Άρθρο 7 Ελάχιστο αποδιδόμενο ποσοστό κέρδους

1. Το ελάχιστο αποδιδόμενο ποσοστό κέρδους (payout) στα τυχερά παίγνια ορίζεται σε ογδόντα τοις εκατό (80%) ανεξαρτήτως αν διεξάγονται με παιγνιομηχάνημα ή μέσω του διαδικτύου.

2. Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων της Ε.Ε.Ε.Π. καθορίζονται το μέγιστο ποσό κέρδους που αποδίδει κάθε μορφή τυχερού παιγνίου με παιγνιομηχανήματα, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής των κερδών, οι όροι μεγιστοποίησης κατά τυχαία περιοδικότητα (τζάκποτ) των κερδών που προκύπτουν από κάθε παιγνιομηχάνημα ή από όλα τα παιγνιομηχανήματα που λειτουργούν στο ίδιο πιστοποιημένο κατάστημα και οι όροι και οι τεχνικές προϋποθέσεις για την εξασφάλιση της απόδοσης του ελάχιστου αποδιδόμενου ποσοστού κέρδους της προηγούμενης παραγράφου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ορθή, στατιστικά αμερόληπτη και ακριβής επίτευξή του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας και της προηγουμένης παραγράφου.

3. Τζάκποτ με παιγνιομηχανήματα μεταξύ περισσοτέρων του ενός πιστοποιημένων καταστημάτων του κατόχου της άδειας, μπορεί να επιτρέπονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Ε.Π.

4. Τα κέρδη από τυχερά παίγνια μέσω παιγνιομηχανημάτων αποδίδονται άμεσα στον παίκτη.

5. Τα κέρδη από τυχερά παίγνια μέσω διαδικτύου κατατίθενται στο λογαριασμό του παίκτη, σύμφωνα με όσα τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων του άρθρου 5.

 • ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
  ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΖΙΝΟ (Ο.Ε.Σ.Ι.Κ)
  Διεύθυνση: Πλατεία Βικτωρίας 5, ΑΘΗΝΑ
  Τηλ. 2108222942
  Fax: 2108222963
  http://www.oesik.gr
  email: oesik@otenet.gr
  Σε συνέχεια των γενικών παρατηρήσεων και αντιθέσεων που καταθέσαμε τις 30.1.2001, συνεχίζουμε με την κατ’ άρθρο τοποθέτηση μας

  Άρθρο 7
  Θα πρέπει να επισημανθεί ότι, σύμφωνα με τα παγκοσμίως κρατούντα, τα παιγνιομηχανήματα VLT’s είναι τερματικά ισοδύναμα και ευθέως ανταγωνιστικά των slot machines (ηλεκτρονικών μηχανημάτων παιχνιδιών) των επίγειων καζίνο, σε αμφότερες δε τις περιπτώσεις το αποτέλεσμα προκύπτει από την τυχαία επιλογή γεννήτριας αριθμών. Κατά τούτο και για να μη προκύψουν ζητήματα αντισυνταγματικότητας του νόμου και ασυμβατότητάς του με το κοινοτικό δίκαιο, καθώς επίσης και για να αποφευχθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός και η άνιση (μη ισοδύναμη) μεταχείριση εις βάρος των επίγειων καζίνο με τους αναδόχους ή τους έχοντες κατά παραχώρηση από τους αναδόχους δικαίωμα εκμετάλλευσης των παιγνιομηχανημάτων, επιβάλλεται η συνολική αντιμετώπιση των παιγνιομηχανημάτων VLT’s και των slot machines των επίγειων καζίνο με ισοδύναμους όρους εκμετάλλευσης και, εν προκειμένω, επιβάλλεται ο ορισμός ενιαίου ελάχιστου αποδιδόμενου ποσοστού κέρδους (payout), τόσο για τα τυχερά παίγνια τα οποία διεξάγονται μέσω των slot machines (ηλεκτρονικών μηχανημάτων παιχνιδιών) στα επίγεια καζίνο, όσο και για τα τυχερά παίγνια τα οποία διεξάγονται με τα παιγνιομηχανήματα ή μέσω του διαδικτύου.

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 22:44 | Χρήστος Πάρλας

  Κατά την προσωπική μου άποψη, ο επίπεδος καθορισμός ελάχιστου payout 80% για όλα τα παιχνίδια που έχουν στριμωχτεί στο νόμο δείχνει την έλλειψη σοβαρής άποψης των συντακτών για τα τυχερά παιχνίδια.
  Το internet betting δεν έχει καμία σχέση με τα slot machines ή το poker, τη ρουλέτα και τα bingo ή τα PowerΒΑLL. Είναι αδιανόητο να αντιμετωπίζονται ενιαία.

  Επίσης η προστασία του καταναλωτή-παίκτη επιβάλει να ορίζονται διαστήματα (χρονικά ή όγκος συμμετοχών) μέσα στα οποία θα πρέπει να επιβεβαιώνεται το payout.
  Είναι ανεπίτρεπτο να δίνονται διαστήματα επιπέδου έτους (παράδειγμα) ώστε να έχουν περιθώριο οι εταιρείες να παίζουν με τον πελάτη.
  Π.χ. σε ένα vlt που χρησιμοποιείται τακτικά δεν είναι δυνατόν να μην επιβεβαιώνεται το payout μέσα στη μέρα.
  Στο στοίχημα μπορεί να θέλει περισσότερο χρόνο ανάλογα με τα αποτελέσματα.

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 21:21 | Καζίνο Λουτρακίου, Πάρνηθας, Θεσσαλονίκης, Ρίο, Ρόδου, Πόρτο Καρράς, Ξάνθης, Σύρου και Κέρκυρας

  Θα πρέπει να επισημανθεί ότι, σύμφωνα με τα παγκοσμίως κρατούντα, τα παιγνιομηχανήματα VLT’s είναι τερματικά ισοδύναμα και ευθέως ανταγωνιστικά των slot machines (ηλεκτρονικών μηχανημάτων παιχνιδιών) των επίγειων καζίνο, σε αμφότερες δε τις περιπτώσεις το αποτέλεσμα προκύπτει από την τυχαία επιλογή γεννήτριας αριθμών. Κατά τούτο και για να μη προκύψουν ζητήματα αντισυνταγματικότητας του νόμου και ασυμβατότητάς του με το κοινοτικό δίκαιο, καθώς επίσης και για να αποφευχθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός και η άνιση (μη ισοδύναμη) μεταχείριση εις βάρος των επίγειων καζίνο με τους αναδόχους ή τους έχοντες κατά παραχώρηση από τους αναδόχους δικαίωμα εκμετάλλευσης των παιγνιομηχανημάτων, επιβάλλεται η συνολική αντιμετώπιση των παιγνιομηχανημάτων VLT’s και των slot machines των επίγειων καζίνο με ισοδύναμους όρους εκμετάλλευσης και, εν προκειμένω, επιβάλλεται ο ορισμός ενιαίου ελάχιστου αποδιδόμενου ποσοστού κέρδους (payout), τόσο για τα τυχερά παίγνια τα οποία διεξάγονται μέσω των slot machines (ηλεκτρονικών μηχανημάτων παιχνιδιών) στα επίγεια καζίνο, όσο και για τα τυχερά παίγνια τα οποία διεξάγονται με τα παιγνιομηχανήματα ή μέσω του διαδικτύου.

 • Ενόψει της σύνταξης του νέου νομικού πλαισίου για τη ρύθμιση της αγοράς παιγνίων η CENTRIC Α.Ε. και η Sportingbet Plc καταθέτουν τις απόψεις τους στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης:

  Άρθρο 7
  Α. Για τον ορισμό του ελάχιστου αποδιδόμενου ποσοστού κέρδους που αναφέρεται στην παράγραφο 1 θα πρέπει να υπάρξει διαχωρισμός ανάλογα με τα παίγνια, λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω:
  α) Στα παιγνιομηχανήματα το payout μπορεί να ρυθμιστεί με τεχνικά μέσα και να καθοριστεί επακριβώς στα πλαίσια που προβλέπει ο νόμος.
  β) Στα παιχνίδια καζίνο όπως η ρουλέτα, το μπλάκτζακ, κ.α. το payout είναι σταθερό και προσδιορίζεται από τους κανόνες του παιχνιδιού και τις σχετικές στατιστικές πιθανότητες, όπου για παράδειγμα το payout στη ρουλέτα είναι 97,3% (http://en.wikipedia.org/wiki/Roulette#Mathematical_model) ενώ στο μπλάκτζακ πάνω από 99% (http://en.wikipedia.org/wiki/Blackjack).
  γ) Στο στοίχημα το payout καθορίζεται από το περιθώριο κέρδους που ενσωματώνεται στις αποδόσεις των γεγονότων. Παρόλο που αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένδειξη του προσδοκώμενου payout (π.χ. με 20% γκανιότα στις αποδόσεις ενός παρόχου πιθανότερο είναι ότι θα προκύψει 80% payout), το τελικό νούμερο εξαρτάται από τη συμπεριφορά των παικτών, τις επιλογές τους και τα αποτελέσματα των γεγονότων. Ρεαλιστικά, στο στοίχημα ο νόμος μπορεί να καθορίσει μόνο το ποσοστό κέρδους που ενσωματώνεται στον υπολογισμό των αποδόσεων.

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ CENTRIC
  H Centric ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΕ είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η Centric συμμετέχει σε εταιρίες οι οποίες προσαρμόζουν σε τοπικές αγορές, διαχειρίζονται και προωθούν υπηρεσίες διαδικτυακής ψυχαγωγίας. Οι θυγατρικές εταιρίες της Centric A.Ε συνεργάζονται με μεγάλους παρόχους διαδικτυακής ψυχαγωγίας, οι οποίοι είναι εισηγμένοι σε Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια και κατέχουν άδεια εξ αποστάσεως παροχής των εν λόγω υπηρεσιών, για την από κοινού λειτουργία και προώθηση ιστοσελίδων τυχερών παιχνιδιών σε διάφορες γλώσσες χωρών της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
  Η πιο σημαντική εξ αυτών, είναι η συνεργασία με τη Sportingbet Plc.
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ SPORTINGBET
  Η Sportingbet Plc αποτελεί μία εκ των πρωτοπόρων εταιριών όσον αφορά τη βιομηχανία του διαδικτυακού στοιχήματος και της διαδικτυακής ψυχαγωγίας και σήμερα είναι μία εκ των ηγετικών εταιριών της αγοράς σε παγκόσμιο επίπεδο. Η εταιρία συστήθηκε το 1998 και είναι εγκατεστημένη στο Ηνωμένο Βασίλειο και συγκεκριμένα στο Λονδίνο. Η εταιρία είναι εισηγμένη στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου και η κεφαλαιοποίησή της άγγιξε τα £297 εκατομμύρια (βάσει των τιμών κλεισίματος της 28/1/2011). Οι διάφορες ιστοσελίδες της καλύπτουν πάνω από 30 χώρες εξυπηρετώντας πελάτες σε 26 γλώσσες. Η Sportingbet προσαρμόζει τις ιστοσελίδες της στις τοπικές αγορές προκειμένου να αντικατοπτρίζονται σε αυτές οι διαφορετικές γλώσσες, νομίσματα και τα προτιμούμενα αθλήματα των αγορών-στόχων της. Ο σκοπός της εταιρίας είναι η παροχή ενός «προστατευμένου περιβάλλοντος ψυχαγωγίας», στο οποίο τα προγράμματα εξυπηρέτησης πελατών παρέχουν στους υπεύθυνους ενήλικες τη σιγουριά ότι γνωρίζουν ότι τα χρήματά τους είναι ασφαλή, ενώ παρέχουν στην εταιρία τη σιγουριά ότι λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα για την προστασία των ευάλωτων προσώπων.

  Αναλυτικά οι θέσεις της Centric και της Sportingbet για το σύνολο του προς διαβούλευση νομοθετήματος για τη ρύθμιση της αγοράς τυχερών παιγνίων στην ιστοσελίδα της Centric http://www.centric.gr/default.asp?pid=101&la=1

 • Η μέθοδος του ελάχιστου αποδιδόμενου ποσοστού κέρδους δε μπορεί να εφαρμοσθεί σε όλα τα διαδικτυακά παίγνια. Η εν λόγω μέθοδος είναι βεβαίως εφαρμόσιμη στις περιπτώσεις που ο πάροχος «παίζει» (στοιχηματίζει) κατά των παικτών. Στις περιπτώσεις που ο πάροχος απλά παρέχει την υπηρεσία διεξαγωγής του παιγνίου (όπως συμβαίνει στο online poker) και που η αμοιβή του περιορίζεται στην προμήθεια επί των ποσών που παίζονται, ανά παρτίδα, από τους παίκτες, είναι μη ρεαλιστικό και εσφαλμένο να εφαρμοσθεί μια τέτοια μέθοδος, η οποία είναι αλυσιτελής εν προκειμένω. Για παράδειγμα, σε μια παρτίδα πόκερ, όπου τέσσερεις (4) παίκτες «τοποθετούν» από είκοσι (20) Ευρώ έκαστος (δηλαδή συνολικά παίζονται 80 Ευρώ), ο operator θα λάβει προμήθεια (rake) 5% (δηλαδή θα εισπράξει 4 Ευρώ). Η εφαρμογή της μεθόδου 80% payout δεν μπορεί να εφαρμοσθεί εν προκειμένω, όπου οι παίκτες τελικά αγωνίζονται κατά άλλων παικτών (δε θα υπήρχε εδώ νόημα, δηλαδή, να ορισθεί ότι στους παίκτες επιστρέφεται το 80%).

  Πιθανόν, μια διάταξη στο νομοσχέδιο, κατά την οποία θα οριζόταν ότι για το online poker η προμήθεια του παρόχου (αναδόχου – κατόχου άδειας) δε θα υπερβαίνει το 20% θα ήταν ορθότερη λογικά και νομοτεχνικά.

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 11:39 | oddrop

  «4. Τα κέρδη από τυχερά παίγνια μέσω παιγνιομηχανημάτων αποδίδονται άμεσα στον παίκτη.»

  Ας υποθέσουμε ότι ο κάτοχος άδειας ευρείας χρήσης διατηρεί ποσό σε μορφή τζακ-ποτ πχ. 100.000€. Τι σημαίνει η άμεση απόδοση στον παίκτη, εάν αυτός κερδίσει το συγκεκριμένο τζακ-ποτ? Ότι ο κάτοχος της άδειας θα είναι αναγκασμένος να διατηρεί ένα τόσο μεγάλο χρηματικό ποσό στο χώρο του ώστε να το αποδώσει? Εάν ναι, αυτομάτως δημιουργούνται πολλαπλά ζητήματα ασφάλειας των συγκεκριμένων ανθρώπων. Σίγουρα υπάρχει εναλλακτική και πρέπει να βρεθεί.

 • Ο. Σ. Η. Π. Ε.
  Ομοσπονδία Συλλόγων Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών Ελλάδος
  http://www.oshpe.gr E-mail:info@oshpe.gr

  Άρθρα 7, 8, 10

  http://www.oshpe.gr/ProductFiles/Thesi_OSHPE_Sx_Nomou_26.1.11.pdf

  Ο τίτλος «Υπεύθυνο παιχνίδι» και η πρόβλεψη για ενδεχόμενη έκδοση ατομικής κάρτας παίκτη αποτελεί ένα «τρικ» της βαριάς βιομηχανίας του τζόγου, που επιχειρείται να εισαχθεί με το παρόν σχέδιο νόμου με μέγιστο ποσό συμμετοχής τα 5,00 €.

  Το πραγματικά υπεύθυνο παιχνίδι πρέπει να φτάνει στα όρια της ψυχαγωγίας, να λειτουργεί ως ανάχωμα στον απεριόριστο τζόγο και η λύση είναι τα ψυχαγωγικά παιχνίδια περιορισμένου οφέλους (AWP’s) με χαρακτηριστικά:
  • μέγιστο ποντάρισμα το 0.50 € ευρώ
  • μέγιστη απόδοση τα 100 €
  • ποσοστά επιστροφής άνω του 92%.

  Αυτό ανακοινώθηκε άλλωστε ως αποτέλεσμα της πρώτης Δημόσιας Διαβούλευσης στην ημερίδα της 21 Σεπτεμβρίου 2010 από το Υπουργείο Οικονομικών: «Η πλειοψηφία προτείνει χαμηλό ποσό στοιχηματισμού (ενδεικτικά 0,1 έως 0,5 €)».

 • 30 Ιανουαρίου 2011, 21:47 | ΠΕΤΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

  ΑΦΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΕ ΤΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΠΙΤΡΕΨΤΕ ΜΟΝΟ ΜΗΧΑΝΕΣ AWP ΜΕ ΧΑΜΗΛΑ ΠΟΣΑ ΠΑΙΞΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΟ ΚΕΡΔΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΔΟΣΗ 90% ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΕΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΩΝ ΚΑΖΙΝΟ.

 • 30 Ιανουαρίου 2011, 21:25 | ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΜΑΡΙΑ

  ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΕΘΙΣΜΟ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ AWP . ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΚΥΜΑΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 0.20 ΕΩΣ 1,60 Ε ,ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΚΕΡΔΟΥΣ 250 Ε ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 85%. ΤΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΕΣ VLT.ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΤΩΝ CASINO ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.ΑΥΤΟ ΤΙ ΣΗΜΕΝΕΙ; ΜΕΓΑΛΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΝΑΛΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.ΑΛΛΩΣΤΕ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΦΤΙΑΞΑΝ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΧΑΜΑΛΙΚΙ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ.ΞΥΠΝΗΣΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΔΩΣΤΕ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟ ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΑΓΚΗ.

 • 29 Ιανουαρίου 2011, 14:21 | Νίκος Παπαδάκης

  Πολύ ασαφές αυτό.
  80% στο ποδόσφαιρο ;
  Μα είναι ήδη γύρω στο 89% το μονό αποδεκτό (θεωρητικό μεριδιακό ποσοστό με βάση στον ΟΠΑΠ). Αν παίξω παρολί που πολλαπλασιάζει η γκανιότα και με στέλνει στα βάθη, θα μου το αυξήσει το κέρδος ο ΟΠΑΠ και θα μου το κάνει 80% ;
  Στον ιππόδρομο πάλι ισχύει το 80% ακριβώς από ανέκαθεν (με κάποιες προσποιήσεις πρόσφατα που το χαλάνε).
  Άρα τι ισχύει ;
  Ή μήπως ισχύει μόνο για τα μηχανάκια αυτό και για το ίντερνετ.
  Αν ισχύει για το ίντερνετ πάλι ποιά παιχνίδια του ίντερνετ ;
  Ο νομοθέτης πρέπει να τα ξαναδεί αυτά απ’ την αρχή ώστε τουλάχιστον να υπάρξει σαφήνεια.

  Το δίκαιο θα ήταν 90% στο μονό αποδεκτό του ποδοσφαίρου, με κάποια δικλείδα όταν παίζουμε παρολί να μας αποζημιώνει για την ποσοστιαία μείωση.
  Στον ιππόδρομο 80% φλατ συν 4-5 μονάδες μόνο για το γκανιάν, για λόγους ανταγωνισμού.

  Στο ΠΡΟΠΟ που είναι 60% η γκανιότα τι ισχύει ;
  Παιδιά κατώτερου θεού αυτοί που παίζουν ΠΡΟΠΟ (όσοι απέμειναν δηλαδή).
  Το ΠΡΟΠΟ πρέπει να γίνει 13-12 και όχι 14-13-12 ή 13-12-11 και να μοιράζει ένα καλό 60% και άνω βέβαια, ώστε να ξαναζωντανέψει.

  Πρέπει γενικώς να έχει και κάποια κάτω όρια το κάθε παιχνίδι, για να υπάρχει δικαιοσύνη. Όχι τα εμά-εμά και τα εσά-εμά.
  Αλλοιώς δεν παίζει κανένας.
  Κουνιέται για λίγο το εμπόριο, αφού οι περισσότεροι συμπολίτες μας τυγχάνει να είναι λίγο αδύνατοι στα μαθηματικά (δυστυχώς) αλλά μετά βαράει διάλυση. Τα ευρώ που είναι στην τσέπη μας ξέρουν μαθηματικά άσχετα αν εμείς οι ίδιοι ξέρουμε ή δεν ξέρουμε.

 • 28 Ιανουαρίου 2011, 20:01 | Nikos Tsonakas

  Νομίζω ότι η μέγιστη συμμετοχή στοιχηματισμού των 5 ευρώ είναι πολύ υψηλή. Κάτι μεταξύ 0.01 και 2.50 ευρώ αποτελεί μια πιο υπεύθυνη προσέγγιση

 • 28 Ιανουαρίου 2011, 15:03 | Γιώργος Ριζεάκος

  1. Το ελάχιστο αποδιδόμενο ποσοστό κέρδους (payout) στα τυχερά παίγνια ορίζεται σε ογδόντα τοις εκατό (80%) ανεξαρτήτως αν διεξάγονται με παιγνιομηχάνημα ή μέσω του διαδικτύου.

  Η λέξη «ελάχιστο» δείχνει ότι η ομάδα εργασίας που ασχολήθηκε με την παρασκευή του νέου νόμου ακολούθησε τη μια και μοναδική σωστή οδό του κάθε νομοθέτη: Ο νόμος πρέπει να είναι δίκαιος, ώστε να γίνεται αποδεκτός από τους πολίτες και να τους προτρέπει και να τον τηρήσουν, αλλά και να τον υπερασπιστούν!

  Ο δίκαιος νόμος είναι πολύ πιο εύκολος στην εφαρμογή του και όχι μόνο δεν προκαλεί το κοινό αίσθημα αγανάκτησης αλλά δεν υποχρεώνει τον πολίτη να βρει τρόπους να τον παραβεί, όπως, πχ, γίνεται με το νόμο της απαγόρευσης του καπνίσματος…

 • 26 Ιανουαρίου 2011, 17:09 | koutsoukis anastasis

  ΟΛΑ ΚΑΛΑ ΑΛΛΑ Η ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΟ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ (0,01 ΕΥΡΩ)ΤΑ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ.ΚΑΙ Η ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΗΤΑΝ 90 ΠΡΟΣ 10 (ΚΑΙ ΟΧΙ 80 ΠΡΟΣ 20)