτων επί ιπποδρομιών.

γ).        Η με κάθε νόμιμο τρόπο εκμετάλλευση και εμπορική αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας και των εγκαταστάσεών του.

δ).        Η εγκατάσταση και εκμετάλλευση τεχνικών παιγνίων στις εγκαταστάσεις του και μέσω του δικτύου του, καθώς και η διεξαγωγή αμοιβαίων στοιχημάτων επί ιπποδρομιών που διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα.».

3.         Το στοιχείο (ε) της άρθρου 2  παρ. 2 του α.ν. 598/1968, “Περί ιδρύσεως Οργανισμού τελέσεως Ιπποδρομιών και άλλων τινών διατάξεων”  αντικαθίσταται ως εξής:

(ε) να ιδρύει στην ελληνική επικράτεια πρακτορεία διενέργειας των αμοιβαίων στοιχημάτων και παιγνίων του.

4.         Η διάταξη του άρθρου 13 του α.ν. 598/1968, “Περί ιδρύσεως Οργανισμού τελέσεως Ιπποδρομιών και άλλων τινών διατάξεων”  αντικαθίσταται ως εξής:

«Με κανονισμούς που καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Π. και εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορούν να ρυθμίζονται: α) Η οργάνωση και λειτουργία των αμοιβαίων στοιχημάτων της ΟΔΙΕ ΑΕ και β) Η σύσταση πρακτορείων στοιχημάτων και παιγνίων της ΟΔΙΕ ΑΕ και τα της λειτουργίας αυτών».

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 17:01 | Νίκος Παπαδάκης

  Θα γράψει ο ΟΔΙΕ – κυβέρνηση Ανδρουτσόπουλου στη διαβούλευση του OPENGOV ;

  Αποδόσεις (1/2/2010, 5.52 μμ):

  ΝΑΙ 1,40
  OXI 2.90

  (με γκανιότα BET-365).

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 17:01 | Νίκος Παπαδάκης

  Για τη γκανιότα το άρθρο 7 λέει 80% παιγνιομηχανές και internet.
  Το internet έχει ΚΑΙ ιππόδρομο -με επιστροφή πάνω από 80%- άρα τι κάνουμε ;
  Το παίρνουμε πίσω το άρθρο 7 με τροπολογία και λέμε «μας συγχωρείτε λάθος, μόνο για σας τα παίρνουμε είναι ο νόμος και όχι για να σας προστατεύουμε» ;
  Το εφαρμόζουμε και στον ΟΔΙΕ ;

  Γιατί αυτή η υβριδικότητα ;
  Δεν καταλαβαίνετε ότι το -ιπποδρομιακό- internet Θα καταστρέψει τον ΟΔΙΕ ;
  Γιατί δεν δίνετε τα σωστά λεφτά στον κόσμο, το 80% που ισχύει από το 1920, να τελειώνει η ιστορία ;

  Από 2,500,000 – 3,000,000 ημερήσιο στοίχημα το 2006 έχετε πάει κάτω από 1,000,000. Δεν σας λέει τίποτα αυτό κύριοι του ΟΔΙΕ (και επίσης κύριοι της Φιλίππου Ενώσεως, κύριοι ιδιοκτήτες και κύριοι προπονητές) ;
  Τα 2,500,000 έγιναν 1,000,000 επειδή μοιράζετε λεφτά μήπως ;
  Αλλά και τη μορφή της στατιστικής καμπύλης να δείτε, όχι μόνο τον υποδιπλασιασμό. Σε καμία περίπτωση δεν είμαστε στο πλατώ της καμπύλης. Ευθεία που τρυπάει το πάτωμα είναι.
  Για κάποιους αδιευκρίνιστους λόγους που πιθανόν έχουν σχέση με τις ιδιομορφίες του ιπποδρόμου η πτώση παρατηρείται κάθε Σεπτέμβριο. 10 μονάδες μείον κάθε φορά μόλις μπει ο Σεπτέμβριος, ήτοι με το ξεκίνημα της κάθε νέας αγωνιστικής περιόδου. Το 2010, με τα σκληρά οικονομικά μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης, ήταν ίσως λίγο μεγαλύτερη η πτώση απ’ ότι μεταξύ 2008-2009 και 2007-2008.

 • Πρόταση του ιπποδρομιακού ιστοχώρου «Ιπποδρομίες» αναφορικά με το άρθρο 35 του υπό διαβούλευση Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Ρύθμιση της αγοράς παιγνίων» (1ο μέρος)
  Εκπροσωπώντας τον ιπποδρομιακό ιστοχώρο «Ιπποδρομίες» (http://www.ippodromiaka-nea.blogspot.com/) του οποίου τυγχάνω υπεύθυνος λειτουργίας αλλά και με την ιδιότητα του απλού φιλίππου σας παραθέτω σειρά από σκέψεις, σχόλια, ιδέες και προτάσεις σχετικά με όσα προβλέπονται στο άρθρο 35 του Σχεδίου Νόμου το οποίο αφορά στον Οργανισμό Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος (ΟΔΙΕ).
  Η πρώτη γενική διαπίστωση (σε σχέση με όσα διαμείφθηκαν στην προηγούμενη Δημόσια Διαβούλευση για τα τυχερά παιχνίδια) είναι η βελτίωση όλων των όρων και των παραμέτρων σχετικά με τη λειτουργία και τη διεξαγωγή του ιπποδρομιακού στοιχήματος. Ασφαλώς κατά τη δική μας εκτίμηση υπάρχουν περιθώρια βελτιστοποίησης και προς αυτήν την κατεύθυνση θα εστιάσουμε.
  Αναλύοντας με τη σειρά τις παραγράφους του άρθρου 35 έχουμε να σημειώσουμε τα εξής:
  1. Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 5 του α.ν. 598/1968 “Περί ιδρύσεως Οργανισμού τελέσεως Ιπποδρομιών και άλλων τινών διατάξεων” αντικαθίσταται ως εξής :
  «1. Οι ακαθάριστες εισπράξεις από κάθε είδους αμοιβαία στοιχήματα με εξαίρεση το πρόσθετο αμοιβαίο στοίχημα (sweepstake) της παραγράφου 3 του άρθρου 4 διανέμονται ως εξής:
  α). σε αυτούς που κερδίζουν, ποσοστό επί των ακαθαρίστων εισπράξεων το οποίο θα ορίζεται ανά είδος στοιχήματος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΟΔΙΕ ΑΕ».
  Ακολούθως, και επί του ποσού που απομένει μετά τη διανομή των υπό στοιχ. (α) κερδών του στοιχήματος :
  β). ποσοστό 25 % για έπαθλα ιπποδρομιών. Επί στοιχήματος που αφορά αλλοδαπές ιπποδρομίες ή ιπποδρομίες που διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα, και εν γένει επί κάθε στοιχήματος ή παιγνίου πλην αυτών των ημεδαπών ιπποδρομιών, το ποσοστό αυτό αποδίδεται απευθείας προς το λογαριασμό επάθλων της Φιλίππου Ενώσεως Ελλάδος.
  γ). ποσοστό 0,625 % στη Φίλιππο Ένωση

  δ). ποσοστό 2,5 % στα ακόλουθα ασφαλιστικά ταμεία, κατανεμόμενο αντίστοιχα ως εξής: προς τον Ο.Α.Ε.Ε. ποσοστό 1,05 %, προς το Ε.Τ.Ε.Α.Μ. ποσοστό 0,825 % και προς το ΤΑ.Π.Ι.Τ. ποσοστό 0,625 %.»

  Σύμφωνα λοιπόν με την περίπτωση (α) της παραγράφου 1 του άρθρου αίρεται το ποσοστό 20,00% της γκανιότας που ισχύει σήμερα (χωρίς βέβαια να γνωρίζουμε τι απέγινε με τα ευρήματα του πορίσματος της Γενικής Γραμματείας Αποκρατικοποιήσεων, η οποία έχει επιληφθεί της εξέτασης – σύμφωνα με την αναφορά των «Ιπποδρομιών» – για το αν έχει ήδη επιβληθεί «κρυφή» αύξηση στη γκανιότα των ιπποδρομιακών παιχνιδιών του ΟΔΙΕ).
  Η κορυφαία είδηση που προκύπτει από εδώ είναι η ανάθεση της επιβολής της γκανιότας των ιπποδρομιακών παιχνιδιών στον ίδιο τον ΟΔΙΕ και μάλιστα χωρίς ποσοτικούς ή ποιοτικούς περιορισμούς, χωρίς να είναι απαραίτητη η επιβολή ομοιόμορφης γκανιότας σε όλα τα είδη του ιπποδρομιακού στοιχήματος και τέλος χωρίς να απαιτείται έγκριση (σήμερα, που είναι Κρατικός Οργανισμός) των Υπουργών Πολιτισμού και Οικονομικών, όπως ισχύει σήμερα σε περιπτώσεις αύξησης της γκανιότας. Μας έμεινε πάντως ερωτηματικό για το αν ισχύει η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του Νόμου 3708/2008 («Ρύθμιση θεμάτων Φιλίππου Ενώσεως – Ιπποδρόμου») με την οποία παρέχεται σήμερα η δυνατότητα ανακαθορισμού του ποσοστού της γκανιότας με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού. Οι περιπτώσεις (β), (γ) και (δ) της ίδιας παραγράφου με τα σημερινά δεδομένα (με τη γκανιότα δηλαδή στο 20,00%) προβλέπουν τα ίδια ακριβώς ποσοστά όπως και στον προηγούμενο Νόμο που βρίσκεται σε ισχύ και ρυθμίζει όλα τα διανεμόμενα ποσοστά από τα έσοδα του ιπποδρομιακού στοιχήματος. Η διαφορά στο Νέο Νόμο που πρόκειται να εφαρμοστεί έγκειται στο γεγονός πως (βάσει του νέου τρόπου υπολογισμού των διανεμόμενων ποσοστών) με κάθε αύξηση της γκανιότας εφεξής θα αυξάνονται αναλογικά και τα ποσοστά των επάθλων, της Φιλίππου Ενώσεως και του ποσού των εισφορών προς τα ασφαλιστικά Ταμεία, όπως επίσης στο Λογαριασμό επάθλων θα εισρέουν πλέον ποσοστά από το σύνολο των παιχνιδιών (παιγνιομηχανήματα, ιπποδρομιακό στοίχημα κλπ) που θα διενεργεί στο μέλλον ο ΟΔΙΕ.

  2. Η διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 του α.ν. 598/1968, “Περί ιδρύσεως Οργανισμού τελέσεως Ιπποδρομιών και άλλων τινών διατάξεων” αντικαθίσταται ως εξής:
  « Σκοπός του Οργανισμού είναι η άσκηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων :
  α). Η Οργάνωση και διεξαγωγή κατ’ αποκλειστικότητα ιπποδρομιών στη χώρα καθώς και η διοργάνωση για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου αμοιβαίων σε σχέση με τις Ιπποδρομίες στοιχημάτων, λαχειοφόρων ή μη, εντός και εκτός του χώρου των Ιπποδρομιών.
  β). Η ανάληψη δραστηριοτήτων συναφών προς τις ιπποδρομίες και τα ιπποδρομιακά στοιχήματα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της διοργάνωσης, διεξαγωγής και εκμετάλλευσης αμοιβαίων στοιχημάτων για αλλοδαπές ιπποδρομίες ή της συμμετοχής στη διοργάνωση, διεξαγωγή και εκμετάλλευση αλλοδαπών αμοιβαίων στοιχημάτων επί ιπποδρομιών.
  γ). Η με κάθε νόμιμο τρόπο εκμετάλλευση και εμπορική αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας και των εγκαταστάσεών του.
  δ). Η εγκατάσταση και εκμετάλλευση τεχνικών παιγνίων στις εγκαταστάσεις του και μέσω του δικτύου του, καθώς και η διεξαγωγή αμοιβαίων στοιχημάτων επί ιπποδρομιών που διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα».

  Η περίπτωση (α) είναι ίδια με ο, τι ισχύει σήμερα. Αυτά που προστίθενται είναι οι περιπτώσεις (β), (γ) και (δ).
  Στην περίπτωση (β) δίνεται πλέον το περιθώριο στον ΟΔΙΕ να επεκταθεί (ή ακόμα και να συνεργαστεί με άλλες εταιρίες) στο εξωτερικό σε ο, τι αφορά πάντα στα αμοιβαία ιπποδρομιακά στοιχήματα, αφήνοντας «ανοικτό παράθυρο» σε άλλες εταιρίες στοιχημάτων (ακόμα και στον ΟΠΑΠ, αν επιθυμεί κάτι τέτοιο) να διαθέσουν στην αγορά το ίδιο ιπποδρομιακό προϊόν αλλά με προκαθορισμένες αποδόσεις.
  Στην περίπτωση (γ) δίνεται πλέον το «πράσινο φως» για την εμπορική εκμετάλλευση όλων των διαθέσιμων χώρων στις εγκαταστάσεις του Ιπποδρόμου Μαρκόπουλου, γεγονός το οποίο παράλληλα διευκολύνει τη φιλοξενία και την εγκατάσταση παιγνιομηχανημάτων, όπως προβλέπεται από την περίπτωση (δ), καθώς και τη δημιουργία όλων των κατάλληλων προϋποθέσεων για την προσέλκυση (εντός του Ιπποδρόμου) διαφόρων μορφών επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η άλλη «μεγάλη» είδηση έρχεται από την περίπτωση (δ) αυτής της παραγράφου στην οποία αναφέρεται ρητά η δυνατότητα του ΟΔΙΕ να διεξάγει (αμέσως με την ψήφιση του Νόμου) αμοιβαίο στοίχημα μέσω του Διαδικτύου (αμοιβαίο στοίχημα που διενεργείται με «ηλεκτρονικά μέσα» αναφέρει χαρακτηριστικά το Σχέδιο Νόμου). Οι προσθήκες των τελευταίων περιπτώσεων ((β), (γ) και (δ)) δίνουν χωρίς υπερβολή «το φιλί της ζωής» στον Ελληνικό Ιππόδρομο αφού αναμένεται να τονώσουν σε σημαντικότατο βαθμό τα έσοδά του.

  3. Το στοιχείο (ε) της άρθρου 2 παρ. 2 του α.ν. 598/1968, “Περί ιδρύσεως Οργανισμού τελέσεως Ιπποδρομιών και άλλων τινών διατάξεων” αντικαθίσταται ως εξής:
  (ε) να ιδρύει στην ελληνική επικράτεια πρακτορεία διενέργειας των αμοιβαίων στοιχημάτων και παιγνίων του.

  Η προσθήκη αυτή ουσιαστικά έγινε ώστε να μπορέσουν και οι πράκτορες του ιπποδρομιακού στοιχήματος να τοποθετήσουν με τη σειρά τους παιγνιομηχανήματα στα καταστήματά τους (υπό την εποπτεία φυσικά του ΟΔΙΕ που θα τους τα χορηγήσει), εκτός των εγκαταστάσεων στο Μαρκόπουλο. Κατά τη δική μας εκτίμηση η εγκατάσταση των παιγνιομηχανημάτων στα πρακτορεία του ΟΔΙΕ πρέπει να αρχίσει πρώτα από εκείνα που διαθέτουν σήμερα μόνον άδεια ιπποδρομιακού στοιχήματος, ώστε να στηριχτούν κάπως οικονομικά για να μπορέσουν κι αυτά να ανταπεξέλθουν στις πολύ αντίξοες σημερινές συνθήκες.

  4. Η διάταξη του άρθρου 13 του α.ν. 598/1968, “Περί ιδρύσεως Οργανισμού τελέσεως Ιπποδρομιών και άλλων τινών διατάξεων” αντικαθίσταται ως εξής:
  «Με κανονισμούς που καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Π. και εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορούν να ρυθμίζονται: α) Η οργάνωση και λειτουργία των αμοιβαίων στοιχημάτων της ΟΔΙΕ ΑΕ και β) Η σύσταση πρακτορείων στοιχημάτων και παιγνίων της ΟΔΙΕ ΑΕ και τα της λειτουργίας αυτών».

  Η προσθήκη αυτή έγινε για τον ίδιο ακριβώς λόγο με την προηγούμενη προσθήκη, προκειμένου δηλαδή να υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης παιγνιομηχανημάτων και στα πρακτορεία του ΟΔΙΕ. Να προσθέσουμε πάντως πως ο μόνος περιορισμός που υπάρχει για τα πρακτορεία του ΟΔΙΕ ώστε να μπορέσουν να τοποθετήσουν σε αυτά παιγνιομηχανήματα είναι η απόστασή τους (σε ευθεία γραμμή) κατά τουλάχιστον 5 χιλιόμετρα από τα ήδη λειτουργούντα casinos, όπως προβλέπεται ρητά στη (β) περίπτωση του άρθρου 20 του Σχεδίου Νόμου («Κατηγορίες πιστοποίησης καταστημάτων»), μιας και τα πρακτορεία ιπποδρομιακού στοιχήματος πρέπει να λάβουν πιστοποίηση τύπου Β’ (ανήκουν στα καταστήματα διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών σε αμιγείς χώρους).
  Συμπερασματικά, ο νέος – υπό ψήφιση – Νόμος περιέχει ευνοϊκές ρυθμίσεις για τον Ιππόδρομο και βοηθά σημαντικά στην προσπάθεια ανάκαμψης των εσόδων του. Ανεξάρτητα από τις όποιες εξελίξεις σημειωθούν στο θέμα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στο οποίο μπορεί να περιέλθει (διότι είναι σαφές κατά τη δική μας εκτίμηση πως οι ρυθμίσεις αυτές έχουν στόχο να κάνουν τον Ελληνικό Ιππόδρομο ελκυστικό για επενδυτές και επίδοξους αγοραστές) αναμφίβολα δίνεται πλέον μία πρώτης τάξεως ευκαιρία να δεχθούν τέτοια «ώθηση» οι Ελληνικές ιπποδρομίες ώστε να αποκτήσουν και πάλι την κάτι από την αίγλη του παρελθόντος και – μακροπρόθεσμα – να επιχειρηθεί το «μεγάλο βήμα» (κάτι που επίσης προβλέπεται στο Νομοσχέδιο): το «άνοιγμα» των Ελληνικών ιπποδρομιών προς το εξωτερικό.
  (διαβάστε τη συνέχεια στο 2ο μέρος)
  Για τις «Ιπποδρομίες»
  Σεραφείμ Π. Παναγιωτάκης
  (υπεύθυνος λειτουργίας ιστοχώρου «Ιπποδρομιών»)
  http:/www.ippodromiaka-nea.blogspot.com/

 • Πρόταση του ιπποδρομιακού ιστοχώρου «Ιπποδρομίες» αναφορικά με το άρθρο 35 του υπό διαβούλευση Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Ρύθμιση της αγοράς παιγνίων» (2ο μέρος)
  (συνέχεια από το 1ο μέρος)
  Σε ο, τι αφορά τώρα σε κάποια επιμέρους ζητήματα, εκτιμούμε πως μπορούν να διαφοροποιηθούν ώστε να μην υπάρξουν μελλοντικά προβλήματα από την εφαρμογή του Νόμου. Πιο αναλυτικά:
  1.Με δεδομένη την προσφυγή τριών αλλοδαπών εταιριών στοιχημάτων προς το Συμβούλιο της Επικρατείας και την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Κοινοτήτων για τη νομιμότητα (ή όχι) της αποκλειστικής διενέργειας επίγειου (off-line) στοιχήματος από τον ΟΠΑΠ στη χώρα, υπάρχει στο εγγύς μέλλον (με βάση την έκβαση της εκδίκασης ανάλογων υποθέσεων σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες) ισχυρή πιθανότητα να αρθεί η αποκλειστικότητα διενέργειας off-line στοιχήματος από τον ΟΠΑΠ. Είναι νομίζουμε αυταπόδεικτο πως το επόμενο «λογικό βήμα» των εταιριών που δραστηριοποιούνται στα ιπποδρομιακά στοιχήματα μέσω του Διαδικτύου είναι να στραφούν κατά του ΟΔΙΕ και της αποκλειστικότητας που διαθέτει στις Ελληνικές ιπποδρομίες επικαλούμενες παραβίαση των κανόνων υγιούς ανταγωνισμού. Για τους λόγους αυτούς προτείνουμε:
  – Την προσθήκη στην παράγραφο 2 (που αναφέρεται στους σκοπούς του Οργανισμού) της φράσης «Η εκμετάλλευση των δικαιωμάτων από τις Ελληνικές ιπποδρομίες». Με τον τρόπο αυτό ο νέος – υπό ψήφιση – Νόμος είναι πλήρως εναρμονισμένος με μία (πιθανή) απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που θα αίρει το μονοπώλιο του εγχώριου στοιχήματος και επιπλέον μία τέτοια προοπτική προσθέτει έσοδα τόσο στον ΟΔΙΕ (από την εκμετάλλευση των δικαιωμάτων των Ελληνικών ιπποδρομιών) όσο και του Δημοσίου (από τα αυξημένα έσοδα του ΟΔΙΕ και των εταιριών διενέργειας ιπποδρομιακών στοιχημάτων). Η προσθήκη αυτή έχει άλλη μία πρακτική αξία: σήμερα ο ΟΔΙΕ είναι ΔΕΚΟ και ο Νόμος προσανατολίζεται ακριβώς σε αυτό το γεγονός. Σε μία ενδεχόμενη μετάβασή του σε άλλο ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν μπορεί να υποβληθεί σε κάποιον ιδιώτη πώς θα εκμεταλλεύεται το προϊόν που διαθέτει προς πώληση.
  – Με βάση την τελευταία παρατήρηση, την απαλοιφή από την παράγραφο 2 περίπτωση (α) (που αναφέρεται στους σκοπούς του Οργανισμού) της φράσης «για λογαριασμό του Δημοσίου» όπως και αντικατάσταση της φράσης «αμοιβαίων σε σχέση με τις Ιπποδρομίες στοιχημάτων» με τη φράση «ιπποδρομιακών στοιχημάτων». Η τελευταία αντικατάσταση μάλιστα κρίνεται απαραίτητη για δύο απλούς λόγους: ο πρώτος αφορά στην ευχέρεια οποιασδήποτε άλλης εταιρίας στοιχημάτων που θα λειτουργεί πλέον νόμιμα στην Ελλάδα να δραστηριοποιηθεί στα ιπποδρομιακά στοιχήματα προκαθορισμένης απόδοσης (συνεπώς είναι «άδικο», ας μας επιτραπεί ο όρος, να αποκλειστεί η δυνατότητα – τουλάχιστον – της διενέργειας από τον ΟΔΙΕ στοιχήματος που έχει απόλυτη συνάφεια με τις ιπποδρομίες και το ιπποδρομιακό στοίχημα είτε αυτοτελώς ή μέσω συνεργασιών με άλλες εταιρίες στοιχημάτων) και ο δεύτερος λόγος είναι προκειμένου να δοθεί στον ΟΔΙΕ η δυνατότητα – αν επιθυμεί – να λειτουργήσει στο μέλλον Διαδικτυακή πλατφόρμα ανταλλακτηρίου ιπποδρομιακών στοιχημάτων (κάτι που δεν είναι εφικτό με τη σημερινή διατύπωση στο Σχέδιο Νόμου).
  – Την προσθήκη στην περίπτωση (β) της ίδιας παραγράφου της φράσης «και Ελληνικές ιπποδρομίες».

  2. Έχοντας υπόψη πως η γεωγραφική θέση των εγκαταστάσεων του Ιππόδρομου στο Μαρκόπουλο (με βάση τις προδιαγραφές του ισχύοντος Νόμου που προβλέπει χιλιομετρική απόσταση για λειτουργία casino) του παρέχει τη δυνατότητα – αν αυτό προβλεφθεί φυσικά στους σκοπούς λειτουργίας του – την εκμετάλλευση τυχερών και τεχνικών παιχνιδιών εντός των εγκαταστάσεών του, κατά τα πρότυπα ιπποδρόμων του εξωτερικού (ειδικότερα στις ΗΠΑ) όπου το μέτρο έχει ήδη εφαρμοστεί με μεγάλη επιτυχία. Στην προοπτική λοιπόν της τόνωσης των εσόδων του, προτείνουμε επιπλέον:
  – Την προσθήκη στην περίπτωση (δ) της παραγράφου 2 της φράσης «και τυχερών παιγνίων στις εγκαταστάσεις του αποκλειστικά».

  3. Επειδή στο υπό Διαβούλευση άρθρο 35 οι τροποποιήσεις που γίνονται αναφέρονται στο Νόμο 598/1968 θα πρέπει να επισημανθεί πως αυτά τα συγκεκριμένα άρθρα έχουν ήδη τροποποιηθεί και οι τροποποιήσεις περιέχονται στο Νόμο 3708/2008 στο άρθρο 10, παράγραφος 2 («Ρύθμιση θεμάτων Φιλίππου Ενώσεως – Ιπποδρόμου»). Στη συγκεκριμένη παράγραφο μάλιστα στην περίπτωση (ε) προβλέπεται η μηνιαία καταβολή προς το Δημόσιο ποσοστού 1,50% επί του ποσοστού των αποδιδόμενων στους κερδίζοντες ακαθάριστων εισπράξεων.
  Στην προοπτική λοιπόν της ίσης μεταχείρισης και του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ όλων των εταιριών στοιχημάτων που θα δραστηριοποιούνται προσεχώς στη χώρα (είτε on-line ή off-line) προτείνουμε την απαλοιφή της περίπτωσης (ε) της παραγράφου 2 από το άρθρο 10 του Νόμου 3708/2008.
  4. Παρότι η επόμενη παρατήρηση δεν αναφέρεται πρωτογενώς στο άρθρο 35 που εξετάζουμε εν τούτοις θα πρέπει να γίνει εδώ η αναφορά διότι υπάρχει συνάφεια με το άρθρο 31 του Σχεδίου Νόμου που αφορά στα παράβολα, τα τέλη, τις συμμετοχές του Δημοσίου και τους φόρους. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην παράγραφο 2 του άρθρου 31 (και στην παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου, όπου εξειδικεύονται οι όροι) το Δημόσιο θα συμμετέχει στον κύκλο εργασιών των τυχερών παιχνιδιών (που διεξάγονται με παιγνιομηχανήματα ή μέσω Διαδικτύου) με ποσοστό 6,00%. Στην περίπτωση που ο ΟΔΙΕ (όπως του παρέχεται πλέον η δυνατότητα με το νέο Νόμο) αποφασίσει τη διενέργεια ιπποδρομιακού στοιχήματος μέσω του Διαδικτύου, τότε με βάση τα προαναφερθέντα θα πρέπει να αποδώσει 6,00% από τα έσοδά του. Το ζήτημα που τίθεται τώρα είναι από ποια έσοδα στην προκειμένη περίπτωση; Από τα έσοδα του Διαδικτυακού ιπποδρομιακού στοιχήματος ή από το σύνολο των εσόδων του ιπποδρομιακού στοιχήματος; To ίδιο ερώτημα βεβαίως ισχύει και για όλες τις εταιρίες στοιχημάτων που θα επιλέξουν να διενεργούν παράλληλα on-line (Διαδικτυακό) και off-line (συμβατικό) στοίχημα μέσω πρακτορείων.
  Συνεπώς, εκτιμούμε πως χρειάζεται διευκρίνιση και η παράγραφος 5 του άρθρου 31 η οποία σχετίζεται με την πιθανή επέκταση των δραστηριοτήτων του ΟΔΙΕ.
  Το μόνο που έχουμε να προσθέσουμε ως παρατήρηση είναι ο κίνδυνος της επιβολής αυξημένης γκανιότας από όλες τις εταιρίες στοιχημάτων προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές απαιτήσεις του Δημοσίου, κάτι που σίγουρα λειτουργεί εις βάρος των παικτών και επιπλέον αποτελεί βασική αιτία στροφής τους προς άλλες μορφές (παράνομου) στοιχηματισμού. Ίσως η συμμετοχή του Δημοσίου κατά μικρότερο ποσοστό επί του κύκλου εργασιών (πχ 3,00%) και η παράλληλη αύξηση της φορολόγησης των κερδών των εταιριών αυτών να φαντάζει ως η προτιμότερη επιλογή, δεδομένου ότι με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζονται καλύτερες αποδόσεις για τους παίκτες (και συνεπώς μεγαλύτεροι τζίροι για τις εταιρίες) με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται αύξηση των εσόδων για το Δημόσιο και αποτροπή – στο μέτρο του δυνατού – της εκροής συναλλάγματος προς το εξωτερικό για παράνομο στοιχηματισμό.
  5. Με την αναδιατύπωση του τρόπου υπολογισμού των ποσοστών από τα έσοδα του ιπποδρομιακού στοιχήματος (πέραν του ποσοστού που επιστρέφεται σε αυτούς που κερδίζουν) προκύπτει πως με κάθε αύξηση της γκανιότας των ιπποδρομιακών παιχνιδιών προσεχώς αυτόματα θα αυξάνονται τα έσοδα του Λογαριασμού επάθλων, των επαγγελματιών του Ιπποδρόμου (τα έσοδα από τα ποσοστά επί των επάθλων όπως αυτά καθορίζονται σήμερα από τις Γενικές Διατάξεις των Ιπποδρομιών), οι εισφορές προς τα ασφαλιστικά Ταμεία και τέλος τα έσοδα της Φιλίππου Ενώσεως της Ελλάδος (ΦΕΕ).
  Στις Βασικές Διατάξεις του Κώδικα Ιπποδρομιών αναφέρεται ρητά ότι η ΦΕΕ ως ανώτατο όργανο (περίπτωση (γ)) «… Καταρτίζει και τροποποιεί τον Κώδικα Ιπποδρομιών ο οποίος δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως…», ενώ ο Νόμος 3708/2008 προβλέπει πως για την επικύρωση της απόφασης χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Πολιτισμού (ή η μη ανάκληση εκ μέρους του Υπουργού Πολιτισμού οποιασδήποτε απόφασης της ΦΕΕ μετά την πάροδο τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της προς αυτόν). Στο άρθρο 80 του Κώδικα Ιπποδρομιών («Ποσοστά προπονητών») γίνεται μνεία στα ποσοστά από τα έπαθλα που δικαιούνται οι προπονητές δρομώνων ίππων ενώ στο άρθρο 106 («Αμοιβές και ποσοστά αναβατών και μαθητευόμενων αναβατών») αναφέρονται αντίστοιχα τα ποσοστά από τα έπαθλα που δικαιούνται οι αναβάτες του Ελληνικού Ιπποδρόμου. Από όλα τα παραπάνω γίνεται εύκολα αντιληπτό πως η ΦΕΕ σήμερα έχει την εξουσία να μεταβάλλει κατά το δοκούν τα διανεμόμενα ποσοστά από τα έπαθλα των επαγγελματιών του Μαρκόπουλου, πράγμα που επιχειρήθηκε προσφάτως εξαιρετικά «άκομψα» (και χωρίς την απαραίτητη διαβούλευση), γεγονός είχε ως αποτέλεσμα το κλείσιμο του Ιπποδρόμου για ένα περίπου μήνα (σημειώνουμε πως η επανέναρξη των ιπποδρομιών έγινε κατόπιν διαβεβαιώσεων που απέσπασαν οι προπονητές και οι ιδιοκτήτες δρομώνων ίππων μετά από συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού).
  Επειδή η αρμοδιότητα της μεταβολής της γκανιότας μεταβιβάζεται με το νέο Νόμο πλέον στον ΟΔΙΕ, επειδή κάθε μεταβολή της γκανιότας εφεξής θα μεταβάλλει και τα έσοδα όλων των επαγγελματιών του Μαρκόπουλου κι επειδή η ΦΕΕ μπορεί σήμερα (με βάση τα ισχύοντα) να μεταβάλλει τα ποσοστά από τα έπαθλα για προπονητές και αναβάτες, εκτιμούμε πως παράλληλα με την ψήφιση του νέου Νόμου για τα τυχερά παιχνίδια χρειάζεται παράλληλα τροποποίηση του Κώδικα Ιπποδρομιών.
  Πέραν του αναχρονιστικού χαρακτήρα πολλών Διατάξεών του υπάρχει ορατός ο κίνδυνος στο μέλλον ο, τι «κερδίζουν» οι επαγγελματίες του Ιπποδρόμου από μία ενδεχόμενη αύξηση της γκανιότας να «εξαλείφεται» με την τροποποίηση των διανεμόμενων ποσοστών που δικαιούνται από τα έσοδα από τα έπαθλα (η διακύμανση των οποίων πλέον με βάση το άρθρο 35 αποτελεί γραμμική συνάρτηση των εκάστοτε μεταβολών της γκανιότας).
  Για το λόγο αυτό (και παρότι δεν αποτελεί αντικείμενο του υπό Διαβούλευση άρθρου) εκτιμούμε πως είναι αναγκαία η αφαίρεση του δικαιώματος της ΦΕΕ να αναδιανέμει τα ποσοστά των επαγγελματιών και το δικαίωμα αυτό είτε να εκχωρηθεί στον ΟΔΙΕ ή να αποτελέσει πλέον αποκλειστική αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού.
  Ενόψει μάλιστα – σύμφωνα με τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης – της αναζήτησης στρατηγικού επενδυτή για τον Ιππόδρομο (ίσως και αγοραστή, αν οι συνθήκες το επιβάλλουν στο μέλλον) η δημιουργία «τριβών» και αντιπαραθέσεων για τέτοια ζητήματα λειτουργεί αποτρεπτικά σε κάθε προσπάθεια ανάκαμψης του Ελληνικού Ιπποδρόμου. Επιπλέον, είναι μάλλον προφανές πως αν (υποθετικά) καταλήξουμε σε συμμετοχή ιδιώτη στον ΟΔΙΕ (είτε ως στρατηγικός επενδυτής ή ως αγοραστής, δεν έχει ουσιαστική διαφορά) δεν είναι δυνατό η ΦΕΕ να καθορίζει τους Κανόνες και τις Διατάξεις που θα διέπουν τις ιπποδρομίες.
  Ως εκ τούτου, η εναρμόνιση του Κώδικα Ιπποδρομιών με το άρθρο 35 του Νομοσχεδίου θεωρούμε πως είναι επιβεβλημένη για την ομαλή ροή των ιπποδρομιών σε κάθε περίπτωση.
  Συνοψίζοντας, θεωρούμε πως το Νομοσχέδιο μπορεί με κάποιες τροποποιήσεις (όπως αναλυτικά αναφέραμε) να λειτουργήσει ευεργετικά για τον Ελληνικό Ιππόδρομο, να τονώσει σημαντικά τα έσοδά του, να δώσει «ώθηση» στις Ελληνικές ιπποδρομίες (για μας είναι το κύριο ζητούμενο) και τέλος να αποδώσει στο Δημόσιο οικονομικά οφέλη από τη λειτουργία του. Κλείνοντας, ευχόμαστε οι αποφάσεις που θα ληφθούν να βοηθήσουν τον Ιππόδρομο να ξεφύγει από το σημερινό τέλμα και την παρακμή για να μπορέσουμε όλοι οι φίλιπποι να δούμε και πάλι τις Ελληνικές ιπποδρομίες να βαδίζουν (απελευθερωμένες από «στρεβλώσεις» και «παθογένειες» του παρελθόντος) να βαδίζουν στο δρόμο της ανάκαμψης και της εξυγίανσης.
  Για τις «Ιπποδρομίες»
  Σεραφείμ Π. Παναγιωτάκης
  (υπεύθυνος λειτουργίας ιστοχώρου «Ιπποδρομιών»)
  http:/www.ippodromiaka-nea.blogspot.com/

 • 30 Ιανουαρίου 2011, 15:00 | Νίκος Παπαδάκης

  Κ. Μαρίνο αναφέρεστε στον αντιπρόεδρο που είπε le mot de Cambronne, αλλά σίγουρα δεν αναφερόταν στον ιππόδρομο. Γιατί αν αναφερόταν θα δυσκολευόταν πολύ να βρει αντίστοιχο ιστορικόν λεχθέν.
  Τώρα απ’ ότι διαβάζουμε έχει βγει ένα carte blanche να κάνουν ότι θέλουν οι κ.κ. Οδιέδες.

  Το άρθρο (7) του παρόντος (η ελαχίστη απόδοση) γιατί δεν βρίσκει εφαρμογή και έρχεται σε σύγκρουση με το (35) που σχολιάζουμε εδώ ;

  Στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://et.diavgeia.gov.gr/) γιατί δεν βρίσκουμε την απόφαση που έγινε πρόσφατα 21% η γκανιότα : Με ένα απλό έγγραφο στο «Συνήγορο του Πολίτη» ο Ο.Δ.Ι.Ε. μπορεί να βρεθεί κατηγορούμενος.

  Βέβαια υπάρχουν κι άλλα παιχνίδια πλην ιπποδρόμου που δεν ισχύει
  σήμερα το «80% μίνιμουμ» και μακάρι να ίσχυε. Τι θα κάνουν λοιπόν ;
  Πολύ φοβάμαι ότι θα αρχίσουν να βγάζουν ερμηνευτικές εγκυκλίους και να λένε «80% ίσον είπον-ξείπον».
  Υπάρχει μεγάλη ακαταστασία σ’ αυτό το νομοσχέδιο και δεν φαίνεται να το συνέταξαν πρόσωπα που έχουν γνώσεις πάνω στο αντικείμενο που θέλουν να νομοθετήσουν. Κάνουμε μία διαβούλευση τώρα για να φωνάζουμε. Η σωστή διαβούλευση θα ήταν να είχε καλέσει το Υπ. Οικ. τους εμπειρογνώμωνες και να τους είχε πάρει συνεντεύξεις.

  Αν μας διαβάζει ο κος πρωθυπουργός, στον οποίο ανήκει το site, θα πρέπει να ξέρει ότι ο Ελληνικός ιππόδρομος είναι ΤΟ γήπεδο του ΠΑΣΟΚ:
  Ποιός δεν θυμάται το 2003 12,000 αφίσες του κ. Παπουτσή στο Φαληρικό Δέλτα.
  Στο πεδίο του Άρεως κάθε φορά ακούμε «απέραντη λαοθάλασσα ως το Χίλτον» αλλά μόλις γυρίσει η κάμερα για λίγο στη βάση της εξέδρας, είναι στρατοπεδευμένος όλος ο Ο.Δ.Ι.Ε., και τα πούλμαν δίπλα.
  Το μόνο που ζητάμε είναι να σοβαρευτούν λίγο διότι έχουν υπερεξακοντίσει ακόμα και την παροιμιακή μαντάμ Σουσού του Δημήτρη Ψαθά.
  Την εταιρεία την έχουν στουκάρει και την έχουν διαλύσει στα εξ ων συνετέθη και δεν υπάρχει και μία Μέρκελ να βγει να τα πει.

 • 30 Ιανουαρίου 2011, 10:15 | Μαρίνος Κώστας

  Constantine Marinos – 30 Ιαν 2011 12:25 π.μ. – Κατάργηση
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΤΖΙΡΟΣ ΔΥΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ 25 & 29/01/2011

  Σύνολο: 866.000 + 742.000 = 1.608.0000 Ευρώ
  μείον 30% για να αποπληθωρίσουμε τον δείκτη = 1.126.000 Ευρώ
  Δηλαδή το ιπποδρομιακό σύστημα συντηρείται με το ήμισυ του τζίρου
  μιας !!!!!! αγωνιστικής (εκ των τριών την εβδομάδα) του 2004.

  Για να επιτευχθεί αυτό συσκέφθηκαν ειδικοί των τριών ιπποδρομιακών φορέων
  ΟΔΙΕ,ΦΕΕ,PMU( ο Γαλλικός φορέας στοιχήματος ) με την συμμετοχή και ανεκτικότητα πάμπολων αναίσχυντων όψιμων «σωτήρων» των πολύπαθων ιπποδρομιών που θα έπρεπε να έχουν εξαφανιστεί από προσώπου ιπποδρομιακής γής.
  Οι «κοπρίτες» όπως τους αποκάλεσε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης που απετέλεσαν τον φυσικό προϊστάμενο της κατασκευαστικής θηριωδίας, με αποκορύφωμα τον στίβο έκτρωμα, την περίοδο 2000-2003 αποτελούν μέλη κέντρων αποφάσεων, διαχειρίζονται τις σημερινές εξελίξεις που οδηγούν στο κλείσιμο των ιπποδρομιών, εξαπατούν τον Yπουργό και τον Πρωθυπουργό με το να διαιωνίζουν την νοσηρή αυτή κατάσταση. Εκθέτουν τον κυβερνητικό παράγοντα που τρέχει να φέρει επενδύσεις, εξαπατούν τον ιδιοκτήτη που επενδύει στο πουθενά με προοπτική το τίποτα, και το κυριώτερο δεν πονάνε όταν ο μεγάλος πρωταθλητής κομματιάζει τα πόδια του και θανατώνεται. Δήλωσε ο πρώην πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών (ΕΙΔΙΕ) σε ημερίδα της Φιλίππου Ενώσεως ότι χάθηκαν 600 άλογα.
  Η πηγή προσφοράς στο σύστημα ισορροπίας όπως είναι το άλογο και η παράσταση του έχει καταρρεύσει. Η πηγή ζήτησης όπως είναι το αμοιβαίο στοίχημα έχει υποστεί καταστροφική μείωση. Η ιπποπαραγωγή ανύπαρκτη. Οι άνθρωποι που μοχθούν για την συντήρηση εκγύμναση των αλόγων βρίσκονται σε εξαθλίωση. Η ιδιοκτησία αλόγων βρίσκεται στο κατώτερο των κατωτέρων επενδυτικό σημείο. Η τεχνική υποστήριξη σύνθεσης αγώνων με βάσει την διαβαθμισμένη αξία των αλόγων δεν απασχόλησε ποτέ κανένα.
  Έκληση προς τον Πρωθυπουργό να μην αφήσει την διαδικασία διαβούλευσης να εξελιχθεί σε νομοσχέδιο που δεν θα αγγίζει ούτε το 10% των όσων προανέφερα. Προτεραιότητα έχουν οι έννοιες, crisis management, consolidation, handicapping, objective justice, semi-privatization, feasibility study κ.π.α

 • 28 Ιανουαρίου 2011, 22:21 | Νίκος Παπαδάκης

  Αναφέρθηκα στους οικονομικούς όρους που έχουν σχέση με το αμοιβαίο ιπποδρομιακό στοίχημα σε προηγούμενο ποστ μου και θέλω τώρα να αναφερθώ και στην ίδια την εταιρεία που λέγεται Ελληνικός ιππόδρομος.
  Υπεκφεύγει ίσως λίγο από το θέμα μας που είναι το νομοσχέδιο, αλλά με την ευρύτερη έννοια είναι απόλυτα σχετικό αφού στόχος του νομοσχεδίου είναι πρωταρχικά η βελτίωση των οικονομικών και η καλή λειτουργία της εταιρείας είναι ένα απαραίτητο στοιχείο για να επέλθει αυτή η βελτίωση.

  Το νομοσχέδιο καλά κάνει και περιλαμβάνει τον ιππόδρομο, αφού υπάρχουν τα ανταγωνιστικά προς τον ΟΔΙΕ ιπποδρομιακά στοιχήματα και πρέπει να υποδείξει πως θα λειτουργούν και το μεν και το δε στοίχημα (δεν κάνει όμως καθόλου καλά στα σημεία που δεν είναι φιλικό προς το πελατειακό κοινό, αυτούς που καλούνται να συνεισφέρουν δηλαδή).

  Για να βγει όμως κάτι από την υπόθεση πρέπει να λειτουργεί σωστά ο ίδιος ο κρατικός οργανισμός που διοικεί και δυστυχώς ο σημερινός ΟΔΙΕ απέχει πολύ από το επιθυμητό στάνταρ.

  Να ποιά είναι τα τραγικά λάθη των διοικήσεων του ΟΔΙΕ, τα τελευταία χρόνια:

  1ον) ΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

  Δεν χρειάζεται φιλοσοφία για να καταλάβουμε ότι αυτή η επιλογή (το 2002) ήταν κατασστροφική.

  2ον) ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ – ΠΡΟΒΟΛΗ

  Κατασπαταλήθηκαν μερικά εκατομμύρια ευρώ τη διετία 2005-2007 με λάθος τρόπο και χωρίς κανένα απολύτως αποτέλεσμα. Αγνοήθηκαν εισηγήσεις για σωστή διαφήμιση – προβολή που είχαν κατατεθεί έγκαιρα.

  3ον) ΓΚΑΝΙΟΤΑ

  Ο ΟΔΙΕ κάθε λίγο μας απειλεί με αυξήσεις στη γκανιότα και δεν έχει πει ποτέ ούτε ένα καλό λόγο για τους φιλίππους που τον στηρίζουν. Κατά συνέπεια μας διώχνει ή νομίζει ότι έχουμε άπειρα λεφτά για πέταμα. Έχει ακουστεί και το … «θα καταφέρουμε να μειώσουμε τις αποδόσεις» από χείλη παραγόντων τις διοικήσεως !

  4ον) ΕΝΟΧΟΠΟΙΗΣΗ

  Δεν έχει πετύχει να απενοχοποιήσει τον ιππόδρομο παρά μόνο αρκείται σε ευχολόγια.

  5ον) ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

  Ο ιππόδρομος είναι άγνωστο σπορ στην Ελλάδα και ειδικά η τέχνη του χαντικάπινγκ στην οποία στηρίζεται το όλο οικοδόμημα του στοιχηματικού γεγονότος. Ο ΟΔΙΕ δεν έχει παράγει απολύτως τίποτα και το αποτέλεσμα είναι το πελατειακό κοινό να συρρικνώνεται.

  6) INTERNET

  Το αγνοεί πλήρως. Η σημερινή σελίδα της εταιρείας μόλις πέρυσι δημιουργήθηκε και είναι από τις χειρότερες που υπάρχουν και εντελώς ερασιτεχνική με κακοτεχνίες. Κακοτεχνίες που τις διορθώνει ένα παιδάκι σε τρία λεπτά αλλά όμως δεν ενδιαφέρεται κανένας (ανοίξτε το odie.gr στον internet explorer τώρα !).

  7) ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

  Αυτό δεν υπάρχει και υποτίθεται «θα ξεκινήσει τώρα». Σαν αποτέλεσμα χάνονται χιλιάδες φίλιπποι-πελάτες και λεφτά.

  8) ΜΕΣΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

  Μέτριος έως εξαιρετικά μέτριος.

  9) ΝΕΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

  Ελάχιστα πράγματα. Με το ζόρι έφερε τις Γαλλικές ιπποδρομίες.
  Ο ΟΠΑΠ έφερε τις κυνοδρομίες και τους έστειλε μίλια πίσω. Να δούμε τι θα κάνουν τώρα !

  10) ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  Το τηλεοπτικό πρόγραμμα θεωρείται καθρέφτης του οργανισμού. Δεν είναι, στην πραγματικότητα το νο (5) που αναφέρω είναι, που δεν υπάρχει. Αλλά με αυτό το πρόγραμμα που δείχνουν στην τηλεόραση έχουν εκνευρίσει τους πάντες και τα πάντα. Λογοκρισία και ξύλινη γλώσσα της 4ης Αυγούστου. Έλεος.

  Η δουλειά του ΟΔΙΕ είναι τα παραπάνω (1) έως (9) και δεν κάνει τίποτα.
  Τα άλογα ούτως ή άλλως δεν είναι δικιά του δουλειά αλλά άλλων και αυτό που βλέπουν όσοι πάνε στον ΟΔΙΕ είναι άτομα να περιφέρονται στους διαδρόμους με ένα έγγραφο χωρίς να εκτελούν την παραμικρά εργασία.

  Η σύγκριση με το «αντίπαλο δέος», τον ΟΠΑΠ, είναι καταθλιπτική.
  Βέβαια και ο ΟΠΑΠ είναι υπέρ της υπέρμετρης γκανιότας αλλά σε όλα τα άλλα θέματα (1) ως (9), όπου βρίσκει εφαρμογή η σύγκριση, η διαφορά είναι έτη φωτός.
  Σε κανένα άλλο δημόσιο οργανισμό δεν βλέπει κανείς αυτή την ακαταστασία.
  Αν δεν αλλάξει όλος ο ΟΔΙΕ δεν γίνεται απολύτως τίποτα και θα πηγαίνει ολοένα από το κακό στο χειρότερο. Η στατιστική μαρτυράει την αποτυχία και δεν λέει ψέμματα.

  Τα παραπάνω τα ξέρουν όλοι.
  Τα γράφω για να τα μάθουν και όσοι δεν τα ξέρουν αλλά και για να υπάρχουν σαν ντοκουμέντο.
  Τα έχω γράψει και στον υπουργό Πολιτισμού που είναι αρμόδιος, παίρνοντας αριθμό πρωτοκόλου μάλιστα, αλλά κατά πάσα πιθανότητα δεν τα διάβασε ή δεν του παραδόθηκαν.

  Νίκος Παπαδάκης, Γ.Γ. ΠΑΝ.Ε.ΦΙΛ. (ιστοσελίδα σωματείου http://www.panefil.com)

 • 28 Ιανουαρίου 2011, 06:16 | Νίκος Παπαδάκης

  Κε ithinon, εκεί που λέει «… η γκανιότα ορίζεται από το Δ.Σ. του Ο.Δ.Ι.Ε.» ισχύει και τώρα βασικά.
  Τον Οκτώβριο του 2010 την έκαναν 21% συν τις στρογγυλοποιήσεις από 20% συν τις στρογγυλοποιήσεις που ήταν, στα κρυφά μάλιστα και το ανακαλύψαμε από κάποιες ταμειακές πράξεις που κάναμε στα ευρετήρια.
  Ο Ο.Δ.Ι.Ε. μπορεί να κάνει και 40% γκανιότα αν θέλει – το εμπόριο είναι ελεύθερο – αλλά κάτι τέτοιο θα ήταν βέβαια εντελώς ασύμφορο
  τόσο για τους παίκτες όσο και για το ιπποδρόμιο.
  Είναι γεγονός πάντως ότι με τις παλινωδίες που έχουμε δει από τις διοικήσεις, δεν μπορούμε να εμπιστευθούμε τίποτα.

  Ωφείλουν να αντιληφθούν ότι όλες οι εισπράξεις που κάνουν έχουν την προέλευση τους στα πολύπλοκα και δεν νοείται να μην τα πληρώνουν σωστά. Σε άλλες χώρες, άλλα ιπποδρόμια ο διαμοιρασμός των εισπράξεων μπορεί να είναι αλλοιώς αλλά στο Ελληνικό κυριαρχούν τα πολύπλοκα παιχνίδια.

  Κάπου αλλού στο νομοσχέδιο διαβάζω για «ελαχίστη απόδοση 80%».
  Δεν θα ισχύει για τον ιππόδρομο αυτό ;
  Τι θα ισχύει δηλαδή ;
  80% ελαχίστη απόδοση στα μηχανάκια και στον ιππόδρομο 80% μεγίστη ;
  Λίγο περίεργο έως και παράδοξο !
  Καλό θα ήταν το 80% να ισχύσει παντού, ήτοι ιπποδρομίες, μηχανάκια, ΠΡΟΠΟ, στοίχημα παρολί !
  Στο τελευταίο (στοίχημα παρολί ποδοσφαίρου) ενώ ξεκινάει τώρα ο ΟΠΑΠ με το περίπου 88% (η θεωρητική μεριδιακή απόδοση του μονού), στη συνέχεια ο πολλαπλασιασμός το στέλνει στα βάθη, με την ποσοστιαία έννοια. Αυτό δεν είναι καθόλου σωστό και εν πάσει περιπτώσει όποιος παίζει δεν ξαναπαίζει.

 • 28 Ιανουαρίου 2011, 00:02 | ithinon

  α) σε αυτούς που κερδίζουν, ποσοστό επί των ακαθαρίστων εισπράξεων το οποίο θα ορίζεται ανά είδος στοιχήματος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΟΔΙΕ ΑΕ».

  «»»»»
  μηπως δεν διαβασατε καλα..?? θα ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΛΕΕΙ ανα ειδος στοιχηματος η γκανιοτα απο το ΔΣ του ΟΔΙΕ (!!)δηλαδη θα μπορει ο ζαχαρης και ο καθε «εμπεπειγμενος ανωθεν» να βαζει πχ 25% γκανιοτα στο 4-πλο και 15% γκανιοτα στο ΓΚΑΝΙΑΝ (που δεν το παιζει κανεις) και θα μας πουνε στο τελος ,οτι μας την μειωσανε ΣΥΝΟΛΙΚΑ κι ολας…!

  κυριοι σας προειδοποιω…! αν πειραξετε την γκανιοτα του ιπποδρομου…ο ιπποδρομος τελειωσε μεσα σε 2 μηνες…!

  ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΚΑΝΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ «ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ» ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΓΝΟΕΙΤΕ ΠΑΝΤΕΛΩΣ…ΠΡΩΤΟΙ ΑΠ΄ΟΛΟΥΣ ΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑ ΨΗΦΙΖΕΤΕ..!

 • 27 Ιανουαρίου 2011, 18:22 | Νίκος Παπαδάκης

  Αξιότιμοι Κύριοι

  Το νομοσχέδιο για τη ρύθμιση της αγοράς τυχερών παιγνίων πρέπει να προστατεύσει το δημόσιο χρήμα αλλά και να είναι φιλικό προς τον πολίτη, όσο γίνεται περισσότερο.
  Το κράτος θα βγει ωφελημένο, από τη γκανιότα και από το «περιθώριο κέρδους διοργανωτή» που αφήνει το κάθε παιχνίδι και δεν είναι δυνατό να δεχτεί ο κόσμος φόρους που είναι «χασούρα στη χασούρα».
  Οι συνέπειες θα είναι αρνητικές και αντίθετες των επιδιωκωμένων, αφού έχει αποδειχτεί ότι η αγορά φθίνει. Πιό συγκεκριμένα έχει αποδειχτεί ότι οι περισσότεροι συμπολίτες μας που ασχολούνται με τα στοιχήματα είναι λίγο ή ελάχιστα ευαίσθητοι στην αυξομειώσεις των αποδόσεων, αλλά μετά από λίγο καιρό αποχωρούν ομαδικά και φυσικά τους χάνουν από πελάτες τόσο ο ΟΠΑΠ όσο και ο ΟΔΙΕ. Αυτό άλλωστε το δείχνει και η στατιστική των τελευταίων χρόνων.
  Δεν είναι δυνατόν να λέγεται ότι στα πλαίσια της ένταξης του αλλοδαπού στοιχήματος και της φορολόγησης του θα «τιμωρηθούν» πρώτοι και καλύτεροι οι «νομιμόφρονες πελάτες» των κρατικών εταιρειών ΟΠΑΠ και ΟΔΙΕ !
  Στον ΟΔΙΕ η κυβέρνηση ωφείλει να πάρει πίσω τους άδικους φόρους που επέβαλε πέρυσι το Μάϊο και φυσικά να μην βάλει κι άλλους. Αλλοιώς θα είναι καταστροφικό για την κρατική εταιρεία αλλά και για τον Ελληνικό ιππόδρομο, που ήδη έχει να αντιμετωπίσει πολύ σοβαρά προβλήματα, με τον ανταγωνισμό που υπάρχει και με την οικονομική κρίση.
  Οι φόροι του Μαϊου του 2010 (10% και 15% αντίστοιχα στα κέρδη που ξεπερνάνε ένα συγκεκριμένο ποσό) είναι άδικοι αυτοί καθ’ εαυτοί αλλά είναι και δυσανάλογοι σε σχέση με τον ΟΠΑΠ. Πρακτικά ο ΟΠΑΠ «τη γλύτωσε» και -διορθώστε με αν κάνω λάθος- το πάμε στοίχημα φορολογείται τώρα λιγώτερο απ’ ότι πριν, ενώ ο ΟΔΙΕ «εφαγε όλη τη μπόρα» !

  Πρέπει πάσει θυσία να κληθεί η διοίκηση του ΟΔΙΕ να αυξήσει την αποδοτικότητα της σε μιά σειρά από θέματα αιχμής.
  Να πάψουν να τσακώνονται μεταξύ τους όπως έγινε προ μηνός με την περίπτωση του κ. Σεφτελή για αστεία θέματα (ποιός είναι πιό παλιός στο ΠΑΣΟΚ και δεν ξέρω τι άλλα λέγανε οι μεν στους δε).
  Αλλά ταυτόχρονα η διοίκηση του ΟΔΙΕ να βοηθηθεί στο έργο της.

  Οι φίλιπποι, τους οποίους υποστηρίζω, την οικονομική δυσπραγία τη ρίχνουν στις πλάτες των αθλητών -συνήθως. Φταίει ο αναβάτης τάδε και ο αναβάτης τάδε θα ακούσετε πολλές φορές. Έχουν κι αυτά τη σημασία τους (τα αγωνιστικά) αλλά την πραγματική αιτία της κακοδαιμονίας τους που είναι η γκανιότα δεν την καταλαβαίνουν. Την καταλαβαίνουν όμως υποσυνείδητα και γι αυτό τους βλέπετε και αραιώνουν.

  Ο ΟΔΙΕ πρέπει να γίνει ανταγωνιστικός. Θα επανέλθω για να εξηγήσω τι κινήσεις χρειάζονται, αυτή τη στιγμή όμως επικεντρώνομαι στα του νομοσχεδίου.

  Βλέπω με ικανοποίηση μου ότι η διάταξη-αστροπελέκι που περιείχετο στο πρώτο σχέδιο νόμου που συζητάγαμε το καλοκαίρι έχει παραλειφθεί τώρα (σ.σ. να μείωνε ο ιππόδρομος τις αποδόσεις του κατά 10+ % πρακτικά έλεγε). Κάτι είναι κι αυτό και σημαίνει έγινε κατανοητό ότι η υπερβολή δεν βοηθάει σε τίποτα (ουκ αν λάβοις παρά τω μη έχοντι).

  Ο Ελληνικός ιππόδρομος διατηρεί την όποια δυναμική του χάρις στα πολύπλοκα παιχνίδια που προσφέρει με σχετικά ευνοϊκούς όρους. Βγάλε τα αυτά έξω από την εξίσωση και καταλήγεις σε ένα παιχνίδι, τόσο αξιόλογο όσο περίπου και το ισχνώτατης εμβέλειας Προπογκόλ !
  Πρέπει λοιπόν να προστατευθούν τα παιχνίδια και όχι να τους γίνεται επίθεση κι από πάνω !

  Ο ιππόδρομος, γενικά, είναι «το σπορ των βασιλιάδων», προσφέρει εξαιρετικό θέαμα και συγκίνηση και γι αυτό έχει σταθερούς φίλους, που πρέπει να τους κάνει ακόμα περισσότερους.

  Νίκος Παπαδάκης (Γ.Γ. ΠΑΝ.Ε.ΦΙΛ.)

 • 27 Ιανουαρίου 2011, 17:20 | steve

  o οδιε εχει τις εγκαταστασεις να κανει πολλα πραγματα..εχει βεβαια και μεγαλο παθητικο…βοηθηστε τον με οποιο κοστος..(οχι χρηματικο..)
  αφηστε τον να συμμετεχει και αυτος στις εξελιξεις..

 • 27 Ιανουαρίου 2011, 11:11 | Μαρίνος Κώστας

  Οτιδήποτε προτείνεται από προκλητικά άσχετους, όπως τα φρουτάκια, χωρίς να έχει την υποστήριξη μελέτης διερεύνησης εισαγωγής συγκεκριμένου τζόγου στην κοινωνία(Committee of inquiry) δεν θα υλοποιηθεί ποτέ. Θα καταπέσει γιατί θα προσβληθεί από τα καζίνα, από κοινωνικούς φορείς, από το λόμπυ για το ποιός θα ελέγχει την παρανομία που θα προκύψει από τους μη αδειοδοτηθέντες, και από αρκετές ακόμα παραμέτρους. Σε σοβαρά κράτη σημαντική παράμετρος είναι η συνεισφορά από τους κουλοχέρηδες(φορολογία) στο χτίσιμο μίας πτέρυγας νοσοκομείου…..γιατί η επιτρεπτή ανέχεια που θα προκύψει από την εξάπλωση του τζόγου στην κοινωνία πρέπει να ισοσκελιστεί με προσφορά υπέρ της κοινωνικής διευθέτησης μορφών που απαλύνουν τον πόνο.
  Αυτοί που θα κατεβάσουν ένα νομοσχέδιο!!!!!!! από το πουθενά, και μιλάω πάντα για αυτούς τους άσχετους που συμβουλεύουν το εκάστοτε εισηγητή(ένα άτομο τον υπουργό με ότι δυνατότητες έχει) είναι κατάπτυστοι. Αυτοί κοστίζουν περισσότερο από το Χριστοφοράκο στο Ελληνικό κράτος.
  Είναι η ίδια περίπτωση με τις Ελληνικές ιπποδρομίες. Στρατιά ανίκανων πληρώνεται για να τις οδηγήσει στην χρεοκοπία και να βγάλει στον δρόμο 500 οικογένειες. Προσωπικά εμένα με εξαπάτησαν όταν υπέβαλα βιογραφικό για την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Οργανισμού Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος. Με μοναδικές καινοτομικές γνώσεις που απέκτησα στην Αυστραλία (διετέλεσα ειδικός σύμβουλος του υπουργού Αθλητισμού για τα ιπποδρομιακά στην Μελβούρνη) διερευνώντας σε βάθος τις πανομοιότυπες αγορές που λειτουργούν υπό ρίσκο και αβεβαιότητα όπως είναι η χρηματιστηριακή και η ιπποδρομιακή. Με thesis εξήντα χιλιάδων λέξεων σε μεταπτυχιακό επίπεδο(Melbourne Uni ) που αναλύει κάθε «βίδα και παξιμάδι» της ιπποδρομιακής βιομηχανίας.
  Την δουλειά την πήρε ανίδεος που ίδιος ο Πρόεδρος του ΟΔΙΕ τον κατηγόρησε για ανεπαρκές βιογραφικό και μη κατάθεση τίτλων σπουδών. Αποτέλεσμα με τις εισηγήσεις του το στοίχημα να πέσει κατά 100% και ο ομορφότερος πρωταθλητής όπως είναι το άλογο(…α-λόγος..μόνο μιλιά δεν έχει) να παραπαίει αγωνιστικά.
  Για πρώτη φορά στα χρονικά ο ιππόδρομος έμεινε κλειστός για ένα μήνα.
  ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟ SITE ΜΟΥ Ιππόθεσις στους ιστοτόπους του Google στο οποίο αναλύεται εμπεριστατωμένα κάθε πτυχή της ιπποδρομιακής βιομηχανίας.