Άρθρο 32 Διοικητικές κυρώσεις

1. Αν παραβιάζονται οι διατάξεις του παρόντος νόμου ή των κανονιστικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του ή των όρων των αδειών, η Ε.Ε.Ε.Π. με απόφασή της :

α) επιβάλει πρόστιμο από 1.000 έως 2.000.000 ευρώ ή σε ποσοστό επί των ακαθαρίστων εισπράξεων, ανά παράβαση ή και ανά παιγνιομηχάνημα, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης, ή και

β) ανακαλεί προσωρινά μέχρι 3 μήνες ή οριστικά την άδεια.

Η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής και η άσκησή της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της αποφάσεως της Ε.Ε.Ε.Π. Αναστολή της εκτέλεσης της προσβληθείσας αποφάσεως από το Δικαστήριο επιτρέπεται μόνο αν ο αιτών αποδεικνύει ότι η βλάβη που θα προκληθεί σε αυτόν από την εκτέλεση της αποφάσεως είναι ανεπανόρθωτη και εφόσον δεν συντρέχουν στη συγκεκριμένη περίπτωση λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν την εκτέλεση της πράξης.

Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων καθορίζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες το πρόστιμο επιβάλλεται ανά παράβαση ή και ανά παιγνιομηχάνημα και εξειδικεύονται οι επιβαλλόμενες διοικητικές κυρώσεις της παραγράφου αυτής ανά παράβαση ή ανά κατηγορίες παραβάσεων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

2. Αν διαπιστωθεί ότι διενεργούνται παίγνια χωρίς την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του νόμου αυτού άδεια, ή χωρίς την προηγούμενη κατάλληλη πιστοποίηση του καταστήματος, τα ελεγκτικά όργανα, ανεξάρτητα από τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο νόμο αυτό και στον Κανονισμό Διεξαγωγής και Έλεγχου Παιγνίων, προβαίνουν σε άμεση σφράγιση του καταστήματος διεξαγωγής των παιγνίων.

3. Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων καθορίζονται ο τρόπος και τα όργανα βεβαίωσης, ο τρόπος καταβολής και η ειδικότερη διαδικασία αναγκαστικής κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) των προστίμων που προβλέπονται στο νόμο αυτό και στον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 21:13 | Καζίνο Λουτρακίου, Πάρνηθας, Θεσσαλονίκης, Ρίο, Ρόδου, Πόρτο Καρράς, Ξάνθης, Σύρου και Κέρκυρας

  Στο εδάφιο 1 ορίζεται ότι η αναστολή εκτέλεσης της προσβληθείσας αποφάσεως από το Δικαστήριο επιτρέπεται μόνον αν ο αιτών αποδεικνύει ανεπανόρθωτη βλάβη από την εκτέλεση της απόφασης και εφόσον δεν συντρέχουν στην συγκεκριμένη περίπτωση λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν την εκτέλεση. Η διάταξη προβλέπει παρέκκλιση από τις κοινές διατάξεις περί αναστολής εκτέλεσης και, δεδομένης της εξαιρετικής βραδύτητας στην απονομή δικαιοσύνης από τα διοικητικά δικαστήρια της χώρας, όχι μόνον εγείρει ζήτημα αντισυνταγματικότητας του εδαφίου 1, αλλά και ζήτημα ασυμβατότητάς του με την ΕΣΔΑ.

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 15:15 | HGK

  Διοικητικές κυρώσεις
  Νομοτεχνικά είναι άστοχο το δεύτερο μέρος της παρ. 1 που δεν επιτρέπει την αναστολή εκτέλεσης των διοικητικών κυρώσεων. Το ζήτημα ρυθμίζεται ήδη από των Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Η απαγόρευση αναστολής εκτέλεσης είναι αντίθετη στο Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του συμβουλίου της Ευρώπης. Η αναστολή εκτέλεσης είναι μορφή δικαστικής προστασίας που είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη. Οι όροι για την αναστολή καθορίζονται από τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και δεν υπάρχει λόγος να διαφοροποιηθούν κατά περίπτωση.
  Απεναντίας, πρέπει να προβλεφθεί ρητά ότι κατά των αποφάσεων της ΕΕΕΠ χωρεί προσφυγή στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια. Αλλιώς θα επιτρέπεται μόνο αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο Επικρατείας

 • 30 Ιανουαρίου 2011, 13:26 | Χαράλαμπος Χαλάτσης

  Όχι απλά να μην μπορεί να ανοίξει το ίδιο (η παρόμοιο) κατάστημα στον ίδιο χώρο με άλλο όνομα. Εγώ θα πρότεινα να ανατινάζουμε το οίκημα (για να μην πω και ολοκληρη την περιοχή!!!)

  Διαφωνώ φίλε μου. Από πότε το «πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι« είναι λύση?

 • 28 Ιανουαρίου 2011, 16:39 | παπανικολαου γεωργιος

  οταν συλλαμβανεται καποιος για παρανομια του αφαιρειται η αδεια.την επομενη μερα αννοιγει ξανα ομ ιδιος με ονομα συγγενικου προσωπου.Πρεπει να μην μπορει να λειτουργησει ξανα στον ιδιο χωρο με κανενα ονομα άλλο