Άρθρο 13 Εμπορική επικοινωνία

1. Η εμπορική επικοινωνία διεξαγωγής παιγνίων υπόκειται σε περιορισμούς, ενώ υποχρεωτικά αναφέρεται ότι οι ανήλικοι απαγορεύεται να παίζουν τυχερά παίγνια, καθώς και οι γραμμές και υπηρεσίες υποστήριξης για απεξάρτηση από το παίγνιο.

2. Απαγορεύεται η εμπορική επικοινωνία με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, για οιονδήποτε φορέα δυνάμενο να παράσχει υπηρεσίες πίστωση στους παίκτες για τη συμμετοχή σε τυχερά παίγνια.

3. Το περιεχόμενο των κάθε είδους εμπορικών επικοινωνιών πρέπει να είναι σύμφωνο με τις αρχές και τη δεοντολογία που καθιερώνει ο Κώδικας Δεοντολογίας Παιγνίων.

4. Μέχρι τη θέσπιση του Κώδικα Δεοντολογίας Παιγνίων, απαγορεύεται η εμπορική επικοινωνία για τυχερά παίγνια.

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 23:48 | Γιώργος Ριζεάκος

  Αν είχατε έτοιμο τον Κανονισμό Παιγνίων και το Κώδικα Δεοντολογίας δεν θα χρειαζότανε να υποχρεώσετε σε «νεκρό» διάστημα την αγορά.

  Αραγε, ο Κώδικας Δεοντολογίας θα προστατεύει τα ανήλικα μάτια και αυτιά από διαφημίσεις τυχερών παιχνιδιών?

  Η τηλεόραση στη Γαλλία (που άνοιξε την αγορά της) βομβαρδίζεται από διαφημίσεις στοιχημάτων. Πώς θα προστατεύσετε τους νέους από τη δύναμη της διαφήμισης? Θα τους απαγορευτεί να βλέπουν αθλητικά γεγονότα?

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 21:42 | Καζίνο Λουτρακίου, Πάρνηθας, Θεσσαλονίκης, Ρίο, Ρόδου, Πόρτο Καρράς, Ξάνθης, Σύρου και Κέρκυρας

  Η απλή αναφορά στο εδάφιο 1 σε επιβολή «περιορισμών» στην εμπορική επικοινωνία διεξαγωγής παιγνίων είναι παντελώς αόριστη και απαιτείται λεπτομερής εξειδίκευση και ανάλυσή της με νόμο.

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 20:39 | ΠΟΕΠΠΠ

  Άρθρο 13
  Ποιο είναι το νόημα της παραγράφου 4 του εν λόγω άρθρου; Επισημαίνουμε, ωστόσο, το αυτονόητο, ότι, δηλαδή, η απαγόρευση της εμπορικής επικοινωνίας δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αφορά στο δίκτυο των πρακτόρων της ΟΠΑΠ Α.Ε.

 • Ενόψει της σύνταξης του νέου νομικού πλαισίου για τη ρύθμιση της αγοράς παιγνίων η CENTRIC Α.Ε. και η Sportingbet Plc καταθέτουν τις απόψεις τους στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης:

  Άρθρο 13
  Όπως αναφέραμε και για τις περιπτώσεις των άρθρων 2 και 10, δεδομένου ότι οι διατάξεις του άρθρου αυτού στοχεύουν στην προστασία των ευπαθών ομάδων και γενικότερα της κοινωνίας, θα πρέπει να ισχύσουν για όλα τα τυχερά παιχνίδια, ανεξάρτητα με το αν ρυθμίζονται από αυτό ή από προγενέστερους νόμους. Θα αποτελεί δε αθέμιτο ανταγωνισμό οι αδειοδοτημένοι πάροχοι παιγνίων του παρόντος νομοσχεδίου να συμμορφώνονται και να διαμορφώνουν την εμπορική τους επικοινωνία σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας Παιγνίων, ενώ άλλοι άμεσοι ή έμμεσοι ανταγωνιστές τους να διαφημίζουν τις υπηρεσίες τους χωρίς κανόνες και φραγμούς.
  Ένα μέτρο όπως η επίμαχη απαγόρευση εμπορικής επικοινωνίας μέχρι την θέσπιση του Κώδικα Δεοντολογίας Παιγνίων, έστω και αν δεν εισάγει διακρίσεις (πράγμα που δεν είναι ξεκάθαρο στο άρθρο 2 του Σχεδίου Νόμου, το οποίο αναφέρει ότι οι περισσότερες διατάξεις του δεν εφαρμόζονται στον ΟΠΑΠ και τον ΟΔΙΕ), επηρεάζει ιδιαίτερα τη διασυνοριακή προσφορά χώρων διαφημίσεως, αν ληφθεί υπόψη ο διεθνής χαρακτήρας της αγοράς της διαφημίσεως στην κατηγορία των προϊόντων που αφορά η απαγόρευση, και αποτελεί συνεπώς περιορισμό της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών υπό την έννοια του άρθρου 56 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλ. μεταξύ άλλων την απόφαση του ΔικΕΕ στην υπόθεση C405/98 Gourmet International). Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει επίσης δεχτεί (απόφαση του ΔικΕΕ στις υποθέσεις C-34/95 έως C-36/95, De Agostini και TV-Shop), ότι δεν μπορεί να αποκλείεται το ενδεχόμενο η εντός Κράτους Μέλους πλήρης απαγόρευση μιας μορφής προωθήσεως νομίμως πωλουμένου προϊόντος να έχει σημαντικότερες επιπτώσεις στα προϊόντα προελεύσεως άλλων κρατών μελών. Η διάταξη του άρθρου 13(4) συνιστά συνεπώς περιορισμό της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.
  Θεωρητικά, ο περιορισμός αυτός θα μπορούσε να δικαιολογηθεί για κάποιο λόγο γενικού συμφέροντος, όπως π.χ. η προστασία των καταναλωτών και των ανηλίκων. Η απαγόρευση διαφημίσεως θα πρέπει τότε να ανταποκρίνεται και στην προϋπόθεση της αναλογικότητας, δηλαδή ο επιδιωκόμενος σκοπός να μην μπορεί να επιτευχθεί με την επιβολή απαγορεύσεων ή περιορισμών μικρότερης εκτάσεως ή που θα επηρέαζαν λιγότερο το ενδοκοινοτικό εμπόριο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι αρμόδιες δημόσιες αρχές έχουν αναπτύξει μια επεκτατική πολιτική της προσφοράς των υπαρχόντων τυχερών παιγνίων του ΟΠΑΠ (διαφημιστικές εκστρατείες σε όλα τα δυνατά μέσα, τηλεόραση, εφημερίδες, ποδόσφαιρο κτλ.), τα οποία πάντως έχουν τουλάχιστον παρόμοια αν όχι μεγαλύτερη πιθανότητα κινδύνου εξαρτήσεως. Τέλος, εφόσον οι ελληνικές αρχές ορθά αποφάσισαν να ρυθμίσουν την αγορά με την εφαρμογή ενός νομοθετικού πλαισίου, είναι αντιφατικό να απαγορευτούν οι διαφημίσεις εταιριών οι οποίες λειτουργούν νόμιμα σε άλλα κράτη μέλη και συνεπώς θα αποκτήσουν πιθανότατα την άδεια να λειτουργήσουν εντός του νέου πλαισίου. Έτσι, η εν λόγω διάταξη δεν πληροί την αρχή της αναλογικότητας και δεν είναι συμβατή με το άρθρο 56 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ CENTRIC
  H Centric ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΕ είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η Centric συμμετέχει σε εταιρίες οι οποίες προσαρμόζουν σε τοπικές αγορές, διαχειρίζονται και προωθούν υπηρεσίες διαδικτυακής ψυχαγωγίας. Οι θυγατρικές εταιρίες της Centric A.Ε συνεργάζονται με μεγάλους παρόχους διαδικτυακής ψυχαγωγίας, οι οποίοι είναι εισηγμένοι σε Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια και κατέχουν άδεια εξ αποστάσεως παροχής των εν λόγω υπηρεσιών, για την από κοινού λειτουργία και προώθηση ιστοσελίδων τυχερών παιχνιδιών σε διάφορες γλώσσες χωρών της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
  Η πιο σημαντική εξ αυτών, είναι η συνεργασία με τη Sportingbet Plc.
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ SPORTINGBET
  Η Sportingbet Plc αποτελεί μία εκ των πρωτοπόρων εταιριών όσον αφορά τη βιομηχανία του διαδικτυακού στοιχήματος και της διαδικτυακής ψυχαγωγίας και σήμερα είναι μία εκ των ηγετικών εταιριών της αγοράς σε παγκόσμιο επίπεδο. Η εταιρία συστήθηκε το 1998 και είναι εγκατεστημένη στο Ηνωμένο Βασίλειο και συγκεκριμένα στο Λονδίνο. Η εταιρία είναι εισηγμένη στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου και η κεφαλαιοποίησή της άγγιξε τα £297 εκατομμύρια (βάσει των τιμών κλεισίματος της 28/1/2011). Οι διάφορες ιστοσελίδες της καλύπτουν πάνω από 30 χώρες εξυπηρετώντας πελάτες σε 26 γλώσσες. Η Sportingbet προσαρμόζει τις ιστοσελίδες της στις τοπικές αγορές προκειμένου να αντικατοπτρίζονται σε αυτές οι διαφορετικές γλώσσες, νομίσματα και τα προτιμούμενα αθλήματα των αγορών-στόχων της. Ο σκοπός της εταιρίας είναι η παροχή ενός «προστατευμένου περιβάλλοντος ψυχαγωγίας», στο οποίο τα προγράμματα εξυπηρέτησης πελατών παρέχουν στους υπεύθυνους ενήλικες τη σιγουριά ότι γνωρίζουν ότι τα χρήματά τους είναι ασφαλή, ενώ παρέχουν στην εταιρία τη σιγουριά ότι λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα για την προστασία των ευάλωτων προσώπων.

  Αναλυτικά οι θέσεις της Centric και της Sportingbet για το σύνολο του προς διαβούλευση νομοθετήματος για τη ρύθμιση της αγοράς τυχερών παιγνίων στην ιστοσελίδα της Centric http://www.centric.gr/default.asp?pid=101&la=1

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 19:09 | Kostas

  Η παρ.4 αν ισχύσει θα δημιουργήσει πρόβλημα βιωσιμότητας στα περισσότερα Media της χώρας που τη δεδομένη χρονική στιγμή ζουν και αναπνέουν από τα διαφημιστικά κονδύλια των εταιριών online gaming. Έχετε σκεφτεί πόσες οικογένειες θα βρεθούν στο δρόμο από το σίγουρο κλείσιμο που θα επέλθει (ειδικά σε αθλητικά έντυπα, Ραδιόφωνα και αθλητικές ιστοσελίδες);

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 14:56 | HGK

  Η παρ. 4 ουσιαστικά καταργεί τη δυνατότητα κάθε διαφήμισης, μέχρι να θεσπιστεί Κώδικας Δεοντολογίας. Όμως χωρίς διαφήμιση δεν μπορεί να λειτουργήσει επιχείρηση παιγνίων.
  Γενικά όλο το αρ. 13 δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψιν και δεν κατοχυρώνει την επιχειρηματική ανάγκη για διαφήμιση και την ελευθερία της διαφήμισης γενικότερα.
  Το ζήτημα της εμπορικής επικοινωνίας δεν ρυθμίζεται καθόλου και ουσιαστικά παραπέμπεται με νομοθετική εξουσιοδότηση εντελώς γενική και αόριστη σε μελλοντική ρύθμιση με τον Κώδικα Δεοντολογίας. Καλύτερο θα ήταν η εμπορική επικοινωνία να ρυθμιστεί άμεσα στο νόμο ώστε οι υποψήφιοι επενδυτές να έχουν εξ αρχής γνώση των περιορισμών που θα τεθούν.

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 13:22 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΑ ΚΥΡΙΟΙ ΕΦ ΟΣΟΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΥΤΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΩΞΕΤΕ ΤΟΥΣ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΤΗΣΕΙ ΑΠΟ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΖΙΝΟ.ΜΗΠΩΣ ΑΥΤΟΥΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΓΓΙΞΕΤΕ :

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 11:57 | oddrop

  «απαγορεύεται η εμπορική επικοινωνία για τυχερά παίγνια»

  Εκτός από αόριστο πχ δεν αναφέρει ποινές και κυρώσεις είναι και καταστροφικό για διάφορους οικονομικούς κλάδους. Τη δεδομένη χρονική στιγμή, εφημερίδες, websites, media shops, εταιρίες επιχειρηματικού δώρου κτλ έχουν ως βασικό έσοδο τα κονδύλια για marketing των εταιριών τυχερών παιγνίων. Αυτή η απαγόρευση όσο αόριστη και αν είναι κρίνεται ως μη εφαρμόσιμη. Η καλύτερη λύση θα ήταν η ταχύτατη θέσπιση του Κώδικα δεοντολογίας παιγνίων ώστε να ξεκαθαρίζονται άμεσα τα πράγματα.