Άρθρο 22 Προϋποθέσεις για τους κατόχους αδειών

1. H συμμετοχή στο διεθνή διαγωνισμό για τη χορήγηση άδειας ευρείας κλίμακας επιτρέπεται ανώνυμες εταιρίες, με καταβεβλημένο κεφάλαιο τουλάχιστον 500.000 ευρώ με καταστατική έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 100 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.). Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας πρέπει να έχουν λευκό ποινικό μητρώο.

Για την έκδοση της αδείας απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής 300.000 ευρώ από τράπεζα που είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον κάτοχο της άδειας ένα χρόνο μετά την εκπνοή της άδειας και εφόσον δεν υπάρξει λόγος μερικής ή ολικής παρακράτησης ποσού αυτής βάσει των διατάξεων περί κυρώσεων.

2.   Η συμμετοχή στο διαγωνισμό για τη χορήγηση άδειας περιορισμένης κλίμακας επιτρέπεται σε ατομικές επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα, με τη μορφή κεφαλαιουχικής ή προσωπικής εταιρίας που υπάγεται σε φορολογία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 4 και 101 του Κ.Φ.Ε., καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας. Οι ασκούντες τη διαχείριση της εταιρίας έχουν λευκό ποινικό μητρώο.

Η έκδοση της αδείας συνοδεύεται από κατάθεση εγγυητικής επιστολής 50.000 ευρώ από τράπεζα που είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον κάτοχο της άδειας ένα χρόνο μετά την εκπνοή της άδειας και εφόσον δεν υπάρξει λόγος μερικής ή ολικής παρακράτησης ποσού αυτής βάσει των διατάξεων περί κυρώσεων.

3.   Οι κάτοχοι των αδειών εκμετάλλευσης τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων είναι ατομικές επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα, με τη μορφή κεφαλαιουχικής ή προσωπικής εταιρίας που υπάγονται σε φορολογία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 4 και 101 του Κ.Φ.Ε., καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας. Οι ασκούντες τη διαχείριση πρέπει να έχουν λευκό ποινικό μητρώο.

Η έκδοση της αδείας συνοδεύεται από σύσταση κατάθεση εγγυητικής επιστολής 50.000 ευρώ από τράπεζα που είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον κάτοχο της άδειας ένα χρόνο μετά την εκπνοή της άδειας και εφόσον δεν υπάρξει λόγος μερικής ή ολικής παρακράτησης ποσού αυτής βάσει των διατάξεων περί κυρώσεων.

4.  Επιπλέον, οι κάτοχοι των αδειών υποχρεούνται να έχουν και να τηρούν τις προαναφερθείσες νομικές και οικονομικές υποχρεώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της άδειας.

5.  Η εγγυητική επιστολή καταπίπτει εάν δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις των αδειών, αν τα κέρδη δεν καταβληθούν άμεσα στους παίκτες, καθώς και σε όσες περιπτώσεις ορίζονται στο νόμο αυτό, στον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων και στους όρους της άδειας.

6.Απαγορεύεται η συμμετοχή στους διαγωνισμούς του άρθρου αυτού, οποιουδήποτε,  από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και εφεξής, στην ελληνική επικράτεια, διεξάγει τυχερά παίγνια με παιγνιομηχανήματα ή εκμεταλλεύεται ή λειτουργεί καταστήματα στους οποίους διεξάγονται τυχερά παίγνια, καθώς και όποιου διαφημίζει ή προβάλει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τη διεξαγωγή τέτοιων παιγνίων ή την εκμετάλλευση και λειτουργία ιστοτόπων, χωρίς να είναι κάτοχος της άδειας του άρθρου αυτού.

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 23:08 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ν.

  Οι οικονομικές συγκυρίες στην Ελλάδα δεν θα επιτρέψουν στους απλούς καταστηματάρχες να μπορέσουν να προσκομίσουν μεγάλα ποσά για την έκδοση αδείας ούτε εγγυητικές επιστολές των 50.000€ .
  Δηλαδή οι περιορισμένης κλίμακας άδεια θα παραμείνει στα αζήτητα.
  Προτείνω οι άδειες να είναι περισσότερες τα παιχνίδια δεκαπλάσια και τα χρήματα για την αδειοδότησή τους να δοθούν σε 4 εξαμηνίες δόσεις
  Μόνο έτσι μπορεί να ευελπιστεί το Υπουργείο ότι θα λάβει χρήματα αλλιώς η αγορά μην περιμένετε να ανοίξει.

 • ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
  ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΖΙΝΟ (Ο.Ε.Σ.Ι.Κ)
  Διεύθυνση: Πλατεία Βικτωρίας 5, ΑΘΗΝΑ
  Τηλ. 2108222942
  Fax: 2108222963
  http://www.oesik.gr
  email: oesik@otenet.gr
  Σε συνέχεια των γενικών παρατηρήσεων και αντιθέσεων που καταθέσαμε τις 30.1.2001, συνεχίζουμε με την κατ’ άρθρο τοποθέτηση μας
  Άρθρο 22
  Η διάταξη του εδαφίου 6 είναι νομοτεχνικά πλημμελής και ασαφής και μπορεί να οδηγήσει στην υποβολή ενστάσεων κατά των υφιστάμενων νομίμων παρόχων (επίγεια καζίνο, ΟΠΑΠ Α.Ε. και ΟΔΙΕ Α.Ε.), σε περίπτωση που αυτοί επιλέξουν να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς. Τούτο διότι οι υφιστάμενοι νόμιμοι πάροχοι νομίμως διεξάγουν τυχερά παίγνια με παιγνιομηχανήματα και νομίμως λειτουργούν καταστήματα στα οποία διεξάγονται τυχερά παίγνια εντός της ελληνικής επικράτειας. Κατά συνέπεια των ανωτέρω, το πεδίο εφαρμογής της απαγόρευσης του εδαφίου 6 θα πρέπει να περιοριστεί στα τυχερά παίγνια που ρυθμίζονται με τον παρόντα νόμο και, σε κάθε περίπτωση, εκ της απαγόρευσης του εδαφίου 6 θα πρέπει ρητά να εξαιρεθούν οι υφιστάμενοι νόμιμοι πάροχοι (επίγεια καζίνο, ΟΠΑΠ Α.Ε. και ΟΔΙΕ Α.Ε.).

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 22:35 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  ΕΓΩ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΩ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕ 5 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΩΣΩ ΕΓΓΥΗΣΗ 50000Ε ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΝΑ SITE ΜΕ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΖΙΝΟ ΝΑ ΔΙΝΕΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑΤΙ ; ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ; ΚΑΤΑΡΓΗΣΤΕ ΤΑ 50000 Ε ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ.

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 22:45 | Nικος Τζιουμακης

  AΡΘΡΟ 22, παρ.1.

  Η εταιρεία η οποία θα διαχειριστεί την άδεια ευρείας κλίμακας δεν είναι δυνατόν να έχει μόνο 500.000 ευρώ κατατεθειμένο κεφάλαιο:

  1 Μια εταιρεία η οποία θα διαχειριστεί εκατοντάδες εκατομμυρίων εισπράξεων για λογαριασμό του Δημοσίου θα πρέπει να έχει κεφαλαιακή επάρκεια τουλάχιστον το σύνολο των φόρων που θα εισπράξει από το κράτος για ένα χρόνο.
  2 Θα έχει μια κερδοφορία εκατοντάδων εκατομμυρίων ανά έτος. Η επένδυση κεφαλαίων στην χώρα μας θα είναι μόνο 500.000 ευρώ?
  3 Η εταιρεία δεσμεύεται να επιστρέψει στους παίχτες τουλάχιστον 80% των εισπράξεων Μια εταιρεία με 500.000 ευρώ κατατεθειμένο κεφάλαιο δεν έχει την φερεγγυότητα προς τους πολίτες και προς το κράτος.
  Συμπέρασμα : το κατατεθειμένο κεφάλαιο της εταιρείας στην Ελλάδα πρέπει να είναι της τάξεως τουλάχιστον 10.000.000 ευρώ.

  Επίσης στο θέμα της εγγυήσεως των 300.000 ευρώ.
  Η κυβέρνηση διεκδικεί από την φορολόγηση ποσό της τάξεως εκατονταδων εκατομμυρίων. Οι εταιρείες που θα λειτουργήσουν τις άδειες θα διαχειριστούν και θα επιστρέψουν δισεκατομμύρια στους παίχτες ( 80%των εισπράξεων).
  Πως είναι δυνατόν την ορθή διαχείριση να εγγυάται μια εταιρεία με την έκδοση μιας εγγυητικής επιστολής ποσού 300.000 ευρώ και μόνο?
  Πιστεύω ότι το ύψος της εγγυητικής επιστολής θα πρέπει να είναι στο ποσό τουλάχιστον των 10% των ετησίων προβλεπόμενων φόρων και με διάρκεια 10+1 ετών.

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 22:22 | ΚΑΤΣΑΠΗΣ ΝΙΚΟΣ

  ΟΧΙ ΣΤΙΣ 50000Ε ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ. ΔΩΣΤΕ ΜΑΣ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 22:49 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΙΛΛΑΡΑΣ

  ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ Η ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΤΩΝ 50.000 Ε ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΕΙΣ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ 5 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ. ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΟΣΟ ΖΗΤΑΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ.ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΡΕΛΛΟ .Ο ΕΝΑΣ ΘΑ ΕΧΕΙ 10 ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥ
  ΚΑΙ Ο ΑΛΛΟΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΛΑΘΟΣ.ΚΑΤΑΡΓΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΤΗ.

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 21:26 | Καζίνο Λουτρακίου, Πάρνηθας, Θεσσαλονίκης, Ρίο, Ρόδου, Πόρτο Καρράς, Ξάνθης, Σύρου και Κέρκυρας

  Η διάταξη του εδαφίου 6 είναι νομοτεχνικά πλημμελής και ασαφής και μπορεί να οδηγήσει στην υποβολή ενστάσεων κατά των υφιστάμενων νομίμων παρόχων (επίγεια καζίνο, ΟΠΑΠ Α.Ε. και ΟΔΙΕ Α.Ε.), σε περίπτωση που αυτοί επιλέξουν να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς. Τούτο διότι οι υφιστάμενοι νόμιμοι πάροχοι νομίμως διεξάγουν τυχερά παίγνια με παιγνιομηχανήματα και νομίμως λειτουργούν καταστήματα στα οποία διεξάγονται τυχερά παίγνια εντός της ελληνικής επικράτειας. Κατά συνέπεια των ανωτέρω, το πεδίο εφαρμογής της απαγόρευσης του εδαφίου 6 θα πρέπει να περιοριστεί στα τυχερά παίγνια που ρυθμίζονται με τον παρόντα νόμο και, σε κάθε περίπτωση, εκ της απαγόρευσης του εδαφίου 6 θα πρέπει ρητά να εξαιρεθούν οι υφιστάμενοι νόμιμοι πάροχοι (επίγεια καζίνο, ΟΠΑΠ Α.Ε. και ΟΔΙΕ Α.Ε.).

 • Δεδομένου ότι οι διαδικτυακοί πάροχοι παιγνίων δε απαιτείται τεχνικά να έχουν φυσική παρουσία στην Ελλάδα, θεωρούμε ότι δεν υπάρχει λόγος να επιβληθεί μια τέτοια «διοικητική» υποχρέωση εις βάρος ξένων επενδυτών που επιθυμούν να επενδύσουν στη χώρα (και δεδομένου ότι η συμμόρφωση με τις φορολογικές υποχρεώσεις αυτών μπορεί κάλλιστα να ελεγχθεί, χωρίς την ύπαρξη φυσικής παρουσίας στη χώρα, καθώς το σύνολο των εσόδων θα ελέγχεται ηλεκτρονικά από το Πληροφορικό Σύστημα Εποπτείας και Ελέγχου [Π.Σ.Ε.Ε.] του άρθρου 6 του νομοσχεδίου).

  Μια τέτοια υποχρέωση θα είχε νόημα μόνο αν μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ή την πραγματοποίηση άλλων εγχώριων (υλικής φύσεως) επενδύσεων, κάτι που όμως, εξ ορισμού δεν ισχύει επί της παροχής υπηρεσιών παιγνίων μέσω του διαδικτύου.

  Είναι αξιοσημείωτο ότι σε άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε., όπως στην Ιταλία, στη Γαλλία, στην Εσθονία και στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεν απαιτείται εγκατάσταση για τους παρόχους διαδικτυακών παιγνίων, υπό την προϋπόθεση φυσικά ότι οι πάροχοι δέχονται να συμμορφώνονται με τα αντίστοιχα εθνικά νομικά συστήματα.

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 15:37 | HGK

  Προβλέπεται ότι η συμμετοχή στο διαγωνισμό για τη λήψη άδειας επιτρέπεται μόνο σε εταιρίες με κεφάλαιο 500.000 €.
  Ορθότερο είναι η ύπαρξη κεφαλαίου 500 χιλ. € να είναι προϋπόθεση για τη λήψη της αδείας αν κατακυρωθεί, αλλά όχι και για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.
  Δηλ. να μπορεί μια εταιρία να συμμετάσχει κατ’ αρχήν στο διαγωνισμό και αν της κατακυρωθούν άδειες να προβεί σε αύξηση κεφαλαίου 500 χιλ. € για να παραλάβει την άδεια. Αλλά είναι ανεπιεικές να υπάρχει προκαταβολικά καταβεβλημένο κεφάλαιο μόνο και μόνο για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό που μπορεί και να μην οδηγήσει σε κατακύρωση αδειών ή να αποβεί άγονος, ή να γίνουν ενστάσεις, κλπ.

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 11:08 | oddrop

  Πόθεν έσχες για τα ποσά της εγγυητικής θα υπάρχει?

 • Ο. Σ. Η. Π. Ε.
  Ομοσπονδία Συλλόγων Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών Ελλάδος
  http://www.oshpe.gr E-mail:info@oshpe.gr

  http://www.oshpe.gr/ProductFiles/Thesi_OSHPE_Sx_Nomou_26.1.11.pdf

  Άρθρο 22 Προϋποθέσεις για τους κατόχους αδειών

  Η απαίτηση για ύπαρξη λευκού ποινικού μητρώου των μελών του Δ.Σ. των αδειών ευρείας κλίμακος και των κατόχων των αδειών εκμετάλλευσης τεχνικών–ψυχαγωγικών παιγνίων συνιστά αδικαιολόγητη διακριτική συμπεριφορά. Πως είναι δυνατό να αποκλείεται η δραστηριότητα πολίτη ο οποίος τυχόν καταδικάστηκε για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ή για ανέγερση αυθαίρετης οικοδομής;
  Γιατί στις εταιρίες διαδικτυακών στοιχημάτων που κατά κύριο λόγο είναι αλλοδαπές εταιρίες δεν είναι προϋπόθεση η ύπαρξη λευκού ποινικού μητρώου;
  Είναι σαφώς πιο ορθολογική η πρόβλεψη του άρθρου 19 παρ. 3 β, η οποία θα μπορούσε να ισχύει για όλες τις περιπτώσεις.

  Ποιος ο λόγος κατάθεσης εγγυητικής επιστολής ύψους 50.000 € για την άσκηση δραστηριότητας με ψυχαγωγικά παίγνια; Πόσοι έχουν την δυνατότητα να την εκδώσουν και να την διατηρούν; Μήπως σκοπό έχει τον αποκλεισμό των αδυνάτων;

  Τα παραπάνω μέτρα αποτελούν προτάσεις περιορισμού της λειτουργίας των παιγνίων και αποκλεισμού των επαγγελματιών.

 • 30 Ιανουαρίου 2011, 14:23 | klesouras kostas

  Εμείς πεινάμε, χρωστάμε και εσείς θέλετε εγγυητικές 50.000?

 • 30 Ιανουαρίου 2011, 12:36 | ΣΟΥΤΖΟΓΛΟΥ Κ

  Είναι υπερβολικά πολλά τα 50.0000€

 • 30 Ιανουαρίου 2011, 11:48 | ΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

  Είναι τρελά τα χρήματα αυτά
  50.0000??????? ποιος θα πάρει τέτοια εγγυητική σήμερα που όλοι είναι στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ??????

 • 30 Ιανουαρίου 2011, 10:31 | ΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

  ΚΑΤΑΡΧΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 50.000 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
  ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΗ (ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΧΙ) Η ΤΟΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ ΤΟΥ ΠΑΙΓΝΙΟΥ?

 • 29 Ιανουαρίου 2011, 14:03 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

  ΕΔΩ ΜΙΛΑΜΕ ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΕΡΓΟΙ ΚΑΙ ΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΜΑς ΔΩΣΕΤΕ ΠΙΣΩ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΖΗΤΑΤΕ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
  ΜΑΛΟΝ ΕΙΣΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΝΥΧΤΩΜΕΝΟΙ ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΜΟΥ
  ΠΟΥ ΘΑ ΤΑ ΒΟΥΜΕ ΤΑ 50.000€ ?
  ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • 29 Ιανουαρίου 2011, 13:01 | ΝΙΚΟΣ ΚΡΑΒΑΡΙΩΤΗΣ

  Το ποσό των 50.000€ που ζητάτε ως εγγυητική είναι υπέρογκο και δύσκολο να την πάρουν άνθρωποι που επί μια δεκαετία περίπου είναι άνεργοι εξαιτίας σας (νόμος 3037). Είναι όλοι οικονομικά εξαντλημένοι και χρεωμένοι πάρτε το χαμπάρι εκτός εάν έχετε τους λόγους σας….

 • 29 Ιανουαρίου 2011, 10:01 | Γιωργος

  Εκ προοιμίου χαρακτηρίζεται απατεώνας καθε επαγγελαμτίας που ασχολείται με το αντικείμενο των ψυχαγωγικών παιχνιδιών.Εγγυήσεις καταβάλουν μόνο οι υπόδικοι.Αν σας λείπουν τόσα κύριοι Νομοθέτες, να τα επιστρέψετε και να τα καταβάλετε εσείς από τις υπερκοστολογήσεις των δημ. έργων.Να είστε σίγουροι ό,τι θα λύσετε 100% το οικονομικό πρόβλημα της Ελλάδας.Μόνο στην Ελλάδα συμβαίνει να στοχοποιείται αυτό το επάγγελμα που θα μπορούσε να προσφέρει χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.Αλλά μάλλον αυτό που σας ενδιαφέρει είναι να καλύψετε τις <> των ημετέρων και να εκτελέσετε πιστά τις οδηγίες των αφεντικών σας ή στην καλύτερη περίπτωση να υποθέσω ότι είστε τελείως άσχετοι και ανίκανοι.ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΏΡΑ.
  Καληνύχτα Ελλάδα…

 • 29 Ιανουαρίου 2011, 10:25 | Γιωργος

  Εκ προοιμίου χαρακτηρίζεται απατεώνας καθε επαγγελαμτίας που ασχολείται με το αντικείμενο των ψυχαγωγικών παιχνιδιών.Εγγυήσεις καταβάλουν μόνο οι υπόδικοι.Αν σας λείπουν τόσα κύριοι Νομοθέτες, να τα επιστρέψετε και να τα καταβάλετε εσείς από τις υπερκοστολογήσεις των δημ. έργων.Να είστε σίγουροι ό,τι θα λύσετε 100% το οικονομικό πρόβλημα της Ελλάδας.Μόνο στην Ελλάδα συμβαίνει να στοχοποιείται αυτό το επάγγελμα που θα μπορούσε να προσφέρει χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.Αλλά μάλλον αυτό που σας ενδιαφέρει είναι να καλύψετε τις <> των ημετέρων και να εκτελέσετε πιστά τις οδηγίες των αφεντικών σας ή στην καλύτερη περίπτωση να υποθέσω ότι είστε τελείως άσχετοι και ανίκανοι.ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΏΡΑ.
  Καληνύχτα Ελλάδα.

 • Ζητάει η κυβέρνηση 50.000 ευρώ εγγυητική επιστολή από τις επιχειρήσεις ψυχαγωγικών παιχνιδιών και τα ιντερνετ καφέ ένα ποσό που το θέλει για καλύψεις σε περιπτώσεις παρανομίας. Μα αυτό δεν πλήττει τον νέο επιχειρηματία σε μια εποχή δύσκολη για όλους.; Δεν αποτελεί αυτό το ποσό έναν ανασταλτικό παράγοντα για την επιχειρηματικότητα;

  Αλήθεια δεν έχει υπολογίσει κανείς ότι ένα ιντερνετ καφέ που δεν έχει σήμερα καμιά σχέση με τον τζόγο παρά μόνο προσφέρει ψυχαγωγικά παιχνίδια στις νέες ηλικίες με αυτό το χαράτσι θα πιεστεί και ίσως υποχρεωθεί να βάλει παράνομο τζόγο για να βγάλει πέρα. Το ποσό λοιπόν είναι εξωπραγματικό καθώς αντιστοιχεί σε 80 περίπου βασικούς μισθούς με σκοπό να προεξοφληθεί μελλοντική παρανομία επιχείρημα ακατανόητο καθώς ο επιχειρηματίας ενοχοποιείται εκ των προτέρων. Ένα τυπικό ποσό μέχρι 10.000 ευρώ , όχι όμως σαν προεξόφληση μελλοντικής ποινής, θα μπορούσε να σταθεί. Όπως όλα έχουν ένα όριο έτσι και η καχυποψία της εξουσίας πρέπει να έχει τα δικά της όρια. Εκτός και αν ο νομοθέτης θέλει να ασκήσει πίεση στις επιχειρήσεις για λόγους που δεν εξηγεί αλλά θα φανούν στο μέλλον.

  Τα ιντερνετ καφέ δεν έχουν καμιά σχέση με τον τζόγο και στο μεγαλύτερο ποσοστό συντηρούνται από τα ψυχαγωγικά παιχνίδια. Το αν κάποιος πελάτης μπει στο ιντερνετ και παίξει σε εταιρεία, είναι δική του επιλογή και αν έχει το κότσια το σύστημα να τον βάλει φυλακή επειδή ποντάρισε στην ladbrokes και στην Bwin και όχι στους κρατικούς συνέταιρους της τεξανής capital. Αλλά αν τα έχει αυτά το κότσια τότε να βάλει φυλακή την άλλη μέρα και όλους τους χρήστες των ιντερνετικών εταιρειών, περίπου 200.000 πολίτες που παίζουν από τα σπίτια τους. Λιγότερη υποκρισία κύριοι.

 • 28 Ιανουαρίου 2011, 14:04 | hubman

  Ηθελα να ηξερα αν αυτοι ζουν στην Ελλαδα. Ρε πατε καλα? Τι νομιζετε οτι ειναι 50.000 ευρω. Ο μισθος σας η οι μιζες. Εχετε ξεφυγει τελειως απο την ελληνικη Πραγματικοτητα. Ας ελπισουμε να γινουν γρηγορα εκλογες για να μην ξαναπατησετε στην ελλαδα.

 • 27 Ιανουαρίου 2011, 23:59 | nikos kriti

  Ηθελα να μαθω αν υπαρχει κανεις ελληνας ανω των 30 ετων με καθαρο ποινικο μητρωο, οχι βεβαια με σοβαρες παραβασεις αλλα πιστευω οτι μονο αυτοι που εχουν-ειχαν συγγενη βουλευτη.Θαπρεπε πιστευω να υπαρξουν εξαιρεσεις αναλογα τα αδικηματα.ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΟΥΣΕ-ΕΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΝΟΜΕΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΣΤΕΙ ΠΟΤΕ ΕΣΤΩ ΓΙΑ ΑΣΗΜΑΝΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΠΟΥ ΗΔΗ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ? Οσο για το κοστος το θεωρω υπερβολικο,μου θυμιζει οταν το 2001 επρεπε να επιστραφουν τα χρηματα για τα σηματα των μηχανηματων εκεινης της εποχης που ειχαν πληρωθει απο μαγαζια κ αυτοματαδες μετα την απαγορευση κανεις δεν εισπραξε τιποτα γιατι ειχαν ορο να επιστραφουν μονο σε αυτους με λευκο ποινικο μητρωο!!! Το μονοπωλιο των λιγων κ παλι στο προσκηνιο,μπισνες για ευρωπαιους!!!

 • 26 Ιανουαρίου 2011, 22:26 | Παπαδουλος Χαραλαμπος

  50.000 ευρώ?
  Τι λετε πιο ιντερνετ καφε που εχει ή θα εχει μονο τεχνικα-ψυχαγωγικα παιγνια θα μπωρει να ανταποκριθει σε ενα τοσο μεγαλο ποσο?
  αν θελετε να τα κλεισετε γιατι δεν το λετε ευθρως?